Träffa våra partner

Anslut till vårt nätverk av experter på försörjningskedjor

NAED

National Association of Electrical Distributors (NAED) har som mål att hjälpa progressiva distributörer att övervinna affärsmässiga hinder genom att leverera resurser så att de kan äga sina kunder. De stödjer sina medlemmar genom ledande metoder för att effektivt uppfylla personliga krav på utbildning och ledarskapsutveckling. Oavsett om det är genom onlinekurser, utökad forskning, benchmarking och dataanalys eller konferenser och andra möjligheter till nätverkande, ger NAED sina medlemmar möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och långsiktiga fördelar.

Find out more

Windesheim

Windesheim är ett av Nederländernas tre bästa universitet för tillämpad vetenskap och är känt för sitt personliga tillvägagångssätt, små klasser (15-20 studenter) och för sitt nära samarbete med näringslivet och offentliga institut.

Deras kandidatexamen är ackrediterad av NVAO, ackrediteringsorganisationen i Nederländerna och Flandern. NVAO är ett kvalitetssäkringsorgan som på ett sakkunnigt och oberoende sätt säkerställer kvaliteten på den högre utbildningen i Nederländerna och Flandern och som främjar den kvalitetskultur som eftersträvas inom de högre utbildningsinstitutionerna i Nederländerna och Flandern.

Find out more
Hogeschool Windesheim logo

University of Twente

Vid universitetet i Twente är de pionjärer när det gäller att kombinera teknik, vetenskap och ingenjörskonst med samhällsvetenskap för att påverka vår omvärld. Deras drivkraft som studenter, forskare och lärare är en djup känsla av samhörighet med människor som delar en nyfiken entreprenörsanda.

Vår tids utmaningar är större än tidigare: global motståndskraft, digitalisering av samhället, förbättring och personalisering av hälso- och sjukvården, omformning av världen med smarta material och intelligent tillverkning. Tekniken har en ledande roll att spela när det gäller att tillhandahålla lösningar på komplexa samhällsutmaningar världen över – och endast människor kan göra det möjligt för den att glänsa i den rollen. I sin passion för att förstå vår planet och förbättra livet för alla på den hyllar de banden mellan mänskligheten och tekniken, i vetskap om att ingen av dem skulle kunna existera, än mindre blomstra, utan den andra.

Find out more
University of Twente logo

Falcon group

Falcon Group börjar där bankerna slutar. De är ett globalt företag som erbjuder lösningar för lagerhantering och rörelsekapital. Falcon går med på att köpa nya lager och göra dem tillgängliga för dig när du behöver dem på JIT-basis. Under tiden förvaras lagret i ett särskilt område i ert eget lager eller i ett geografiskt relevant lager hos en tredje part, och Falcon har lagret i sin bokföring tills ni behöver det.

Detta gör det möjligt för företag att ha lager just-in-time i hela leveranskedjan, utan att belasta kassaflödet eller balansräkningen. Lösningen ger motståndskraft och säkerhet och förbättrar effektiviteten i rörelsekapitalet, ökad likviditet och förbättrar finansiella mätvärden.

Find out more
Falcon Group logo

HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen

HAN:s uppdrag är att kvalificera, socialisera och förbereda studenterna för deras framtida yrkesutövning och medborgarskap. Att tillhandahålla innovation i ett dynamiskt, alltmer globaliserat och komplext samhälle. HAN vill skapa möjligheter för människor att växa som yrkesverksamma och som individer. Och erbjuda en språngbräda till en meningsfull framtid. På Slimstock delar vi dessa värderingar och vi försöker finnas där för HAN:s studenter och bidra på alla sätt vi kan.

Find out more
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen logo

Evo-soft

Evo-soft samarbetar med kunderna för att frigöra den verkliga potentialen i verksamheten genom kundförvärv och kundtillväxt, serviceförbättring och ROI med hjälp av innovativ teknik. Vi erbjuder heltäckande tjänster och utvidgningar som bygger på Microsoft för att möta kundernas individuella och specifika behov inom en rad olika branscher.

What defines our business is service excellence, innovation and delivery of business solutions tailored to fit business needs and operations across a broad range of sectors. As a dedicated Business Central partner, we are trusted across the industry supporting businesses large and small across the UK, Republic of Ireland and beyond.

