Het voordeel van het Supply Chain Centre of Excellence

Sam Phipps

Laatst geüpdatet: January 18, 2024 | 4 min

De essentie voor een succesvolle supply chain

Het is nog nooit zo moeilijk geweest om concurrerend te blijven. In de steeds veranderende zakenwereld weet je nooit wat er om de hoek ligt. Maar wat het ook is, het altijd één stap voor zijn is altijd een slimme strategie.

Een stap die een ruime 80% van alle bedrijven heeft genomen, is het opzetten van een Supply Chain Centre of Excellence (CoE). De redenen dat er zo’n enorme opkomst is voor dit soort gespecialiseerde functies liggen voor de hand. Het is niet eenvoudig om effectieve samenwerking en innovatie in jouw supply chain te stimuleren. Maar het wordt een veel minder zware onderneming als je een afdeling hebt die zich bezighoudt met de verbetering ervan. Maar hebben deze bedrijven alles gedaan wat ze konden? Sommige richten zich alleen op IT. Sommigen op logistiek. En sommigen op beide. En hoewel dit een bewonderenswaardig begin is, is het zeer waarschijnlijk dat deze beperkte reikwijdte het potentiële resultaat zal belemmeren.

Een Supply Chain Centre of Excellence moet je hele bedrijf erbij betrekken. Het moet jou helpen om jouw mensen op te leiden en je activiteiten te verbeteren. Het moet je helpen veerkrachtigere, data gestuurde processen op te bouwen. En ja, ook IT en logistiek moeten erbij betrokken worden. Uiteindelijk moet je Supply Chain Centre of Excellence verweven zijn met je bedrijfsdoelstellingen. Beheer dat en je bent op de goede weg. Maar zoals bij elke veranderende bedrijfstranformatie, is het het meest moeilijk om te weten waar je moet beginnen.

Hoe kun je een winnend Supply Chain Centre of Excellence opzetten?

In deze blog gaan we dieper in op de voordelen die een supply chain CoE kan bieden aan jouw bedrijf. We zullen onderzoeken hoe het jou kan helpen samenwerken en innoveren. Belangrijker nog, we laten zien hoe je een voorsprong kunt creëren op al jouw concurrenten.

Supply Chain Centre Of Excellence Cartoon Bereiker

Wat is een Supply Chain Centre of Excellence?

Eerst moet je begrijpen wat een Supply Chain CoE is. Of je het nu een hub, een team, een afdeling of een collectief noemt, je Supply Chain Centre of Excellence zou een eenheid van mensen moeten zijn die samenwerken om samenwerking, kennisdeling en innovatie te stimuleren met een ‘supply chain-first’ mentaliteit. Het primaire doel van een Supply Chain CoE is om een drijvende kracht te zijn achter initiatieven ter verbetering van de supply chain, gericht op het bereiken van operationele uitmuntendheid, kostenbesparingen , verbeterde klanttevredenheid en een concurrentievoordeel op de markt.

En in je streven naar een efficiëntere en flexibelere supply chain zou een effectieve Supply Chain CoE je in staat moeten stellen om bewezen best practices in te zetten en gestandaardiseerde processen te implementeren die je consequent verbetert.

Als het goed is opgezet, moet het dienen als een kenniscentrum dat begeleiding, ondersteuning en thought leadership biedt aan verschillende functionele gebieden binnen de supply chain. Je Supply Chain Centre of Excellence moet echter ook strategieën opstellen met de andere teams van je bedrijf en je supply chain naadloos laten aansluiten op jouw algemene bedrijfsdoelen.

Bij wat voor soort bedrijf past een Supply Chain Centre of Excellence?

De oorsprong van een Supply Chain Centre of Excellence ligt in het midden van de jaren 90, toen een van ‘s werelds grootste merken zijn zogenaamde ‘Horizontal Process Network’ lanceerde. Met als kerntaak het ontwikkelen van ‘machine-equivalente’ manieren om werk te managen, was het doel processen te ontwikkelen die betrouwbare, voorspelbare, herhaalbare prestaties leveren. Ongeacht wie het werk deed of waar ter wereld het werd gedaan. Het concept van Supply Chain Centre of Excellence heeft sindsdien een lange weg afgelegd. En bedrijven in elke branche plukken de vruchten van een gespecialiseerde functie voor supply chain excellence.

Of je nu grondstoffen, onderdelen of eindproducten distribueert of rechtstreeks aan de eindgebruiker verkoopt, er is een potentieel voordeel. Het maakt niet uit of je een klein bedrijf, grote onderneming of multinational bent. Ongeacht of je supply chain-operatie relatief klein en eenvoudig is, of een enorm gecompliceerd beest met honderden bewegende delen: het creëren van een Supply Chain Centre of Excellence kan fantastische resultaten opleveren.

