S&OP: En køreplan til fremragende forsyningskæder

Sam Phipps

Sidst opdateret: August 5, 2023 | 4 min
Sam Phips

En praktisk køreplan for forretningsvækst

At omsætte sin strategi til operationel excellence kan meget vel betyde, at man sejler ud i ukendt farvand. For at forklare det, lad os bruge et eksempel på en, der har gjort netop det, Christopher Columbus, som ofte nævnes som den, der opdagede Amerika. Uanset om han nogensinde landede i Nordamerika eller ej, så lad os antage, at det var hans plan til at begynde med.

Chris Columbus og hans køreplan til supply chain excellence

Det første, gamle Chris gjorde, var at udtænke en strategi for at komme derhen. Han havde kortlagt vejen, tænkt over forsyninger, hvor mange besætningsmedlemmer han havde brug for, og hvor længe han ville være væk fra sin elskede kone.

Derefter ville han have lavet en mere detaljeret plan for, hvordan han skulle opfylde denne strategi. Hvor ville han sejle hen først? Hvor kunne han fylde sine lagre op? Hvad var hans beredskabsplaner? Han ville have pakket skibet, dobbelttjekket ost- og vinrationerne og sejlet af sted.

Undervejs løb gamle Chris ind i nogle problemer. For eksempel er det almindeligt kendt, at han landede i Caribien et par gange, men måske aldrig satte sin fod i Amerika. Det er det, vi kalder “at styre planen”. Hvordan kunne han styre tilbage på rette kurs? Hvordan kunne han tilpasse sig den oprindelige plan?

Måske var hans diagrammer forkerte? Eller havde manden med ansvaret drukket for meget rom? Det får vi aldrig at vide. Men hvis hans team havde kendt til S&OP, ville hans påstand på amerikansk jord måske være underbygget den dag i dag.

Hvis du vil lukke hullet mellem dine ideelle planer og reelle resultater bedre, end Chris gjorde, så læs videre. Vi har noget, der kan hjælpe.

Definer din strategi for forsyningskæden

Horisont: 3-5 år

Gennemgang: Årligt

Supply Chain Excellence Explorers

 

Du bør definere og revidere din supply chain-strategi hvert år. Din supply chain-strategi bør være et operationelt perspektiv på din overordnede forretningsstrategi. Du bør fremhæve de næste 3-5 års forretningsplanlægning og basere din tænkning omkring dette spørgsmål: Hvad skal vi gøre for at realisere vores ambitioner?

Hvordan kan du opnå succes?

For at skabe en handlingsorienteret plan er du nødt til at omsætte vækstdelen af din strategi. Der skal være ejerskab over budgettet og en vilje til at gøre din plan SMART (specifik, målbar, opnåelig, realistisk og rettidig). Det betyder detaljeret planlægning med faste deadlines, personligt ejerskab og den rette investering.

Den eneste måde, du kan vide, om du får succes, er ved at måle og analysere undervejs. Som du ved, er det, du tror, der vil ske, og det, der rent faktisk sker, to forskellige ting. Så du er nødt til at analysere risici og måle resultater.

Søjlerne i operationel ekspertise

Nøglen til en effektiv supply chain-strategi er at omsætte forretningsmål til mindre, unikke taktikker.

Uanset om de er baseret på driftsressourcer, økonomiske forpligtelser, lagerplanlægning, produktion eller distribution, er det vigtigste krav at være fremtidssikret.

Kan du levere på virksomhedens mål?

Og støtter hver søjle op om virksomhedens ambitioner? Eller vil en af dem bukke under for presset? Du er nødt til at validere dine partnerskaber i forsyningskæden og overveje din produktudvikling og portefølje.

Lav den taktiske plan

Horisont: 1 år

Anmeldelse: Kvartalsvis

 

Supply Chain Excellence kompas

 

Din supply chain-taktik bør dreje sig om din overordnede supply chain-strategi. Kort sagt, hvad kan vi gøre i år, som vil gøre vores supply chain-strategi til en succes?

Hvad er din position på markedet?

Bliv ikke distraheret af kun at fokusere på nye produkter. De spiller kun en lille rolle i din samlede portefølje og product management. Er der nogle af de nuværende produkter, der ikke skaber værdi? Trænger din prisstrategi til at blive evalueret? Er der et bedre servicetilbud, som kan skabe ny forretning?

Opstilling af KPI’er omkring din strategi

Rytmiske gennemgange er afgørende for at sikre, at din forsyningskapacitet kan imødekomme efterspørgslen. Det nytter ikke noget at fremstille produkter, som ingen køber. Og endnu mindre mening i at benchmarke eller endda ansætte personale til en forældet portefølje. Hvis din taktik er rigtig, vil dine KPI’er levere i overensstemmelse med din supply chain-strategi.

Lukning af kløften

Håndtering af forskellen er et af de vigtigste elementer i din taktiske plan. Det vil sige, er du under- eller overpræsterende på et produktområde, en division eller en region? Hvis en bestemt division overpræsterer, hvordan udnytter du det så fuldt ud? Hvis et specifikt produkt underpræsterer i forhold til budgettet, hvordan kan du så vende udviklingen?

Find dit fokus

Fokuserede initiativer som en del af en solid integreret forretningsplanlægning (IBP) proces sikrer, at du kan få succes med din taktiske forsyningskædeplan.

Administrer planen

Horisont: 1 år

Gennemgang: Ugentlig/månedlig

 

Supply Chain Excellence akvarel

 

Hvor er hullerne i din plan? Hvordan kan du få øje på dem så hurtigt som muligt og tilpasse din forsyningskædetaktik for at afhjælpe eventuelle mangler og udnytte mulighederne? Hvor skal du fokusere din indsats/tid/ressourcer?