Find out more
Evo soft logo

Erasmus University Rotterdam

Erasmus University Rotterdam är ett högt rankat internationellt forskningsuniversitet i den dynamiska och mångsidiga staden Rotterdam.

Det grundades 1913 och är för närvarande ett av Nederländernas största universitet med en studentpopulation på 29 000 personer och ett forskarsamhälle på cirka 1 400 personer. Forskare och studenter vid sju fakulteter och två institutioner arbetar med globala sociala utmaningar inom områdena hälsa, välstånd, styrning och kultur.

Som en del av ett stort globalt nätverk av akademiska partnerskap, i strategisk allians med Leiden University och Delft University of Technology och i ett unikt samarbete med stad och hamn fungerar den dynamiska staden Rotterdam som deras laboratorium.

Kvaliteten på forskningen vid Erasmusuniversitetet, som är uppkallat efter den i Rotterdam födde humanisten och teologen Erasmus, återspeglas i dess ständiga topp-100-placering i de flesta större universitetsrankningar. På det livliga, moderna campuset uppmuntras studenter och forskare av mer än 100 nationaliteter ständigt att utveckla sina talanger och uppfylla sina ambitioner.

Find out more
Erasmus University Rotterdam

EDT

EDT – Electronic Data Transfer, är en lösningsleverantör vars främsta syfte är att ständigt förnya sig, minska komplexiteten och förbättra hastigheten i den elektroniska kommunikationen mellan företag och deras digitala ekosystem.

Vi grundades 1989 och har tillhandahållit lösningar för elektronisk dataöverföring (EDI) och e-fakturahantering för nystartade företag till globala företag. Vi är nu en del av WEEXA-koncernen och har utökats med expertrådgivning och globalt stöd för EDI-försörjningskedjan inom flera sektorer och tekniker, vilket hjälper våra kunder med dataöverföring och datahantering, oavsett källa eller mål.

Vi är en IBM Gold- och Opentext-partner som tillhandahåller de bästa tekniklösningsplattformarna i klassen och erbjuder flexibla och skräddarsydda hanterade tjänster antingen i molnet, på plats eller hybrid.

Vi kan ansluta din kommunikation i försörjningskedjan till alla plattformar, inklusive ERP, inventering, lager- och 3PL-transporthantering.

Vi är en “grön EDI-partner” som hjälper våra kunder att bli papperslösa och tillhandahåller hållbara EDI-förvaltningstjänster genom användning av gröna datacenter och tekniker, vilket bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Find out more
EDT logo

Broad Horizon

Broad Horizon föddes ur flera företag som alla erbjöd en specifik lösning på ett specifikt problem inom områdena data, AI, arbetsplatsen, molninfrastruktur och affärsappar. De insåg att de är starkare tillsammans och slog sig därför samman.

I informations- och teknikvärlden blir många olika element alltmer sammanflätade. Alla tillämpningar och alla system utbyter data och pratar med varandra. En helhetssyn på IT är viktigare än någonsin. Men samtidigt vill du ha kontakt med experter på sitt område. Därför samlar Broad Horizon specialistkunskaper från olika företag som är experter inom sina respektive områden.

På Broad Horizon utnyttjar de varandras styrkor. Genom att arbeta tillsammans gör de våra lösningar ännu mer effektiva. De stärker positionen för flera varumärken, vars specialiserade tillvägagångssätt smidigt ansluter till Broad Horizons koncept för kontinuerliga resor. Tillsammans kan de hjälpa din organisation att bli mer flexibel och datadriven.

Find out more
Broad Horizon logo

AFAS Software

AFAS Software är ett familjeföretag med säte i Nederländerna. De utvecklar innovativa mjukvaruprodukter och ERP-lösningar för företagsmarknaden. Det låter inte särskilt sexigt, men det är oumbärligt för varje organisation. Som företag vill du vara upptagen med din produkt eller tjänst, inte med de administrativa processerna som följer med den. Genom att möjliggöra smart automatisering hjälper AFAS kunderna att förenkla eller till och med ta bort komplexa processer.

