Hvordan masterdata skaber succes for digitale initiativer

Sam Phipps

Sidst opdateret: June 14, 2023 | 4 min
Sam Phipps Slimstock Round

Kapløbet om digital transformation er i gang. Ifølge Gartner er svimlende 91 % af alle organisationer allerede involveret i en eller anden form for digitalt initiativ. Ved at udnytte kraften i AI, Machine Learning, Big Data og andre revolutionerende teknologier skaber virksomhederne gradvist mere lydhøre og modstandsdygtige forsyningskæder.

Mens disse fremskridt giver spændende muligheder for virksomheder, er der en kritisk ingrediens, du ikke har råd til at overse: Master Data. Kort sagt, uden robuste datainput mindskes effektiviteten af disse teknologier og deres potentielle fordele hurtigt.

Selv i den daglige udførelse af supply chain opgaver, har du brug for et solidt fundament til at foretage de mest basale handlinger. Uden solid indsigt i kundeadfærd, leverandørbegrænsninger og dine forretningsparametre er hele din virksomhed udsat for ineffektiv beslutningstagning.

Så hvordan kan du optimere dine masterdata for at fremskynde succesen med dine digitale initiativer og træffe bedre beslutninger i forsyningskæden?

Master Data Laptop Cartoon

Udfordringen med masterdata

Får dine masterdata den opmærksomhed, de fortjener? For nogle løber det koldt ned ad ryggen, bare man nævner masterdata. Men da det er en vigtig katalysator for transformation, er det ikke et emne, vi bare kan feje ind under gulvtæppet.

Næsten alle virksomheder har en eller anden form for masterdata. Faktisk har mange organisationer masser af dem. Så hvad er problemet?

Tja, det er en simpel ligning: Affald ind = affald ud.

Ja, de fleste virksomheder har en overflod af data. Men det betyder ikke, at de er korrekte eller komplette. Og selv når dataene er på plads, bliver disse kritiske indsigter så brugt effektivt til at informere beslutningstagningen i forsyningskæden?

Faktisk mangler mange af de virksomheder, vi hjælper, de centrale masterdata, der er afgørende for god lagerstyring. Og som lagereksperten, Tony Wild, engang understregede: “Lagerbeholdning er den fysiske konsekvens af manglende data”.

Det er altid elefanten i rummet. Men hvis du ikke har det grundlæggende på plads til at træffe de mest fundamentale beslutninger i forsyningskæden, kan dine digitale transformationsinitiativer blive alvorligt hæmmet.

Men hvis masterdata er så vigtige, hvorfor bliver de så altid overset – eller endnu værre, helt ignoreret? Svaret er enkelt: Det er hårdt arbejde at holde masterdata opdaterede og komplette.

Men du behøver ikke at bekymre dig. Efter at have arbejdet med tusindvis af virksomheder over hele verden forstår vi de udfordringer, virksomhederne står over for. I denne artikel vil vi dykke ned i detaljerne omkring masterdata.

Master Data Cartoon Question MarkHvorfor kæmper så mange virksomheder med masterdata?

Vi ved alle, at masterdata er afgørende for at kunne træffe effektive beslutninger i forsyningskæden. Ligeledes ved alle, at det er en smertefuld opgave at holde masterdata opdateret. Men her er den bitre sandhed: Hvis dine masterdata er ufuldstændige eller forældede, vil du begå fejl.

Selv om dataene var helt korrekte, da de først blev importeret til dit system, er det nemt at slette, ødelægge eller fejlfortolke data. Eller måske er dataene ikke længere en sand afspejling af virkeligheden.

Forestil dig, at du bruger en anden leverandør, eller måske har din leverandør ændret den måde, de opfylder din efterspørgsel på. Hvad hvis dine egne lageromkostninger har ændret sig? Lagerplads er en mangelvare, og det er ikke så billigt, som det var engang.

Pointen er enkel: Kvaliteten af dine masterdata forringes med tiden. Og hvis du vil træffe effektive lagerbeslutninger, har du brug for et robust grundlag af kvalitetsdata.

Definition af masterdata i forbindelse med din organisation

Før vi dykker længere ned i emnet, må vi først skitsere, hvad masterdata består af.

Ifølge Wikipedia kan masterdata defineres som “data om forretningsenheder, der giver kontekst for forretningstransaktioner”.

Men i forbindelse med supply chain management er masterdata de grundlæggende informationer, der bestemmer “hvad”, “hvorfor”, “hvordan” og “hvem” i enhver handling, vi foretager os.

For blot at give et par eksempler omfatter Supply Chain Master Data typisk følgende områder:

  • Detaljer om produktet
  • Leverandørens parametre
  • Parametre for lagerbeholdning
  • Kundetransaktioner og salgshistorik

Detaljer om produktet

Det omfatter typisk de specifikke detaljer om produkterne, såsom SKU-nummer, pris og tekniske egenskaber.