Hurtighed, smidighed og robusthed i synet

Du skal have adgang til oplysninger, der viser, hvor du over- og underpræsterer. Det er afgørende for at kunne træffe robuste og præcise beslutninger.

Din planlægning vil være ineffektiv, hvis den understøttes af Excel-regneark.

Øg effektiviteten og nøjagtigheden ved at give dig selv mulighed for at forkorte planlægningscyklussen med hurtige visualiseringer og planer.

Dit ledelsesteam skal høres til sidst

Efter efterspørgsel & udbudsproblemer, lagerpolitikker, KPI-gennemgange, fremhævelse af risici eller vigtige varer og leverandører … er dit hovedfokus på at håndtere kløften. I bund og grund skal du give dit ledelsesteam mulighed for at tackle problemer og maksimere muligheder med større smidighed. Deres job er at træffe beslutninger, ikke at finde fakta.

Så hvem har ansvaret?

Det er planen. Ikke en enkelt person eller din travleste interessents kalenderforpligtelser. Du skal være hurtig, åben, kollektivt tænkende og fri for begrænsningerne ved gamle metoder. Adgang til information for alle er nøglen. Alle bør have de samme tal for at hjælpe S&OP-processen med at køre så glat som muligt.

Udfør i henhold til planen

Horisont: Kvartalsvis

Gennemgang: Dagligt/ugentligt

Supply Chain Excellence Ship

 

Er din virksomhed virkelig efterspørgselsdrevet? Fjerner du flaskehalse i den daglige drift af virksomheden? Tilbyder du den service, du ønsker, samtidig med at du optimerer dine omkostninger i forsyningskæden?

Det manglende led

S&OE er den afgørende bro mellem rytmisk planlægning og dynamisk udførelse. Du bør tage højde for kortsigtede problemer som uforudsete stigninger i efterspørgslen eller forsinkelser i leveringen, og skubbe alle teams i processen i samme retning. Salget bliver bekendt med problemer i produktionen, og forsyningen ved, hvor salget er på vej op. Din eksekveringsstruktur skal løse problemer og eksekvere planer ned til mindste detalje.

Automatiser, hvor det er muligt

Hvis du er i stand til dynamisk at automatisere dele af din proces, så gør det. Overalt, hvor du kan spare tid og ressourcer, vil du være taknemmelig for friheden til at fokusere på mere tidskrævende opgaver.

Fokus, fokus, fokus

Fokus er altid den vigtigste egenskab i udførelsen af din supply chain-plan. En smart eksekvering kan ikke lade sig gøre, hvis dit team ikke er fokuseret på levering. Og sørg for, at enhver beslutning, der træffes, sker med den mest dybdegående indsigt, der er mulig. Det betyder skarpe, understøttende oplysninger, der tager højde for konsekvenser og resultater.

Køreplan til S&OP Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forsyningskædestrategi, og hvorfor er den vigtig?

For at udvikle din supply chain-strategi kræver det en nøje planlagt tilgang, der tilpasser din organisations supply chain-aktiviteter til dens overordnede forretningsmål. Din supply chain-strategi bør guide alle operationelle og taktiske beslutninger omkring porteføljeplanlægning, sourcing, produktion, bestilling og genopfyldning. En veldefineret supply chain-strategi er afgørende, fordi den gør det muligt for virksomheder at optimere deres drift, reducere omkostningerne, forbedre kundetilfredsheden og opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet.

Hvordan bidrager salgs- og driftsplanlægning (S&OP) til styring af forsyningskædeplanen?

Salgs- og driftsplanlægning (S&OP) spiller en afgørende rolle i udformningen, styringen og udførelsen af forsyningskædeplanen. Ved at fremme effektiv koordinering og samarbejde på tværs af forskellige funktioner i en organisation bør din S&OP-proces integrere salg, marketing, drift, økonomi og andre vigtige afdelinger for at skabe en omfattende plan, der afbalancerer udbud og efterspørgsel.

Ved at bringe tværfunktionelle teams sammen fremmer S&OP samarbejde og kommunikation, hvilket muliggør proaktiv beslutningstagning og løsning af potentielle konflikter. Som et resultat bliver organisationer bedre positioneret til at forudsige fremtidig efterspørgsel præcist, vurdere kapacitetskrav, justere lagerniveauer og synkronisere produktionsplaner.

Hvad er Sales and Operations Execution (S&OE), og hvordan supplerer det S&OP?

Sales and Operations Execution (S&OE) refererer til det operationelle aspekt af supply chain management. Fokus er her på den daglige udførelse af salgs- og driftsplanen, der er etableret gennem S&OP. Mens S&OP typisk er en strategisk proces, der tilpasser langsigtede planer og mål, er S&OE mere taktisk og operationel i sin natur. Det indebærer detaljeret overvågning og kontrol af vigtige operationelle aktiviteter, såsom produktionsplanlægning, lagerstyring, ordreudførelse og logistikkoordinering.

Ved at give øget synlighed og skabe en platform for hurtig beslutningstagning supplerer S&OE S&OP og hjælper virksomheder med at bygge bro mellem planlægning og udførelse, så forsyningskæden fungerer problemfrit og effektivt.

Hvilken rolle spiller samarbejde for at opnå supply chain excellence?

Effektivt samarbejde er nøglen til at opnå supply chain excellence. Ved at arbejde sammen og dele information med alle de mennesker, der er involveret i forsyningskædens netværk, kan virksomheder bedre forstå kundernes efterspørgsel, forudse driftsmæssige begrænsninger og reagere på forstyrrelser i opstrømsleddet. Som et resultat kan virksomheder skabe mere modstandsdygtige, effektive og bæredygtige forsyningskæder.

Vælg land for at se indhold på dit sprog

x