Optimering af lagerbeholdningen synes at være en nem ting at opnå

På overfladen er det blot et spørgsmål om at bestille den rigtige mængde lagerbeholdning på det rigtige tidspunkt.

“Hvornår” og “hvor meget” er dine to vigtigste spørgsmål.

Når det gælder “hvornår”, afhænger af omkostningerne ved lagerbeholdning i forhold til risikoen for at løbe tør for lagerbeholdning. Og “hvor meget” er defineret af lageromkostningerne i forhold til ordreomkostningerne.

Simpelt så?

Ikke helt.

Optimering af lagerbeholdningen kan se forskelligt ud afhængigt af dit perspektiv

Finans, salg, IT, indkøb og logistik har alle et unikt perspektiv på den korrekte måde at optimere lagerbeholdningen på, og endda på hvordan optimering ser ud.

Din finansafdeling vil måske gerne se på kapitalomkostningerne og sikre, at der er taget højde for forældelse.

Salg ønsker gode fortjenstmargener og tilfredse kunder.

Og hvad med dit it-team? De vil sikkert bare gerne have fred og sove om natten.

Så hvem tager ansvaret?

Mange virksomheder kender ikke svaret på dette spørgsmål. Derfor står de tilbage med en lagersituation, der ikke blot ikke er optimeret, men som er helt ubalanceret.

Hvad er optimering af lagerbeholdningen?

Kundernes adfærd ændrer sig konstant.

Sortimenter udvikler sig. Efterspørgselsmønstre svinger. Og dit udbud er aldrig stabilt.

Det betyder, at det er vigtigt at finjustere dit lagerniveau i takt med markedet. Hvis dine niveauer ikke svarer til dine kunders forventninger, vil det ikke vare længe, før du spekulerer på, hvor det hele gik galt.

Det er afgørende at stoppe op og revurdere de processer, der skal sikre en omkostningseffektiv lagerstyring, regelmæssigt. For eksempel.

 • Får din opgørelse den strategiske opmærksomhed, den fortjener?
 • Ved du, hvilke varer du skal have på lager? Og hvorfor?
 • Ved du, hvor meget du har brug for af hver enkelt vare, så du undgår udsolgte varer og tab af salg?
 • Har du faste principper for at holde styr på din lagerbeholdning?

For at sikre, at din lagerbeholdning giver konkrete konkurrencefordele, er det spørgsmål, du ikke har råd til at ignorere.

Ingredienserne til effektiv optimering af lagerbeholdningen

“God lagerstyring” sikrer, at de rigtige varer er tilgængelige i den rigtige mængde og med den rigtige lageromsætning.

Men hvis du fokuserer på de 5 områder nedenfor, vil du opbygge en endnu mere omkostningseffektiv lagerstyringsproces. En, der gør den fra god til fantastisk.

Inventory Optimisation Recipe

Prognose af efterspørgslen

Pålidelige prognoser skaber et troværdigt grundlag for alle beslutninger. Uanset om det drejer sig om sortimenter, indkøbsvolumen eller sikkerhedslagre.

Historiske data bruges ofte i kombination med viden om lageromsætning, aktuelle ordreniveauer og forventninger til det fremtidige salg.

Men det er vigtigt at spørge, om de eksisterende prognoseprocesser er tidssvarende.

Er kvaliteten af prognosen ligeledes tilfredsstillende? Selv med en beskeden indsats kan man ofte hurtigt finde frem til muligheder for at forbedre den.

Top tip: Vil du opnå et klarere billede af efterspørgslen? Tjek vores guide til efterspørgselsplanlægning og find ud af, hvordan du kan øge prognosens nøjagtighed i dag.

Stamdata

En virksomheds processer er kun lige så gode som de data, de er bygget på.

Dårlige data fører til dårlig beslutningstagning.

Og dårlige beslutninger betyder dyre overskridelser, ødelæggende lagersvigt og vrede kunder. Det er ikke gode nyheder, uanset hvilken afdeling du er i. Så hvor ofte bliver dine lagerstamdata revurderet?

