Waarom Supply Chain Managers de koers uitzetten voor groei

Ze zeggen dat een ruwe zee goede zeilers oplevert. Nou, we hebben de afgelopen tijd een aantal stormachtige omstandigheden meegemaakt. En wat duidelijk wordt, is dat de kracht van je supply chain-team de kracht kan zijn die je vooruit stuwt, of juist het anker dat je hele bedrijf tegenhoudt. Welke van de twee het is, hangt af van wie er aan het roer staat. De manier waarop dat team wordt gemanaged en wie je de leiding geeft, zijn de beslissende factoren. Als je beschikt over effectief supply chain-leiderschap, dat als een ervaren zeekapitein door wispelturigheid kan navigeren, zit je goed.

Dit moet niet iemand zijn die jouw supply chain-team in afzondering leidt en eens per kwartaal verslag uitbrengt. Het moet in feite een vooraanstaand persoon zijn binnen de organisatie. Iemand die invloed heeft in de directiekamer en die jij kan vertrouwen om je bedrijf door de uitdagingen te loodsen die voor je liggen.

Supply Chain Manager Cartoon Tandwielen

In een wereld van onzekerheid worden bedrijven geconfronteerd met inflatie, recessie, burgerlijke onrust, oorlogsgebieden en stakingen in alle uithoeken van de wereld. Het is een moeilijke tijd om in de supply chain te werken. Dit maakt het belang van een geschikte Supply Chain Manager des te groter.

Volgens de laatste cijfers moet een verbijsterende 79% van de bedrijven nog een supply chain-leider met interne invloed binnenboord halen. En wat nog zorgwekkender is, is dat 41% van de bedrijven helemaal geen supply chain vertegenwoordiging in de directiekamer heeft.

In deze blog gaan we bespreken wat je kunt doen om dit te veranderen en hoe je het volledig potentieel van de Supply Chain Mananger binnen jouw bedrijf kunt benutten.

Hoe is de rol van Supply Chain Manager (SCM) geëvolueerd?

In de afgelopen vijf jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de manier waarop leidinggeven aan de supply chain wordt gezien in de context van de bredere zakelijke arena. Terwijl de rol van Supply Chain Manager ooit draaide om operationele en kostengerichte functies, is de rol tegenwoordig veel strategischer. Werp een blik op de recente geschiedenis en het is duidelijk dat Supply Chain Managers een plaats aan tafel hebben verdiend.

Navigeren en inspelen op onderbrekingen in de supply chain (zoals natuurrampen, politieke instabiliteit en wereldwijde pandemieën) is nu een absolute noodzaak. Dergelijke verstoringen hebben enorme gevolgen voor jouw bedrijf. De globalisering van markten, gekoppeld aan de toenemende complexiteit van supply chains, heeft het belang van deze rol aanzienlijk vergroot.

Maar we mogen ook het groeipotentieel niet negeren. De snelle ontwikkeling van digitale technologie heeft supply chains getransformeerd door de zichtbaarheid te verbeteren en datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken. Het is steeds meer de taak van de Supply Chain Manager om ervoor te zorgen dat het hele bedrijf de vruchten plukt van dergelijke technologieën. Uiteindelijk is jouw Supply Chain Manager verantwoordelijk voor het afstemmen van de supply chain strategie met bredere bedrijfsdoelstellingen. Maar belangrijker nog, hij of zij is verantwoordelijk voor het smeden van concurrentievoordelen en het leveren van een superieure klantervaring, waardoor waarde wordt gecreëerd in de hele organisatie. Jouw bedrijfsactiviteiten, omzet en reputatie hangen ervan af.

Simpel gezegd kan een goede SCM jouw supply chain optimaliseren. Hij of zij kan de kosten verlagen, de operationele efficiëntie verbeteren, een snellere time-to-market mogelijk maken, de productkwaliteit verbeteren en de algehele bedrijfsgroei ondersteunen. Dat is heel wat anders dan 10 jaar geleden.

Welke uitdagingen moet supply chain leadership overwinnen?

Naarmate de reikwijdte van de rol toeneemt, groeien ook de uitdagingen die Supply Chain Managers moeten aangaan. Van het aanpakken van wereldwijde beperkingen in de supply chain tot het nastreven van meer duurzame bedrijfspraktijken. SCM’s moeten een aanpak hanteren om veerkracht en concurrentievermogen te stimuleren in een voortdurend veranderend bedrijfslandschap.

Laten we enkele van de meest urgente uitdagingen bekijken:

Supply Chain Manager Cartoon Vragen

1. Economische druk

Inflatie en recessie zijn niet sectorspecifiek. Ze kunnen van invloed zijn op een groot aantal bedrijven verspreid over verschillende continenten. Ze kunnen het vermogen van je bedrijf om succes te boeken ernstig aantasten. Ongunstige economische omstandigheden kunnen bedrijven dwingen om zich te heroriënteren op de manier waarop werkkapitaal in het hele bedrijf wordt geïnvesteerd. In het kader van onzekerheid moeten SCM’s echter de financiële gevolgen van beslissingen in de supply chain beperken en tegelijkertijd de prestaties in het hele netwerk optimaliseren. Uiteindelijk kan een goede SCM meer doen met minder. Ze kunnen betere resultaten boeken met minder middelen, zelfs als de kansen tegen hen zijn.

