Dijital dönüşüm yarışı devam ediyor.  Gartner’a göre, şirketlerin %91’i dijital girişim için halihazırda bir adım atmış durumda. Yapay zeka, Makine Öğrenimi, Büyük Veri ve diğer devrim niteliğindeki teknolojilerin gücünden yararlanan işletmeler, giderek daha duyarlı ve esnek Tedarik Zincirleri oluşturuyor.

Bu gelişmeler işletmelere heyecan verici fırsatlar sunarken, burada gözden kaçırılmaması gereken kritik bir bileşen vardır; Ana Veri. Basitçe söylemek gerekirse, sağlam veri girdileri olmadıkça kullanılan teknolojilerin etkinliği ve potansiyel faydaları hızla azalır.

Tedarik Zinciri çalışanlarınızın günlük en temel görevlerini gerçekleştirebilmesi için sağlam bir temele ihtiyacınız vardır. Müşteri davranışları, tedarikçi kısıtlamaları ve iş parametreleriniz hakkında sağlam bir içgörünüz yoksa, tüm operasyonlarınız boyunca etkisiz kararlar vermiş olursunuz.

Peki dijital girişimlerinizin başarısını hızlandırmak ve daha iyi tedarik zinciri kararları almak için Ana Verilerinizi nasıl optimize edebilirsiniz?

Master Data Laptop Cartoon

Ana Veri Zorlukları

Ana Verilerinize hak ettiği ilgiyi gösteriyor musunuz? Bazıları Ana Veriler hakkında konuşmak bile istemez. Ancak dönüşüm için bir katalizör olarak önemi göz önüne alındığında, bu halının altına süpürülecek bir konu değildir.

Neredeyse tüm işletmeler bir çeşit Ana Veriye sahiptir. Aslında, birçok kuruluşta bunlardan çok sayıda vardır. Peki, o zaman sorun nedir?

Denklem basit: Girdinin Kalitesi=Çıktının Kalitesi 

Elbette, çoğu işletme bol miktarda veriye sahiptir. Ancak bu, verilerin doğru ya da tam olduğu anlamına gelmez. Ana Verilerin doğru olduğu şirketlerin çoğunda ise, bu kritik bilgilerin tüm Tedarik Zinciri karar verme süreclerinde etkin bir şekilde kullanılamadığı görülmektedir.

Baktığımızda, yardım ettiğimiz işletmelerin çoğu iyi bir envanter yönetimi için gerekli olan temel Ana Veri hakkında sorunlar yaşamaktadır. Ve envanter uzmanı Tony Wild’ın bir zamanlar vurguladığı gibi: “Envanter, eksik verilerin fiziksel sonucudur”.

Ancak, en temel tedarik zinciri kararlarını almak için gerekli temel bilgilere sahip değilseniz, dijital dönüşüm girişimleriniz ciddi şekilde engellenebilir.

Peki Ana Veri bu kadar önemliyse, neden her zaman göz ardı ediliyor? Cevap basit: Ana verileri güncel ve eksiksiz tutmak zor bir iştir.

Ama endişelenmenize gerek yok. Dünya genelinde binlerce işletmeyle çalıştıktan sonra, şirketlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Bu makalede, Ana Verilerin ayrıntılarına gireceğiz.

Master Data Cartoon Question Mark

Neden bu kadar çok şirket Ana Veri ile mücadele ediyor?

Hepimiz Ana Verilerin etkili tedarik zinciri kararları almak için gerekli olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde herkes Ana Verileri güncel tutmanın sancılı bir girişim olduğunu da bilir. Ancak acı gerçek şu: Ana Verileriniz eksik veya güncel değilse hata yaparsınız.

Veriler sisteminize ilk aktarıldığında tamamen doğru olsa bile, veriler kolayca silinebilir, bozulabilir veya yanlış yorumlanabilir. Ya da veriler artık gerçeğin doğru bir yansıması olmayabilir.

Farklı bir tedarikçi kullandığınızı ya da tedarikçinizin talebinizi karşılama şeklini değiştirdiğini düşünün. Ya kendi depolama maliyetleriniz değiştiyse? Depo alanları artık bir zamanlar olduğu kadar ucuz değil.

