Gerçek stok maliyeti sizi şaşırtabilir

Envanter gerekli bir kötülüktür. Sonuçta, müşterileri mutlu etmek için doğru zamanda doğru stoğa ihtiyacınız vardır. Ama ne kadar envantere ihtiyacınız var? Ve daha da önemlisi, stok maliyeti gerçek anlamda nedir?

Envanteri ilk etapta satın alma maliyetinden deponuzda depolamaya ve ağınız boyunca taşımaya kadar, envanter maliyetleri siparişi verdiğiniz andan itibaren artmaya başlar. Sorun şu ki, çoğu işletme envanterlerinin her gün onlara ne kadara mal olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değil!

Peki ya bunu değiştirebilseydiniz? Envanterinizi %10, %20, hatta %30 oranında azaltsanız ne olurdu?

Defterlerin dengelenmesi

Çok fazla stok tutmanın potansiyel olarak feci bazı mali sonuçları vardır. Sonuçta, envantere bağlanan para başka hiçbir yerde kullanılamaz. Ayrıca, artık satamayacağınız ürünlere (örneğin, eski stok) bağlanan sermaye sonsuza kadar kaybolabilir.

Ancak, kötü yatırım yapılan işletme sermayesi tek endişe kaynağı değildir. Envanter tutma ile ilgili olarak dikkate alınması gereken bir dizi ek maliyet vardır.

Örneğin, ilk etapta hisse senedini satın almak için borç para alınmışsa, işletmenizin faiz ödemesi gerekebilir.

Ayrıca, depo alanı için ödeme yapmanız ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için araç ve ekipmanlara yatırım yapmanız gerekecektir. Dahası, bu stoğu fiziksel olarak yönetmek için insanlara ödeme yapmanız gerekecektir.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde işletmeye büyük bir maliyet getirir. Ama tam olarak ne kadar?

Ödülün büyüklüğü ne kadar?

İşletmeler daha etkili envanter uygulamaları benimseyerek envanterde önemli düşüşler elde edebilirler. Örnek olarak, müşterilerimizin birçoğu optimizasyon projelerini başlattıktan sonra sadece 12 ay içinde envanterde %30’a varan azalmalar elde etmekte ve birçoğu ilk proje tamamlandıktan uzun bir süre sonra yıldan yıla envanter azalmalarının keyfini çıkarmaktadır.

Elbette, envanterin azaltılmasının bazı faydaları açıktır. Örneğin, depoda yer açmak, israfı azaltmak ve nakit akışını iyileştirmek gibi. Ancak ödülün tam kapsamı sizi şaşırtabilir.

Bu teknik dokümanda, envanterinizin gerçek maliyetini nasıl hesaplayacağınızı ve bunun nakit akışınız üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.

Nihayetinde, bu teknik dokümanda şunları açıklayacağız

  • Mevcut envanter tutma maliyetlerinizi nasıl hesaplayabilirsiniz?
  • Envanteri azaltarak ne tür bir potansiyel yatırım getirisi bekleyebilirsiniz?
  • Envanter maliyetlerini düşürmek için hangi engelleri aşmanız gerekiyor?

 

Winning Cartoon With Trophy Inventory

 

Stok maliyetleri nasıl hesaplanır?

Eğer bir toptancı, perakendeci veya envanter tutan herhangi bir şirket iseniz, katlandığınız maliyetlerin çoğu bir şekilde deponuzda bulunan kalemlerle ilgili olacaktır. Bununla birlikte, kendimizi stok maliyeti formülünün üç ana maliyet bileşeniyle sınırlayacağız:

  • Sermaye maliyeti
  • Envanter taşıma maliyetleri
  • Envanter risk maliyetleri

New call-to-action

1. Sermaye maliyeti

Sermaye maliyeti nedir?

Sermaye maliyetleri, bir şirketin borçlanırken karşılaşacağı maliyetlerdir.

Birçok işletmede envanter, hissedar öz sermayesi, banka kredileri ve diğer sermaye kaynakları dahil olmak üzere birçok yolla finanse edilir. Ve tabii ki bu para asla bedava değildir!