Find out more
AFAS Software logo

CTAC

CTAC hjälper dig att förverkliga dina ambitioner. Det gör de genom att minska dina kostnader, öka dina marginaler, effektivisera processerna och göra det möjligt för dig att betjäna kunderna på bästa sätt. Vill du ta din affärsverksamhet till en högre nivå? Då kan du kontakta dem för att få innovativa lösningar som passar sömlöst in i din bransch, din organisation och dina utmaningar. De tror på att göra framsteg genom att göra medvetna, väl övervägda val och tillämpa fokus.

Find out more
CTAC logo

Tilburg University

Supply Chain Canada är röst för Kanadas försörjningskedja och representerar och betjänar mer än 7 500 yrkesverksamma över hela landet, liksom den bredare försörjningskedjebranschen. Det är en federation med ett nationellt sekretariat och tio provinsiella/territoriella institut.

Att tjäna och förbättra samhället för att hjälpa medborgarna. Det är det som driver Tilburg University. Tilburg Universitys grundare, Martinus Cobbenhagen, ansåg att de som vill förstå samhället bör vara aktivt och medvetet involverade i det.

Denna filosofi ligger fortfarande till grund för vad universitetet vill bidra med. Under mottot “Att förstå samhället” utvecklar dess mer än 1 500 anställda kunskap, överför den till andra och för samman människor från olika discipliner och organisationer. På detta sätt vill de bidra till att lösa komplexa samhällsfrågor. Deras fokusområden är ekonomi, företagande och entreprenörskap, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och offentlig förvaltning, humaniora och digitala vetenskaper samt teologi.

Tilburg University har en kultur av samarbete och samskapande, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De kopplar samman sin egen verksamhet med den verksamhet som bedrivs av andra utbildningsinstitutioner, näringslivet, regeringar och organisationer i det civila samhället samt med sina alumner i hemlandet och utomlands. De söker kopplingar mellan olika discipliner för att hitta lösningar på de stora frågor som vi som samhälle står inför.

Find out more
Tilburg University logo

Supply Chain Canada

Supply Chain Canada är röst för Kanadas försörjningskedja och representerar och betjänar mer än 7 500 yrkesverksamma över hela landet, liksom den bredare försörjningskedjebranschen. Det är en federation med ett nationellt sekretariat och tio provinsiella/territoriella institut.

Slimstock samarbetade med Supply Chain Canada som Business Associate för att dela med sig av expertis inom försörjningskedjan och ge tillbaka till samhället genom kunskapssessioner, webbseminarier och nätverkssessioner. Tillsammans strävar vi efter att ge ytterligare kunskap till branschledare, lyfta yrket och stärka företagens framgång.

Find out more
Supply Chain Canada

Shenwick

Shenwick är ett oberoende konsultföretag och Jonathan Salt har över 25 års erfarenhet av försörjningskedjor.

Jonathans särskilda fokus ligger på implementering av system för efterfrågeplanering, optimering av nätverk för leveransplanering och S&OP-projekt. Jonathan har detaljerad systemerfarenhet av att rekommendera och implementera prognospaket, ERP-system, WMS och TMS.

Han har levererat framgångsrika projekt med:

– Mitchell & Butler, Whitbread, J D Wetherspoon (implementering av efterfrågeplanering och dataprocesser samt översyn av SKU/nätverk).
– Molson Coors – Fullständig översyn av nätverket, bedömning av lagerplatser, omlastning och distributionsorderprocess.
– Molson Coors/Mitchell & Butler/InBev – Projekt för samlokaliserade lager som bidrar till att ge helt exakta lagernivåer för planering, samt till att minska produktspill tack vare effektivare produktgenomströmning och förbättra den operativa effektiviteten.
– Ornua Foods (tidigare Adams Foods) – Utveckling av en fullständig S&OP-process.
– Silk Road Tyres (UK) International Ltd – Införande av processer och system för försörjningskedjan för ny verksamhet.
– Auto Garage Network – Konsultverksamhet för leveransplanering
– UK Wholesale Tyres Ltd – Genomförande av disciplin och processförbättringar inom försörjningskedjan.

Find out more
Shenwick logo

Servispart

Servispart Consulting is a specialist aftermarket management consultancy that provides aftermarket strategy, transformational change and systems consulting projects/programmes for OEMs, parts manufacturers and distributors in capital equipment sectors including industrial, automotive, aerospace and defence.

