SLIM4 İLE ETKİLİ STOK YÖNETİMİ

Gerçek dünya uygulamaları baz alınarak geliştirilen 25 yıllık envanter yönetimi çözümümüz Slim4, kurumsal hedeflerinize ulaşmak için Tedarik Zinciri engellerinizi aşmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

 

Öngörü, talep planlama ve envanter optimizasyonuna odaklanan Slim4, Tedarik Zinciri  oyuncularının işletme sermayesi, işletme maliyetleri ve optimum servis seviyesi arasında mükemmel dengeyi sağlayarak müşteri memnuniyeti ve kârlılığı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

DOĞRU ÖNGÖRÜ VE TALEP PLANLAMA

İşletmelerin etkin Tedarik Zinciri kararları verebilmeleri için güvenilir bir şekilde öngörü ve talep planlaması yapmaları gerekir. Bununla birlikte, güvenilir bir öngörü geliştirirken dikkate alınması gereken faktörler göz önüne alındığında, birçok firmanın sağlam bir plan geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir.

Öngörü ve talep planlama çözümlerimiz, ürün yelpazeniz dâhilinde her yerde, her bir ürün için sağlam bir öngörü oluşturmak amacıyla farklı talep profillerini, ortaya çıkan trendleri, sezonsallık ve öngörü değişkenliği etkisini de otomatik olarak hesaba katar.

STOK & TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU

Bir yandan Tedarik Zinciri maliyetlerini kontrol altında tutup, bir yandan yüksek hizmet kalitesini korumak için, Tedarik Zinciri profesyonellerinin bulunurluk ve envantere yatırılan sermaye arasında doğru dengeyi kurmaları gerekir. İşletmelere doğru bilgileri sağlayan envanter çözümümüz Tedarik Zinciri oyuncularının doğru ürünü, doğru yer ve doğru zamanda bulundurmalarını sağlar. Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, dünya üzerinde yüzlerce firma fazla stok ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltırken müşteri memnuniyetini de arttırmak için Slim4'e güvenmektedir. 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAHA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM

Önemsiz gibi görünen ufak stok yönetimi kararları bile büyük yapılarda büyük etkiler yaratabilir. Bu bakımdan, stok yönetimi stratejisinin, firmanın genel vizyonuyla örtüşmesi çok önemlidir. Stratejik Tedarik Zinciri çözümlerimiz, işletmelere stok yönetimi karar ve süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini ve işletmelerin her yönüyle tüm süreçlerine uyumlu olmasını sağlamak için gereken alt yapıyı sağlar.

TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİ

İş yerinde kusursuz bir operasyon için Tedarik Zinciri oyuncuları daha geniş bir organizasyonla mükemmel bir şekilde koordine edilmelidir. Böyle bir koordinasyonun dahi stok yönetimi üzerindeki etkisi azdır. Hem iç, hem de dış pazarlarda daha güçlü Tedarik Zinciri ortaklıkları oluşturmak için Slim4, işletmelere envanter yapılandırmada vizyon sağlar. Kısacası Slim4, müşterilerin daha etkin biçimde S&OP süreçlerinden faydalanmalarını; tedarikçi, müşteri ve çalışanlar arasında daha fazla işbirliğine dayalı ilişkiler kurmayı sağlayacak şekilde üretilmiştir.

Öngörü & Talep Planlama

Güvenilir ve onaylanmış öngörü yöntemleri kullanarak doğru öngörülere dayalı bilinçli envanter kararları verin.

Daha fazlası için

Envanter Optimizasyonu

Net ve güvenilir analizlere dayanarak her ürününüz için en uygun stok seviyesini belirleyin.

Daha fazlası için

Tedarik Zinciri Taktikleri

Tedarik zinciri görevlerini etkin bir şekilde yürütmek için gerekli olan ön bilgi ve kontrol seviyesini elde edin.

Daha fazlası için

Raporlama & Simülasyon

Operasyonlarınızın performansını Slim4'ün Raporlama ve Simülasyon yetenekleri sayesinde takip edin.

Daha fazlası için

REFEranslar

csa_logo
Shimano
Morplan
ÜST