Hvad er din reelle inventarpris?

Ciaran Lumsden

Sidst opdateret: May 24, 2023

Inventaromkostningerne vil overraske dig

Opgørelse er et nødvendigt onde. For at holde kunderne tilfredse har du trods alt brug for det rigtige lager på det rigtige tidspunkt. Men hvor meget lagerbeholdning har du brug for? Og endnu vigtigere, hvad koster dit lager reelt set?

Fra omkostningerne ved at købe lageret i første omgang til at opbevare det på lageret og flytte det i hele dit netværk, begynder lageromkostningerne at vokse fra det øjeblik, du afgiver en ordre. Problemet er, at de fleste virksomheder ikke har nogen idé om, hvor meget deres lager koster dem hver dag!

Men hvad nu, hvis du kunne ændre dette? Hvad ville der ske, hvis du reducerede din lagerbeholdning med 10, 20 eller endda 30 %?

Opgørelse er et nødvendigt onde. For at holde kunderne tilfredse har du trods alt brug for det rigtige lager på det rigtige tidspunkt. Men hvor meget lagerbeholdning har du brug for? Og endnu vigtigere, hvad koster dit lager reelt set?

Fra omkostningerne ved at købe lageret i første omgang til at opbevare det på lageret og flytte det i hele dit netværk, begynder lageromkostningerne at vokse fra det øjeblik, du afgiver en ordre. Problemet er, at de fleste virksomheder ikke har nogen idé om, hvor meget deres lager koster dem hver dag!

Men hvad nu, hvis du kunne ændre dette? Hvad ville der ske, hvis du reducerede din lagerbeholdning med 10, 20 eller endda 30 %?

Balancering af regnskaberne

At have for meget lager har nogle potentielt katastrofale økonomiske konsekvenser. Når alt kommer til alt, kan penge, der er bundet i lagerbeholdningen, ikke bruges andre steder.

Desuden kan kapital, der er bundet i varer, som du ikke længere kan sælge (f.eks. forældet lager), være tabt for altid.

Dårligt investeret driftskapital er imidlertid ikke det eneste problem. Der er en række yderligere omkostninger forbundet med lagerbeholdning, som skal tages i betragtning.

For eksempel skal din virksomhed måske betale renter, hvis der blev lånt penge til at købe lageret i første omgang.

Derudover skal du betale for lagerplads samt investere i værktøj og udstyr for at holde tingene i gang. Desuden skal du betale folk til at forvalte lageret fysisk.

Alle disse ting tilsammen er forbundet med store omkostninger for virksomheden. Men hvor meget præcist?

Hvad er størrelsen af prisen?

Ved at indføre en mere effektiv lagerpraksis kan virksomheder opnå betydelige reduktioner i lagerbeholdningen. Som eksempel kan nævnes, at mange af vores kunder opnår op til 30 % reduktion i lagerbeholdningen inden for blot 12 måneder efter iværksættelsen af deres optimeringsprojekt, og at mange af dem nyder godt af en kontinuerlig reduktion af lagerbeholdningen år efter år længe efter, at det oprindelige projekt er afsluttet.

Selvfølgelig er nogle af fordelene ved reduceret lagerbeholdning indlysende. F.eks. frigør plads på lageret, reducerer spild og forbedrer cashflowet. Men det fulde omfang af belønningen kan overraske dig.

I dette whitepaper vil vi undersøge, hvordan du kan beregne de reelle omkostninger ved dit lager samt dets indvirkning på dit cashflow.
I sidste ende vil vi i dette whitepaper afsløre følgende:

  • Hvordan beregner du dine nuværende lagerholdingsomkostninger?
  • Hvilken potentiel ROI kan du forvente ved at reducere lagerbeholdningen?
  • Hvilke forhindringer skal du overvinde for at reducere lageromkostningerne?

 

Winning Cartoon With Trophy Inventory

 

Hvordan beregner man lageromkostninger?

Hvis du er grossist, detailhandler eller en anden form for virksomhed, der har lagerbeholdning, vil mange af de omkostninger, du har, på en eller anden måde være relateret til de varer, du har på dit lager. Vi vil dog begrænse os til tre hovedomkostningskomponenter i formlen for lageromkostninger:

  • Omkostningerne ved kapital
  • Omkostninger til håndtering af lagerbeholdninger
  • Omkostninger til lagerrisiko

1. Omkostningerne ved kapital

Hvad er kapitalomkostningerne?

