Teslim Süresi Değişkenliği: Kaosu Kontrol Etmek ve Yönetmek İçin Nasıl Ele Alınmalı?

Will Severn

Son güncellenme: July 27, 2023 | 4 minutes
Will Severn

Pandemi sırasında en güçlü olanlar hayatta kalmış olabilir, ancak gerçekten başarılı olan şirketler en uyumlu olanlardı.

Oyunun amacı, daha uzun teslim sürelerini yönetmek için yaratıcı yollar bulmaktı. Ve tedarik zincirlerinde daha fazla görünürlük yaratanlar genellikle kazananlar oldu.

COVID’in gidişatı değiştiğinden beri biraz rahatladık. Bu rahatlamanın tek nedeni artık herşeyi dezenfekte etmek zorunda kalmamız değil.

Birçok işletme için teslim süreleri üzerindeki o korkutucu baskı bir nebze dahi olsa azaldı.

Ancak bazıları için durum eski normalden çok uzak.

New call-to-action

Ufukta her şeyin yakında eski haline dönebileceğine dair bir deniz feneri olsa bile, her şeyin öngörülemez olması planlamaya zarar veriyor.

Teslim süreleri hala küresel ulaşım ağları, işgücü kıtlığı, Ukrayna’daki savaş, doğal afetler ve siyasi huzursuzluklardan etkilenmektedir.

Şimdi işler düzelmeye devam edecek mi? Bu mümkün. Ama kesin olmaktan çok uzak.

Ama odada bir fil var. Ve o fil sizin envanteriniz.

Pek çok şirket, hareketsiz stok dağları için sermayesini ciddi bir bölümünü kullanıyor.

 

Lead Time Watch Cartoon

 

Tedarik zinciri sorunlarınızın çözümü nedir?

Önceki makalelerde yüksek stok seviyeleriyle mücadele etmek için bazı stratejilerden bahsetmiştik.

Bugün, sorunun ana nedenlerinden birini ele almaya odaklanalım. Değişken teslim süreleriyle nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bu makalede aşağıdaki hususları inceleyeceğiz:

 1. Teslim süreleri nedir?
 2. Teslim süreleri tedarik zincirinizi nasıl etkiliyor?
 3. Tedarik zinciri iyileştirmelerini ortaya çıkarmak için teslim sürelerini nasıl analiz edebilirsiniz?
 4. İleriye dönük olarak teslim süresi oynaklığının etkisini nasıl azaltabilirsiniz?

Teslim süreleri nedir?

Teslim süreleri, bir tedarikçinin mallarını müşteriye teslim etmesi için geçen süreyi dikkate alır. Bu, sizin ürünlerinizi müşterinize teslim etmeniz veya tedarikçinizin malzemelerini size teslim etmesi olabilir.

Tedarik zinciri yönetiminde kritik bir ölçüttür. Teslim süreleri envanter seviyelerini, üretim programlarını ve en önemlisi müşteri memnuniyetini etkiler.

Teslim süresini birkaç temel bileşene ayırabilirsiniz:

 • İşlem süresi:

Bir tedarikçinin bir siparişi işleme koyması ve malları sevkiyat için hazırlaması için geçen süredir.

 • Dağıtım süresi:

Malların tedarikçiden dağıtım merkezinize taşınması için geçen süredir.

Teslim süresi tedarik zincirinizi nasıl etkiliyor?

İşletmenizde yüksek envanter seviyeleri bir sorun teşkil ediyorsa, öngörülemeyen teslim süresi nedeniyle bu konumda olma ihtimaliniz yüksektir.

Teslim süresi uzadıkça, teslim süresinde talep sapması riski de artar. Bir şirket olarak, daha büyük miktarda potansiyel talebi karşılamanız gerekir. İhtiyaç duyduğunuz kadar çabuk stok bulabileceğinizden emin değilseniz, elinizde stok bulundurmanız gerekir.

Ancak bu, talep gerçekleşmediğinde bir eşitsizlik yaratır. Seviyeleriniz yükselir ve riskiniz artar. Ve işletme sermayenizin çok büyük bir kısmı satamayacağınız stoklara bağlanmış olur. Bu stokun raf ömrü varsa bu daha da zarar vericidir.

