SLIM4 İLE ETKİLİ STOK YÖNETİMİ

25 yıllık gerçek dünya uygulamalarıyla geliştirilen envanter yönetimi çözümümüz Slim4, kurumsal hedeflerinize ulaşmak için Tedarik Zinciri engellerinizi aşmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Öngörü, talep planlama ve envanter optimizasyonuna odaklanan Slim4, Tedarik Zinciri ekiplerinin işletme sermayesi, işletme maliyetleri ve optimum servis seviyesi arasındaki mükemmel dengeyi sağlayarak müşteri memnuniyeti ve kârlılığı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

DOĞRU ÖNGÖRÜ VE TALEP PLANLAMA

İşletmelerin etkin Tedarik Zinciri kararları verebilmeleri için güvenilir bir şekilde öngörü ve talep planlama yapmaları gerekir. Bununla birlikte, güvenilir bir öngörü geliştirirken dikkate alınması gereken faktörler göz önüne alındığında, bir çok şirket sağlam bir plan geliştirmek için gerekli bilgiye sahip değildir.

Öngörü ve talep planlama çözümlerimiz, ürün yelpazeniz dahilinde her yerde, her bir ürün için sağlam bir öngörü oluşturmak amacıyla farklı talep profillerinin, ortaya çıkan trendlerin, mevsimsellik ve öngörünün değişkenliğinin etkisini otomatik olarak hesaplar.

STOK & TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU

Tedarik Zinciri maliyetlerini kontrol altında tutarken,yüksek hizmet seviyesini korumak için, Tedarik Zinciri profesyonellerinin bulunurluk ve envantere yatırılan sermaye arasındaki doğru dengeyi sağlamaları gerekir. İşletmelere doğru bilgileri sağlayarak envanter çözümümüz Tedarik Zinciri ekiplerinin doğru ürünü, doğru yer ve doğru zamanda bulurdurmalarını sağlar. Sonuç olarak, dünya üzerinde yüzlerce şirket fazla stok ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltırken müşteri memnuniyetini arttırmak için Slim4'e güveniyor. 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAHA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM

Önemsiz gibi görünen minör stok yönetimi kararları bile büyük yapılarda büyük bir etki yaratabilir. Bu bakımdan, stok yönetimi stratejisinin, kuruluşun genel vizyonuyla örtüşmesi çok önemlidir. Stratejik Tedarik Zinciri çözümlerimiz, işletmelere stok yönetimi karar ve süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini ve kuruluşun diğer kısımlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için gereken görünebilirlik ve kontrol düzeyini sağlar.

TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİ

İş yerinde kusursuz bir operasyon sağlamak için Tedarik Zinciri ekipleri daha geniş bir organizasyonla mükemmel bir şekilde koordine edilmelidir. Bu koordinasyonun bile etkisi stok yönetimi üzerinde azdır. Hem iç, hem de dış pazarlarda daha güçlü Tedarik Zinciri ortaklıkları oluşturmak için Slim4, işletmelere envanter yapılanmasında vizyon sağlar. Sonuç olarak, müşteriler daha etkin S&OP süreçlerinden faydalanacak; ve tedarikçi, müşteri ve çalışma arkadaşlarıyla daha fazla işbirliğine dayalı ilişkiler kurmayı sağlayacak şekilde üretilmiştir.

Öngörü & Talep Planlama

Güvenilir ve onaylanmış öngörü yöntemleri kullanarak doğru öngörülere dayalı bilinçli envanter kararları verin.

Daha fazlası için

Envanter Optimizasyonu

Net ve güvenilir analizlere dayanarak her ürününüz için en uygun stok seviyesini belirleyin.

Daha fazlası için

Tedarik Zinciri Taktikleri

Tedarik zinciri görevlerini etkin bir şekilde yürütmek için gerekli olan ön bilgi ve kontrol seviyesini elde edin.

Daha fazlası için

Raporlama & Simülasyon

Operasyonlarınızın performansını Slim4'ün Raporlama ve Simülasyon yetenekleri sayesinde takip edin.

Daha fazlası için

REFEranslar

Dinamik Otomotiv
Teka
Pulver
Dönmez
Spar
ÜST