Kapitalomkostninger er de omkostninger, som en virksomhed har, når den låner penge.

I mange virksomheder finansieres lagerbeholdningen på mange måder, bl.a. gennem aktionærernes egenkapital, banklån og andre kapitalkilder. Og disse penge er naturligvis aldrig gratis!

Kapitalomkostningerne kan dog variere enormt meget afhængigt af situationen.

Hvis f.eks. en direktør eller storaktionær skulle investere penge i virksomheden, kan han/hun acceptere et afkast på 5 % af sin investering. Et investeringsselskab kan på den anden side forvente et afkast på omkring 25 %.

Hvis de penge, der anvendes til at finansiere aktieinvesteringen, er lånt af en bank, vil kapitalomkostningerne afhænge af den givne rentesats.

En objektiv måde at måle, hvordan en virksomhed er finansieret på, er den såkaldte vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC). Ifølge en rapport fra KPMG fra 2021 ligger WACC for europæiske virksomheder typisk på mellem 7-9 % (efter selskabsskat).

I enkle vendinger er kapitalomkostningerne til at holde lagerbeholdninger mildest talt en betydelig udgift!

 

Cartoon Doing Inventory Needing Help

 

2. Hvad er lagerføringsomkostninger, lagerhåndtering og lagerholdingsomkostninger?

Det næste sæt omkostninger, som vi vil undersøge, er de såkaldte håndterings- og opbevaringsomkostninger. Disse defineres som de omkostninger, der påløber fra det øjeblik, hvor varerne kontrolleres af virksomheden, til det øjeblik, hvor de sælges.

Du kan beregne disse omkostninger på to måder, alt efter om omkostningskomponenterne er faste eller variable.

Hvad er variable omkostninger?

Det er de direkte omkostninger, der er forbundet med lagerbeholdningen. De omfatter typisk omkostninger til bl.a. plukning, pakning og transport af lageret.

Variable omkostninger stiger i direkte forhold til det lager, du har. Hvis en virksomhed f.eks. øger sit lagerniveau, vil de variable håndteringsomkostninger også stige.

Hvis du har outsourcet dine lageraktiviteter, er de variable lageromkostninger nemme at bestemme. Disse omkostninger henviser normalt til de omkostninger pr. palle, som tjenesteudbyderen opkræver. Disse omkostninger vil dog variere mellem forskellige tjenesteudbydere.

Du skal tage højde for, at du skal betale et gebyr pr. palle hver uge. Der vil også være omkostninger forbundet med administrationen af ind- og udlevering af varer, men vi vil ikke tage hensyn til disse omkostninger her.

Samlede omkostninger på 150-200 £ pr. palle er ikke ualmindeligt, men disse tal skal verificeres for specifikke omstændigheder.

Det er almindeligt at beregne de outsourcede omkostninger som en procentdel af lagerets værdi. Hvis din beholdning f.eks. har en indkøbsværdi på 1 000 000 £, og tjenesteudbyderen kan opkræve 10 %. Derfor vil dine omkostninger være 100.000 £ om året.

Alternativt kan du selv beregne de variable håndteringsomkostninger. Du skal dog tage højde for alle relevante omkostninger: leje af din ejendom, afskrivning af udstyr som f.eks. reoler og lagersystemer, energiomkostninger og personaleomkostninger osv. Derefter skal du finde frem til en formel, der gør det muligt at fordele disse omkostninger på dit varelager. Der findes forskellige driftsøkonomiske teknikker.

Hvis du har alle dine lageraktiviteter internt og ikke outsourcer dem, er det tilrådeligt selv at beregne håndteringsomkostningerne. Hvis du imidlertid ikke er i stand til at gøre dette, er en praktisk løsning at basere et skøn på de omkostninger, som en logistikudbyder vil opkræve for dette. Med blot et par opkald bør du kunne få et godt overblik over de involverede omkostninger.