Hoe kan een Supply Chain Centre of Excellence waarde toevoegen aan jouw bedrijf?

Jouw Supply Chain Centre of Excellence moet strategisch zijn. Het moet zich richten op het hele bedrijf en die grotere doelen rond de kern van de supply chain wikkelen. Dat betekent dat je topprioriteiten moet identificeren, prestatiedoelen en KPI’s moet vaststellen en een platform moet creëren voor het stimuleren van verbeteringen in de hele supply chain. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste aandachtspunten die in je Supply Chain Centre of Excellence aan bod moeten komen.

Supply Chain Centre Of Excellence Cartoon

Processtandaardisatie en -optimalisatie

Zelfs in de eenvoudigste bedrijven werken verschillende afdelingen op zeer verschillende manieren. Voeg daar de complexiteit van ongelijksoortige bedrijfsdivisies of internationale teams aan toe en consistentie is vaak een zware strijd.  Met één gemeenschappelijke waarheid in je supply chain-processen elimineer je de kans op gemiste kansen of vermijdbare fouten. Jouw Supply Chain Centre of Excellence moet je in staat stellen om je processen waar mogelijk te standaardiseren.

Een Supply Chain CoE zou je echter ook in staat moeten stellen om ideeën en best practices te verzamelen die resultaten opleveren in één onderdeel van je bedrijf en deze snel in te zetten om waarde toe te voegen aan andere onderdelen van je bedrijf.

Samenwerking en communicatie

Communicatie en samenwerking gaan hand in hand. En je hebt samenwerking nodig als je een revolutie in jouw supply chain wilt veroorzaken. Eén afdeling die hard werkt aan haar eigen succes is geweldig, maar geïsoleerd van het bredere bedrijf zijn deze inspanningen uiteindelijk gebrekkig.

Je CoE moet deze samenwerking actief aanmoedigen en faciliteren. Door het delen van informatie te stimuleren en teamoverstijgende coördinatie te ondersteunen, ben je in staat om uitdagingen aan te gaan die normaal gesproken niet mogelijk zouden zijn.

Innovatie en voortdurende verbetering

Zowel innovatie als voortdurende verbetering zijn de moeite waard om je bedrijfsactiviteiten tegenaan te gooien. Een gevestigd Centre of Excellence kan jou met allebi helpen. Je kunt nieuwe en opkomende technologie identificeren, proofs of concept onderzoeken, proefprojecten leiden of gewoon een ethos van leren en opleiden instellen. Met een centraal punt om feedback te verzamelen, KPI’s te controleren en acties op te zetten om eventuele misstappen te corrigeren, moedig je voortdurende verbetering in het hele bedrijf aan.

Kennisbeheer

Personeelsmoeheid en personeelsbehoud zijn prominente uitdagingen voor veel bedrijven. Terwijl supply chain leiders worstelen om de werklast bij te houden, verlaten supply chain professionals de sector op recordniveaus. Met maakt 48% van de supply chain leiders zich nu naar verluidt zorgen over het verlies van cruciale vaardigheden als gevolg van lage retentiepercentages.  Het is dus van vitaal belang dat jouw bedrijf alles in het werk stelt om de kennis van jouw mensen vast te leggen en te vergroten. Je CoE moet het delen van informatie stimuleren en het gebruik ervan in de hele supply chain vergemakkelijken. Door platforms of systemen te creëren die in de structuur van je bedrijf zijn geïntegreerd, geef je je mensen de allerbeste kans om beter te worden in hun werk. En hoe beter ze zijn in hun werk en hoe meer ze gewapend zijn met de meest actuele informatie en informatie, hoe beter je bedrijf zal zijn. Je zult ook veel beter in staat zijn om te weten waar training en ontwikkeling zou kunnen helpen om eventuele vaardigheidstekorten aan te pakken.

Gegevensbeheer en integratie

Om effectieve beslissingen in de supply chain te kunnen nemen, heb je een enorme hoeveelheid gegevens nodig: Deze gegevens zijn meestal afkomstig uit de hele supply chain. Dus jouw bedrijf en zelfs jouw partners in de supply chain. Net als kennisdeling is datamanagement een van de beste redenen om een Supply Chain Centre of Excellence te ontwikkelen. Je zult in staat zijn om data governance frameworks te creëren, supply chain data te verzamelen en te integreren en ervoor te zorgen dat jouw supply chain acties worden gedreven door echte, kwantificeerbare inzichten. Het resultaat zou moeten zijn dat de efficiëntie, wendbaarheid en concurrentiekracht toenemen.

