Integritetspolicy

VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Vem är personuppgiftsansvarig?

Den dataansvariga för Slimstock.com är Slimstock, Grosvenor House, Prospect Hill, Redditch. Om ett registreringsformulär presenteras på denna webbplats kan den registeransvarige variera beroende på det faktiska erbjudandet eller syftet med datainsamlingen, men det visas i alla fall på det enskilda registreringsformulärets sekretesspolicy. För mer information, vänligen kontakta [email protected].

Vad gör Slimstock med mina personuppgifter?

Slimstock kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

1) Hur länge kommer Slimstock att behandla dina personuppgifter?

När Slimstock behandlar och använder dina personuppgifter enligt lag eller under ditt samtycke, lagrar Slimstock dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges nedan eller tills du återkallar samtycke eller, i fall där Slimstock har ett legitimt intresse av att använda dina personuppgifter tills du invänder mot Slimstocks användning av dina personuppgifter.

I de fall där Slimstock enligt obligatorisk lag är skyldig att behålla dina personuppgifter längre eller där dina personuppgifter krävs för att Slimstock ska göra gällande eller försvara sig mot juridiska påståenden, kommer Slimstock att behålla dina personuppgifter till slutet av den relevanta lagringsperioden eller tills fordringarna i fråga har avgjorts.

2) Vilka är dina rättigheter?

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som Slimstock behandlar om dig och korrigering eller radering av sådana personuppgifter. Slimstock kan dock endast radera dina personuppgifter i de fall det inte finns någon lagstadgad skyldighet eller gällande rätt för Slimstock att behålla dem.

Om Slimstock använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att ingå ett avtal med dig kan du begära ytterligare en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till Slimstock. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till Contact.UK@slimstock .com och ange vilken information eller bearbetningsaktivitet din begäran avser samt i vilket format du vill ha denna information och om du vill att detta ska skickas till en annan mottagare.

Dessutom kan du begära att Slimstock begränsar dina personuppgifter från ytterligare behandling om något av följande gäller: du anger att de personuppgifter Slimstock har om dig är felaktiga, det finns ingen rättslig grund för Slimstock att behandla dina personuppgifter och du instruerar Slimstock för att begränsa dina personuppgifter från ytterligare behandling, Slimstock kräver inte längre dina personuppgifter men du instruerar Slimstock att behålla sådana uppgifter för att göra anspråk på eller utöva lagliga rättigheter eller för att försvara sig mot tredje parts krav eller om du invänder mot behandlingen av dina Personuppgifter från Slimstock baserat på legitimt intresse så länge det krävs för att granska om Slimstock har ett rådande intresse eller juridisk skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Du kan när som helst invända mot att Slimstock använder personuppgifter för ovanstående ändamål genom att kontakta [email protected]. Om du gör det kommer Slimstock att sluta använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy (det vill säga under ett berättigat intresse som anges ovan) och ta bort dem från sina system om inte Slimstock får använda sådana personuppgifter för ett annat syfte som anges i denna sekretesspolicy.

Om du är missnöjd med hur Slimstock behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga. Om du anser att Slimstock inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i detta dokument eller med tillämpliga dataskyddslagar kan du när som helst lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i EES-landet som gäller för dig.

För att göra detta eller för mer information, vänligen kontakta Slimstock på [email protected]

3) Hur använder vi din personliga information?

Vi använder den insamlade informationen främst för att bearbeta den uppgift som du besökte webbplatsen för. Uppgifter som samlas in i EU lagras i enlighet med dataskyddslagen. Alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till denna information. Denna skyddsåtgärd kan kräva att du anger ytterligare former av identifiering om du vill få information om dina kontouppgifter.

4) Vilken personlig information samlar vi in?

Vi kan samla in någon eller alla av följande information beroende på transaktionstyp, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress tillsammans med data om din användning av webbplatsen. Annan information som kan behövas då och då för att behandla dina personuppgifter kan också samlas in från offentligt tillgängliga källor.

5) Webbplatscookies och länkspårning

Cookies tillåter oss att tillhandahålla viktig webbplatsfunktion så att du inte behöver ange massor av information igen. De låter oss också komma ihåg vilka länkar och sidor som har klickats eller visats under en session. Om du har lämnat oss personuppgifter och fyllt i ett kontaktformulär kan vi till exempel associera dessa personuppgifter med annan information. Detta gör att vi kan identifiera och registrera det som är mest relevant för dig. Genom att använda dina webbläsarkontroller har du alltid kontroll över de cookies vi lagrar och får åtkomst till på din dator.

Din webbläsare har den inbyggda möjligheten att lagra små filer-“cookies”-som innehåller information som gör att en webbplats kan känna igen dig som användare. Vår webbplats utnyttjar denna möjlighet för att förbättra din upplevelse.

Vi använder ett antal av dessa cookies för analytiska ändamål, och dessa beskrivs i detalj nedan. Genom att använda Slimstock-webbplatsen godkänner du att cookies används för dessa ändamål. Vi använder en kombination av både session och permanenta cookies. Sessionscookies håller reda på ditt nuvarande besök och hur du navigerar på webbplatsen. Permanenta cookies gör att vår webbplats kan känna igen dig som en återkommande besökare när du återvänder. Sessionscookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies kommer att tas bort vid ett förutbestämt utgångsdatum, eller när de raderas av dig.