Har du de rigtige leveringstider i systemet? Er dine leverandørers minimumsordrestørrelser ajourført? Er dine regler for serviceniveauer og sikkerhedslagre passende?

Top tip: Det er let at glemme denne kritiske komponent i beslutningsprocessen for optimering af lagerbeholdningen. Sørg for, at alle dine parametre er i orden med vores trinvise guide til succes med stamdata!

Menneskelige kompetencer

Desværre spiller mennesket for nogle en afgørende rolle for at gøre optimering af lagerbeholdningen til en realitet.

Derfor er det vigtigt, at dine medarbejdere ved, hvilke håndtag de skal trække i. Det er derfor ikke valgfrit at skabe et fælles overblik over og forståelse af arbejdsgangene i forbindelse med lagerbeholdningen. Alle involverede skal have tilstrækkelig viden.

Det er også vigtigt, at roller og ansvarsområder i forsyningskæden er klart defineret.

 • Hvem ejer masterdataene?
 • Hvem er ansvarlig for at sikre, at prognoserne er korrekte?
 • Hvem bestemmer i sidste ende serviceniveauet?

Uden den rette viden og ansvarlighed kan hele lagerstyringsprocessen blive hindret af fejl og ineffektivitet.

Forholdsstyring

Det næste område, der bidrager til en vellykket lageroptimering, er, hvor godt kunde- og leverandørforholdene forvaltes.

Ingen kæde er stærkere end dens svageste led.

Kommunikation og informationsdeling er afgørende for at træffe effektive beslutninger. Samt for at træffe korrigerende foranstaltninger, hvis udbuddet ikke stemmer overens med efterspørgslen.

Støtte til software

Optimering af lagerbeholdninger kræver typisk tonsvis af data og hundredvis af algoritmer.

Men det er ikke nyttig information, hvis du er midt i en kamp med en fanatiker, der er fanatiker af regneark. En person, der forsøger at give beslutningsrelevante oplysninger gennem en deprimerende manuel og langvarig proces. Men kombinerer man dette med et besværligt værktøj, bliver det en hurtig vej til en katastrofe.

For at træffe gode lagerbeslutninger skal lagerprocesserne understøttes af de rigtige værktøjer.

Top tip: Over 1.500 virksomheder over hele verden bruger vores platform til optimering af forsyningskæden. Find ud af, hvordan Slim4 kan hjælpe dig med at få styr på dine lagerbeholdninger.

5 trin til at navigere på din rejse til optimering af lagerbeholdningen

Vi har talt om forudsætningerne for en vellykket optimering af lagerbeholdningen. Men hvilke trin skal du følge for at realisere dine gevinster i forsyningskæden?

Tænk på dette næste afsnit som en opskrift på succes. Beviserne ligger naturligvis i buddingen. Men man kan ikke bage en kage uden at slå et par æg i stykker!

Her er de grundlæggende trin, du skal tage:

 1. Oprydning af forældelse
 2. Fastlæggelse af opgørelsens sammensætning
 3. Definere prioriteringskontrol
 4. Beregne optimal lagerbeholdning pr. vare
 5. Optimering af logistikomkostningerne

Inventory Optimisation Steps

 

1. Oprydning af forældelse

Som på mange andre rejser i livet er det første skridt at acceptere, at du har et problem. I forbindelse med lageroptimering betyder det, at du skal erkende, at du holder fast i et lager, som du sandsynligvis ikke har brug for.

Det er din højeste prioritet at analysere, hvilke produkter i dit sortiment der er forældede. Det vil give dig indsigt, som du kan tage i betragtning med det samme, og det vil også hjælpe dig med den langsigtede planlægning.

Du kan derefter “rydde op” i dit lager på baggrund af disse beslutninger. Hvad bliver? Hvad sendes ud i afgrunden?

