De digitale transformatie van de Supply Chain

Als moderne CEO moet je het feit omarmen dat het enige constante in het huidige zakelijke landschap verandering is. Als je verandering niet erkent of omarmt, betekent het direct een dat je zakelijk ten onder zal gaan.

Nu de markten zich razendsnel ontwikkelen, is het creëren van efficiëntie in de supply chain, het stroomlijnen van activiteiten en het sneller nemen van betere beslissingen, een eerste vereiste geworden om te kunnen concurreren. En terwijl bedrijven zich inspannen om hun voorsprong te behouden, staan digitale transformatie en Sales and Operations Planning (S&OP) bovenaan de agenda’s van de directiekamers. Meer dan 50% van de bedrijven gelooft zelfs dat meer digitalisering en automatisering de veerkracht van hun supply chain zal vergroten.

Maar toch, als het aankomt op het implementeren van deze innovatieve benaderingen, vinden veel bedrijven zichzelf slecht hierop ingericht. Ondanks de best geplande voornemens ontbreekt het veel bedrijven aan de basis om een volledige digitale transformatie uit te voeren en hun S&OP-proces te bevorderen.

Een recent verschenen rapport van EY benadrukt de omvang van de uitdaging: slechts 44% van de bedrijven gaf aan dat hun werknemers zich voorbereid voelden op digitale innovatie in de supply chain. Dit lage percentage is geen verrassing als je bedenkt hoe groot de sprong is die deze bedrijven moeten maken.

Immers, 42% van de bedrijven is nog steeds afhankelijk van legacy-oplossingen die vervangen moeten worden, terwijl maar liefst 67,4% van de supply chain managers aangeeft Excel-spreadsheets te gebruiken als hun primaire managementtool. Nog verontrustender is dat een recent rapport, gepubliceerd in de Harvard Business Review, onthulde dat slechts 3% van de gegevens van bedrijven voldoet aan de meeste basiskwaliteitsnormen.

Dus hoe kunnen we deze hindernissen overwinnen om jouw digitale transformatietraject te versnellen en een solide basis te leggen voor een effectiever S&OP?

Digitale Transformatie Cartoon Vragen

Digitale transformatie is geen gemakkelijke taak. Het kan complex en tijdrovend zijn en alle afdelingen van je bedrijf zijn erbij betrokken. Maar als je de juiste basis legt en een solide S&OP-proces opzet, kun je veel van de uitdagingen waar je nu voor staat overwinnen. Maar wat nog belangrijker is, is dat jij nieuwe wegen naar groei en succes kunt inslaan.

Door processen te stroomlijnen, een cultuur van samenwerking te creëren en jouw mensen te ondersteunen met digitale hulpmiddelen, kun je belangrijke stappen zetten om jouw besluitvormingscapaciteiten te verbeteren. Een belangrijk stukje van de puzzel bij het optimaliseren van jouw supply chain en het vinden van een voorsprong op jouw concurrenten.

Deze blog is bedoeld om je te helpen op je reis naar digitale transformatie. We zullen onderzoeken hoe je digitale transformatie kunt gebruiken om je mensen, processen en technologie te verenigen en zo een beter S&OP-proces op te bouwen.

Het digitale transformatietraject definiëren

De kern van digitale transformatie is om gebruik te maken van technologieën zoals cloud computing, kunstmatige intelligentie, gegevensanalyse en automatisering, om activiteiten te stroomlijnen, besluitvormingsprocessen te verbeteren en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren. Digitale transformatie kan van invloed zijn op verschillende gebieden van jouw organisatie, zoals bedrijfsvoering, klantervaring, productontwikkeling en verkoop. Maar wat betekent digitale transformatie in de context van jouw supply chain?

Traditioneel bestond supply chain management uit handmatige processen, die tijdrovend en foutgevoelig konden zijn en geen real-time inzichten boden. Maar in het huidige volatiele zakelijke landschap kan de manier waarop jij jouw supply chain beheert het verschil maken of breken. Simpel gezegd: een Excel-spreadsheet volstaat niet meer. Door intelligente tools te gebruiken ter ondersteuning van jouw kernprocessen in de toeleveringsketen, moet digitale transformatie jouw S&OP-proces in staat stellen om wendbare, responsieve en veerkrachtige toeleveringsketens te creëren die zich kunnen aanpassen aan de dynamische marktomstandigheden.

Dit kan betekenen dat je de kracht van AI of machine learning gebruikt. Het kan betekenen dat je kijkt naar tools met geavanceerde gegevensanalyse, cloud computing of automatisering. Maar uiteindelijk moet je de juiste tools op de juiste manier gebruiken. Als je dat doet, verbeter je de efficiëntie, zichtbaarheid en samenwerking in je hele waardeketen. Een businesscase opbouwen voor digitale transformatie.