Man Working On Slim4 software

SE SLIM4 I AKTION

Book en demo i dag

Hvad er faste lageromkostninger?

Faste lageromkostninger er faste, idet de ikke ændrer sig i takt med, at lagerbeholdningen svinger. Eksempler på lageromkostninger omfatter kontraktlige forpligtelser til leje af lagerlokaler eller lønninger til lagerpersonale. Hvis en virksomhed f.eks. har en 5-årig lejekontrakt på et distributionscenter, vil virksomheden fortsat betale de månedlige lejeafgifter, uanset om lageret er tomt eller fyldt til bristepunktet med lagerbeholdning.

Virksomheder, der baserer deres lageraktiviteter på deres lokaler, har en tendens til at se på de samlede omkostninger ved pladsen.

Begrundelsen herfor er, at lageret og personalet allerede er på plads, og at uanset om der er mere eller mindre lager, vil det have lille eller ingen indvirkning på de samlede omkostninger.

Denne fremgangsmåde kan imidlertid give et forvrænget billede, som igen kan resultere i dårlige lagerbeslutninger.

Når alt kommer til alt, er lageromkostningerne ikke kun vigtige for din bundlinje, de er også en vigtig parameter, når du beregner ordremængder.

Formlen fra Camp beregner den optimale ordrestørrelse på baggrund af den gennemsnitlige efterspørgsel, indkøbsomkostningerne, salgsprisen og lageromkostningerne.

Hvis du blot lader som om, at pladsomkostningerne er lig nul, vil ordrestørrelserne derfor hurtigt stige, og derfor vil lagerbeholdningen og den tilsvarende kapitalinvestering også stige.

3. Omkostninger til lagerrisiko

Den tredje komponent er de lageromkostninger, der er forbundet med risiko. Størstedelen af disse omkostninger skyldes forældelse. Disse omkostninger omfatter dog også ting som forsikringsomkostninger, der dækker virksomheden i tilfælde af f.eks. brand eller tyveri.

I princippet er disse omkostninger lette at bestemme. I mange virksomheder fastsætter finansdirektøren hvert år de såkaldte “hensættelser til forældede lagre”. Dette skitserer i sidste ende den minimale risikosats.

Lad os antage, at lageret er 1 mio. pund værd, og at CFO’en reserverer 50 000 pund om året til afskrivning af lagerbeholdningen. Så vil de omkostninger, der er forbundet med risikoen, beløbe sig til mindst 5 %. Hertil kommer forsikringsgebyrer, der skal betales. Og der er altid omkostninger forbundet med skader, ødelæggelse og tyveri.

Hvordan beregner man de samlede lageromkostninger? Et arbejdseksempel…

De samlede årlige lageromkostninger udtrykkes typisk som en procentdel af lagerets værdi.

Lad os antage, at vores lagerværdi er 5 millioner pund.

I dette eksempel er kapitalomkostningerne 8 %, håndteringsomkostningerne 10 %, og risikoomkostningerne svarer til 5 %.

Pludselig er de samlede lageromkostninger et skræmmende beløb!

Samlet værdi af lagerbeholdningen: £5m Omkostninger som % af den samlede værdi af lagerbeholdningen Faktiske omkostninger
 Kapitalomkostninger 8% £400,000
Risikoomkostninger (forældelse, afskrivning, forsikring) 7% £350,000
Samlede omkostninger 25% £1,250,000

 

Med en lagerværdi på 5 mio. pund er den reelle monetære omkostning for vores lager 1.250.000 pund. For at sætte tingene i perspektiv er det over 3.500 £ hver dag!

Selvfølgelig kan procentdelen for hvert omkostningselement være forskellig for din virksomhed. Du kan dog stadig blive chokeret over, hvor meget dit lager reelt koster.

Toptip: Driftskapital er et af de mest værdifulde aktiver i din virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du investerer den fornuftigt. Find ud af, hvor godt denne uvurderlige ressource forvaltes i din virksomhed med vores 10-trins tjekliste til forvaltning af driftskapital.

Hvilken potentiel ROI kan du forvente ved at reducere lagerbeholdningen?

Ved hjælp af effektiv lagerstyring kan virksomheder reducere lageromkostningerne betydeligt, samtidig med at de forbedrer servicen over for kunderne.

