Från kaos till kontroll: hur man navigerar i opålitliga leveranstider

Will Severn

Senast uppdaterad: June 14, 2023 | 4 minutes
Will Severn

Under pandemin var de tufft för många, men de företag som verkligen klarade sig bra var dom som var mest anpassningsbara.

Utmaningen var att hitta kreativa sätt för att hantera längre ledtider. Företagen som skapade bättre synlighet i sina leveranskedjor kunde ligga steget före.

När pandemin äntligen började lätta var de många som pustade ut. Inte bara för att restriktionerna blev mildare och för att munskyddet inte längre var ett krav överallt.

För många företag har trycket på leveranstiderna minskat.

För en del företag är situationen dock långt ifrån det normala och hur det brukade vara.

De oförutsägbara gör fortfarande att planeringen kan bli lidande.

Ledtiderna påverkas fortfarande av globala transportnätverk, brist på arbetskraft, krigen som pågår, naturkatastrofer och politisk oro.

Kommer saker och ting nu att fortsätta att förbättras? Det är möjligt. Men långt ifrån säkert.

Men det finns en elefant i rummet och den elefanten är inventeringen.

Många företag sitter på berg av lager som de inte kan flytta. Och de börjar kännas..

 

Lead Time Watch Cartoon

 

Vad är lösningen på dina problem med leveranskedjan?

I tidigare artiklar har vi diskuterat några strategier för att bekämpa höga lagernivåer .

I dag ska vi fokusera på att ta itu med en av de viktigaste orsakerna till problemet. Hur kan du hantera rörliga ledtider?

Vi kommer att gå igenom följande:

 1. Vad är leveranstider?
 2. Hur påverkar ledtiderna din leveranskedja?
 3. Hur kan du analysera ledtider för att få fram förbättringar i leveranskedjan?
 4. Hur kan du minska effekterna av opålitliga ledtider framöver?

Vad är leveranstider?

Leveransledtider är den tid det tar för en leverantör att leverera sina varor till en kund. Det kan vara du som levererar dina produkter till din kund eller din leverantör som levererar sitt material till dig.

Det är ett viktigt mått för hantering av leveranskedjan. Leveranstiderna påverkar lagernivåer, produktionsplaner och, viktigast av allt, kundernas tillfredsställelse.

Du kan dela upp leveranstiden i ett par viktiga komponenter:

Behandlingstid:

Den tid det tar för en leverantör att behandla en beställning och förbereda varor för leverans.

Transporttid:

Den tid det tar för varorna att transporteras från leverantören till ditt distributionscenter.

Hur påverkar ledtiderna din leveranskedja?

Om höga lagernivåer är en utmaning för ditt företag är det troligt att du befinner dig i denna situation på grund av oförutsägbara ledtider.

Ju längre ledtiden är, desto större är risken för avvikelser i efterfrågan i ledtiden. Som företag måste du täcka en större mängd potentiell efterfråga. Och om du inte kan lita på att du får tillgång till lager så snabbt som du behöver det, behöver du ha det i lager.

Men de blir annorlunda när efterfrågan uteblir. Dina nivåer stiger och din risk ökar. Och en alltför stor del av ditt rörelsekapital binds upp i lager som du kanske inte kan sälja. Detta är ännu mer skadligt om lagret har en hållbarhetstid.

Som företag med längre ledtider måste du planera på mycket längre sikt. Om dina leveranstider också är instabila är de en större osäkerhet som du måste ta hänsyn till.

Att inte kunna lita på leveranstiderna kan påverka hela din leveranskedja, på flera sätt.

 

Lead Time Danger Cartoon

 

1. Förvaltning av inventarier

Det blir mycket svårare att hantera lagerhållningen när ledtiderna varierar. Det är svårt att veta när man ska beställa mer lager och hur mycket man ska ha. Du kan enkelt få för mycket eller för lite lager. Båda dessa scenarier är kostsamma.

2. Planering av produktionen

På samma sätt blir det mycket svårare att planera produktionen. Produktions förseningar eller stillestånd är en vanlig utmaning vid långa ledtider. Följden blir en lägre produktionseffektivitet eller skyhöga kostnader.

3. Kundtillfredsställelse

Hur nöjd är en kund när man har betalat för något som man sen inte får? När beställningar gäller affärskritiska lager som kostar tusentals kronor är det förståeligt att de inte är glada över förseningar. Ju mer instabil ledtiden är, desto svårare är det att ge exakta tidsangivelser för leverans. Låt oss inte glömma att en missnöjd kund, sällan kommer tillbaka.