De flesta webbläsare tillåter användarnas sekretessinställningar att blockera antingen alla cookies eller tredjepartscookies. Blockering av cookies kommer dock att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser, inklusive den här. Besök www.aboutcookies.org för omfattande information om hur du ändrar dina cookieinställningar i en mängd olika webbläsare.

Google Analytics är ett verktyg för webbplatsövervakning som låter användare se volymer av webbplatsbesökare, deras källa och analysera hur innehållet på deras webbplats ses och navigeras. Detta möjliggör i sin tur optimering av innehållet och sidorna på slimstock.com och de marknadsföringsprogram som driver trafik till webbplatsen. Google Analytics lagrar ingen personlig information om webbplatsbesökare men använder permanenta cookies för att identifiera återkommande besökare. Du kan universellt välja bort all Google Analytics-spårning som används av alla webbplatser genom att besöka följande webbadress- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan se vår cookiepolicy mer detaljerat genom att följa den här länken: https://www.slimstock.com/en/our-story/cookie-policy/

6) Vilka typer av kommunikation skickar vi dig?

Genom att skicka din e-postadress samtycker du till att ta emot den information du efterfrågade, samt att vi kan skicka dig lämplig och användbar kommunikation. På laglig grund av legitimt intresse kan Slimstock dessutom förse dig med relevant kommunikation i form av direktmarknadsföring utan föregående samtycke. Detta inkluderar men är inte begränsat till; inbjudningar till våra branschledande evenemang och webinarier, våra senaste resurser (whitepapers, guider, rapporter, infografik, videor och fallstudier) och kampanjerbjudanden om programvara och tjänster. Vi vill också hålla dig uppdaterad om välgörenhetsevenemang och initiativ vi deltar i. Om du är kund hos Slimstock får du också produktuppdateringar. Dessa uppdateringar kommer att belysa de fantastiska nya versionerna vi har utvecklat. Du kan när som helst uppdatera dina inställningar genom att klicka på länken i alla e-postmeddelanden du får från oss. Länken finns alltid i sidfoten i e-postmeddelandet. Du kan också sluta ta emot e-postmeddelanden från oss med samma länk. Om du inte har ett e-postmeddelande från oss och vill uppdatera dina inställningar, kontakta [email protected].

Information som samlas in

Vi kan komma att samla in enskild eller all information som du ger oss beroende på vilken typ av transaktion du gör, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e -postadress, tillsammans med data om din användning av webbplatsen. Annan information som kan behövas då och då för att behandla en begäran kan också samlas in enligt vad som anges på webbplatsen.

Hur vi använder din information

Vi använder den insamlade informationen främst för att förbättra upplevelsen av den tjänst som du besökte webbplatsen för. Uppgifter som samlas in i EU lagras i enlighet med dataskyddslagen. Alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till denna information. Denna skyddsåtgärd kan kräva att du anger ytterligare former av identifiering om du vill få information om dina kontouppgifter.

Cookie policy

Vår webbläsare har den inbyggda möjligheten att lagra små filer-“cookies”-som innehåller information som gör att en webbplats kan känna igen dig som användare. Vår webbplats utnyttjar denna möjlighet för att förbättra din upplevelse.

Vi använder ett antal av dessa cookies för analytiska ändamål, och dessa beskrivs i detalj nedan. Genom att använda Slimstock-webbplatsen godkänner du att cookies används för dessa ändamål. Vi använder en kombination av både session och permanenta cookies. Sessionscookies håller reda på ditt nuvarande besök och hur du navigerar på webbplatsen. Permanenta cookies gör att vår webbplats kan känna igen dig som en återkommande besökare när du återvänder. Sessionscookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies kommer att tas bort vid ett förutbestämt utgångsdatum, eller när de raderas av dig.

De flesta webbläsare tillåter användarnas sekretessinställningar att blockera antingen alla cookies eller tredjepartscookies. Blockering av cookies kommer dock att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser, inklusive den här. Besök www.aboutcookies.org för omfattande information om hur du ändrar dina cookieinställningar i en mängd olika webbläsare.

Cookiebot

Google analytics cookies

Google Analytics är ett verktyg för webbplatsövervakning som låter användare se volymer av webbplatsbesökare, deras källa och analysera hur innehållet på deras webbplats ses och navigeras. Detta möjliggör i sin tur optimering av innehållet och sidorna på slimstock.com och de marknadsföringsprogram som driver trafik till webbplatsen. Google Analytics lagrar ingen personlig information om webbplatsbesökare men använder permanenta cookies för att identifiera återkommande besökare. Du kan universellt välja bort all Google Analytics-spårning som används av alla webbplatser genom att besöka följande webbadress- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan se vår cookiepolicy mer detaljerat genom att följa den här länken: https://www.slimstock.com/en/our-story/cookie-policy/

Slimstock