Ved at foregribe efterspørgslen med større nøjagtighed, lave mere intelligente ordrer, forbedre pålideligheden af forsyningskæden, anvende ABC-klassifikationer og få større kontrol over produktets livscyklusstyring kan virksomheder opnå en lagerreduktion på op til 30 %!

Forestil dig, at du kunne reducere lagerbeholdningen på 5 mio. pund med 30 %. I stedet for at have en lagerbeholdning på 5 mio. pund, har du nu kun 3 500 000 pund.

I dette tilfælde vil omkostningsbesparelsen være på 875.000 £ (ny lagerværdi på 3.500.000 £ X de samlede lageromkostninger på 25 %).

Desuden vil du have frigjort yderligere 1 500 000 GBP i driftskapital til virksomheden igen.

Fordelene slutter ikke her. Alene ved at reducere omkostningerne og samtidig opretholde det samme salgsniveau vil overskudsmargenerne uundgåeligt blive forbedret. Som en stærk indikator for en virksomheds sundhed og værdi vil dette være musik i aktionærernes ører!

Toptip: For at reducere lageromkostningerne kan det være nødvendigt at foretage nogle strategiske investeringer. Måske implementerer du en mere avanceret lagerløsning, eller måske udvider du dit planlægningsteam. Her er et par tips til at hjælpe dig med at vurdere, om disse investeringer er det værd. Klik her for at læse vores guide til ROI-analyse.

Hvilke forhindringer skal du overvinde for at reducere lageromkostningerne?

Cashflowet og fortjenstmargenerne er forførende. Men disse resultater er ikke garanteret.

Hvorvidt du rent faktisk kan indløse disse omkostningsbesparelser og likviditetsfordele afhænger af, hvor meget overskydende lagerbeholdning der er opbygget. Det afhænger også af, om der er tale om varer, der “flytter sig hurtigt”, “flytter sig langsomt” eller “flytter sig ikke”!

I dette afsnit vil vi undersøge, hvorfor disse faktorer kan forhindre eller begrænse din mulighed for at reducere lagerbeholdningerne.

 

Cartoon Falling Because Of Inventory Costs

 

Reduktion af lagerbeholdningen for hurtigt omsættelige varer

Antag, at du opnår en lagerreduktion på 1,25 mio. pund ved at reducere lagerbeholdningen af hurtigt omsættelige varer. Hvordan ville det gavne din virksomhed?

Lad os for at holde tingene enkle bruge SKU 1234 som et tænkt eksempel:

Den gennemsnitlige efterspørgsel efter denne vare er 1000 enheder om ugen med en købspris pr. enhed på 100 £. På nuværende tidspunkt er der i gennemsnit 6.000 stk. af SKU 1234 på lager. Lagerværdien er derfor 600.000 GBP.

Med lageromkostninger svarende til 25 % er de årlige lageromkostninger for at holde SKU 1234 på lager 150 000 GBP.

Forestil dig nu, at du kan reducere dette lager med 300.000 £, hvilket reducerer det gennemsnitlige antal enheder på lager fra 6.000 til 3.000 enheder. Endnu bedre er det, at du opnår dette, samtidig med at du opretholder en exceptionel service over for kunden.

Hvis lageromkostningerne var fuldstændig variable, ville ovenstående foranstaltning spare dig 75 000 GBP på årsbasis (300 000 GBP x 25 %).

Hvis bare det var så nemt at reducere lageromkostningerne…

 

Cartoon Chasing Money Inventory Costs

 

Desværre vil du aldrig få det at vide i praksis. I tilfælde af hurtigt omsættelige varer er det ikke rigtigt at beregne omkostningerne ved forældelse. Det skyldes, at det er næsten sikkert, at disse produkter vil blive solgt. Desuden vil de faste omkostninger ikke blive reduceret med det samme.

Når alt kommer til alt, vil de frigivne pallepladser sandsynligvis ikke blive genbrugt med det samme, og den umiddelbare påvirkning af personalet vil også være relativt lille. Kort sagt kan vi ikke regne med en reduktion af lageromkostningerne på hele 25 %, men kun med kapitalomkostningerne på 8 %.