Veranderingsbeheer en transformatie

Je kunt geen baanbrekende prestatieverbeteringen verwachten zonder een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop je toeleveringsketen werkt. Verandering doorvoeren is echter zelden eenvoudig.

Door deze uitdagingen te herkennen en proactief aan te pakken, zou je Supply Chain Manager (SCM) je moeten helpen om door de complexiteit van verandering te navigeren, weerstand te minimaliseren en een soepele overgang naar een getransformeerde en geoptimaliseerde supply chain te garanderen.

Door strategische begeleiding, betrokkenheid van belanghebbenden, training, prestatiemeting en voortdurende verbetering te bieden, zou een Supply Chain CoE een centrale rol moeten spelen in je transformatieproces.

Hoe moet je jouw Supply Chain Centre of Excellence opzetten voor succes

Je bedrijf wapenen voor succes met een Supply Chain CoE is uiteraard een nuttige onderneming. Maar het gaat niet snel of gemakkelijk. Er zijn meerdere belanghebbenden, veel inspanning, de wil om te verbeteren, investeringen en tijd voor nodig. Maar willen verbeteren is een waardig doel. Hier is een checklist om aan de slag te gaan.

Supply Chain Centre Of Excellence Goed Gevoel

1. Stel een duidelijke missie vast

‘De wereld overnemen’ kan goed werken als plan voor een kwade genius of een geheime ambitie die je in je dagboek schrijft, maar het zal niet door de beugel kunnen als missie voor je Centre of Excellence. Je hebt een missie nodig die duidelijk, meetbaar en haalbaar is.

Je missie moet de doelen en wensen van je bedrijf in overeenstemming brengen met effectieve supply chain-acties. Het moet richting geven en een focus definiëren die iedereen kan zien en waar iedereen achter kan staan. Met een goed gedefinieerde missie zullen je kleinere doelen gemakkelijker bijdragen aan het grotere plan. Zonder een duidelijke missie zullen de doelen die je stelt echter zwak zijn. Je middelen zullen niet verstandig worden toegewezen en je prestatiecijfers zullen verkeerd of misplaatst zijn. Maar gebruik je Centre of Excellence om je missie te ondersteunen en je zult een leidend principe vinden om het succes van het bedrijf te sturen. Succes dat uiteindelijk veel gemakkelijker te behalen zal zijn.

2. Meet de huidige stand van zaken af aan het gewenste resultaat

Je zult niet begrijpen hoe haalbaar je doelen zijn als je niet weet waar je nu staat. Je kennis van de status quo is cruciaal voor je toekomstig inzicht. Je zult veel meer waardering krijgen voor hoe hoog je doelen zijn en of ze echt bereikt kunnen worden. Het starten of verbeteren van je Supply Chain Centre of Excellence moet beginnen met feiten, niet met veronderstellingen. Door gewoon de balans op te maken, zul je hiaten, gebieden voor verbetering en inefficiënties vinden die je anders niet zou hebben opgemerkt. Belangrijker nog, je zult begrijpen waar de pijnpunten en prioriteiten liggen. En als je eenmaal alles weet over waar je staat, is het gemakkelijker om een routekaart naar succes te ontwikkelen.

3. Inkoop door management

Het ontwikkelen van een strategie voor betere prestaties vereist dat elke leider in het bedrijf een cheerleader is voor de nieuwe strategie en de doelen. Het eerste vergemakkelijkt het tweede. Je hebt alle hulp nodig die je bij dit project kunt gebruiken. Als je die hebt, is de kans van slagen veel groter. Met de steun van je Senior Leadership Team zal je Centre of Excellence meer geloofwaardigheid krijgen binnen het bedrijf en zullen middelen gemakkelijker aan het doel kunnen worden toegewezen. Zonder het juiste budget, de juiste ondersteuning, het juiste talent en de juiste technologie zul je geen succes boeken. En als het bestuur en de afdelingshoofden niet volledig achter het plan staan, is het misschien moeilijker om aan die middelen te komen. Als je het leidersteam meekrijgt, zul je zien dat andere medewerkers verderop in de hiërarchie veel eerder geneigd zijn om bij te dragen.

4. Win de harten en geesten van je mensen

Zie deze gecentraliseerde functie vooral als een ‘alle hens aan dek’ benadering. Als je eenmaal de buy-in van het management hebt, is het essentieel om dat enthousiasme door de keten heen te filteren, zodat je alle kans van slagen hebt. Als je Centre of Excellence de investering, steun en het vertrouwen van alle medewerkers heeft, werken jullie allemaal aan dezelfde doelen, met een gedeeld begrip en een strategie die is afgestemd op je overkoepelende ambitie. En dat zou wel eens genoeg kunnen zijn om de wereld over te nemen. Of in ieder geval jouw markt. Maar als je er niet in slaagt de betrokkenheid van je werknemers te winnen, kun je het bereiken van dat doel helemaal vergeten.