Ancak, sermaye maliyeti duruma göre büyük farklılıklar gösterebilir.

Örneğin, bir yönetici veya büyük hissedar işletmeye para yatıracaksa, yatırımlarından %5’lik bir getiri elde etmeyi kabul edebilir. Öte yandan bir yatırım şirketi %25 gibi daha yüksek bir getiri elde etmeyi bekleyebilir.

Hisse senedi yatırımını finanse etmek için kullanılan para bir bankadan ödünç alınmışsa, sermaye maliyeti verilen faiz oranına bağlı olacaktır.

Bir şirketin nasıl finanse edildiğini ölçmenin objektif bir yolu, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) olarak adlandırılan değerdir. KPMG’nin 2019 raporuna göre, Avrupa’daki işletmeler için AOSM tipik olarak %7-9 arasındadır (kurumlar vergisi sonrası).

Basit bir ifadeyle, envanter tutmanın sermaye maliyeti en hafif tabirle önemli bir masraftır!

 

Cartoon Doing Inventory Needing Help

 

2. Envanter taşıma ve elde tutma maliyetleri

İnceleyeceğimiz bir sonraki maliyet grubu elleçleme ve bekletme maliyetleridir. Bunlar, malların işletme tarafından kontrol edildiği andan satıldıkları ana kadar katlanılan maliyetler olarak tanımlanır.

Maliyet bileşenlerinin sabit veya değişken olmasına bağlı olarak bu maliyetleri iki şekilde hesaplayabilirsiniz.

Değişken maliyetler nelerdir?

Bunlar envanterle ilişkili doğrudan maliyetlerdir. Bunlar genellikle diğer şeylerin yanı sıra envanteri toplama, paketleme ve taşıma maliyetlerini içerir. Değişken maliyetler, sahip olduğunuz envanter seviyesiyle doğrudan ilişkili olarak artar. Örneğin, bir işletme envanter seviyelerini artırırsa, değişken teslim de artacaktır.

Depo faaliyetlerinizi dışarıdan temin ettiyseniz, değişken envanter maliyetlerini belirlemek kolaydır. Bu maliyetler genellikle hizmet sağlayıcı tarafından tahsil edilen palet başına maliyeti ifade eder. Ancak bu maliyetler farklı hizmet sağlayıcılar arasında değişiklik gösterecektir.

Her hafta palet başına bir ücret ödemeniz gerekeceğini hesaba katmalısınız. Mal giriş ve çıkışlarının idaresi ile ilgili maliyetler de olacaktır, ancak bu maliyetleri burada dikkate almayacağız.

Palet başına 150-200 sterlinlik toplam maliyetler nadir değildir, ancak bu rakamların özel durumlar için doğrulanması gerekecektir.

Dış kaynaklı maliyetlerin envanter değerinin bir yüzdesi olarak hesaplanması yaygındır. Örneğin, envanterinizin satın alma değeri 1.000.000 £ ise ve hizmet sağlayıcı %10 ücret alabilir. Bu nedenle, maliyetleriniz yıllık 100.000 £ olacaktır.

Alternatif olarak, değişken taşıma maliyetlerini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ancak, ilgili tüm maliyetleri göz önünde bulundurmanız gerekir: mülkünüzün kirası, raflar ve depolama sistemleri gibi ekipmanların amortismanı, enerji maliyetleri ve personel maliyetleri vb. Daha sonra bu maliyetleri envanterinize dağıtmanızı sağlayacak bir formül bulmanız gerekir. Çeşitli işletme ekonomisi teknikleri mevcuttur.

Depo operasyonlarınızın tamamını kendi bünyenizde yürütüyor ve dış kaynak kullanmıyorsanız, elleçleme maliyetlerini kendiniz hesaplamanız tavsiye edilir. Ancak, bunu yapamıyorsanız, pratik bir çözüm, bir lojistik hizmet sağlayıcısının bunun için talep edeceği maliyetleri temel almaktır. Sadece birkaç telefon görüşmesiyle, ilgili maliyetleri iyi bir şekilde anlayabilmeniz gerekir.

Sabit envanter maliyetleri nelerdir?

