Het waren misschien de sterksten die overleefden tijdens de pandemie, maar de bedrijven die echt floreerden waren het meest flexibel. Het was nodig om creatieve manieren te vinden om langere doorlooptijden te beheren. En wie meer zichtbaarheid in zijn toeleveringsketen creëerde, kwam vaak als winnaar uit de bus.

Sinds het tij tegen COVID is gekeerd, is er enige opluchting. En niet alleen omdat we niet langer hoeven te luisteren naar de overheid die ons vertelt hoe we onze handen effectief moeten wassen. Voor veel bedrijven is de druk op de leveringstermijnen afgenomen. Ook al is dat maar een klein beetje. Voor sommigen is de situatie echter nog steeds verre van normaal.

Zelfs wanneer er voortekenen zijn dat er binnenkort betere tijden aanbreken, is het de onvoorspelbaarheid van dit alles die de planning in de war schopt. Levertijden worden nog steeds beïnvloed door wereldwijde transportnetwerken, arbeidstekorten, de oorlog in Oekraïne, natuurrampen en politieke onrust. Zullen de zaken nu verder verbeteren? Dat is mogelijk. Maar verre van zeker.

Maar er is een olifant in de kamer. En die olifant is je voorraad. Veel bedrijven zitten op bergen voorraad die ze niet kunnen verplaatsen. En dan beginnen ze de pijn te voelen.

 

Lead Time Watch Cartoon

 

Wat is de oplossing voor jouw toeleveringsproblemen?

In andere blogs bespreken we strategieën om hoge voorraadniveaus te bestrijden. Laten we ons nu concentreren op het aanpakken van een van de belangrijkste oorzaken van het probleem. Hoe kun je volatiele doorlooptijden aanpakken?

Hieronder bespreken we de volgende overwegingen:

 1. Wat zijn de levertijden?
 2. Hoe beïnvloeden doorlooptijden jouw toeleveringsketen?
 3. Hoe kun je doorlooptijden analyseren om verbeteringen in de toeleveringsketen te realiseren?
 4. Hoe kun je de gevolgen van de volatiliteit van de doorlooptijden in de toekomst beperken?

 

Wat zijn levertijden?

Levertijden houden rekening met de tijd die een leverancier nodig heeft om zijn goederen aan een klant te leveren. Dit kan zijn dat je jouw producten aan jouw klant levert, of dat jouw leverancier zijn materialen aan jou levert. Het is een kritische metriek bij het beheer van de toeleveringsketen. Levertijden beïnvloeden voorraadniveaus, productieschema’s en, het belangrijkste, klanttevredenheid. Je kunt de levertijd opsplitsen in een paar belangrijke componenten:

 • Verwerkingstijd:
  De tijd die een leverancier nodig heeft om een bestelling te verwerken en goederen klaar te maken voor verzending.
 • Transittijd:
  De tijd die nodig is om goederen van de leverancier naar jouw distributiecentrum te vervoeren.

 

Hoe beïnvloeden doorlooptijden jouw supply chain?

Als hoge voorraadniveaus een uitdaging zijn in jouw bedrijf, is de kans groot dat jij je in deze positie bevindt vanwege onvoorspelbare doorlooptijden. Hoe langer de doorlooptijd, hoe groter het risico van vraagafwijking. Als bedrijf moet je een grotere potentiële vraag dekken. En als je er niet op kunt vertrouwen dat je de voorraad zo snel krijgt als je het nodig hebt, moet je het bij de hand hebben. Maar dan ontstaat er een ongelijkheid als de vraag uitblijft. Jouw niveaus stijgen en jouw risico neemt toe. En een te groot deel van jouw werkkapitaal komt vast te zitten in voorraden die je misschien niet kunt verkopen. Dit is nog schadelijker dan voorraad dat een houdbaarheidsdatum heeft.

Als bedrijf met langere doorlooptijden moet je veel langer plannen. En als jouw levertijden ook nog eens zeer volatiel zijn, is dat nog meer onzekerheid waarmee je rekening moet houden. Deze volatiliteit in levertijden kan op verschillende manieren gevolgen hebben voor jouw supply chain.

 

Lead Time Danger Cartoon

 

1. Voorraadbeheer

Voorraadbeheer wordt veel moeilijker met volatiele doorlooptijden. Het is moeilijk te weten wanneer je meer voorraad moet bestellen en hoeveel je ervan moet hebben. Je kunt gemakkelijk te veel of te weinig hebben. Beide zijn kostbare scenario’s.

2. Productieplanning

Ook het plannen van de productie wordt veel moeilijker. Productievertragingen of ongebruikte tijd zijn een veelvoorkomende uitdaging bij lange doorlooptijden. En het domino-effect daarvan is een lagere productie-efficiëntie of stijgende kosten.

3. Klanttevredenheid

Hoe gelukkig is een klant als hij betaald heeft voor iets dat hij niet ontvangt? Wanneer het gaat om voorraad die duizenden euro’s kost, is het begrijpelijk dat een klant niet blij is met vertragingen. Hoe veranderlijker de levertijd, hoe moeilijker het is om nauwkeurige levertijden te geven. Laten we niet vergeten dat hoe ongelukkiger jouw klant is, hoe groter de kans is dat hij niet lang klant blijft.

