Att skydda miljön ligger i vår natur

Förbättra din hållbarhet med Slimstock

Leveranskedjan är ansvarig för upp till 90 % av din totala miljöpåverkan. Vi är här för att ändra på det.

Genom att eliminera slöseri i hela leveranskedjan kan vi tillsammans göra stora hållbarhetsvinster. Men när det gäller att optimera dina resurser, din tid och din talang är det alltid en utmaning att förebygga slöseri. Därför har vi ägnat de senaste 30 åren åt att hjälpa företag att skapa effektivare och mer hållbara försörjningskedjor.

Din målinriktade partner för leveranskedjan

Som din pålitliga partner i leveranskedjan är det vår plikt att hjälpa dig att införa bästa praxis i hela din verksamhet. Genom att optimera din leveranskedja kan vi hjälpa dig att avsevärt minska svinnet… och därmed ditt koldioxidavtryck. Därför samarbetar vi med våra kunder i varje optimeringsprojekt för att:

Prevent over purchasing
Förhindra överköp

Få bättre tillgänglighet med mindre lager. Genom att bättre förstå kundernas efterfrågan kan du se till att du bara beställer det du behöver, vilket minimerar risken för slöseri med resurser.

Cut transport emissions
Minska transportutsläppen

Genom att konsolidera beställningar, eliminera planeringsfel och effektivisera varuförsörjningen kan du minska antalet lastbilar på vägarna för att avsevärt förbättra ditt koldioxidavtryck.

Reduce your energy consumption
Minska din energiförbrukning

Att ha ett överskottslager är en belastning för dina resurser. Genom bättre planering av efterfrågan kan du minska lagernivåerna och minimera överskottslager för att säkerställa en effektivare energianvändning.

Eliminate waste
Eliminera slöseri

Genom att få bättre överblick över hela leveranskedjan kan du proaktivt undvika föråldrade lager för att skapa en mer hållbar leveranskedja.

Engaging our people to make the difference
Engagera våra medarbetare för att göra skillnad

Det är av största vikt att se till att både vårt team och samhället i stort inser den viktiga roll vi alla har för att skydda miljön. Från vår bisamhälle till vårt uppdrag att plantera över 5 000 träd varje år – det bästa sättet att göra skillnad är att göra det tillsammans. Men ännu viktigare är att göra det roligt!

Några av våra andra Slimstock-initiativ

50% reduction waste

Our customers typically attain up to a 50% reduction in waste within one year of going live.

25 trees per customer

We plant 25 new trees for every new customer that join us. In 2022 we planted more than 4.000 trees.

50,000 bees

Our bee colony has thrived and now boasts a population of 50,000 bees which yield over 40 kilograms of honey annually.

Slimstock