Sabit envanter maliyetleri, envanter seviyeleri dalgalandıkça değişmedikleri için sabittir. Bunlar, depo alanı veya depo personeli maaşları üzerindeki kira ödemeleri için sözleşmeden doğan yükümlülükleri içerebilir. Örneğin, bir işletmenin bir dağıtım merkezi üzerinde 5 yıllık bir kira sözleşmesi varsa, işletme, depo boş veya stoklarla dolu olsa da aylık kira ücretlerini ödemeye devam edecektir.

Depolama faaliyetlerini kendi tesislerine dayandıran işletmeler, alanın toplam maliyetine bakma eğilimindedir. Bunun nedeni, deponun ve personelin halihazırda mevcut olması ve daha fazla veya daha az stok olması durumunda bunun genel maliyetler üzerinde çok az etkisi olacağı veya hiç etkisi olmayacağıdır.

Ancak bu yaklaşım çarpık bir tablo ortaya çıkarabilir ve bu da kötü stoklama kararlarına yol açabilir. Sonuçta, envanter maliyetleri sadece kârlılığınız için önemli değildir, aynı zamanda sipariş hacimlerini hesaplarken de önemli bir parametredir.

Camp formülü, ortalama talep, satın alma maliyeti, satış fiyatı ve envanter maliyetlerine dayalı olarak optimum sipariş boyutunu hesaplar. Sonuç olarak, alan maliyetlerinin sıfır olduğunu varsayarsanız, sipariş boyutları kısa sürede artacak ve dolayısıyla envanter ve buna karşılık gelen sermaye yatırımı da artacaktır.

3. Envanter risk maliyetleri

Üçüncü bileşen ise riskle ilişkilendirilen stok maliyetidir. Bunun büyük kısmı eskimenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bu maliyet, örneğin yangın veya hırsızlık durumunda işletmeyi kapsayan sigorta maliyetleri gibi şeyleri de kapsar.

Prensip olarak bu maliyetlerin belirlenmesi kolaydır. Birçok işletmede, CFO her yıl “eski stoklar için karşılıkları” belirleyecektir. Bu sonuçta minimum risk oranını belirler.

Stokun 1 milyon £ değerinde olduğunu ve CFO’nun envanterin amortismanı için yılda 50.000 £ ayırdığını varsayalım. Bu durumda riskle ilişkili maliyetler en az %5 olacaktır. Bunun da ötesinde, sigorta ücretlerinin ödenmesi gerekir. Ve her zaman hasar, bozulma ve hırsızlıkla ilişkili maliyetler vardır.

Toplam envanter maliyetleri nasıl hesaplanır? Çalışan bir örnek…

Toplam yıllık stok maliyeti Envanter maliyetleri genellikle envanter değerinin bir yüzdesi olarak ifade edilir.

Envanter değerimizin 5 milyon sterlin olduğunu varsayalım.

Bu örnekte sermaye maliyeti %8, elde tutma maliyeti %10 ve risk maliyeti %5’e eşittir.

Birdenbire, toplam stok maliyeti korkutucu bir miktara ulaşır!

Toplam envanter değeri: 5 milyon £ Yüzde £
Sermaye maliyeti 8% £400,000
Taşıma ve Holding maliyetleri 10% £500,000
Risk maliyetleri (Eskime + amortisman + Sigorta) 7% £350,000
Toplam maliyetler 25% £1,250,000

 

Envanter değeri 5 milyon sterlin olan envanterimizin gerçek parasal maliyeti 1.250.000 sterlindir. Bir perspektife oturtmak gerekirse, bu her gün 3500 sterlinin üzerindedir!

Elbette, her bir maliyet unsurunun yüzdesi işletmeniz için farklılık gösterebilir. Ancak yine de envanterinizin gerçekte ne kadara mal olduğunu görünce şok olabilirsiniz.

Envanteri azaltarak ne tür bir potansiyel yatırım getirisi bekleyebilirsiniz?

Etkili envanter yönetimi sayesinde işletmeler, müşterilerine sundukları hizmeti iyileştirirken envanterlerini önemli ölçüde azaltabilirler.