4. Risico van de toeleveringsketen

Anticiperen, plannen en risico’s beperken in de hele toeleveringsketen is wat sommige bedrijven onderscheidt. Hoe langer en grilliger de doorlooptijd is, hoe moeilijker dat allemaal wordt. En hoe groter de kans dat je een dure fout maakt.

Hoe kun je doorlooptijden analyseren om de efficiëntie van de supply chain te vergroten?

Verschillende artikelen in jouw assortiment hebben verschillende levertijden. Het analyseren van dat verschil is verhelderend. Door jou te verdiepen in de bevindingen kun je wellicht nieuwe mogelijkheden ontdekken om jouw voorraad te verkleinen.

Stel dat je een magazijn met producten hebt en deze rangschikte op basis van hun doorlooptijden (weken). Als je dan voor elke groep de gemiddelde dekkingsgraad van de voorraad (weken) zou berekenen, zou je snel kunnen zien waar de kans op voorraadvermindering ligt. Bekijk het onderstaande voorbeeld:

Doorlooptijd Aantal producten Weekgemiddelde
1 250 12
2 330 12
3 180 4
4 220 7
5 339 7
6 220 10
7 279 9
8 501 14
9 370 17
10 410 19
11 680 19
12+ 1280 20

De onevenwichtigheid aanpakken

In dit specifieke voorbeeld zijn er twee pijnpunten die mogelijkheden tot voorraadvermindering kunnen bieden. Ten eerste is het duidelijk dat de meeste producten een levertijd hebben van meer dan 12 weken. Maar de voorraaddekking ziet er onevenwichtig uit. Zo hebben producten met levertijden binnen het tijdsbestek van één week nog steeds een gemiddelde dekking van 12 weken. Nader onderzoek zou uitwijzen wat de oorzaak is van de onbalans en jou mogelijkheden bieden om die aan te pakken. Laten we dit verder onderzoeken.

Pijnpunt A:

 

“We houden veel te veel voorraad aan op artikelen met korte levertijden

 

Dit probleem vergt iets meer onderzoek. Misschien is er een strategische reden waarom een bedrijf zoveel voorraad aanhoudt. Misschien is er een kortingsmogelijkheid op basis van ordervolume? Misschien is er een bestaande service level agreement met een klant waaraan je moet voldoen? Als dat het geval is, kunnen de volgende twee opties het overwegen waard zijn om tot een voorraadvermindering te komen

A) De werkelijke consumptiepatronen van de klant herzien en afstemmen op een fulfilmentplan dat beter op de werkelijke vraag is afgestemd.
B) Een kosten-batenanalyse uitvoeren om te bepalen of een eventuele leverancierskorting de extra voorraadkosten waard is.

Als er geen strategische reden is voor de voorraadniveaus, kan het gewoon een gevolg zijn van slechte bestelpraktijken. Misschien zijn de herzieningstermijnen te lang, of zijn de stamgegevens verkeerd?

In die gevallen kun je overwegen:

 • Het aankoopproces herzien en nagaan of meer bestuur verstandig is
 • Verbetering van de samenwerking tussen de toeleveringsketen en het inkoopteam
 • Toetsing van de verenigbaarheid van artikel- en leveranciersminimumorderbeperkingen
 • Herziening van de economische bestelhoeveelheden
 • Herziening en bijwerking van onjuiste stamgegevens
 • De kennis van het inkoopteam verbeteren en ervoor zorgen dat zij de principes van voorraadoptimalisatie begrijpen.

Pijnpunt B:

 

De meeste van mijn artikelen hebben extreem lange levertijden

 

Doorlooptijden liggen vaak bij de leverancier. Maar dat betekent niet dat jij er niets aan kunt doen. Er is altijd ruimte voor onderhandeling en het simpelweg accepteren van de status quo kan betekenen dat je kansen mist om de situatie aan te pakken, alleen omdat je het niet goed hebt onderzocht.

Vraag jezelf af: hoe kunnen onze leveranciers de doorlooptijden verkorten?
Moet je de volle prijs betalen voor een contract met lange of onbetrouwbare levertijden? En zou een verlaging van de kosten de situatie gemakkelijker te aanvaarden maken? Kunnen jij en jouw leveranciers strategischer te werk gaan met de acties die je onderneemt om het probleem aan te pakken?
Probeer na te denken over enkele van deze opties:

 • Leveranciers voorzien van inkoopprognoses zodat zij zich beter kunnen voorbereiden
 • Vraag jouw leverancier om strategische voorraden af te schermen om tekorten en vertragingen in de doorlooptijd verderop in de keten te beperken.
 • Leveranciers stimuleren om prioriteit te geven aan jouw bestelling. Bijvoorbeeld door jouw leveranciers te stimuleren OTIF te halen.

Hoe kun je de gevolgen van de volatiliteit van de doorlooptijden in de toekomst beperken?

