Tedarik Zinciri Yöneticileri şirketlerin rotasını, başarı istikametine nasıl değiştiriyor?

Dalgalı denizler iyi denizciler yetiştirir derler. Son zamanlarda bazı fırtınalar atlattık. Ve sonuçlar hepimize tedarik zinciri ekibinizin gücünün, ya sizi ileriye götüren bir rüzgar ya da tüm şirketinizin ilerlemesini engelleyen bir çapaya dönüştürebildiğini gösterdi. Bunlardan hangisi olduğu dümende kimin oturduğuna bağlıdır.

Ve ekibin nasıl yönetildiği ve başına kimi getirdiğiniz burada belirleyici faktörlerdir. Eğer deneyimli bir deniz kaptanı gibi dalgalanmaları yönetebilen etkili bir tedarik zinciri lideriniz varsa, iyi durumdasınız demektir.

Bu kişi, tedarik zincirinizi yüzeysel bir şekilde yöneten  ve sadece üç ayda bir size rapor sunan biri olmamalıdır. Tam tersine, sizin ve C-Suite’inizin önünüzdeki zorluklarda işletmenizi yönlendirmek için güvenebileceğiniz, yönetim kurulu üzerinde etkisi olan önemli bir figür olması gerekecektir.

Tedarik Zinciri Direktörü (CSCO)

Tedarik Zinciri Direktörü Cartoon Gears

Enflasyon, durgunluk, politik dalgalanma, savaş bölgelerinin etkileri ve çalışanların memnuniyetsizliğine bağlı olan zorluklardan dolayı şirketler bilinmez bir denizin ortasında gibidi. Tedarik Zinciri alanında çalışmak hiç olmadığı kadar stresli bir hal aldı. Bu durum Tedarik Zinciri Yöneticilerinin önemini daha da artırıyor.

Yapılan incelemelere göre yaklaşık şirketlerin %79‘unda etkili bir tedarik zinciri liderinin bulunmadığı görülmektedir. Ve daha da endişe verici olanı ise, şirketlerin %41’inin yönetim kurulu odasında bir tedarik zinciri temsilcisi dahi bulunmamasıdır.

Bunu değiştirmek için ne yapabilirsiniz? Ve kendi şirketimizde Tedarik Zinciri Direktörü rolünün tüm potansiyelini nasıl ortaya çıkarabilirsiniz?

Tedarik Zinciri Başkanı’nın (CSCO) rolü nasıl gelişti?

Son 5 yılda, tedarik zinciri liderliğinin daha geniş iş arenası bağlamında algılanma biçiminde bir değişim yaşandı. Tedarik Zinciri Başkanı rolü bir zamanlar operasyonel ve maliyet odaklı işlevler etrafında dönerken, bugün bu rol çok daha stratejik bir hal aldı.

Yakın tarihe bir göz attığımızda, Tedarik Zinciri Yöneticilerinin masada bir koltuk kazandıklarını görüyoruz.

Doğal afetler, siyasi istikrarsızlıklar ve küresel salgın hastalıklar, tedarik zinciri kesintilerini yönetmenin artık bir zorunluluk olduğunu bize gösterdi. Bu gibi aksaklıkların işletmeniz üzerinde büyük etkileri vardır. Piyasaların küreselleşmesi ve tedarik zincirlerinin giderek karmaşıklaşması, bu rolün önemini ve anlamını daha da artırdı.

Ancak büyüme potansiyelini de göz ardı etmemeliyiz. Dijital teknolojinin hızlı gelişimi, görünürlüğü artırarak ve veri tabanlı karar vermeyi mümkün kılarak tedarik zincirlerini dönüştürmüştür. Tüm işletmenin bu tür teknolojilerin nimetlerinden faydalanmasını sağlamak, giderek artan bir şekilde Tedarik Zinciri Başkanına düşmektedir.

Nihayetinde Tedarik Zinciri Direktörünüzün asıl amacı tedarik zinciri stratejinizi daha geniş iş hedefleriyle uyumlu hale getirmekten sorumludur. Ancak daha da önemlisi, rekabet avantajı yaratmaktan ve üstün müşteri deneyimi sunmaktan ve böylece tüm kuruluş genelinde değer yaratmaktan sorumludurlar.