Talebi daha doğru tahmin etmek, daha akıllı siparişler vermek, tedarik zincirinin güvenilirliğini artırmak, ABC sınıflandırmalarından yararlanmak ve ürün yaşam döngüsü yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak sayesinde işletmeler %30’a varan stok azaltımı sağlayabilir!

Bu 5 milyon sterlinlik envanteri %30 oranında azaltabildiğinizi düşünün. Elinizde 5 milyon sterlinlik envanter yerine artık yalnızca 3.500.000 sterlin tutuyorsunuz.

Bu durumda maliyet tasarrufu 875.000 £ olacaktır (3.500.000 £’luk yeni envanter değeri X %25’lik toplam envanter maliyetleri).

Ayrıca, 1.500.000 sterlinlik ek bir işletme sermayesini işletmeye geri vermiş olacaksınız.

Faydalar bununla da bitmiyor. Aynı satış seviyesini korurken sadece maliyetleri düşürmek bile kâr marjlarını kaçınılmaz olarak artıracaktır. Bir işletmenin sağlığının ve değerinin güçlü bir göstergesi olarak bu, hissedarların kulağına müzik gibi gelecektir!

Envanter maliyetlerini düşürmek için hangi engelleri aşmanız gerekiyor?

Nakit akışı ve kâr marjı kazançları baştan çıkarıcıdır. Ancak bu sonuçlar garanti değildir.

Bu maliyet tasarruflarını ve nakit akışı avantajlarını gerçekten kullanıp kullanamayacağınız, ne kadar fazla envanter biriktiğine bağlıdır. Ayrıca söz konusu kalemlerin ‘hızlı hareket edenler’, ‘yavaş hareket edenler’ veya ‘hareket etmeyenler’ olup olmadığına da bağlıdır!

Bu bölümde, bu faktörlerin envanter seviyelerini düşürme kabiliyetinizi neden engelleyebileceğini veya sınırlayabileceğini inceleyeceğiz.

Cartoon Falling Because Of Inventory Costs

 

Hızlı hareket eden ürünler için envanterin azaltılması

Hızlı hareket eden ürünlerin envanterini azaltarak 1,25 milyon sterlinlik bir stok azaltımı gerçekleştirdiğinizi varsayalım. Bu işletmenize nasıl bir fayda sağlar?

İşleri basit tutmak için SKU 1234’ü hayali bir örnek olarak kullanalım

Bu ürün için ortalama talep haftada 1000 adettir ve birim başına satın alma fiyatı 100 £’dur. Şu anda stokta SKU 1234’ten ortalama 6.000 adet bulunmaktadır. Dolayısıyla envanter değeri 600.000 £’dur.

Dolayısıyla, envanter maliyetlerinin %25’e eşit olduğu düşünüldüğünde, SKU 1234’ü elde tutmanın yıllık stok maliyeti 150.000 £’dur.

Şimdi bu stoku 300.000 £ azaltabileceğinizi ve elinizdeki ortalama birim sayısını 6.000’den 3.000’e düşürebileceğinizi hayal edin. Daha da iyisi, bunu müşteriye olağanüstü hizmet sunmaya devam ederken başarıyorsunuz.

Envanter maliyetleri tamamen değişken olsaydı, yukarıdaki eylem size yıllık bazda 75.000 £ tasarruf sağlardı (300 bin £ x %25)

Keşke stok maliyetlerini düşürmek bu kadar kolay olsaydı… 

 

Cartoon Chasing Money Inventory Costs

 

Ne yazık ki, pratikte bunu asla gerçekleştiremezsiniz. Hızlı hareket eden ürünler söz konusu olduğunda, eskime maliyetini hesaplamak doğru değildir. Çünkü bu ürünlerin satılacağı neredeyse kesindir. Ayrıca, sabit maliyetler hemen azalmayacaktır.

Sonuçta, serbest bırakılan palet konumlarının hemen yeniden kullanılması pek olası değildir ve personel üzerindeki ani etkisi de nispeten düşük olacaktır. Kısacası, stok maliyetinde %25’lik tam bir azalmaya güvenemeyiz, ancak sadece %15’lik sermaye maliyetine güvenebiliriz.