Het is ook eerlijk om te zeggen dat het feit dat iemand geen managementfunctie heeft, niet betekent dat zijn ideeën en zorgen het niet waard zijn om naar te luisteren. Je weet nooit wie de moeite waard details kan bijdragen totdat je ze een kans geeft. Wijdverspreide adoptie en acceptatie zijn belangrijke vereisten voor je Supply Chain Centre of Excellence. Bereik ze en je bent goed op weg naar succes.

Laatste gedachten over je Supply Chain Centre of Excellence

Als je een van de 80% bedrijven bent die al begonnen zijn met het ontwikkelen van een Supply Chain Centre of Excellence, dan ben je al een heel eind op weg om de voordelen ervan te begrijpen. Maar waarschijnlijk is er nog een lange weg te gaan voordat het potentieel optimaal wordt benut. Het is geen gemakkelijke taak. Maar zoals we hier hebben laten zien, is het een ongelooflijk waardevol doel voor elk bedrijf dat vertrouwt op zijn supply chain om concurrentievoordeel te creëren. Een Supply Chain CoE kan je bedrijf transformeren door je te helpen je aan te passen aan veranderingen en een voorsprong te nemen op je concurrentie.

Het is niet genoeg om aan het einde van directievergaderingen even te checken hoe het met je supply chain-team gaat. Want hun doelen zijn jouw doelen. En als je je dat realiseert, begrijp je het belang ervan voor elke stakeholder in je bedrijf. Deel dus de strategie en de drijfveren. Vraag om feedback. Verzamel gegevens. Ontwikkel technieken voor verandermanagement. Leer. Pas aan. Deel successen en werk rond mislukkingen.

Verandering is het enige waar je op kunt vertrouwen in het hedendaagse zakelijke landschap. Zodra je dat inziet, zul je de kracht zien die een Supply Chain CoE je kan geven.

En als je begeleiding nodig hebt om deze weg in te slaan, kan Slimstock je helpen. Praat hier met een van onze experts over het bouwen van je eigen Supply Chain Centre of Excellence.

Veelgestelde vragen over Supply chain Centre of Excellence

Wat is een supply chain centre of excellence (CoE) en waarin verschilt dit van een traditionele supply chain-operatie?

Een Supply Chain Centre of Excellence (CoE) is een toegewijd en gespecialiseerd team of eenheid binnen een bedrijf dat zich richt op het stimuleren van strategische initiatieven en best practices met een supply chain first mentaliteit. In tegenstelling tot de traditionele supply chain structuur, die zich richt op dagelijkse operationele taken, heeft een supply chain CoE een meer holistische en strategische aanpak. Het dient als een centrum van expertise, kennis en innovatie en biedt begeleiding, thought leadership en ondersteuning aan de bredere supply chain-organisatie en het bredere bedrijf. Het doel van de CoE is om processen te optimaliseren, nieuwe strategieën te ontwikkelen en te implementeren en gebruik te maken van technologische vooruitgang om de prestaties van de supply chain voortdurend te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het opzetten van een supply chain manager (SCM)?

Het primaire doel van een supply chain CoE is om de supply chain strategie af te stemmen op de bredere organisatievisie. Door zich te richten op het standaardiseren van processen, het stroomlijnen van workflows, het implementeren van best practices en het stimuleren van innovatie en samenwerking, moet een supply chain CoE de supply chain functie positioneren als een strategische factor voor het algehele succes van het bedrijf.

Welke strategische voordelen kan de implementatie van een supply chain manager (SCM) opleveren?

Het implementeren van een Supply Chain Centre of Excellence (CoE) kan organisaties verschillende strategische voordelen opleveren, waaronder:

 

  • Verbeterde operationele efficiëntie
  • Verhoogde wendbaarheid en reactievermogen
  • Verbeterde samenwerking en kennisdeling
  • Grotere veerkracht tegen risico’s
  • Verbeterde klanttevredenheid

Welke rol speelt technologie bij het ondersteunen van de activiteiten van een supply chain CoE?

Supply chain-technologie speelt een cruciale rol in de ondersteuning van de mensen, processen en initiatieven die samen een supply chain Centre of Excellence (CoE) vormen. Technologische oplossingen zoals supply chain planningsystemen, geavanceerde analysetools en automatiseringssoftware maken efficiënte planning, uitvoering en bewaking van supply chain-activiteiten mogelijk. Nog belangrijker is dat technologie betere communicatie en samenwerking mogelijk maakt, zichtbaarheid creëert en continue verbetering mogelijk maakt.

Kies je locatie om content te zien uit jouw land?

x