Mesele basit: Ana Verilerin kalitesi zaman içinde aşınır. Ve etkili envanter kararları almak istiyorsanız, kaliteli verilerden oluşan sağlam bir temele ihtiyacınız vardır.

New call-to-action

Ana Verinin Tanımı

Konuya detaylarına girmeden, Ana Verilerin nelerden oluştuğunu ana hatlarıyla belirtmeliyiz.

Wikipedia’ya göre, Ana Veri, “ticari işlemler için bağlam sağlayan ticari varlıklar hakkındaki veriler” olarak tanımlanabilir.

Ancak Tedarik Zinciri Yönetimi bağlamında Ana Veri, gerçekleştirdiğimiz her eylemin ‘ne’, ‘neden’, ‘nasıl’ ve ‘kim’ olduğunu belirleyen temel bilgileri kapsar.

Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, Tedarik Zinciri Ana Verileri tipik olarak aşağıdaki alanları kapsar:

  • Ürün detayları
  • Tedarikçi parametreleri
  • Envanter parametreleri
  • Müşteri işlemleri ve satış geçmişi

Ürün Detayları

Tipik olarak bu, SKU adetleri, fiyat ve teknik özellikler gibi ürünlerle ilgili belirli ayrıntıları içerir.

Tedarikçi Parametreleri

Buna teslim süreleri ve anlaşılan minimum sipariş miktarları(MOQ) gibi verilerin yanı sıra fiyatlar veya toplu indirimler de dahildir.

Envanter Parametreleri

Bu kategoride gruplandırılan veriler arasında ürünlerin fiziksel konumu, hedef hizmet seviyesi, stok seviyesi ve değerinin yanı sıra yeniden sipariş noktası da yer almaktadır.

Müşteri İşlemleri ve Satış Geçmişi

Bu, müşteri ile ticari ilişkiyi verimli bir şekilde sürdürmek için gereken temel bilgilerdir. Bu nedenle, ödeme koşulları, teslimat süreleri, satın alma geçmişi ve iletişim bilgilerini içerir. Birçok işletme için geçmiş talepler de bu kategoriye dahildir.

Ana Veri, dijital dönüşüm yolculuğunda nereye konumlandırılır?

Ana Veri yönetimi, bir dizi doğru ve tutarlı Ana Veri bilgisinin oluşturulmasını, düzenlenmesini ve sürdürülmesini içeren stratejik ve yapılandırılmış bir süreçtir. Bu sürecin amacı, tek ve güvenilir bir “doğruluk noktası” oluşturmak ve sürdürmektir.

Ana Veri, Tedarik Zinciri dönüşüm çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Veri görünürlüğü, analitik, süreç verimliliği, tedarikçi işbirliği, risk yönetimi ve müşteri deneyimi gibi çeşitli girişimlerin temelini oluşturur.

Yeni bir dijital girişim başlatırken mevcut durumunuzu anlamanıza yardımcı olmaktan, süreç iyileştirmelerinin uygulanmasını desteklemeye ve sonuçları izlemeye kadar, sağlam Ana Veriler başarı için bir ön koşuldur.

Ayrıca, etkili Ana Veri Yönetimi, doğru bilgilerin kuruluş genelinde mevcut olmasını sağlamalıdır. Bu da kesintisiz işbirliği ve tamamen birleştirilmiş planlama sağlar.

Daha iyi Ana Veriler operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Tedarik zinciri dönüşümünde Ana Verilerin değeri açıktır. Ancak sağlam bir veri temeli, çalışanlarınızın daha iyi taktiksel ve operasyonel kararlar almasını nasıl sağlayabilir?

Ana Veriler, ekibinizin envanter seviyelerini optimize etmesine yardımcı olmaktan, kesintilere karşı en iyi yanıtı belirlemeye kadar, tedarik zinciriniz boyunca verimli ve etkili süreçleri destekleyen sağlam bir temel sağlar.