Een businesscase bouwen voor digitale transformatie

Hoe kan digitale transformatie jouw S&OP-organisatie ondersteunen?

Digitale transformatie kan het S&OP-proces (Sales and Operations Planning) van jouw bedrijf op strategisch niveau aanzienlijk verbeteren. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe digitale transformatie S&OP mogelijk maakt en bijdraagt aan jouw algemene bedrijfsstrategie:

Digitale transformatie cartoon grafieken

Gegevensgestuurde besluitvorming

Als je de weg naar een volledige digitale transformatie inslaat, verzamel, integreer en analyseer je enorme hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen in je supply chain. Gegevens die jij anders simpelweg zou missen. Naarmate je meer inzicht krijgt in de klantvraag, algemene markttrends en veranderende voorraadniveaus, zullen deze gegevens elke stap van je S&OP-proces voeden.

Verbeterde zichtbaarheid

Natuurlijk is toegang tot gegevens slechts een beginpunt. Je digitale tools moeten je helpen om deze gegevens te analyseren, valideren en verrijken om zichtbaarheid te creëren. Het is moeilijk om te overdrijven hoezeer technologieën zoals geavanceerde analyses en machine learning jouw mogelijkheden voor forecasting en vraagplanning kunnen verbeteren.

Digitale tools kunnen echter ook duidelijkheid brengen in zowel jouw interne activiteiten als jouw bredere supply chain-netwerk. Als er meer duidelijkheid is over de toekomstige vraag, de prestaties van leveranciers en de voorraadstromen binnen jouw netwerk, wordt jouw S&OP-proces een krachtiger hulpmiddel om de verschillende betrokken functies en afdelingen op één lijn te krijgen.

Verbeterde samenwerking en communicatie

De voordelen van digitale transformatie houden niet op bij het op één lijn brengen van de verschillende teams binnen jouw bedrijf.  Door ongelijksoortige processen en systemen met elkaar te verbinden, zou digitale transformatie jou in staat moeten stellen om de juiste voorwaarden te creëren voor effectieve samenwerking tussen belanghebbenden. Dat geldt voor iedereen in je S&OP-proces. Verkoop, marketing, operatie en financiën.

Ondersteun jouw groeiambities

Digitale transformatie zou je bedrijf moeten uitrusten met het vermogen om te schalen en zich aan te passen als de markt evolueert en verschuift. Je kunt cloud computing, automatisering en de nieuwste digitale tools gebruiken om je S&OP-proces te informeren en het bedrijf dienovereenkomstig bij te sturen. Bovendien, als alle teams zijn aangesloten op dezelfde gegevens en KPI’s, kan iedereen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Daardoor is de hele organisatie beter in staat om operationele prioriteiten, voorraadniveaus en roductieplannen aan te passen aan de veranderende behoeften van jouw klanten. Dat staat gelijk aan schaalbaarheid op aanvraag, wendbaarheid rond risico’s en nieuwe kansen zijn sneller te verkennen.

Continue verbetering en concurrentievoordeel

Door het behalen en analyseren van KPI’s en prestatiegegevens vindt jouw bedrijf continue verbetering. Het is een gouden greep voor elk bedrijf. Een grotere kostenefficiëntie leidt tot een grotere klanttevredenheid en een snellere marktintroductie. Het zal gemakkelijker zijn om knelpunten, inefficiënties en gebieden in het bedrijf die je zou kunnen verbeteren, op te sporen. En door jouw S&OP-proces te gebruiken als een platform om te volgen, te controleren en te verbeteren, zul je een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van bedrijven die niet zo flexibel zijn of vastzitten in handmatige processen.

Kickstart jouw digitale transformatie reis

Het ondernemen van een groot digitaal transformatieproject kan intimiderend zijn. En als je S&OP-proces nog in de kinderschoenen staat of als het jouw team aan expertise ontbreekt, kan het lastig zijn om te weten waar je moet beginnen. Maar je hebt misschien meer mogelijkheden dan je beseft. Als je de vraag al voorspelt, je voorraadbehoefte bepaalt en vervolgens de bestelling plaatst, heb je al een goed uitgangspunt om meer te bereiken. In het volgende gedeelte van deze blog we in op een aantal pragmatische stappen die jij kunt nemen om jouw digitale transformatieproject een vliegende start te geven.