Servispart hjälper ledare inom eftermarknaden att uppnå hållbar lönsamhet, kassaflöde, tillväxt och förbättrad service i sin verksamhet genom att använda sitt kunnande inom eftermarknaden, metoder för bästa praxis och unika egna analysverktyg som Aftermarket 360TM – en beprövad diagnostisk och strategisk planeringstjänst för att generera och bibehålla kapacitetsförbättringar i eftermarknadens reservdels- och serviceorganisationer.

Find out more
Servispart Consulting logo

Scorpion Planogram

Scorpion är ett modernt program för planering av utrymmen som används av återförsäljare och leverantörer över hela världen. Både globala varumärken och lokala företag använder dagligen Scorpions lösningar för planering av utrymme för att förstå och optimera sina butiksutrymmen. Scorpion erbjuder planogramprogramvara, butiksplanering och sortimentsplanering i en unik plattform som ger ovärderliga insikter om butiksutrymmen och produkter. Scorpion erbjuder mer än bara lösningar för planering av utrymmen, teamet av experter på planering av utrymmen erbjuder praktisk support, utbildningsprogram, konsulttjänster för planering av utrymmen och skräddarsydd utveckling av planering av utrymmen.

Find out more
Scorpion logo

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam University of Applied Sciences har mer än 39 000 studenter och cirka 4 000 anställda. Det finns ett brett utbud av program att välja mellan inom alla utbildningssektorer, med undantag för jordbrukssektorn. Deras utbildning är nära kopplad till utvecklingen i storstadsregionen Rotterdam.

I allt vi gör är vår grund jämlikhet. Vi uppmuntrar ömsesidig respekt och arbetar med fokus på frigörelse.

Varje student förtjänar bästa möjliga högre utbildning. En utbildning där studenterna erkänns och erkänns, ges lika möjligheter och utmanas att nå det högsta möjliga målet. Föreläsargrupperna gör skillnaden. Föreläsare, forskare och yrkesverksamma på fältet lär sig av och med varandra för att ge studenterna aktuellt och utmanande utbildningsmaterial. Med ett examensbevis från Rotterdam University of Applied Sciences i handen är varje student redo för morgondagens värld.

Find out more
Hogeschool Rotterdam logo

Red Ledge

Sedan 1996 har Red Ledge levererat toppmoderna affärslösningar och processautomatisering till några av världens ledande företag. Genom att bygga upp långsiktiga relationer med sina leverantörer, partners och naturligtvis sina kunder kan Red Ledge erbjuda kontinuitet i verksamheten, ekonomisk trygghet och en mängd kunskap som hjälper kunderna att lyckas.

Red Ledges system (lagerhantering och -kontroll, produktionshantering och -kontroll, spårning av tillgångar och business-excellence) förbättrar för närvarande effektiviteten hos över 220 företag i hela världen.

Find out more

I-stocktake

I-stocktake is an advanced stocktaking solution that consists of an Android Barcode Scanning application and cloud based stocktake management software.

It can be used independently of any inventory management system to provide accurate, validated, and auditable inventory counts across multiple locations and can be used for full or partial stocktakes on a rolling or annual basis.

The solution is suitable for most inventory types and can be used to enhance or extend your existing stocktaking capabilities. It is suitable for use with most inventory types including general retail, healthcare, pharmacy, concessions, department stores, garden centres, fashion, lifestyle, sports, outdoor, cycling, parts and accessories, electronics and more.

Find out more
I Stockstake logo

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences is located in the South-West of the Netherlands. With a population of some 4,800 national and international students they are a small university with a personal approach. HZ offers high-quality study programmes. Since 2011 -so for the past nine years- HZ has been in the top three of Dutch multidisciplinary universities of applied sciences.

Som ett universitet för tillämpad vetenskap fokuserar de på praktikbaserad utbildning och forskningsmöjligheter. Deras nära samarbete med näringslivet olika forskningscentra och vårt globala nätverk av partneruniversitet är av största vikt. Deras studenter uppmuntras att få ut det bästa av sig själva genom personlig utveckling och kunskapstillväxt.

Find out more
HZ University of Applied Sciences
Slimstock