Supply Chain Centre of Excellence-fordelen

Sidst opdateret: August 5, 2023 | 4 min
Sam Phips

Det har aldrig været sværere at forblive konkurrencedygtig. I en forretningsverden, der hele tiden udvikler sig og bugter sig, ved man aldrig, hvad der venter rundt om hjørnet. Men uanset hvad det er, vil det altid være en smart strategi at være et skridt foran.

Et skridt, som hele 80% af virksomhederne har taget, er at oprette et Supply Chain Centre of Excellence (CoE). Årsagerne til, at der har været en så stor stigning i specialiserede funktioner af denne art, er indlysende.

Det er ikke nemt at forsøge at skabe effektivt samarbejde og innovation på tværs af din supply chain. Men det bliver en langt mindre tung opgave, når du har en afdeling, der er dedikeret til at forbedre det.

Men har disse virksomheder gjort alt, hvad de kunne?

Nogle fokuserer kun på IT. Nogle på logistik. Og nogle gange på begge dele.

Og selvom det er en beundringsværdig start, er det meget sandsynligt, at dette begrænsede omfang vil hæmme det potentielle resultat.

Et Supply Chain Centre of Excellence bør involvere og styrke hele din virksomhed. Det skal hjælpe dig med at uddanne dine medarbejdere og forbedre din drift. Det skal hjælpe dig med at opbygge mere modstandsdygtige, datastyrede processer. Og ja, det bør også involvere IT og logistik.

I sidste ende bør dit Supply Chain Centre of Excellence være sammenflettet med dine forretningsmål. Få styr på det, og du vil være på rette vej.

Men som med enhver transformativ forretningsrejse er den sværeste del at vide, hvor man skal starte.

Hvordan kan du opbygge et vindende Supply Chain Centre of Excellence?

I denne artikel dykker vi ned i de fordele, som et supply chain CoE kan give din virksomhed. Vi vil undersøge, hvordan det kan hjælpe dig med at samarbejde og innovere. Endnu vigtigere er det, at vi demonstrerer, hvordan du kan skabe en fordel i forhold til alle dine konkurrenter.

Supply Chain Center Of Excellence Cartoon Achiever

Hvad er et Supply Chain Centre of Excellence?

Du er først nødt til at forstå, hvad et Supply Chain CoE er. Uanset om du kalder det en hub, et team, en afdeling eller et kollektiv, bør dit Supply Chain Centre of Excellence være en enhed af mennesker, der arbejder sammen for at fremme samarbejde, videndeling og innovation med en “supply chain-first”-tankegang.

Det primære mål for et Supply Chain CoE er at være en drivkraft bag initiativer til forbedring af forsyningskæden med det formål at opnå operationel ekspertise, omkostningsbesparelser, forbedret kundetilfredshed og en konkurrencemæssig fordel på markedet.

Og i din stræben efter forbedret effektivitet og smidighed i forsyningskæden bør et effektivt Supply Chain CoE gøre det muligt for dig at anvende gennemprøvede best practices og implementere standardiserede processer, som du hele tiden forbedrer.

Hvis det er sat godt op, bør det fungere som et videnscenter, der giver vejledning, støtte og thought leadership til forskellige funktionsområder inden for forsyningskæden. Men dit Supply Chain Centre of Excellence bør også lægge strategier sammen med din virksomheds andre teams og forbinde din forsyningskæde problemfrit med dine overordnede forretningsmål.

Hvilken type virksomhed passer et Supply Chain Centre of Excellence til?

Oprindelsen til Supply Chain Centres of Excellence kan spores tilbage til midten af 1990’erne, hvor et af verdens største brands lancerede sit såkaldte ” Horizontal Process Network “. Med den centrale mission at udvikle “maskinækvivalente” måder at styre arbejdet på, var målet at udvikle processer, der leverer pålidelige, forudsigelige og gentagelige resultater, uanset hvem der udfører arbejdet, eller hvor i verden det bliver udført.

Konceptet med Supply Chain Centres of Excellence er kommet langt siden da. Og virksomheder på tværs af alle brancher høster frugterne af en specialiseret funktion for supply chain excellence.

Uanset om du distribuerer råmaterialer, dele eller færdige produkter eller sælger direkte til slutbrugeren, er der en potentiel fordel.