Ticari faaliyetleriniz, geliriniz ve itibarınız buna bağlıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, mükemmel bir CSCO tedarik zincirinizi optimize edebilir, operasyonel verimliliği artırabilir, daha hızlı pazara sunma süresi sağlayabilir, ürün kalitesini artırabilir ve genel iş büyümesini destekleyebilir.

New call-to-action

Tedarik zinciri yöneticileri hangi zorlukların üstesinden gelmelidir?

Rolün kapsamı büyüdükçe, Tedarik Zinciri Sorumlularının üstesinden gelmesi gereken zorluklar da artmaktadır. CSCO’lar, küresel tedarik zinciri kısıtlamalarının üstesinden gelmekten daha  takip etmeye kadar, sürekli gelişen bir iş ortamında esnekliği ve rekabet gücünü artırmak için daha bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir.

En acil zorluklardan bazılarını inceleyelim:

Supply Chain Officer Cartoon Questions

1. Ekonomik Baskı

Enflasyon ve gerileme dönemleri sektöre özgü değildir. Tüm kıtalarda çok sayıda işletmeyi etkileyebilirler. Şirketinizin başarı sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilirler.

Olumsuz ekonomik koşullar, işletmeleri işletme sermayesinin işletme genelinde nasıl değerlendirileceğine yeniden odaklanmaya zorlayabilir. Bununla birlikte, belirsizliğin ardından CSCO’lar tedarik zinciri kararlarının finansal etkilerini hafifletirken tüm ağ boyunca performansı optimize etmelidir.

Nihayetinde, iyi bir CSCO daha azıyla daha fazlasını yapabilir. İhtimaller aleyhlerine olsa bile daha az kaynakla daha iyi sonuçlar elde edebilirler.

2. İnsan yorgunluğu ve personeli elde tutma

COVID’den dolayı insan iş gücü konusunda oldukça sorun yaşandı.

Bunun yanı sıra araştırmalar artık her üç tedarik zinciri profesyonelinden birinde tükenmişlik sendromu semptonlarına rastlandığını gösteriyor. Belki bu sendromun tüm belirtileri siz de olmasa da, büyük bir kısmına sahip olabilirsiniz.

Yetenek kıtlığı, mevcut personelinizin bunalmış veya takdir edilmemiş hissedebileceği gerçeğiyle birleştiğinde, insan yönetiminin CSCO rolünün çok daha önemli bir parçası haline geldiği anlamına gelir.

Son zamanlarda birçok çalışan seçeneklerini yeniden gözden geçirdi. Bu ister başka ilgi alanlarının peşinden gitmek, ister tamamen yeni bir iş bulmak ya da kendilerine daha fazla değer veren ve ödüllendiren işverenleri seçmek olsun.

Birlikleri bir araya getirebilmek ve motive edebilmek çok önemlidir. Tedarik Zinciri Başkanınız esnekliği, daha derin bağlantıları, ortak amacı, olumlu refahı ve kişisel gelişimi teşvik edebiliyorsa, kazanan bir formül bulmuş demektir.

3. Küresel tedarik zinciri kısıtlamaları

Dünya genelinde süregelen karışıklıklar ve özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tedarik zinciri ekiplerinin odak noktasını değiştirdi. İster  ister para, enerji veya yetenek olsun, ne kadar çok şeye sahipseniz o kadar iyi durumdasınız demektir. Önceden israfa çok az yer vardı; şimdi ise buna izin vermenin hiçbir mazereti yok.

Bu tedarik zinciri kısıtlamalarını ele almak proaktif ve entegre bir yaklaşım gerektirir. CSCO’lar tedarik zinciri görünürlüğünü, çevikliğini ve esnekliğini artırmak için teknolojiden, veri analitiğinden, işbirliğinden ve stratejik ortaklıklardan yararlanmalıdır.

CSCO’lar uyum sağlayarak, yenilikçiliği teşvik ederek ve yeni trendleri benimseyerek tedarik zinciri kısıtlamalarını aşabilir ve verimli tedarik zinciri operasyonları yürütebilir.

4. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik artık tedarik zincirinin başarısı için bir ön koşuldur. Ancak sürdürülebilirlikle ilgili zorlukların ele alınması, hem iç süreçleri hem de daha geniş değer zincirini kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirmektedir. CSCO’lar için zorluk, tedarik zinciri boyunca olumlu çevresel, sosyal ve ticari etkiler sağlayan sürdürülebilirlik ilkelerini yerleştirmektir.

CSCO için stratejik öncelikler

Bu zorluklarla karşı karşıya kalan tedarik zinciri liderleri, kuruluşlarının dayanıklılığını ve çevikliğini artırmak için dönüşümsel değişiklikler yapmalıdır.

Araştırma şirketi Gartner  tarafından vurgulandığı üzere, bir etki yaratmak ve büyümeyi sağlamak için Tedarik Zinciri Direktörü 3 temel alana odaklanmalıdır:

 1. Yeni tedarik zinciri ortamında gezinin
 2. Bir sonraki kesintiye yanıt verin
 3. Öncü tedarik zinciri yönetimi uygulamalarıyla gelecek için inovasyon yapın

Kalıcı bir etki yaratmak ve işletme genelinde değeri sürekli kılmak için CSCO, hem kurumsal yapıları pazarın taleplerine göre yeniden düzenlemeye hem de süregelen aksaklıklar karşısında işgücüne yeniden enerji vermeye çalışmalıdır. Ayrıca, tedarik zincirinde mükemmelliği mümkün kılan insan ve süreçleri desteklemek için tedarik zinciri liderliği doğru teknolojiye de yatırım yapmalıdır.

CSCO’nuz işinizi ileriye taşımak için teknolojiden nasıl yararlanabilir?

CSCO’lar yapay zeka, makine öğrenimi  ve veri analitiği gibi ileri teknolojilerden yararlanarak tedarik zinciri operasyonlarını dönüştürebilirler:

 • Tedarik zinciri stratejiniz ile iş stratejiniz arasındaki uyumu iyileştirin
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamada tedarik zincirinizin dayanıklılığını artırın
 • Daha esnek ve çevik süreçler oluşturun
 • Tedarik zinciri boyunca riski azaltarak müşteri deneyimini (CX) iyileştirin

Geleneksel olarak bu tür teknolojilerin uygulanması BT ekibinin oyun alanı olarak görülürken, tedarik zinciri liderleri bu  . Bir sonraki bölümde, teknolojinin CSCO’ların temel zorluklarının üstesinden gelmelerine ve ana önceliklerini yerine getirmelerine yardımcı olmada oynadığı rolü inceleyeceğiz.

Tedarik Zinciri Başkanı Karikatür Grafikleri

Kurum genelinde görünürlük ve güven yaratmak

Yapay zeka destekli tahmin ve talep planlama araçlarının geliştirilmesiyle birlikte, CSCO’lar tedarik zinciri boyunca daha fazla görünürlük ve güven geliştirmek için heyecan verici bir fırsatla karşı karşıyayız.

İşletmeler, hem internal tedarik zincirinden hem de daha geniş tedarik zinciri ağından çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre ederek uçtan uça operasyonlarında daha holistic bir görünüme sahip olur.

CSCO için gelişmiş görünürlük, darboğazları proaktif olarak belirlemek, sorunları ortaya çıkmadan önce (veya hemen sonra) ele almak ve bilinçli kararlar almak için onları daha iyi konumlandırır.

Tedarik zinciriniz boyunca verimlilik kazanımları sağlayın

Tedarik zinciri iş akışlarınızı düzene sokabilirseniz, CSCO operasyonunuzda ve daha geniş anlamda işletmenizde avantajlar yaratmak için insan işgücünün üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ayrıca, doğası gereği rutin olan ve manuel müdahale gerektirmeyen görevleri otomatikleştirerek, ekibinizin zamanını ve dikkatini gerçek değer sağlayan eylemlere odaklamak için serbest bırakabilirsiniz.