Daha uzun teslim süreleriyle karşı karşıya olan bir şirket olarak, çok daha uzun ufuklar için planlama yapmanız gerekir. Ve eğer teslim süreleriniz de oldukça değişken ise, bu hesaba katmanız gereken daha da fazla belirsizlik demektir.

Teslim sürelerindeki bu dalgalanma, tedarik zincirinizi çeşitli şekillerde etkileyebilir.

Lead Time Danger Cartoon

1.   Envanter yönetimi

Envanter yönetimi değişken teslim süreleri ile çok daha zor hale gelir. Ne zaman daha fazla stok sipariş edeceğinizi ve ne kadarına sahip olmanız gerektiğini bilmek zordur. Kendinizi çok kolay bir şekilde çok fazla veya az stokla bulabilirsiniz. Bunların her ikisi de maliyetli senaryolardır.

2.   Üretim planlama

Benzer şekilde üretim planlaması da çok daha zor bir iş haline gelir. Üretim gecikmeleri veya atıl kalma süreleri, uzun teslim sürelerinde sık karşılaşılan bir zorluktur. Bunların zincirleme etkisi ise daha düşük üretim verimliliği veya artan maliyetlerdir.

3.   Müşteri memnuniyeti

Bir müşteri alamadığı bir şey için ödeme yaptığında ne kadar mutlu olur? Siparişler binlerce dolara mal olan kritik iş stoklarını oluşturduğunda, gecikmelerden memnun olmamaları anlaşılabilir bir durumdur. Teslim süresi ne kadar değişken olursa, teslimatla ilgili doğru zaman çizelgeleri vermek de o kadar zorlaşır. Unutmayalım, müşteriniz ne kadar mutsuz olursa, uzun süre müşteri olmama olasılığı da o kadar artar.

4.   Tedarik zinciri riski

Tedarik zinciri boyunca riski öngörmek, planlamak ve azaltmak bazı şirketleri diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Teslim süresi ne kadar uzun ve düzensiz olursa, tüm bunlar o kadar zorlaşır. Ve maliyetli bir hata yapma olasılığınız o kadar artar.

Tedarik zinciri verimliliği kazanımlarından yararlanmak için teslim sürelerini nasıl analiz edebilirsiniz?

Ürün yelpazenizdeki farklı ürünler farklı teslim sürelerine sahip olacaktır. Bu farkı analiz etmek aydınlatıcıdır. Bulguları derinlemesine inceleyerek stoklarınızı azaltmak için yeni fırsatlar belirleyebilirsiniz.

Diyelim ki bir ürün deponuz var ve bunları verilen teslim sürelerine (haftalar) göre harmanladınız. Daha sonra her grup için ortalama envanter miktarını (hafta) hesaplarsanız, envanter azaltma fırsatının nerede yattığını hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bir göz atın:

Teslim Süresi Ürün Adedi Ort. Cover Period (Hafta)
1 250 12
2 330 12
3 180 4
4 220 7
5 339 7
6 220 10
7 279 9
8 501 14
9 370 17
10 410 19
11 680 19
12+ 1280 20

 

Dengesizliğin giderilmesi

Bu özel örnekte, envanter azaltma fırsatları sunabilecek iki sorunlu nokta vardır.

Öncelikle, ürünlerin çoğunun teslim süresinin 12 haftadan fazla olduğu açık. Ancak stok durumu dengesiz görünüyor. Yani, teslim süreleri bir haftalık zaman dilimi içinde olan ürünler yine de ortalama 12 haftalık teminata sahip.

Daha fazla araştırma, dengesizliğe neyin neden olduğunu ortaya çıkaracak ve size bunu ele alma fırsatı verecektir. Bunu daha fazla araştıralım.

Sorun A:

 

Teslim süresi kısa olan ürünlerde çok fazla stok tutuyoruz”

Bu sorun biraz daha fazla araştırma gerektirir.

Belki de bir şirketin bu kadar çok envanter tutmasının stratejik bir nedeni vardır. Belki de sipariş hacmine bağlı olarak bir indirim fırsatı vardır?

Belki de bir müşteriyle yerine getirmeniz gereken mevcut bir hizmet seviyesi anlaşması vardır?

Her iki durum da söz konusuysa, envanter azaltımı için aşağıdaki iki seçenek dikkate alınmaya değer olabilir.