Ved at dobbelttjekke de parametre, du træffer disse beslutninger efter, kan du være sikker på, at du træffer de rigtige beslutninger i hvert enkelt trin.

Det sikrer også, at du giver virksomheden nøjagtige indstillinger for at forhindre fejlagtige køb i fremtidige lagre.

Der er så en blanding af nye, modne og udgåede artikler.

2. Bestem opgørelsens sammensætning

Ikke alle opgørelser er lige gode.

Så hvilken form skal din opgørelsessammensætning have? Hvor mange nye genstande skal du have? Hvilke reserver skal du give dig selv på altid tilstedeværende, godt solgte varer? Og hvad kan du skære dine tab ned på?

Optimering af lagerbeholdningen handler om at finjustere det, du kan. Og i tabellen nedenfor kan du se, hvilke typer af lagerbeholdninger det giver mening at ændre, og hvilke varer du bør lade være som de er.

Inventory Optimisation Chart

Fast bestand

Fast lager er din konstante lagerbeholdning. Din basislinje. Dine produkter, der altid er til stede. Du er måske endda kontraktligt forpligtet til at holde dette lager. Derfor er dine hænder bundet. Du kan sandsynligvis ikke reducere det meget, selv om du ville.

Strategisk lager

Strategisk lager er der for at udnytte markedsforholdene.

Måske tilbød din leverandør dig et tilbud, som du ikke kunne sige nej til, og du traf en bevidst beslutning om at købe alt det lager, du har brug for i det kommende år, på forhånd.

Måske har du et særligt lagerniveau for at vinde den nye kunde, som dine sælgere har været på jagt efter.

Uanset hvad, er beslutningen truffet. Og lageret ligger nu på dit lager.

Indledning lager

Det er de varer, du har besluttet at satse på.

Måske kan du lave nogle smarte analyser for at finde ud af, hvor meget du kan sælge. Men i sidste ende er denne aktie her for at få bolden i gang. Når du har nogle reelle salgsdata at arbejde med, kan du begynde at optimere disse produkter.

Rørledningsbestand

Det er en aktie, der er på vej. Ordren er afgivet, og aktien er måske endda på vandet.

Hvis din ordre allerede er på vej over Panamakanalen, har du naturligvis ikke flere muligheder. Men hvis ordren stadig er hos leverandøren, kan du måske skubbe ordren tilbage eller fremskynde den, så den kommer hurtigere til dit lager.

Forkert lager

Alle begår fejl. Nogle mere end andre. Der burde aldrig være blevet bestilt forkert lagermateriale i første omgang. Men nu er du nødt til at gøre noget ved det.

Heldigvis er der allerede en strategi tilknyttet en forkert aktie. Normalt drejer det sig om forbrændingsanlægget. (Bemærk venligst, at der kan være andre mere miljøvenlige muligheder!)

Partistørrelse og sikkerhedslager

Endelig er der noget lager, som vi kan optimere ordentligt!

Partistørrelse og sikkerhedslager er to kategorier, som du kan og bør have indflydelse på.

En væsentlig årsag til overbeholdning er imidlertid, at sikkerhedslager og ordremængde betragtes som statiske tal. Det er de ikke.

Den mængde, du bestiller eller producerer, afhænger naturligvis af den mindste bestillingsmængde eller MOQ pr. leverandør.

Top tip: Vi kan gå et skridt videre her og beregne den økonomiske ordremængde. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du kan anvende EOQ-formlen til at finde den perfekte balance.

3. Definere prioriteringskontrol

Pareto-princippet kommer i spil, når man tænker på at definere prioritering.

Ligesom “80 % af rigdommen ejes af 20 % af befolkningen”, er 80 % af salget i mange virksomheder drevet af kun 20 % af produktporteføljen.

Ikke alle produkter er lige gode. Og du ved uden at tænke over det, hvilke produkter i dit sortiment der bidrager med størstedelen af dine fortjenstmargener.