2. Menselijke vermoeidheid en personeelsbehoud

De stijfkoppige houding die de wereld in beweging hield tijdens COVID heeft een zware tol geëist van de reserves van je personeel. Uit onderzoek blijkt nu dat één op de drie supply chain-professionals symptomen van een burn-out vertoont. En de realiteit van burn-out is ook dat als je geen symptomen vertoont, je het misschien wel voelt. Schaarste aan talent, in combinatie met het feit dat je bestaande personeel zich overweldigd of ondergewaardeerd kan voelen, betekent dat people management een veel crucialer onderdeel wordt van de rol van een SCM. Veel werknemers hebben onlangs hun opties heroverwogen. Of het nu gaat om het volgen van andere interessegebieden, het vinden van een nieuwe baan of het kiezen voor werkgevers die hen meer waarderen en belonen.

Het is essentieel dat je de troepen kunt mobiliseren en motiveren. En als jouw Supply Chain Manager flexibiliteit, diepere verbindingen, een gezamenlijk doel, positief welzijn en persoonlijke groei kan stimuleren, dan is er sprake van een winnende formule.

3. Beperkingen in de wereldwijde supply chain

De aanhoudende ontwrichting in de wereld, en in het bijzonder de Russische invasie in Oekraïne, heeft de focus van supply chain-teams verlegd. Of het nu gaat om magazijnruimte, geld, energie of talen: hoe meer je hebt, hoe beter je af bent. Vroeger was er weinig ruimte voor verspilling, maar nu is er geen excuus meer om het te laten gebeuren. Om deze beperkingen in de supply chain aan te pakken is een proactieve en geïntegreerde aanpak nodig. SCM’s moeten technologie, data-analyse, samenwerking en strategische partnerschappen inzetten om de zichtbaarheid, flexibiliteit en veerkracht van de supply chain te verbeteren. Door zich aan te passen, innovatie te stimuleren en opkomende trends te omarmen, kunnen SCM’s de beperkingen van de supply chains omzeilen en efficiënte supply chains aansturen.

4. Duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig een voorwaarde voor succes in de supply chain. Maar het aanpakken van de uitdagingen rond duurzaamheid vereist een veelzijdige aanpak die zowel interne processen als de bredere waardeketen omvat. De uitdaging voor SCM’s ligt in het verankeren van duurzaamheidsprincipes in de hele supply chain die positieve ecologische, sociale en commerciële gevolgen hebben.

Strategische prioriteiten voor de SCM

Geconfronteerd met deze uitdagingen moet het supply chain leiderschap transformationele veranderingen doorvoeren om de veerkracht en wendbaarheid van hun organisatie te vergroten. Zoals benadrukt door het onderzoeksbureau Gartner, moet een Supply Chain Manager zich richten op drie belangrijke gebieden om een impact te hebben en groei mogelijk te maken:

 1. Navigeren door het nieuwe supply chain landschap
 2. Reageren op de volgende verstoring
 3. Innoveren voor de toekomst met toonaangevende voorbeelden voor supply chain management

Om een blijvende impact te hebben en de waarde in het hele bedrijf te bewijzen, moet de SCM ernaar streven om zowel de organisatiestructuren aan te passen aan de eisen van de markt, maar ook om het personeelsbestand nieuw leven in te blazen met het oog op voortdurende veranderingen. Bovendien moet het supply chain leiderschap ook investeren in de juiste technologie om de mensen en processen te ondersteunen die uiteindelijk supply chain excellence mogelijk maken.

Hoe kan jouw SCM technologie inzetten om jouw bedrijf vooruit te helpen?

Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en data analytics, kunnen SCM’s hun supply chain operaties transformeren om:

 • De afstemming tussen jouw supply chain-strategie en bedrijfsstrategie te verbeteren
 • De veerkracht van jouw supply chain bij het voldoen aan de behoeften van de klant te verbeteren
 • Flexibeler processen te bouwen
 • De klantervaring (CX) te verbeteren door risico’s in de hele supply chain te beperken

Terwijl de implementatie van dergelijke technologie traditioneel gezien werd als het speelterrein van het IT-team, worden supply chain leiders steeds meer betrokken bij deze digitale initiatieven. In het volgende deel gaan we in op de rol die technologie speelt bij het helpen van SCM’s om hun belangrijkste uitdagingen te overwinnen en hun belangrijkste prioriteiten te realiseren.