A) Gerçek müşteri tüketim kalıplarını gözden geçirin ve gerçek talebe daha iyi uyan bir yerine getirme planına uyum sağlayın

B) Herhangi bir tedarikçi indiriminin ek stok tutma maliyetlerine değip değmeyeceğini belirlemek için bir fayda-maliyet analizi yapın.

Envanter seviyeleri için stratejik bir neden yoksa, bu sadece kötü sipariş uygulamalarının bir sonucu olabilir. Belki de gözden geçirme süreleri çok uzundur veya ana veriler yanlıştır?

Bu gibi durumlarda şunları düşünebilirsiniz:

 • Satın alma sürecinin gözden geçirilmesi ve daha fazla yönetişimin akıllıca olup olmadığının görülmesi
 • Tedarik zinciri ve satın alma ekibi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
 • Ürün ve tedarikçi minimum sipariş kısıtlamalarının uyumluluğunun gözden geçirilmesi
 • Ekonomik sipariş miktarlarının gözden geçirilmesi
 • Hatalı ana verilerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
 • Satın alma ekibinin bilgisini artırmak ve envanter optimizasyonu ilkelerini anladıklarından emin olmak.

Sorun B:

 

“Ürünlerimin çoğunun teslim süresi son derece uzun”

Teslim süreleri genellikle tedarikçiye bağlıdır. Ancak bu, tamamen sizin kontrolünüz dışında olduğu anlamına gelmez.

Müzakere için her zaman yer vardır ve sadece mevcut durumu kabul etmek, sadece düzgün bir şekilde araştırmadığınız için durumu ele alma fırsatlarını kaçırdığınız anlamına gelebilir.

Kendinize şu soruyu sorun: Tedarikçilerimiz teslim sürelerini nasıl kısaltabilir?

Uzun veya güvenilmez teslim süreleri olan bir sözleşme için tam fiyat ödemeniz gerekir mi? Ve maliyette bir azalma durumu daha kolay hazmedilebilir hale getirir mi?

Siz ve tedarikçileriniz sorunu çözmek için aldığınız önlemlerle daha stratejik çalışabilir misiniz?

Bu seçeneklerden bazılarını düşünmeyi deneyin:

 • Daha iyi hazırlık yapabilmeleri için tedarikçilere satın alma tahminleri sağlayın
 • Tedarikçinizden, zincirdeki eksiklikleri ve teslim sürelerindeki gecikmeleri azaltmak için stratejik envanteri “ring-fence” yapmasını isteyin
 • Siparişinize öncelik vermeleri için tedarikçileri teşvik etmek. Örneğin, tedarikçilerinize OTIF hedeflerine ulaşmaları için teşvikler sağlamak.

İleriye dönük olarak teslim süresi oynaklığının etkisini nasıl azaltabilirsiniz?

Teslim süresi oynaklığını ele almanın pek çok yolu vardır. Ve bunu yapmak için hisse senedinize aşırı yatırım yapmak zorunda değilsiniz.

İşte birkaç örnek:

 

Lead Time Cartoon Clock

Tahminlerinizi optimize edin

Talebi daha doğru tahmin etmek için daha fazla bilgi edinmek, envanter seviyelerini optimize etmenize yardımcı olabilir ve böylece stoksuzluk veya fazla stok olasılığını sınırlayabilir.

Alternatif kaynak seçeneklerini kullanın

Farklı tedarikçiler kullanarak teslim süresindeki dalgalanmanın etkisini azaltabilir veya hafifletebilirsiniz. Yerel bir tedarikçi transit teslim süresini kısaltabilir mi? Basitçe daha güvenilir bir tedarikçi bulmak daha kısa teslim süreleri veya sadece daha az dalgalanma anlamına gelebilir.

Tedarikçilerle işbirliği yapın

Daha iyi iletişim daha fazla şeffaflığa yol açabilir, bu da daha az kesinti anlamına gelebilir. Sadece üretim programları, sevkiyat süreleri ve olası gecikmeler hakkında düzenli güncellemeler istemek, teslim süresi sorunlarını daha erken tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Güvenlik stok stratejinizi gözden geçirin

Emniyet stoğunuz operasyonunuzu gecikmelerden veya beklenmedik talep artışlarından korumalıdır. Güvenlik stoku stratejinizi en son ne zaman gözden geçirdiniz? Belki de ihtiyacınız olandan daha fazla envanter tutuyorsunuz. Ya da daha kötüsü, yanlış ürünlere yatırım yapıyorsunuz.