4. Risker i leveranskedjan

Att förutse, planera och minska riskerna i hela leveranskedjan är det som skiljer vissa företag från andra. Ju längre och mer oregelbunden ledtiden är, desto svårare blir det att genomföra alla dessa åtgärder. Även risken för ett kostsamt misstag uppstår ökar..

Hur kan du analysera ledtider för att utnyttja effektivitetsvinster i leveranskedjan?

Olika artiklar i ditt sortiment har olika ledtider. Att analysera dessa skillnader är upplysande. Genom att fördjupa dig i resultaten kan du kanske identifiera nya möjligheter att minska ditt lager.

Låt oss säga att du har ett lager med produkter och sammanställer dem utifrån deras ledtider (veckor). Om du sedan räknar ut den genomsnittliga lagertäckningen (veckor) för varje grupp kan du snabbt se var möjligheten att minska lagret finns. Ta en titt på exemplet nedan:

Lead times No. of items Average cover weeks
1 250 12
2 330 12
3 180 4
4 220 7
5 339 7
6 220 10
7 279 9
8 501 14
9 370 17
10 410 19
11 680 19
12+ 1280 20

Att ta itu med obalansen

I det här specifika exemplet finns det två problemområden som skulle kunna ge möjligheter att minska lagret.

För det första är det uppenbart att de flesta produkter har ledtider på över 12 veckor. Men lagertäckningen ser obalanserad ut. Produkter med ledtider som ligger inom en veckas tidsram har alltså fortfarande en genomsnittlig lagertäckning på 12 veckor.

Ytterligare undersökningar kan avslöja vad som orsakar obalansen och ge dig möjligheter att åtgärda den. Låt oss utforska detta ytterligare.

Smärtpunkt A:

“Vi har alldeles för mycket lager av artiklar med korta ledtider”

Detta problem kräver lite mer utredning.

Kanske finns det ett strategiskt skäl till att ett företag har så mycket lager. Kanske finns det en rabattmöjlighet baserad på beställningsvolym?

Eller finns det ett befintligt servicenivåavtal med en kund som du måste uppfylla?

Om så är fallet kan följande två alternativ vara värda att överväga för att minska lagret.

A) Se över kundernas verkliga konsumtionsmönster och anpassa sig till en plan som bättre motsvarar den verkliga efterfrågan.

B) Gör en kostnads- och nyttoanalys för att avgöra om en eventuell leverantörsrabatt är värd de extra kostnaderna för lagerhållning.

Om det inte finns något strategiskt skäl till lagernivåerna kan det bara vara en följd av dåliga beställningsrutiner. Kanske är granskningsperioderna för långa, eller kan masterdatan vara felaktig?

I dessa fall kan du överväga att:

 • Granska köpprocessen och se om det är klokt med mer styrning.
 • Förbättra samarbetet mellan försörjningskedjan och inköpsteamet
 • Granskning av förenligheten mellan artikelns och leverantörens minimibeställningsbegränsningar.
 • Översyn av de ekonomiska beställningskvantiteterna
 • Granskning och uppdatering av felaktiga masterdata.
 • Förbättra inköpsgruppens kunskaper och se till att de förstår principerna för optimering av lagerhållningen.

Smärtpunkt B:

“Majoriteten av mina artiklar har extremt långa ledtider”

Ofta beror ledtiderna på leverantören. Men det betyder inte att du inte kan påverka dem.

Det finns alltid utrymme för förhandlingar, och att bara acceptera status quo kan innebära att du missar möjligheter att åtgärda situationen, bara för att du inte har undersökt den ordentligt.

Fråga dig själv: Hur kan våra leverantörer minska ledtiderna?

Bör du betala fullt pris för ett kontrakt med långa eller opålitliga ledtider? Och skulle en kostnadsminskning göra situationen lättare att hantera?

Kan du och dina leverantörer arbeta mer strategiskt med de åtgärder ni vidtar för att lösa problemet?

Försök att tänka på några av dessa alternativ:

 • Ge leverantörerna inköpsprognoser för att möjliggöra bättre förberedelser från deras sida.
 • Begär att din leverantör ska “ringfence” strategiska lager för att minska brist och förseningar i ledtider längre upp i kedjan.
 • Incitament för leverantörer att prioritera din beställning. Till exempel genom att ge incitament till dina leverantörer att nå OTIF -målen.