Supply Chain Manager Cartoon Grafieken

Zichtbaarheid en vertrouwen creëren in de hele organisatie

Met de ontwikkeling van AI-gebaseerde prognose- en vraagplanningstools krijgen SCM’s een opwindende kans om meer zichtbaarheid en vertrouwen te kweken in de hele supply chain. Door gegevens uit verschillende bronnen van zowel de interne toeleveringsketen als het bredere supply chain netwerk te integreren, kunnen bedrijven een holistischer beeld krijgen van de end-to-end operatie. Voor de SCM betekent betere zichtbaarheid dat ze proactief knelpunten kunnen identificeren, problemen kunnen aanpakken voordat ze zich voordoen (of snel daarna) en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Efficiëntieverbeteringen in jouw hele supply chain

Als jij de workflows van jouw supply chain kan stroomlijnen, kan de SCM de druk van het personeel wegnemen om voordelen te creëren in jouw hele organisatie en bredere business. Bovendien kun je, door het automatiseren van routinetaken die geen handmatige tussenkomst vereisen, jouw team vrijmaken om hun tijd en aandacht te richten op acties die echte waarde opleveren.

Natuurlijk is menselijke betrokkenheid nog steeds essentieel. Door gebruik te maken van real-time waarschuwingen en meldingen voor verstoringen van de supply chain, vertragingen of kwaliteitsproblemen, kan het team van de supply chain het spel voorblijven en waar nodig snel en doortastend actie ondernemen.

Risicobestendigheid opbouwen door een beter ontwerp van de supply chain

Onzekerheid en risico gaan vaak hand in hand. Maar met betere samenwerking en communicatie kunnen risico’s worden verminderd of beter worden beheerd. Het implementeren van samenwerkings- en communicatietools, die het delen van informatie in realtime vergemakkelijken, zou door SCM’s als een topprioriteit moeten worden gezien.

Als je in staat bent om je mensen en processen met elkaar te verbinden, ga je de goede kant op, en als je je gegevens kunt samenvoegen om één enkele bron van waarheid in je bedrijf te creëren, heb je alle bases afgedekt.

Enkele laatste gedachten

De opkomst van de Supply Chain Manager moeten we vieren. Het is een welkome ontwikkeling voor de supply chain-teams die een impuls en strategie kunnen geven aan een bedrijfsonderdeel dat dringend hulp nodig heeft. Maar een effectieve supply chain-leider aan boord halen zonder hem de vrijheid te geven om de juiste tools in te zetten, kan succes belemmeren. Je moet hen de kracht geven om hun doelen te bereiken. Want hun doelen zijn ook de jouwe. Geef ze de juiste tools en je helpt je SCM om harmonie te brengen in je team en iedereen om hen heen te motiveren. En dat op een moment dat je mensen het echt nodig hebben. Als je de juiste leider voor je supply chain kunt vinden en hem of haar in staat kunt stellen om positieve verandering teweeg te brengen, zou dat wel eens een van de beste aanwervingen kunnen zijn die je ooit hebt gedaan.

Veelgestelde vragen over de rol van Supply Chain Manager

Wat is de rol van de Supply Chain Manager en wat zijn zijn primaire verantwoordelijkheden?

De rol van Supply Chain Manager, ook bekend als Supply Chain Manager (SCM), is een senior leidinggevende die verantwoordelijk is voor het toezicht op en het leveren van waarde door de gehele end-to-end supply chain-operatie van een organisatie. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is te zorgen voor een efficiënte goederenstroom. Daarbij moet de SCM echter de volatiliteit van vraag en aanbod overwinnen en tegelijkertijd een evenwicht zien te vinden tussen beperkte middelen.

Waarom wordt de rol van Supply Chain Manager steeds belangrijker in het hedendaagse bedrijfslandschap?

De rol van Supply Chain manager wordt door verschillende factoren steeds belangrijker in het huidige zakelijke landschap:

 

 • Toenemende vraag naar verwachtingen van klanten
 • Groeiende druk om de kosten van de toeleveringsketen te optimaliseren
 • Grotere kans op verstoringen door natuurrampen, politieke onrust en knelpunten in de toeleveringsketen
 • Verschuiving in focus naar duurzamere bedrijfspraktijken
 • Snelle vooruitgang van supply chain-technologieën

Hoe werkt de Supply Chain Manager samen met andere afdelingen binnen een organisatie?

Effectieve cross-functionele samenwerking tussen de Supply Chain Manager en andere afdelingen is essentieel voor het afstemmen van strategieën, het optimaliseren van operaties en het behalen van algeheel zakelijk succes. Het maakt een holistische benadering van supply chain management mogelijk en zorgt ervoor dat alle functies samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Van het opzetten van een effectiever sales- en operationsplanningsproces om teams in het hele bedrijf te verenigen, tot het bieden van zichtbaarheid aan de hele organisatie en één enkele bron van waarheid, de Supply Chain Manager moet waarde toevoegen aan het hele bedrijf.