För att vinna måste du träna

TA DINA KUNSKAPER TILL NÄSTA NIVÅ MED SLIMSTOCK ACADEMY

Kunskap är makt

För att fatta effektiva beslut om leveranskedjan behöver ditt team rätt kunskap. Därför har vi utvecklat Slimstock Academy.

Varje år förser vi tusentals yrkesverksamma inom leveranskedja med de praktiska insikter om lager, pågående utveckling och beprövade tekniker som de behöver för att uppnå sina mål för leveranskedja.

Genom att erbjuda en rad olika utbildningar, kunskapsmöten och nätverk är våra Academy-kurser utformade för att hjälpa yrkesverksamma att omsätta sin affärsstrategi i effektiva åtgärder för leveranskedjan.

Utforska våra kurser och utbildningsprogram inom Academy

Våra Academy-kurser, som leds av akademiker och domänexperter, kombinerar teori och bästa praxis inom branschen för att hjälpa dig och ditt team att förbättra värdekedjans prestanda.

Slim4 Träning

Våra Slim4-kurser är utformade för att hjälpa ditt team att få ut det mesta av vår plattform. Förutom att utrusta ditt team med relevanta Slim4-färdigheter ser våra interaktiva kurser till att ditt team har den kunskap om försörjningskedjan som krävs för att fatta effektivare beslut i sin dagliga roll.

Slimstock Masterclasses

Förbättra dina kunskaper om försörjningskedjan med våra masterclasses. Kurserna är utformade för att ge strategiska och taktiska ledare de färdigheter och insikter som krävs för att öka prestationen i hela försörjningskedjan.

Praktiska workshops

Våra intensiva workshops pågår under flera dagar och är utformade för att förbättra dina teoretiska kunskaper om försörjningskedjan samtidigt som du utvecklar en praktisk förbättringsplan som du kan genomföra i din organisation.

Kompletterande utbildningsprogram

Utöver våra kurser erbjuder vi skräddarsydd utbildning som är inriktad på dina specifika företagskrav. Dessutom erbjuder vi en rad interaktiva workshops och evenemang för att engagera både ditt supply chain-team och verksamheten i stort.

Martin Erming

CIO & Supply Chain Manager | NP Nilsson

“Vi hade inte kunnat centralisera vår inköpsprocess på ett effektivt sätt om det inte vore för Slim4”

Leopoldo Ojembarrena

SCM Global Planning | Teka

“Tack vare Slim4 har vi minskat bristvaror för A-artiklar med 80 % på mindre än ett år.”

kim de jong fatboy

Kim de Jong

Planerare för efterfrågan och utbud | Fatboy

“Med hjälp av Slim4 uppnådde vi maximal omsättning och vinstmarginaler under den högsta pandemiska perioden.”

Jordi Fabregat

Business investment development & operations director | Europastry

“Med Slim4, vet vi nu exakt vart vi ska lägga vårt fokus.”

Kvik

Att åter fokusera på kunden och framtida tillväxt

“Med hjälp av Slim4 har vi ökat våra orderuppfyllelser med över 50%”

Nrf - Peter Van Hoek

NRF: The Netherlands Radiator Factory

NRF ökade kontrollen över leveranskedjan

“Hela SVP har blivit en smidig process.”

Academy Gallery

Homepage
Slimstock