Digitale transformatie Cartoon Doel

1. Jouw huidige status-quo begrijpen

Weten wat je wel en niet hebt is cruciaal. Zonder een goed inzicht in je bestaande processen, systemen en mogelijkheden zal het moeilijk zijn om verbeteringen te vinden. Als je echter diep in jouw capaciteiten duikt, zul je sterke en zwakke punten vinden in jouw huidige S&OP-operatie. Je zult daarnaast ook hiaten in de technologie tegenkomen die jij gebruikt om deze te ondersteunen. Dit is een startpunt om de voortgang van je digitale transformatie te meten en het succes ervan te bewijzen met gegevens.

2. Bepaal je transformatiedoelen

Digitale transformatie kost tijd, moeite, investeringen en toewijding. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren en het zal niet gemakkelijk zijn. Daarom moeten de betrokkenen, en dat moeten er veel zijn, begrijpen hoeveel werk er nodig is. Maar ze moeten ook de potentiële beloningen begrijpen die gepaard gaan met het maken van de sprong. Het definiëren van de juiste doelen voor jouw digitale S&OP-transformatie geeft jou duidelijkheid, focus, meting en afstemming op de algemene bedrijfsstrategie.

3. Barrières voor succes overwinnen

Je weet al dat er in het hele bedrijf barrières, problemen en pijnpunten zullen zijn. Het zijn niet alleen systemen die je verandert, maar het betreft ook de denkwijze van jouw mensen. Het koesteren van een cultuur van innovatie en samenwerking is geen gemakkelijke onderneming. Maar het is de moeite waard. Hen betrekken bij de reis is de allereerste stap om ervoor te zorgen dat ze zich inzetten voor het algehele succes van jouw digitale transformatie. Je hebt strategische planning, robuust verandermanagement en zware investeringen in technologie nodig. Maar denk ook aan wat je nodig hebt aan extra infrastructuur. Of extra training om alle betrokken mensen bij te scholen.

Integratie en kwaliteit van gegevens

Om effectief gebruik te maken van S&OP heb je gegevens nodig van verschillende afdelingen zoals verkoop, productie, voorraad en van de markt waarin jij je bevindt. En dus is de integratie van deze gegevens om één enkele versie van de waarheid te creëren van cruciaal belang tijdens jouw transformatie. Onbetrouwbare gegevens kunnen je hele proces ondermijnen. Beslissingen zullen moeilijker te nemen en moeilijker te vertrouwen zijn. Zorg ervoor dat je volledig verantwoordelijk bent voor het eigendom ervan. Valideer ze regelmatig en je verzekert je van hun kracht als hulpmiddel voor verbetering.

Hiaten in vaardigheden

Soms hebben bedrijven niet de capaciteit in huis om de reis van digitale transformatie in het S&OP-proces te maken. Zelfs als er training kan worden gegeven, is het vaak nodig om mensen aan te nemen, wat leidt tot een ander proces dat tijd en geduld kan kosten. Pas nadat je de vaardigheidstekorten in het hele bedrijf hebt onderzocht, kun je een opleidings- en aanwervingsplan opstellen. Beide kunnen duur zijn, en nog duurder als je de verkeerde beslissingen neemt en de verkeerde mensen aanneemt.

Afstemming op bedrijfsstrategie

Digitale transformatie is niet iets waar je zomaar aan moet beginnen. Of je nu je S&OP-proces herziet of de technologie die het ondersteunt, je digitale transformatie moet leiden naar je bedrijfsdoelen. Maar om ervoor te zorgen dat jouw transformatie-initiatieven succesvol zijn, moet jij ook echte pijnpunten vinden en afstemmen op de langetermijnvisie van het bedrijf. Vermoedelijk is een daarvan het behalen van meer succes als een hele eenheid. Nogmaals, door ervoor te zorgen dat er interne betrokkenheid en drive is voor het doel, zal het resultaat alleen maar verbeteren. Je kunt dit niet doen zonder hen.

Integratie en samenwerking

Om jouw digitale initiatieven op de rails te krijgen, moet je belanghebbenden van alle afdelingen binnen het bedrijf erbij betrekken. Het kan echter een hele uitdaging zijn om Sales, Operations, Finance en Supply Chain hierbij te betrekken. Als is het maar om ergens samen te gaan lunchen. Als je hun inspanningen probeert te harmoniseren, kun je te maken krijgen met eigen kaders, communicatiebarrières of gewoon verschillende doelstellingen. Wil sales wel hetzelfde als de financiële afdeling? Vaak is het antwoord nee. Het is jouw missie om deze afdelingen op één lijn te krijgen om ze te laten begrijpen dat ze allemaal beter kunnen worden als ze samenwerken en kennis delen. En het succes dat ze samen zullen boeken, zal nog veel mooier zijn.