Hvis du har gennemgået denne artikel med din egen virksomhed i tankerne, vil du have indset, hvor din driftskapital truer med at fordampe, hvilke lagre du kan og ikke kan pille ved, og du kender derfor de potentielle besparelser på driftskapitalen.

Spørgsmålet er nu, hvordan du skal optimere lageret for at opnå denne besparelse?

Og det sker uden at påvirke tilgængeligheden og dermed serviceniveauet for dine loyale kunder.

Vilfredo Pareto kommer ind fra scenen fra venstre.

80-20-reglen gælder for mange årsags- og virkningsforhold. Og det vil ikke være anderledes i din virksomhed, når du graver i dataene.

Hvilke 20 % bestemmer 80 % af din omsætning? Eller 80 % af ordreindgangen? Eller 80 % af dit lager?

Du kan finde ud af det ved at foretage en XYZ-analyse, hvor X er det vigtigste og Z det mindst vigtige.

Dette vil være med til at give indsigt i, hvilke 20 % af artiklerne der bestemmer 80 % af omsætningen OG f.eks. margenen.

Top Tip: En god sortimentsanalyse kan give dig en chokerende indsigt i dit varelager. Her er nogle praktiske tips til at gennemføre en ABC-analyse af dit sortiment.

4. Beregne optimal lagerbeholdning pr. vare

Der er et berømt ordsprog, hvis forfatter er ukendt, der siger, at man kun skal bekymre sig om de ting, man selv har kontrol over.

Alt andet er ikke besværet værd, da der alligevel er ringe mulighed for, at du kan påvirke resultatet.

Selv om det er en beundringsværdig hensigt at dække virksomhedens risiko så meget som muligt, vil nogle ting altid ligge uden for din kontrol.

Som f.eks. en snestorm, der pludselig påvirker dine leveringstider.

Eller en ny pandemi. Eller en anden politisk katastrofe, der kommer i forgrunden, hvor trist forudsigelig den end måtte være.

Nøglen til at beregne dit optimale lager pr. vare er at balancere udbud og efterspørgsel så tæt som muligt.

Hvornår er det optimale tidspunkt for din virksomhed at købe?

Hvis du bestiller for tidligt, sætter du virksomhedens grænser på prøve. Du vil optage mere plads og bruge mere kapital. Du vil være mindre fleksibel over for ændrede markedsforhold og sætte virksomheden på prøve.

Hvis du bestiller for sent, udsætter du også virksomheden for risici. Du kan miste kunder på kort sigt og potentielt skade den langsigtede position for dit brand.

Du bør lave reverse engineering af dine lagerniveauer ud fra fremtidige efterspørgselsprognoser. Det er langt nemmere at træffe beslutninger, hvis din efterspørgsel er stabil.

 

Inventory Optimisation Bar Chart

 

Hvis din efterspørgsel ligner ovenstående graf, er det en ret nem beregning at sikre, at du er dækket for det eksisterende grundlager. Samtidig sikrer du dig, at du har et sikkerhedslager til at dække det bedste scenarie.

Efterspørgsel, der ligner nedenstående graf, er dog meget vanskeligere at forudsige og dække med lagerbeholdning.

 

Inventory Optimisation Black Bar Chart

 

Hvis du kender det gennemsnitlige salg, MOQ, leveringstid, nuværende lager og sikkerhedslager for en vare, har du stadig ikke nok data til at træffe afgørende beslutninger.

Du har brug for oplysninger om efterspørgselsmønstret. Du har brug for at forstå efterspørgselsprofilen. Du har brug for at forstå nye tendenser.

Du skal identificere de kendte risikofaktorer på efterspørgselssiden. Og du skal beskytte dig selv mod de faktorer, som du ikke kan kontrollere, når det gælder volatiliteten i efterspørgslen.

Først derefter kan du begynde at planlægge en optimeret lagerbeholdning.

5. Optimering af logistikomkostningerne

Har du lagerbeholdningen til rådighed til at sikre, at dine ordrer bliver opfyldt?