Master Data Cartoon Typing On Laptop

Veriye Dayalı Karar Verme

Operasyonel mükemmellik, bilinçli ve veri odaklı karar almaya dayanır. Ana Veriler, gerekli bilgi temelini sağlayarak paydaşların kuruluşun her seviyesinde bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

Güvenilir, doğru ve kapsamlı Ana Veriler mevcut olduğunda, C-suite’e kadar tedarik zinciri yöneticileri trendleri analiz etmek, kalıpları belirlemek ve performans metriklerine görünürlük kazandırmak için gereken içgörülere sahip olur. Paydaşları doğru bilgilerle güçlendirerek, ekibiniz daha proaktif kararlar alabilir ve tedarik zinciri zorluklarını güvenle çözebilir.

Süreç Verimliliği

Bütünleşik planlamayı mümkün kılmak için, tüm işletmenin aynı yönde koşması gerekir.

Talep planlaması ve tahmini hakkında konuştuğumuzda, amaç tüm işletmenin güvenebileceği tek bir doğruluk kaynağı sağlamaktır. Aynı mantık Ana Veriler için de geçerlidir.

Örneğin tedarikçi teslim süresini ele alalım; satın alma ekibiniz 3 aylık teslim süresine göre planlama yaparken lojistik ekibiniz 2 aylık teslim süresine göre çalışıyorsa bu durum operasyonel verimsizliklere yol açacaktır.

Güvenilir Ana Veriler, satın alma, envanter yönetimi , üretim planlama ve sipariş karşılama gibi çeşitli operasyonel süreçlerde doğru ve standartlaştırılmış verilerin mevcut olmasını sağlar.

Ancak daha da önemlisi, rutin süreçleri yüksek doğrulukla otomatikleştirmek için sağlam Ana Veriler gereklidir.

Manuel hataları ortadan kaldırarak, aynı konuda tekrar çalışmayı azaltarak ve kaynak tahsisini optimize ederek süreç verimliliği yaratabilir, operasyonel maliyetleri azaltabilir ve daha hızlı döngü sürelerini kolaylaştırabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Görünürlüğü

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için yüksek derecede tedarik zinciri görünürlüğüne ihtiyacınız vardır. Kuruluşlar doğru ve tutarlı Ana Verilere sahip olarak tedarikçi performansı, bulunabilirlik, eskime riski ve işletme sermayesi yatırımı gibi tedarik zincirinin çeşitli yönlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edebilirler.

Sonuç olarak, karar vericileriniz darboğazları proaktif olarak belirlemek, sorunları ele almak ve tedarik zinciri operasyonlarını optimize etmek için daha iyi bir konuma sahip olur. Ayrıca, sağlam bir temele sahip olan bu sistem tedarikçiler, müşteriler ve kuruluşunuzdaki farklı departmanlarla işbirliğini daha etkin bir şekilde kolaylaştırabilir.

Envanter Optimizasyonu

Envanter optimizasyonu kusursuz bulunabilirlik, optimize edilmiş maliyet ve azami tedarik zinciri verimliliği arasında doğru dengeyi kurmakla ilgilidir. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için hangi kaldıraçları çekmeniz gerektiğini anlamak için sağlam verilere ihtiyacınız vardır.

Ana Veriler ürün detayları, stok seviyeleri ve talep modelleri hakkında doğru bilgiler sağlayarak kuruluşların envanter seviyelerini yeniden dengelemesine ve elde tutma maliyetlerini en aza indirmesine olanak tanır. Güvenilir Ana Veriler sayesinde kuruluşlar talebi doğru bir şekilde tahmin edebilir, ikmal planlamasını iyileştirebilir, stok tükenmelerini azaltabilir ve envanter seviyelerini müşteri gereksinimleriyle uyumlu hale getirebilir. Bu da müşteri memnuniyetinin artmasını, işletme sermayesinin azalmasını ve kârlılığın artmasını sağlar.

Sürekli İyileştirme

Operasyonel mükemmellik, devam eden bir sürekli iyileştirme yolculuğudur. Ana Veriler, performansı ölçmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için doğru veriler sağlayarak sürekli iyileştirme girişimlerini mümkün kılmada çok önemli bir rol oynar.