Hur kan du minska effekterna av rörligheteni ledtiderna framöver?

Det finns många sätt att hantera rörliga ledtider. Och du behöver inte överinvestera för att göra det.

Här är några exempel:

Lead Time Cartoon Clock

 

Optimera dina prognoser

Om du får bättre insikter för att kunna förutse efterfrågan mer exakt kan du optimera lagernivåerna och därmed begränsa risken för stockouts eller överlager.

Använda alternativa inköp

Du kan minska eller lindra effekten av volatiliteten i ledtiderna genom att använda olika leverantörer. Kan en lokal leverantör minska ledtiden för transporten? Helt enkelt att hitta en mer pålitlig leverantör kan innebära kortare ledtider eller bara mindre volatilitet.

Samarbeta med leverantörer

Bättre kommunikation kan leda till större öppenhet, vilket kan innebära färre störningar. Att bara be om regelbundna uppdateringar om produktionsscheman, leveranstider och eventuella förseningar kan hjälpa dig att förutse problem med ledtider tidigare.

Se över din strategi för säkerhetslager

Säkerhetslagret ska skydda din verksamhet mot förseningar eller oväntade efterfrågestigningar. När såg du senast över din strategi för säkerhetslager? Kanske har du mer lager än du behöver. Eller, ännu värre, investerar du i fel produkter?

Förbättra kommunikationen och samarbetet inom din organisation:

Förbättrad intern kommunikation är sällan en dålig idé. Det bidrar till ett bättre samarbete och relation mellan avdelningarna. Ju fler personer och grupper som är medvetna om lagernivåer, prognoser för efterfrågan och eventuella problem som kan påverka ledtiderna, desto lättare är det att ta itu med problemet.

Avslutande tankar

Att låta ledtiderna påverka din leveranskedja utan kontroll är att erkänna sig besegrad och i slutändan överföra problemet till dina kunder.

Du testar deras lojalitet och det dröjer inte länge innan problemet kommer tillbaka till dig och känns mycket allvarligare än det var tidigare.

Med hjälp av råden i den här artikeln kommer du att kunna lösa dina problem med leveranstiderna på ett bra sätt. Men förbättringar av leveranskedjan kräver tid och kontinuerliga ansträngningar.

För att på rätt sätt mildra effekterna av rörliga ledtider framöver måste man förstå att störningar i leveranskedjan inte kommer att försvinna. Det spelar ingen roll om det kommer från en pandemi eller en isolerad lagerbrand.

Tack och lov är det därför vi har utvecklat Slim4 .

Om du vill veta vad Slim4 kan göra för dig och ditt företag kan du boka en kostnadsfri demo idag . Du kommer att få insikter om försörjningskedjan från experter, råd om hur du använder plattformen och en detaljerad titt under motorhuven.

Vad är leveranstid?

Leveranstid är den tid som det tar för en produkt att anlända till slutdestinationen efter att en beställning har gjorts. Ett exempel på leveranstid kan vara den tid det tar för din leverantör att leverera en beställning till ditt huvuddistributionscenter.

Hur beräknas ledtiden för leverans?

Leveranstiden beräknas genom att lägga ihop transittiden och orderbehandlingstiden. I detta intervall ingår tiden för att bearbeta beställningen, plocka och packa produkterna och transportera varorna.

Varför är leveranstiden viktig för företag?

Leveranstiderna har stor inverkan på allt från lagernivåer till kundlojalitet. Därför måste du ha ett bra grepp om ledtiderna för leveranser av flera anledningar:

 • Maximera kundnöjdheten
 • Behåll din konkurrensfördel
 • Se till att din verksamhet fungerar med högsta möjliga effektivitet
 • Minimera risken för överskottslager eller lagerbrist.

Vilka faktorer kan påverka leveranstiden?

Flera faktorer kan påverka leveranstiden. Till exempel det transportmedel som används, avståndet och även din leverantörs produktionsschema.

Ledtiderna kan dock även påverkas av oväntade störningar, t.ex. fabriksstängningar, strejker och politisk oro.

Hur kan en programvara för leveranskedjan hjälpa dig att hantera opålitliga leveranstider?

Vi har utvecklat vår programvara för planering av leveranskedjan under de senaste 30 åren, för att hjälpa företag att hantera instabila leveranstider med förtroende.

Genom att ge planeringsteam den insyn och kontroll som krävs för att ligga steget före förändringar i ledtiderna, kan våra kunder reagera på störningar i leveranskedjan innan de drabbar kunderna.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x