Genomförande av försäljning och verksamhet (S&OE)

Anpassa utbud och efterfrågan sömlöst för att ge dina kunder den service de förtjänar.

Översätt dina affärsmål till effektiva åtgärder i leveranskedjan

Lägg grunden för en mer samarbetsinriktad leveranskedja. Integrera planering och genomförande för att maximera effektiviteten, öka marginalerna och överträffa kundernas förväntningar med mindre lager.

Grupo 10091

Få en snabbare avkastning på dina investeringar i rörelsekapital.

Slimstocks avancerade S&OE-funktionalitet gör det möjligt att dynamiskt balansera utbud och efterfrågan för att påskynda lageromsättningen så att du kan få din investering i lager att fungera bättre.

Grupo 10092

Förbättra samarbetet

Samla in insikter och kunskap från alla avdelningar inom ditt företag för att skapa en enda, enhetlig bild av framtida efterfrågan.

E2E
E2E
Grupo 9540

Öka den operativa effektiviteten

Låt maskinen göra det tunga jobbet. Slimstocks S&OE-funktionalitet gör att du kan automatisera rutinmässiga uppgifter i leveranskedjan så att ditt team kan investera sin tid där den är viktigast.

Grupo 10093

Skapa bättre synlighet

Utnyttja kraften i AI och maskininlärning med en avancerad S&OE-lösning som kan anslutas till alla ERP-system för att ge ditt team ovärderliga insikter om leveranskedjan.

Grupo 9507

Förbättra servicen till dina kunder

Uppnå dina servicenivåmål med mindre lager. Förutse efterfrågan med större precision för att fatta mer välgrundade beslut om leveranskedjan.

Spar
143 Spar

Edwin Brekelmans

Supply chain manager | Spar

“Tack vare Slim4 uppnår vi konsekvent servicenivåer som överstiger 99,5%.”

De viktigaste funktionerna i S&OE-programvaran

Make more profitable assortment decisions
Ta mer lönsamma beslut om sortiment

Slimstocks S&OE-funktionalitet gör det möjligt för dig att effektivt hantera miljontals SKU:er för att uppnå rätt produktmix på varje plats med minimal risk för lagerbrist och överskott

Maximise margins throughout the product lifecycle
Maximera marginalerna under hela produktens livscykel

Få bättre överblick över hela ditt sortiment. Optimera varje fas i produktens livscykel för att maximera marginalerna och minimera risken för föråldring.

Improve forecast accuracy
Förbättra prognosens noggrannhet

Slimstocks kraftfulla prognosfunktioner gör det möjligt för dig att samla in information från hela verksamheten för att skapa en tydligare bild av framtida efterfrågan.

Boost the efficiency of your replenishment operation
Balansera lagret i hela leveranskedjan

Optimera lagernivåerna i hela leveranskedjan för att minimera kostnaderna samtidigt som du ger dina kunder bästa möjliga service.

Mitigate risk through intelligent allocation
Öka effektiviteten i din återförsörjningsverksamhet

Automatisera dina rutinmässiga arbetsflöden för påfyllning utan att förlora kontrollen. Fyll på lagret exakt i hela leveranskedjan för att maximera kundnöjdheten, minimera risken för överskottslager och eliminera lagerbrist.

Balance inventory throughout your supply chain
Minska riskerna genom intelligent fördelning

Ge ditt team de data och den insikt som krävs för att fatta mer intelligenta beslut om fördelning. Slimstocks S&OE-funktioner gör det möjligt för dig att självständigt ta hänsyn till förväntad efterfrågan, kampanjer, evenemang och produktbrist för att effektivt optimera lagertilldelningen i ditt nätverk.

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x