Det betyder ikke noget, om du er en SMV, en stor virksomhed, en multinational eller et konglomerat. Uanset om din forsyningskæde er relativt lille og enkel eller et enormt kompliceret bæst med hundredvis af bevægelige dele, kan oprettelsen af et Supply Chain Centre of Excellence give fantastiske resultater.

Hvordan kan et Supply Chain Centre of Excellence tilføre værdi til din virksomhed?

Dit Supply Chain Centre of Excellence bør være strategisk. Det skal fokusere på hele forretningen og samle de større mål omkring forsyningskædens kerne. Det betyder, at man skal identificere topprioriteter, sætte præstationsmål og KPI’er og etablere en platform til at drive forbedringer på tværs af hele forsyningskæden.

Lad os udforske nogle af de vigtigste fokuspunkter, som dit Supply Chain Centre of Excellence bør dække.

 

Supply Chain Center Of Excellence tegnefilm

Processtandardisering og -optimering

Selv i de mest enkle virksomheder arbejder forskellige afdelinger på meget forskellige måder. Læg dertil kompleksiteten i forskellige forretningsdivisioner eller internationale teams, og det er ofte op ad bakke at sikre konsistens.

At have én fælles sandhed i dine supply chain-processer eliminerer muligheden for at gå glip af muligheder eller undgå fejl. Dit Supply Chain Centre of Excellence bør gøre det muligt for dig at standardisere dine processer, hvor det er muligt.

Men et Supply Chain CoE bør også give dig mulighed for at indfange ideer og best practice, der giver resultater i et område af din virksomhed, og hurtigt implementere dem for at skabe værdi i andre områder af din virksomhed.

Samarbejde og kommunikation

Kommunikation og samarbejde går hånd i hånd. Og du har brug for samarbejde, hvis du skal revolutionere din forsyningskæde. En afdeling, der arbejder hårdt på sin egen succes, er fantastisk, men isoleret fra den bredere virksomhed er disse bestræbelser i sidste ende mangelfulde.

Dit CoE bør aktivt opfordre til og lette dette samarbejde. Ved at fremme informationsdeling og støtte koordinering på tværs af teams vil du have kapacitet til at overvinde udfordringer, som normalt ikke ville være mulige.

Innovation og kontinuerlig forbedring

Både innovation og løbende forbedringer er gode formål at “kaste sin forretningsdrift efter”. Et etableret Centre of Excellence kan hjælpe dig med begge dele.

Du kan identificere ny og fremspirende teknologi, undersøge proofs of concept , lede pilotprojekter eller simpelthen skabe en etos for læring og uddannelse. Med et centralt knudepunkt til at indsamle feedback, overvåge KPI’er og indgyde handlinger til at rette op på eventuelle fejltrin, vil du opmuntre til løbende forbedringer i hele virksomheden.

Videnstyring

Udmattelse og fastholdelse af medarbejdere er store udfordringer for mange virksomheder.

Mens supply chain-ledere kæmper for at holde trit med arbejdsbyrden, forlader fagfolk i supply chain branchen på rekordniveau. Med 48% af supply chain-ledere nu angiveligt bekymrede over tabet af kritiske færdigheder, som lave fastholdelsesrater medfører, er det vigtigt, at din virksomhed tager alle skridt til at indfange og forbedre dine medarbejderes viden.

Dit CoE bør hylde deling af information og gøre det lettere at bruge den i hele forsyningskæden. Ved at skabe platforme eller systemer, der er integreret i din virksomhed, giver du dine medarbejdere den bedste chance for at blive bedre til deres arbejde. Og jo bedre de er til deres arbejde, og jo mere de er bevæbnet med de mest opdaterede oplysninger og informationer, jo bedre vil din virksomhed være. Du vil også være meget bedre rustet til at vide, hvor uddannelse og udvikling kan hjælpe med at afhjælpe eventuelle kvalifikationsmangler.

Datahåndtering og integration

For at træffe effektive beslutninger i forsyningskæden har du brug for en stor mængde data. Disse data kommer typisk fra hele forsyningskæden, din bredere virksomhed og endda dine partnere i forsyningskæden.

Datastyring er, ligesom videndeling, en af de bedste grunde til at udvikle et Supply Chain Centre of Excellence. Du vil være i stand til at skabe rammer for datastyring, indsamle og integrere supply chain data og sikre, at dine supply chain-handlinger er drevet af reel, kvantificerbar indsigt. Du vil opdage, at effektivitet, smidighed og konkurrenceevne øges som følge heraf.