Bu durumda bile yıllık tasarruf 45.000 £ (300 bin £ x %15) gibi önemli bir miktardır.

Ancak daha önemli bir fayda var ve o da nakit akışınız üzerindeki etkisi! Elinizdeki envanteri 6.000 birimden 3.000 birime düşürebilirseniz, 3.000 birim daha az parça satın almanız gerekir.

Bu da anında 300.000 avroluk serbest işletme sermayesi yaratır (3.000 birim x 100 sterlin satın alma fiyatı)!

Dolayısıyla bu para doğrudan yeni ekipmanlara, diğer makinelere veya diğer faydalı alımlara yatırılabilir. Bunun nakit akışı üzerinde son derece olumlu bir etkisi vardır ve stok azaltma projesini daha da cazip hale getirir.

Yavaş ve hareket etmeyenler için envanterin azaltılması

Sadece arada sırada birkaç satış yaptığımız yavaş hareket eden ürünler için, azalan envanterin meyvelerini toplamaya başlamamız uzun zaman alabilir.

Ancak, 300.000 £’luk envanter azaltımı yalnızca taşınmayanlar yoluyla sağlanırsa, sonuç çok farklı olacaktır.

Bu ürünlere olan talep sıfır, ancak stokta hala 3.000 adet var.

Eğer bu stoğu demode ilan eder ve çöpe atarsak, finansal olarak hiçbir şey olmaz. Sonuçta ürünler değersizdir.

Dahası, nakit akışı açısından hiçbir şey olmayacaktır. Aslında, bazı durumlarda, eşyaları atmak bir maliyet getirebilir. Örneğin, kimyasal sıvıları atıyorsanız, kaldırma maliyetleri olacaktır.

Bununla birlikte, bu eskimişliği temizlemek hayati önem taşımaktadır. Aksi takdirde, sonsuza kadar envanter maliyetlerine katlanmaya devam edeceğiz!

Cartoon Riding Snail Inventory Costs

 

En İyi İpucu: Yavaş hareket eden ve etmeyen kalemlerinizi hızlı hareket eden kalemlerinizden ayırmak sağlam bir analiz gerektirir. Neyse ki, etkili tahminler karar verme sürecine şeffaflık getirmeye yardımcı olabilir. Talep planlamasına ilişkin eksiksiz kılavuzumuzla gelecekteki talebin daha net bir resmini nasıl elde edeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.

Bunu gerçeğe dönüştürmek için bugün hangi pratik adımları atabilirsiniz?

Envanter seviyelerini düşürmek, söylemek yapmaktan daha kolaydır. Envanterinizi ne ölçüde küçültebileceğinizi etkileyen pek çok faktör vardır.

Bununla birlikte, envanter seviyelerini başarılı bir şekilde azaltabilirseniz, potansiyel maliyet tasarrufu çok büyüktür. Ve bunu müşterilere sunduğunuz hizmeti korurken ve hatta geliştirirken başarabilirseniz, bu nakit akışınızda büyük bir artış sağlayacaktır!

Maliyet optimizasyonu yolculuğunuza başlayın. ​Maliyet optimizasyonlu envanter yönetimi kılavuzumuza göz atmak için buraya tıklayın.

Envanter maliyeti temel çıkarımlar

Envanter maliyetleri işletmeler için önemli bir mali yük olabilir. Envanter satın alma maliyetinden depolamaya, taşımaya ve yönetmeye kadar, masraflar sipariş verildiği andan itibaren birikmeye başlar.

Çok fazla stok tutmak, başka bir yerde kullanılabilecek sermayeyi bağlayarak olumsuz finansal sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, eski stok bulundurmak da para kaybına yol açabilir.

Envanter maliyetleri üç ana bileşene ayrılabilir: sermaye maliyeti (envanteri finanse etmek için borçlanma), envanter işleme maliyetleri (envanterle ilişkili doğrudan maliyetler) ve envanter risk maliyetleri (eskime, sigorta vb. ile ilişkili).

İşletmeler daha etkili envanter uygulamaları benimseyerek envanterde önemli düşüşler sağlayabilir. Bazı şirketler optimizasyon projelerini uygulamaya koyduktan sonraki 12 ay içinde envanterde %30’a varan azalmalar görmüştür.