Güvenilir Ana Veri ile performans ölçütleri oluşturabilir, endüstri standartlarına göre kıyaslama yapabilir ve hedeflenen iyileştirme projelerini uygulayabilirsiniz.

Bu, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder, operasyonel mükemmelliği teşvik eder ve kuruluşun dinamik bir iş ortamında uyarlanabilir ve rekabetçi kalmasını sağlar.

Ana Verilerinize kim ‘sahip’ olmalıdır?

Bu makale boyunca Ana Verilerin tedarik zinciri dönüşümünü sağlamadaki ve operasyonel mükemmellik arayışınızı desteklemedeki önemli rolünü inceledik.

Ancak, operasyonunuz genelinde muhtemelen milyonlarca (milyarlarca olmasa da) veri noktasına sahip olacaksınız. Bunların tümünü güncellemek çok büyük bir girişim olacaktır. Peki nereden başlayacaksınız?

İlk adım, işletmenizdeki Ana Verilerden tam olarak kimin sorumlu ve hesap verebilir olması gerektiğini belirlemektir. BT, Finans, Operasyon veya hatta Yönetim Ekibi mi olmalı?

Bu zor bir soru. Ve birçok işletmenin net bir cevabı yoktur. Muhtemelen bunun söz konusu işletmeye bağlı olduğunu düşünüyorsunuz… ve bir dereceye kadar haklısınız.

IT Ekibinin desteklemesi gereken teknolojik bir süreç veya sistem olabilir. Ancak Ana Veri herkesin sorumluluğundadır.

Ancak yönetimin zamanını verileri güncellemek için harcaması gerçekten beklenmeli mi? Bunun zamanlarını en iyi şekilde kullanmak olmayabileceği doğrudur. Ancak sınırları belirlemeli ve tüm ekiplerin üzerine düşeni yaptığından emin olmalıdırlar.

Nihayetinde, Talep Planlamacısından CEO’suna kadar hepimizin bunu temiz tutmak gibi bir görevi var. Çünkü o zaman herkes fayda sağlar.

New call-to-action

Ana Veri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ana Veriler, bir kuruluşun operasyonel ve karar alma süreçleri için temel olan çekirdek verileri ifade eder. Ana Veriler tipik olarak ürünler, müşteriler, tedarikçiler, konumlar ve bir kuruluş içindeki diğer temel varlıklar hakkındaki bilgileri içerir.

Tedarik zinciri yönetimine uygulandığında, gerçekleştirdiğimiz tedarik zinciri eyleminin “ne”, “neden”, “nasıl” ve “kim” olduğunu belirleyen temel bilgilerine atıfta bulunuyoruz.

Tedarik Zinciri Ana Veri Yönetimi (MDM), bir kuruluşun Ana Verilerinin farklı sistemler, departmanlar ve iş süreçleri arasında tutarlılığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için bir işletmenin uygulamaya koyduğu bir dizi uygulama, süreç ve teknolojidir. İlgili tüm paydaşlar için güvenilir bir referans görevi gören tek ve yetkili bir “doğruluk kaynağı” oluşturmayı içerir.

Envanter yönetiminde Ana Veriler, öngörülen talep için en uygun envanter seviyesini belirlemek için gereklidir. Örneğin, yeniden sipariş noktasını ve sipariş miktarını belirlemek için sağlam Ana Veriler gereklidir. Ayrıca, belirli bir kalem için, stratejik önemine ve talep ve arzdaki oynaklığa bağlı olarak sabit veya değişken bir gözden geçirme döneminin belirlenmesine karar vermek için de kullanılır.

Ana Veriler, bir kuruluş içindeki kritik bilgiler için birincil kaynak ve otorite olarak kabul edilen özel bir veri kategorisidir. Birincil amacı, diğer ilgili veri türleri için tutarlı ve güvenilir bir temel sağlayarak kurum genelinde veri bütünlüğü ve kalitesini temin etmektir.

Tedarik Zinciri Ana Verileri tipik olarak aşağıdaki alanları kapsar:

-Ürün detayları

-Tedarikçi parametreleri

-Envanter parametreleri

-Müşteri işlemleri ve satış geçmişi

Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