Leverandørens parametre

Dette omfatter data som leveringstider og aftalte minimumsordremængder , samt priser eller mængderabatter.

Beholdningsparametre

De data, der grupperes i denne kategori, omfatter produkternes fysiske placering, det ønskede serviceniveau, lagerets højde og værdi samt genbestillingspunktet.

Kundetransaktioner og salgshistorik

Dette er de grundlæggende oplysninger, der kræves for effektivt at opretholde det kommercielle forhold til kunden. Som sådan omfatter det betalingsbetingelser, leveringstider, købshistorik og kontaktoplysninger. For mange virksomheder er historisk efterspørgsel også inkluderet i denne kategori.

Hvor passer Master Data ind i din digitale transformationsrejse?

Master Data Management er en strategisk og struktureret proces, der involverer oprettelse, organisering og vedligeholdelse af et sæt nøjagtige og konsistente Master Data-oplysninger. Formålet med denne proces er at etablere og vedligeholde et enkelt, pålideligt “sandhedspunkt”.

Masterdata er en integreret del af supply chain-transformation. Det understøtter forskellige initiativer, herunder datasynlighed, analyse, proceseffektivitet, leverandørsamarbejde, risikostyring og kundeoplevelse.

Fra at hjælpe dig med at forstå din nuværende situation, når du går i gang med et nyt digitalt initiativ, til at understøtte udførelsen af procesforbedringer og spore resultaterne, er robuste masterdata en forudsætning for succes.

Desuden skal effektiv Master Data Management sikre, at de rigtige oplysninger er tilgængelige i hele organisationen. Og derfor muliggør problemfrit samarbejde og fuldt integreret planlægning.

Hvordan kan bedre masterdata hjælpe dig med at opnå operational excellence?

Værdien af masterdata i transformationen af forsyningskæden er tydelig. Men hvordan kan et robust datagrundlag gøre det muligt for dine medarbejdere at træffe bedre taktiske og operationelle beslutninger?

Fra at hjælpe dit team med at optimere lagerniveauer til at bestemme den bedste reaktion på forstyrrelser giver masterdata et robust fundament, der understøtter effektive processer i hele din forsyningskæde.

Master Data Cartoon Typing On Laptop

Datadrevet beslutningstagning

Operational excellence er afhængig af informeret og datadrevet beslutningstagning. Masterdata giver det nødvendige fundament af information, så interessenter kan træffe informerede beslutninger på alle niveauer i organisationen.

Med pålidelige, nøjagtige og omfattende masterdata på plads har supply chain-ledere helt op til C-suite den indsigt, der kræves for at analysere tendenser, identificere mønstre og få synlighed i præstationsmålinger. Ved at give interessenterne de rigtige oplysninger kan dit team træffe mere proaktive beslutninger og løse udfordringer i forsyningskæden med tillid.

Proceseffektivitet

For at muliggøre fælles planlægning skal hele virksomheden “synge fra den samme salmebog”. Når vi taler om efterspørgselsplanlægning og forecasting, er målet at skabe en enkelt kilde til sandhed, som hele virksomheden kan stole på. Den samme logik gælder for masterdata.

Hvis dit indkøbsteam f.eks. planlægger ud fra en leveringstid på 3 måneder, mens dit logistikteam arbejder ud fra en leveringstid på 2 måneder, vil det resultere i ineffektivitet i driften. Pålidelige masterdata sikrer, at nøjagtige og standardiserede data er tilgængelige på tværs af forskellige driftsprocesser, såsom indkøb, lagerstyring, produktionsplanlægning og ordreudførelse.

Men endnu vigtigere er det, at robuste masterdata er afgørende for at automatisere rutineprocesser med en høj grad af nøjagtighed. Ved at eliminere manuelle fejl, reducere omarbejde og optimere ressourceallokering kan du skabe proceseffektivitet, reducere driftsomkostninger og muliggøre hurtigere cyklustider.

Synlighed i forsyningskæden

For at opnå operational excellence har man brug for en høj grad af synlighed i forsyningskæden . Ved at have nøjagtige og konsistente masterdata kan organisationer få indsigt i realtid i forskellige aspekter af forsyningskæden, såsom leverandørpræstation, tilgængelighed, forældelsesrisiko og investering af arbejdskapital.

Resultatet er, at dine beslutningstagere bliver bedre i stand til proaktivt at identificere flaskehalse, løse problemer og optimere driften af forsyningskæden. Med et solidt grundlag på plads kan dette desuden mere effektivt lette samarbejdet med leverandører, kunder og forskellige afdelinger i hele din organisation.