Elbette insan sahipliği hala çok önemli. Tedarik zinciri aksaklıkları, gecikmeler veya kalite sorunları için gerçek zamanlı uyarılar ve bildirimler kullanılsa da, tedarik zinciri ekibi oyunun bir adım önünde kalabilir ve gerektiğinde hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçebilir.

Daha iyi tedarik zinciri tasarımı yoluyla risklere karşı dayanıklılık oluşturma

Belirsizlik ve risk çoğu zaman el ele gider. Ancak daha iyi bir işbirliği ve iletişim ile riskler azaltılabilir veya daha iyi yönetilebilir. Gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştıran işbirliği ve iletişim araçlarının uygulanması CSCO’lar tarafından en önemli öncelik olarak görülmelidir.

Çalışanlarınızı ve süreçlerinizi birbirine bağlayabiliyorsanız, doğru yönde ilerliyorsunuz demektir ve işinizde tek bir doğruluk kaynağı oluşturmak için verilerinizi birleştirebiliyorsanız, tüm temelleri kapsıyorsunuz demektir.

Son düşünceler

Tedarik Zinciri Yöneticilerinin yükselişlerini desteklemeliyiz. Bu şekilde tedarik zinciri ekipleri, iş alanlarına ivme ve strateji sağlayabileceklerdir.

Ancak etkili bir tedarik zinciri liderini, doğru araçları kullanma özgürlüğü vermeden işe almak başarılarını engelleyebilir. Hedeflerine ulaşmaları için onlara güç vermelisiniz. Çünkü onların hedefleri sizin de hedeflerinizdir.

Onlara doğru araçları verirseniz CSCO’nuzun ekibinize uyum getirmesine ve çevresindeki herkesi motive etmesine yardımcı olursunuz. Hem de çalışanlarınızın buna gerçekten ihtiyaç duyduğu bir zamanda bunu başaracaktır.

Tedarik zinciriniz için doğru lideri bulabilir ve olumlu bir değişim yaratması için onu yetkilendirebilirseniz, bu yaptığınız en iyi işe alımlardan biri olabilir.

New call-to-action

Supply Chain Officer FAQs

Tedarik Zinciri Yöneticisinin rolü nedir ve temel sorumlulukları nelerdir?

Tedarik Zinciri Başkanı (CSCO) rolü, bir kuruluşun uçtan uca tedarik zinciri operasyonunu denetlemekten ve değer sağlamaktan sorumlu üst düzey bir yöneticidir. Ana sorumlulukları, malların verimli bir şekilde akışını sağlamaktır. Ancak bunu yaparken CSCO, kaynak kısıtlamalarını dengelerken hem arz hem de talepteki dalgalanmaların üstesinden gelmelidir.

Tedarik Zinciri Yöneticisi rolü günümüz iş dünyasında neden giderek daha önemli hale geliyor?

 

Tedarik Zinciri Yöneticilerinin rolü, günümüz iş dünyasında çeşitli faktörler nedeniyle giderek daha önemli hale gelmektedir:

 • Müşteri beklentilerinde artan talep
 • Tedarik zinciri maliyetlerini optimize etmek için artan baskı
 • Doğal afetler, siyasi huzursuzluklar ve tedarik zincirindeki tıkanıklıklar nedeniyle artan kesinti tehdidi
 • Odağın daha sürdürülebilir iş uygulamalarına doğru kayması
 • Tedarik zinciri teknolojilerinin hızla ilerlemesi

Tedarik Zinciri Başkanı kurum içindeki diğer departmanlarla nasıl işbirliği yapar?

Tedarik Zinciri Direktörü ile diğer departmanlar arasında işlevler arası etkili işbirliği, stratejilerin uyumlaştırılması, operasyonların optimize edilmesi ve genel iş başarısının elde edilmesi için gereklidir. Tedarik zinciri yönetimine bütünsel bir yaklaşım sağlar ve tüm işlevlerin ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmasını sağlar. Daha etkili bir satış ve operasyon planlama süreci oluşturarak işletme genelindeki ekipleri bir araya getirmekten, tüm organizasyona görünürlük ve tek bir doğruluk kaynağı sağlamaya kadar, Tedarik Zinciri Direktörü tüm işletmeye değer katmalıdır.