Envanterin azaltılması depo alanını boşaltabilir, israfı azaltabilir, nakit akışını iyileştirebilir ve kâr marjlarının artmasını sağlayabilir.

Ancak, envanterin azaltılması, özellikle yavaş hareket eden ve hareket etmeyen ürünler için zorluklarla doludur. Hızlı hareket eden ürünler için envanterin azaltılması anında maliyet tasarrufu ve nakit akışında iyileşme sağlayabilir.

Envanter azaltımını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için işletmelerin stratejik yatırımlar yapması, etkili envanter yönetimi uygulamaları gerçekleştirmesi ve talebi doğru bir şekilde tahmin etmesi gerekir.

Envanterin azaltılmasından elde edilecek potansiyel maliyet tasarrufları önemli olabilir, bu da nakit akışının iyileşmesine ve işletmenin genel finansal sağlığının daha iyi olmasına yol açar.

New call-to-action

Stok maliyeti SSS

Envanter maliyetleri, e-ticaret tedarik zinciri boyunca envanterin satın alınması, depolanması ve yönetilmesiyle ilgili masrafları içerir. Envanter maliyeti, depolama maliyetlerinin yanı sıra satılmamış mamul malları elde tutma maliyetleri de dahil olmak üzere ilk satın almanın ötesine geçer.

Envanter maliyetlerinin değerlendirilmesi çok önemlidir ve bir şirketin mali durumu ve yönetimi üzerinde akıcı etkileri vardır. İşletmelerin envanterden ne kadar kâr elde edilebileceğini, maliyetlerin nasıl azaltılabileceğini, nerede değişiklik yapılabileceğini, tedarikçilerin veya kalemlerin nasıl seçilebileceğini ve sermayenin nasıl tahsis edilebileceğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Envanter Maliyeti = (Başlangıç Envanteri + Envanter Alımları) – Bitiş Envanteri.

Bunların başlıca dört tanesi hammadde ve bileşenler, yapılmakta olan işler, mamul mallar ve bakım, onarım ve işletme malzemeleridir.

Envanter maliyeti formülünün üç ana maliyet bileşeni şunlardır: sermaye maliyeti, envanter taşıma maliyetleri ve envanter risk maliyetleri.

Sermaye maliyeti, bir şirketin envanterini finanse etmek için borç para alırken katlandığı masrafı ifade eder. Maliyet, finansman kaynağına ve ilgili faiz veya getiri oranına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Envanter işleme maliyetleri, malların bir işletmenin kontrolü altına girdiği andan satılana kadar katlanılan giderleri ifade eder. Sabit ya da değişken maliyetler olarak hesaplanabilirler. Değişken maliyetler envanter seviyeleriyle birlikte artar ve envanteri toplama, paketleme ve taşıma maliyetlerini içerebilir. Sabit maliyetler, envanter seviyelerinden bağımsız olarak sabit kalır ve kira ödemelerini veya maaşları içerebilir.

İşletmeler envanteri etkin bir şekilde yöneterek ve seviyelerini düşürerek önemli maliyet tasarrufları, gelişmiş nakit akışı ve potansiyel olarak daha yüksek kar marjları elde edebilir. Kesin yatırım getirisi, envanterin başlangıç durumuna ve uygulanan envanter yönetimi uygulamalarının verimliliğine bağlı olacaktır.

Yavaş veya hareket etmeyen kalemler için envanterin azaltılması, özellikle bu kalemler eskimişse ve piyasa değeri yoksa, anında finansal veya nakit akışı faydaları sağlamayabilir. Ancak bu, depolama alanını boşaltabilir ve uzun vadede risk maliyetlerini potansiyel olarak azaltabilir.

Envanter maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, işletmeler etkili envanter yönetimi uygulamaları benimseyerek, talebi doğru tahmin ederek, daha akıllı siparişler vererek ve tedarik zinciri güvenilirliğini artırarak bu maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir.

Envanter Opti̇mi̇zasyonuTedari̇k Zi̇nci̇ri̇