8 promises header

Hemligheten bakom vår framgång

För att garantera att våra kunder får fantastiska resultat behandlar vi våra relationer som ett äktenskap. Med stöd av våra 8 löften är vi med lång sikt och strävar alltid efter att bygga upp varaktiga partnerskap. 

Löfte #1

Vi hjälper er att prestera bättre än andra

Our 8 Promises 1

För att vara konkurrenskraftig behöver ni en lyckad leveranskedja

Leveranskedjans prestanda är en viktig del av hur kunderna uppfattar era tjänster. Vårt uppdrag är att hjälpa er att skapa lönsamma & lyckade leveranskedjor. försörjningskedjor

Löfte #2

Våra kunder uppnår ROI inom ett år

Our 8 Promises 2

Vi påbörjar inga projekt där vi inte ser förbättringsmöjligheter med hjälp av Slim4.

Tillsammans kan vi då skapa bättre prognoser, ökad tillgänglighet, minskat lager och effektivare arbetstid. Lönsamhet och minskat svinn är kärnan i vår företagsanda.

Lögte #3

Vi utformar en programvara ni kommer att älska

Our 8 Promises 3

Programvaran ska stödja er och era processer

Vi lägger mycket arbete på forskning och utveckling för att förbättra våra funktioner. Vår prioritet är att hjälpa er mot bättre och snabbare beslutsfattande.

Löfte #4

Vi ger er de senaste innovationerna

Our 8 Promises 4

Nöj er inte med det näst bästa

AI och maskininlärning är sömlöst integrerade i vår lösning. Detta resulterar i snabbt och halvautonomt beslutsfattande där ni fortfarande har kontrollen.

Löfte #5

Vi hjälper er att minska ert fotavtryck

Our 8 Promises 5

Tillsammans minskar vi svinnet

Genom att optimera leveranskedjorna hjälper vi er att avsevärt minska svinnet och därmed ert koldioxidavtryck. Våra kunder gör skillnad.

Löfte #6

Slimstock Academy är gratis för våra kunder

Our 8 Promises 6

För att bli bäst krävs kunskap

Lärande och ny kunskap är avgörande för att förbättra prestationerna. Därför har vi beslutat att göra våra kurser och program kostnadsfria för våra kunder. Allt ni behöver investera är er tid.

Löfte #7

Vi kopplar aktivt samman er med vårt nätverk

Our 8 Promises 7

De bästa lärdomarna kommer från era kontakter

Varje gång vi genomför ett projekt lär vi oss något nytt. Vi delar aktivt med oss av dessa lärdomar och insikter till våra kunder.

Löfte #8

Vi levererar som utlovat

Our 8 Promises 8

Varje kund ska vara en referens

Vi levererar över 150 nya projekt per år. Vår metod garanterar att projekten levereras i tid, inom budget och med de resultat som utlovats.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x