Hvis ikke, kan du så bestille den i tide? Hvilke ekstra omkostninger kan det medføre? Vil en bestilling med kortere leveringstid påvirke omkostningerne for hele virksomheden? Vil det skabe større forstyrrelser, hvis der ikke er lagerbeholdning? Og i begge tilfælde, er de øgede omkostninger dækket ind i salgsmargenen?

Det er absolut nødvendigt, at du forstår konsekvenserne af at have eller ikke have aktier.

Hvordan påvirker det den bredere virksomhed?

Forstår du, hvordan det at have eller ikke have aktier påvirker virksomheden? Det er godt at have et lager. Men hvis det er fyldt med produkter, som du ikke har brug for og aldrig får brug for, er det en unødvendig omkostning.

At fylde den med produkter, du har brug for, er en mulighed.

Slim4 > ERP og Excel

Optimering af lagerbeholdningen er enkel (i det mindste i teorien), men det betyder ikke, at det ikke er let.

Derfor er det ikke den bedste løsning at bruge forenklede metoder til at foretage komplicerede analyser. Faktisk er der større sandsynlighed for, at du står tilbage med flere spørgsmål end svar, hvis du bruger dit ERP-system eller Excel til at træffe komplekse beslutninger.

Spørgsmål som: “Hvor gik det galt?” Eller “hvorfor er vores faktiske overskud så meget lavere end det forventede overskud?”

Hvis du sælger ét produkt til en stabil strøm af faste kunder, hvis efterspørgsel aldrig svinger, er Excel sikkert fint. Men jeg vil gætte på, at det nok ikke er tilfældet.

Hvis din virksomhed er mere kompliceret end det, har du brug for et mere robust produkt. Et, der er effektivt, overførbart, reproducerbart og skalerbart.

Du har brug for Slim4.

Man Working On Slim4 software

OPDAG SLIM4

Book en demo i dag

Du kan også teste dette.

Du skal ikke bare tage vores ord for gode varer. Følg nedenstående trin og se, om dine nuværende inventeringsværktøjer er i stand til at klare opgaven.

Brug din nuværende software, vælg 5 varer fra dit sortiment og inviter 3 planlæggere til at justere følgende parametre:

 • Forlæng leveringstiden med en måned.
 • Forøgelse af serviceniveauet med 97 %.
 • Forhøj manuelt salgsprognosen med 20 %.

Spørg, hvad effekten er, og hvor meget de skal bestille for de 5 varer.

Se derefter, hvor lang tid det tager at foretage disse beregninger, og hvor mange klik der er nødvendige. Er det en effektiv proces?

Kan resultaterne overføres? Hvor mange af svarene er de samme?

Kan svarene reproduceres? Spørg, om de kan gøre det igen næste dag, og om de vigtigst af alt kan komme ud med de samme svar.

Og endelig, er det en skalerbar proces? Spørg dit team, hvad de skal bruge for at tilpasse 200 flere varer.

Det lyder måske som en øvelse i meningsløshed, og resultaterne kan måske bekræfte denne opfattelse, men tankegangen bag denne strategi vil føre dig langt hen ad vejen til optimering af lagerbeholdningen. Og også fremhæve styrken ved værktøjer som Slim4, der gør processen så let som at klikke på en knap.

Du kan finde ud af, hvor robust vores platform er, og hvor meget din virksomhed kan få gavn af den, ved at tale med en af vores eksperter.

 

Ofte stillede spørgsmål om optimering af lagerbeholdningen

Ved at optimere dit lager kan du reducere din driftskapital og forbedre dit serviceniveau uden at have for meget lagerbeholdning.

Optimering af lagerbeholdningen indebærer at opnå den perfekte balance mellem efterspørgsel og udbud, så man undgår høje lageromkostninger og udsolgte lagre.

Fire populære metoder til optimering af lagerstyring omfatter ABC-analyse, LIFO (Last In, First Out) og FIFO (First In, First Out), batch tracking og sikkerhedslager.

Inventory OptimisationInventory Optimisation