Er zijn veel manieren om de volatiliteit van de doorlooptijd aan te pakken. En je hoeft niet te veel te investeren in je voorraad om dat te doen. Hier zijn een paar voorbeelden:

Lead Time Cartoon Clock

Jouw prognoses optimaliseren

Als je meer inzicht krijgt om de vraag nauwkeuriger te voorspellen, kun je de voorraadniveaus optimaliseren en zo de kans op stockouts of overstocks beperken

Use alternative sourcing options

You can reduce or ease the effect of lead time volatility by using different suppliers. Could a local supplier cut the transit lead time? Simply finding a more reliable supplier might mean shorter lead times or just less volatility.

Alternatieve bevoorradingsmogelijkheden gebruiken

Je kunt het effect van doorlooptijdvolatiliteit verminderen of verzachten door gebruik te maken van verschillende leveranciers. Kan een lokale leverancier de doorlooptijd verkorten? Het simpelweg vinden van een betrouwbare leverancier kan kortere doorlooptijden of minder volatiliteit betekenen.

Samenwerken met leveranciers

Betere communicatie kan leiden tot meer transparantie, wat minder verstoring kan betekenen. Gewoon vragen om regelmatige updates over productieschema’s, levertijden en mogelijke vertragingen kan jou helpen sneller te anticiperen op doorlooptijdproblemen.

Herzie jouw strategie voor veiligheidsvoorraden

Jouw veiligheidsvoorraad moet jouw bedrijf beschermen tegen vertragingen of onverwachte stijgingen van de vraag. Wanneer heb je voor het laatst jouw veiligheidsvoorraadstrategie herzien? Misschien houd je meer voorraad aan dan nodig is. Of, erger nog: je investeert in de verkeerde producten.

Verbeter de interne communicatie en samenwerking

Betere interne communicatie is zelden een slecht idee. Het helpt de samenwerking en de relaties tussen afdelingen te verbeteren. Je zal merken dat hoe meer mensen en teams op de hoogte zijn van voorraadniveaus, vraagvoorspellingen en mogelijke problemen die van invloed kunnen zijn op doorlooptijden gemakkelijker het probleem het hoofd kan worden geboden.

Laatste gedachten

Doorlooptijden ongecontroleerd laten doorwerken in jouw toeleveringsketen is een nederlaag toegeven en uiteindelijk het probleem afwentelen op jouw klanten. Je stelt hun loyaliteit op de proef, en het zal niet lang duren voordat het probleem bij je terugkomt en veel ernstiger aanvoelt dan het was. Het advies in dit artikel zal je een eind op weg helpen bij het oplossen van jouw leveringsproblemen. Maar verbeteringen in de toeleveringsketen vergen tijd en voortdurende inspanningen.

Om het effect van de volatiliteit van de doorlooptijd in de toekomst goed te kunnen beperken, moet men begrijpen dat de verstoring van de toeleveringsketen niet zal verdwijnen. Het maakt niet uit of het komt van een wereldwijde pandemie of een geïsoleerde magazijnbrand.

Gelukkig hebben we daarom Slim4 ontwikkeld. Om erachter te komen wat Slim4 voor jou en jouw bedrijf kan betekenen kun je vandaag nog een gratis demo aanvragen. Je krijgt deskundig inzicht in de toeleveringsketen, advies over het gebruik van het platform en een gedetailleerde blik onder de motorkap.

Veelgestelde vragen over levertijd?

De levertijd is de tijd die een product nodig heeft om op zijn eindbestemming aan te komen nadat een bestelling is geplaatst. Een voorbeeld van levertijd is de tijd die jouw leverancier nodig heeft om een bestelling bij jouw hoofddistributiecentrum af te leveren.

De levertijd wordt berekend door de transittijd en de orderverwerkingstijd bij elkaar op te tellen. Dit interval omvat de tijd om de bestelling te verwerken, de producten te verzamelen en te verpakken en de goederen te vervoeren.

Levertijden hebben een grote invloed op alles, van jouw voorraadniveaus tot klantentrouw. Daarom moet je om verschillende redenen grip hebben op de doorlooptijden:

 

– De klanttevredenheid maximaliseren
– Behoud jouw concurrentievoordeel
– Ervoor zorgen dat jouw bedrijf zo efficiënt mogelijk werkt
– Minimaliseren van het risico van overtollige voorraden of stock-outs

Verschillende factoren kunnen de levertijd beïnvloeden. Bijvoorbeeld de gebruikte vervoerswijze, de afstand tussen jou en jouw leverancier en zelfs het productieschema van jouw leverancier. Doorlooptijden kunnen echter ook worden beïnvloed door onverwachte verstoringen zoals fabriekssluitingen, stakingen en politieke onrust.

De afgelopen 30 jaar hebben wij onze software voor supply chain planning ontwikkeld om bedrijven te helpen volatiele levertijden met vertrouwen te beheren. Door planningsteams te voorzien van de zichtbaarheid en controle die nodig zijn om veranderingen in doorlooptijden een stap voor te blijven, kunnen onze klanten reageren op verstoringen in de toeleveringsketen voordat de klant er last van heeft.

Supply Planning