Forandringsledelse og transformation

Du kan ikke forvente at opnå afgørende præstationsforbedringer uden at revolutionere den måde, din forsyningskæde fungerer på. Men det er sjældent let at skabe forandring.

Ved at anerkende disse udfordringer og adressere dem proaktivt bør din Supply Chain CoE hjælpe dig med at navigere i forandringens kompleksitet, minimere modstand og sikre en gnidningsløs overgang til en transformeret og optimeret forsyningskæde.

Gennem strategisk vejledning, inddragelse af interessenter, uddannelse, præstationsmåling og løbende forbedringer bør et Supply Chain CoE spille en central rolle i din transformationsrejse.

Sådan indretter du dit Supply Chain Centre of Excellence til succes

At ruste din virksomhed til succes med et Supply Chain CoE er en indlysende fordelagtig opgave. Men det sker ikke hurtigt eller nemt.

Det kræver flere interessenter, en stor indsats, ønsket om at forbedre sig, investering og tid. Men ønsket om at forbedre sig er et værdigt mål. Her er en tjekliste til at komme i gang.

Supply Chain Centre Of Excellence Flying

1. Sæt en klar mission

“At overtage verden” fungerer måske godt som en plan for et ondt geni eller en hemmelig ambition, du skriver i din dagbog, men det vil ikke kunne godkendes som en mission for dit Centre of Excellence.

Du har brug for en mission, der er klar, målbar og opnåelig.

Din mission bør harmonisere din virksomheds mål og ønsker med effektive supply chain-handlinger. Den skal give retning og definere et fokus, som alle kan se og bakke op om.

Med en veldefineret mission vil dine mindre mål være lettere at bidrage til den større plan. Men uden en klar mission vil de mål, du sætter, være spinkle. Dine ressourcer vil ikke blive allokeret fornuftigt, og dine præstationsmålinger vil enten være forkerte eller malplacerede.

Men brug dit Centre of Excellence til at understøtte din mission, og du vil finde et vejledende princip, der kan drive virksomhedens succes. En succes, der i sidste ende vil være meget lettere at opnå.

2. Mål den aktuelle situation i forhold til dit ønskede resultat

Du vil ikke forstå, hvor opnåelige dine mål er, hvis du ikke sætter pris på, hvor du er nu. Din viden om status quo er afgørende for din fremtidige indsigt.

Du vil få en meget dybere forståelse af, hvor høje dine mål er, og om de rent faktisk kan nås.

At starte eller forbedre dit Supply Chain Centre of Excellence skal begynde med fakta, ikke antagelser. Bare ved at gøre status vil du finde huller, områder, der kan forbedres, og ineffektivitet, som du ellers ikke ville have opdaget. Endnu vigtigere er det, at du vil forstå, hvor smerterne og prioriteterne ligger.

Og når du ved alt, hvad du kan om, hvor du er, bliver det lettere at udvikle en køreplan til succes.

3. Opnå ledelsens opbakning

At udvikle en strategi for bedre præstationer kræver, at alle ledere i virksomheden er cheerleadere for den nye strategi og målene. Det første gør det sidste lettere.

Du har brug for al den hjælp, du kan mønstre i dette projekt. Hvis du får det, er der langt større sandsynlighed for, at det lykkes. Med støtte fra jeres Senior Leadership Team vil jeres Centre of Excellence have større troværdighed i hele virksomheden, og det vil være lettere at tildele ressourcer til formålet.

Du vil ikke kunne få succes uden det rette budget, støtte, talent og teknologi. Og hvis bestyrelsen og afdelingslederne ikke bakker fuldt op om planen, kan det være svært at finde dem.

Få lederteamet med, og du vil opdage, at andre medarbejdere længere nede i kommandovejen er langt mere tilbøjelige til at bidrage.

4. Vind dit folks hjerter og sind

Se denne centraliserede funktion meget som en “alle mand på dæk”-tilgang.

Når du har fået opbakning fra ledelsen, er det vigtigt at filtrere denne entusiasme ned gennem kæden for at give dig alle chancer for succes.

Hvis dit Centre of Excellence har investering, støtte og tillid fra alle medarbejdere, vil I alle arbejde mod de samme mål, med en fælles forståelse og en strategi, der stemmer overens med jeres overordnede ambition.

Og det kan meget vel være nok til, at du kan overtage verden. Eller i det mindste dit marked.

Men hvis det ikke lykkes at få dine medarbejdere til at engagere sig, kan du helt glemme at nå det mål.