Optimering af lagerbeholdning

Lageroptimering handler om at finde den rette balance mellem fejlfri tilgængelighed, optimerede omkostninger og maksimal effektivitet i forsyningskæden. Men for at forstå, hvilke håndtag du skal dreje på for at opnå de bedste resultater, har du brug for robuste data.

Master Data giver nøjagtige oplysninger om produktdetaljer, lagerniveauer og efterspørgselsmønstre, hvilket gør det muligt for organisationer at balancere lagerniveauer og minimere lageromkostninger. Med pålidelige masterdata kan organisationer nøjagtigt forudsige efterspørgslen, forbedre genopfyldningsplanlægning, reducere lagerudslip og tilpasse lagerniveauer til kundernes krav. Dette fører til forbedret kundetilfredshed, reduceret arbejdskapital og øget rentabilitet.

Kontinuerlig forbedring

Operational excellence er en løbende rejse med kontinuerlige forbedringer. Master Data spiller en afgørende rolle i at muliggøre kontinuerlige forbedringsinitiativer ved at levere nøjagtige data til måling af performance, identificering af forbedringsområder og sporing af fremskridt. Med pålidelige masterdata kan du etablere præstationsmålinger, benchmarke mod industristandarder og implementere målrettede forbedringsprojekter. Det fremmer en kultur med løbende forbedringer, driver operationel ekspertise og sikrer, at organisationen forbliver tilpasningsdygtig og konkurrencedygtig i et dynamisk forretningsmiljø.

Hvem skal “eje” dine masterdata?

I denne artikel har vi udforsket den afgørende rolle, som masterdata spiller for at muliggøre transformation af forsyningskæden og for at understøtte din stræben efter operationel ekspertise.

Men på tværs af din virksomhed vil du sandsynligvis have millioner (hvis ikke milliarder) af datapunkter. At opdatere alle disse ville være en enorm opgave. Så hvor skal man begynde?

Det første skridt er at bestemme præcis, hvem der skal være ansvarlig for master data i din virksomhed. Skal det være IT, økonomi, drift eller endda ledelsen?

Det er et svært spørgsmål. Og mange virksomheder har ikke et entydigt svar. Du tænker sikkert, at det afhænger af den pågældende virksomhed … og til en vis grad ville du have ret.

Der kan sagtens være en teknologisk proces eller et system, som IT-teamet skal understøtte. Men masterdata er alles ansvar.

Men bør man virkelig forvente, at ledelsen bruger tid på at opdatere data? Det er rigtigt, at det måske ikke er den bedste brug af deres tid. Men de skal sætte grænserne og sikre, at alle teams gør deres del.

I sidste ende har vi alle, fra Demand Planner til CEO, pligt til at holde det rent. For så er det til gavn for alle.

masterdata Ofte stillede spørgsmål

Hvad er masterdata?

Master Data refererer til de kernedata, der er grundlæggende for en organisations drifts- og beslutningsprocesser. Masterdata omfatter typisk oplysninger om produkter, kunder, leverandører, lokationer og andre vigtige enheder i en organisation.

Når vi taler om supply chain management, henviser vi til de grundlæggende oplysninger, der bestemmer “hvad”, “hvorfor”, “hvordan” og “hvem” i de handlinger, vi foretager i forsyningskæden.

Hvordan håndteres masterdata?

Supply Chain Master Data Management (MDM) er et sæt af praksisser, processer og teknologier, som en virksomhed indfører for at sikre konsistens, nøjagtighed og pålidelighed af en organisations masterdata på tværs af forskellige systemer, afdelinger og forretningsprocesser. Det indebærer at skabe en enkelt, autoritativ “kilde til sandhed”, der fungerer som en pålidelig reference for alle relevante interessenter.

Hvilken betydning har masterdata for lagerstyring?

I lagerstyring er masterdata afgørende for at bestemme det optimale lagerniveau for den forventede efterspørgsel. For eksempel er robuste stamdata nødvendige for at bestemme genbestillingspunktet og ordremængden. De bruges også til at beslutte, om der for en given vare skal fastsættes en fast eller variabel revisionsperiode baseret på dens strategiske betydning og dens volatilitet i efterspørgsel og udbud.

Hvad adskiller masterdata fra andre data?

Masterdata er en særlig kategori af data, der anses for at være den primære kilde og autoritet for kritisk information i en organisation. Det primære mål er at skabe et konsistent og pålideligt fundament for andre typer af relaterede data og dermed sikre dataintegritet og -kvalitet på tværs af virksomheden.

Hvad er de forskellige typer af Supply Chain Master Data?

Supply Chain Master Data omfatter typisk følgende områder:

  • Produktoplysninger
  • Leverandørens parametre
  • Parametre for lagerbeholdning
  • Kundetransaktioner og salgshistorik

Vælg land for at se indhold på dit sprog

x