Selv da er de årlige besparelser betydelige, nemlig 24.000 £ (300.000 £ x 8 %).
Men der er en vigtigere fordel, og det er effekten på dit cash flow! Hvis du kan sænke din lagerbeholdning fra 6.000 til 3.000 enheder, skal du købe 3.000 færre styk enheder.

Og det genererer straks 300.000 euro i frigjort arbejdskapital (3.000 enheder x 100 £ købspris)!

Disse penge kan derfor investeres direkte i nyt udstyr, andre maskiner eller andre nyttige indkøb. Dette har en enormt positiv indvirkning på cashflowet og gør projektet til nedbringelse af lagerbeholdningen endnu mere attraktivt.

Reduktion af lagerbeholdningen for langsomme og ikke-flyttere

For varer med langsom omsætning, hvor vi kun sælger nogle få varer i ny og næ, kan det tage lang tid, før vi kan begynde at høste frugterne af en reduceret lagerbeholdning.

Hvis lagerreduktionen på 300.000 £ imidlertid udelukkende opnås ved hjælp af ikke-omsættende varer, vil resultatet blive helt anderledes.

Efterspørgslen efter disse artikler er lig nul, men der er stadig 3.000 enheder på lager.

Hvis vi erklærer dette lager for forældet og smider det ud, sker der økonomisk set ikke noget. Produkterne er trods alt værdiløse.

Desuden sker der ikke noget med hensyn til pengestrømmen. Faktisk kan det i nogle tilfælde være forbundet med omkostninger at smide varer væk. Hvis du f.eks. skal bortskaffe kemiske væsker, vil der være omkostninger til fjernelse.

Ikke desto mindre er det vigtigt at rydde op i dette forældede. Ellers vil vi fortsætte med at pådrage os inventaromkostninger for evigt!

 

Cartoon Riding Snail Inventory Costs

 

Top Tip: Det kræver en solid analyse at adskille dine langsomme og ikke-flyttende varer fra dine hurtigtflydende varer. Heldigvis kan en effektiv prognose hjælpe med at skabe gennemsigtighed i beslutningsprocessen. Klik her for at finde ud af, hvordan du får et klarere billede af den fremtidige efterspørgsel med vores komplette guide til efterspørgselsplanlægning.

Hvilke praktiske skridt kan du tage i dag for at gøre dette til en realitet?

Det er lettere sagt end gjort at reducere lagerbeholdningerne. Der er mange faktorer, der har indflydelse på, i hvilket omfang du kan reducere dit lagerbeholdning.

Men hvis det lykkes dig at reducere lagerbeholdningen til et minimum, er de potentielle omkostningsbesparelser enorme. Og hvis du kan opnå dette, samtidig med at du opretholder eller endog forbedrer servicen til kunderne, vil det give dit cashflow et enormt løft!

Kick-start din rejse til omkostningsoptimering. Se vores guide til styring af lageroptimering.

Ofte stillede spørgsmål om Inventory Cost

Hvad er lageromkostninger?

Lageromkostninger omfatter de udgifter, der er forbundet med indkøb, opbevaring og forvaltning af lagerbeholdninger i hele e-handelsforsyningskæden. Lageromkostningerne går ud over det oprindelige køb og omfatter også lageromkostninger samt omkostninger til opbevaring af usolgte færdigvarer.

Hvorfor er lageromkostningerne vigtige?

Vurdering af lageromkostningerne er afgørende og har en stor betydning for både virksomhedens økonomi og ledelse. Det kan hjælpe virksomheder med at afgøre, hvor stor fortjeneste der kan opnås på lagerbeholdningen, hvordan omkostningerne kan reduceres, hvor der kan foretages ændringer, hvordan leverandører eller varer kan vælges, og hvordan kapital kan allokeres.

Hvad er formlen for lageromkostninger?

Inventaromkostninger = (Begyndende inventar + indkøb af inventar) – slutinventar.

Hvad er de 4 hovedtyper af lagerbeholdning?

De fire vigtigste er råmaterialer og komponenter, varer under fremstilling, færdigvarer og vedligeholdelses-, reparations- og driftsmaterialer.

Vælg land for at se indhold på dit sprog

x