Det er også fair at sige, at bare fordi nogen ikke har en lederrolle, betyder det ikke, at deres ideer og bekymringer ikke er værd at lytte til. Man ved aldrig, hvem der kan bidrage med værdifulde detaljer, før man giver dem en chance.

Udbredt anvendelse og accept er nøglekrav til dit Supply Chain Centre of Excellence. Opnå dem, og du vil være godt på vej til succes.

Afsluttende tanker om dit Supply Chain Centre of Excellence

Hvis du er en af de 80% af virksomhederne, der allerede er begyndt at udvikle dit Supply Chain Centre of Excellence, er du godt på vej til at forstå de fordele, det kan give.

Men det er sandsynligt, at der stadig er et stykke vej, før potentialet er maksimeret. Det er ikke en nem opgave. Men som vi har vist her, er det et utroligt værdifuldt mål for enhver virksomhed, der er afhængig af sin forsyningskæde for at skabe konkurrencemæssige fordele.

Et brændende Supply Chain CoE kan forvandle din virksomhed ved at hjælpe dig med at tilpasse dig forandringer og få et forspring i forhold til dine konkurrenter.

Det er ikke nok bare at lave et hurtigt check-in med dit supply chain-team i slutningen af bestyrelsesmøderne. For deres mål er dine mål. Og erkendelsen af det skaber forståelse for vigtigheden af det for hver eneste interessent i din virksomhed.

Så del strategien og drivkræfterne. Bed om feedback. Indsaml data. Udvikl teknikker til forandringsledelse. Lær af det. Tilpas dig. Del succeser og arbejd med fiaskoer.

Forandring er det eneste, du kan stole på i nutidens forretningslandskab. Når du indser det, vil du se, hvilken styrke et Supply Chain CoE kan give dig.

Og hvis du har brug for vejledning til at starte på denne vej, kan Slimstock hjælpe. Tal med en af vores eksperter om at opbygge dit eget Supply Chain Centre of Excellence lige her.

supply chain centre of excellence Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et supply chain centre of excellence (CoE), og hvordan adskiller det sig fra en traditionel supply chain-operation?

Et Supply Chain Centre of Excellence (CoE) er et dedikeret og specialiseret team eller en enhed i en virksomhed, der fokuserer på at drive strategiske initiativer og best practices med forsyningskæden i højsædet. I modsætning til det traditionelle supply chain set-up, som fokuserer på daglige operationelle opgaver, har et supply chain CoE en mere holistisk og strategisk tilgang. Det fungerer som et knudepunkt for ekspertise, viden og innovation, der giver vejledning, tankelederskab og støtte til den bredere supply chain-organisation og virksomheden som helhed. CoE’et sigter mod at optimere processer, udvikle og implementere nye strategier og udnytte teknologiske fremskridt til løbende at forbedre forsyningskædens ydeevne.

Hvad er de vigtigste formål og mål med at etablere et supply chain CoE?

Det primære mål for et supply chain CoE er at tilpasse supply chain-strategien til den bredere organisatoriske vision. Med fokus på standardisering af processer, strømlining af arbejdsgange, implementering af best practices og fremme af innovation og samarbejde bør et supply chain CoE positionere supply chain-funktionen som en strategisk katalysator for virksomhedens overordnede succes.

Hvilke strategiske fordele kan der være ved at implementere et supply chain CoE?

Implementering af et Supply Chain Centre of Excellence (CoE) kan give flere strategiske fordele for organisationer, herunder:

  • Forbedret driftseffektivitet
  • Øget smidighed og reaktionsevne
  • Forbedret samarbejde og videndeling
  • Større modstandsdygtighed over for risici
  • Forbedret kundetilfredshed

Hvilken rolle spiller teknologi i understøttelsen af aktiviteterne i et supply chain CoE?

Supply chain-teknologi spiller en afgørende rolle i understøttelsen af de mennesker, processer og initiativer, der udgør et supply chain Centre of Excellence (CoE). Teknologiske løsninger som supply chain-planlægningssystemer, avancerede analyseværktøjer og automatiseringssoftware muliggør effektiv planlægning, udførelse og overvågning af supply chain-aktiviteter. Endnu vigtigere er det, at teknologien skal facilitere bedre kommunikation og samarbejde, skabe synlighed og muliggøre løbende forbedringer.

 

Vælg land for at se indhold på dit sprog

x