Digital Transformatie Cartoon Puzzel

 

Enkele laatste gedachten over digitale transformatie

Als je iets wil veranderen zijn er maar weinig redenen waarom je niet zou proberen gebruik te maken van alle hulpmiddelen die je tot beschikking hebt. Je kan alleen iets goed wijzigen als je beschikt over regelmatige en juiste gegevens. Je moet weten hoe je deze gegevens moet gebruiken en hoe deze het strategische plan van je bedrijf kunt laten beïnvloeden.

In deze blog hebben we gedefinieerd wat digitale transformatie betekent in de context van jouw supply chain en hoe je het kunt gebruiken om jouw S&OP-proces te verbeteren. We hebben ook onderzocht hoe je de kosten kunt beginnen te snappen, zowel in termen van pijn en betrokkenheid, als hoe je enkele valkuilen kunt overwinnen die jouw succes zouden kunnen belemmeren.

De vraag is hoe een geïntegreerd platform de kloof tussen strategische planning en uitvoering kan overbruggen om jou te helpen een meer capabel S&OP-proces op te bouwen. Ontdek hoe Slimstock elke stap van jouw IBP-traject ondersteunt met onze revolutionaire implementatieaanpak van S&OE en S&OP.

Veelgestelde vragen over Digitale transformatie

Wat is digitale transformatie en hoe houdt dit verband met S&OP-processen?

Digitale transformatie verwijst naar de integratie van digitale technologieën en innovatieve strategieën om de manier waarop een bedrijf werkt en waarde levert aan klanten fundamenteel te veranderen. In de context van S&OP (Sales and Operations Planning)-processen betekent digitale transformatie het gebruik van digitale tools, technologieën en datagestuurde inzichten om de efficiëntie, nauwkeurigheid en effectiviteit van prognoses, vraagplanning, voorraadbeheer en algemene supply chain-activiteiten te verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van digitale transformatie voor S&OP-processen?

Digitale transformatie kan een solide basis vormen voor het optimaliseren van S&OP. Voordelen zijn onder andere:

 

 • Verbeterde zichtbaarheid in realtime gegevens en analyses voor betere besluitvorming.
 • Verhoogde efficiëntie door automatisering van handmatige taken en workflows.
 • Gestroomlijnde communicatie en samenwerking tussen multifunctionele teams.
 • Geoptimaliseerd voorraadbeheer en minder uitval van voorraden of te grote voorraden.
 • Sneller reageren op veranderende marktomstandigheden en eisen van klanten.
 • Hogere klanttevredenheid en loyaliteit door verbeterde orderverwerking.
 • Lagere kosten door geoptimaliseerde toewijzing van middelen en optimalisatie van de toeleveringsketen.
 • Schaalbaarheid en aanpassingsvermogen om bedrijfsgroei en -uitbreiding mogelijk te maken.

Hoe kunnen bedrijven zorgen voor een soepele overgang en toepassing van digitale transformatie in hun S&OP-processen?

Om een soepele overgang en toepassing van digitale transformatie in S&OP-processen te garanderen, vereist dit zorgvuldige planning en uitvoering. Hier zijn aandachtspunten om jou te helpen bij het navigeren door de complexiteit van digitale transformatie, het minimaliseren van verstoringen en het garanderen van een soepele overgang naar robuustere en digitaal ondersteunde S&OP-processen:

 

 • Stel duidelijke doelen
 • Focus op het verkrijgen van management buy-in
 • Maak een stappenplan met mijlpalen om structuur aan te brengen
 • Zorg voor training ter ondersteuning van verandermanagement
 • Begin met proefprojecten en maak de eerste successen bekend
 • Samenwerking en open communicatie aanmoedigen tussen verschillende afdelingen die betrokken zijn bij het S&OP-proces
 • Voortdurend de voortgang van het digitale project bewaken en evalueren

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van digitale transformatie?

Belangrijke onderdelen van digitale transformatie zijn onder andere de invoering van technologie, procesoptimalisatie, datagestuurde inzichten, cultuurverandering, klantgerichtheid en strategische planning.

Wat is het doel van digitale transformatie?

Digitale transformatie is gericht op het inzetten van digitale technologieën om bedrijfsprocessen te verbeteren, klantervaringen te vergroten, innovatie te stimuleren en concurrerend te blijven in een wereld die wordt gedreven door digitale ontwikkelingen.

Is digitale transformatie alleen weggelegd voor grote ondernemingen?

Digitale transformatie is niet beperkt tot grote ondernemingen; het is relevant voor organisaties van alle groottes, inclusief kleine en middelgrote bedrijven. Hoewel de omvang en reikwijdte van de transformatie kunnen variëren, blijft het fundamentele doel hetzelfde: digitale technologieën gebruiken om bedrijfsresultaten te verbeteren.