Kuruluşunuz içinde iletişimi ve işbirliğini geliştirin:

Daha iyi bir iç iletişim nadiren kötü bir fikirdir. Departmanlar arasındaki işbirliğini ve ilişkileri geliştirmeye yardımcı olur. Envanter seviyeleri, talep tahminleri ve teslim sürelerini etkileyebilecek potansiyel sorunlar hakkında ne kadar çok kişi ve ekip bilgi sahibi olursa, sorunların üstesinden o kadar kolay gelineceğini göreceksiniz.

 

Son düşünceler

Teslim sürelerinin tedarik zincirinizi kontrolsüz bir şekilde etkilemesine izin vermek, yenilgiyi kabul etmek ve nihayetinde sorunu müşterilerinize aktarmak demektir.

Sadakatlerini test edeceksiniz ve sorunun size geri dönüp olduğundan çok daha şiddetli hissettirmesi çok uzun sürmeyecek.

Bu makaledeki tavsiyeler, teslim süresi sorunlarınızı çözmeniz için size bir yol gösterecektir. Ancak tedarik zinciri iyileştirmeleri zaman ve sürekli çaba gerektirir.

İleriye dönük olarak teslim süresi oynaklığının etkisini uygun şekilde azaltmak için tedarik zinciri aksaklıklarının ortadan kalkmayacağını anlamak gerekir. Bunun dünya çapında bir pandemiden ya da izole bir depo yangınından kaynaklanması fark etmez.

Neyse ki bu nedenle Slim4 adresini geliştirdik.

Slim4’un sizin ve işletmeniz için neler yapabileceğini öğrenmek için bugün ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın . Uzman tedarik zinciri bilgileri, platformun kullanımına ilişkin tavsiyeler ve kaputun altına ayrıntılı bir bakış elde edeceksiniz.

New call-to-action

FAQ – Teslim Süresi

Teslim süresi nedir?

Teslim süresi, bir sipariş verildikten sonra bir ürünün nihai varış noktasına ulaşması için geçen süreyi ifade eder. Teslim süresine örnek olarak, tedarikçinizin bir siparişi ana dağıtım merkezinize teslim etmesi için geçen süre verilebilir.

Teslim süresi nasıl hesaplanır?

Teslim süresi, transit süre ve sipariş işleme süresinin toplanmasıyla hesaplanır. Bu aralık, siparişin işlenmesi, ürünlerin toplanması ve paketlenmesi ve malların taşınması için geçen süreyi içerir.

Teslim süresi şirketler için neden önemlidir?

Teslim süreleri, stok seviyelerinizden müşteri sadakatine kadar her şey üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, çeşitli nedenlerden dolayı teslim sürelerini sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gerekir:

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarın
 • Rekabet avantajınızı koruyun
 • Operasyonunuzun en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayın
 • Fazla stok veya stok tükenmesi riskini en aza indirin

Teslim süresini hangi faktörler etkileyebilir?

Teslim süresini çeşitli faktörler etkileyebilir. Örneğin, kullanılan taşıma şekli, tedarikçinizle aranızdaki mesafe ve hatta tedarikçinizin üretim programı.

Ancak teslim süreleri fabrikaların kapanması, grevler ve siyasi huzursuzluklar gibi beklenmedik aksaklıklardan da etkilenebilir.

Tedarik zinciri yazılımı değişken teslim sürelerini yönetmenize nasıl yardımcı olabilir?

Tedarik zinciri planlama yazılımımızı, işletmelerin değişken teslim sürelerini güvenle yönetmelerine yardımcı olmak için son 30 yılda geliştirdik. Planlama ekiplerine teslim süresi değişikliklerinden bir adım önde olmak için gereken görünürlük ve kontrolü sağlayarak, müşterilerimiz tedarik zinciri aksaklıklarına müşteriye ulaşmadan önce yanıt verebilirler.

Ülkenize özel içeriklerimizi görmek için lütfen lokasyon seçin.

x