Stok fazlası bariz bir sorundur

Stok fazlası sorununuz olduğunu biliyorsunuz ve bu işteki diğer herkes de biliyor. Muhtemelen bu yüzden şu anda bu makaleyi okuyorsunuz.
Biraz kırık bir bacak gibi. Aşağı bakarsın ve… bir şeyler doğru değildir.
Sadece her şey yerinde değil. Olmaması gereken yerde kütle var. Ve acıtıyor.
Hem bacağınız hem de deponuz her gün koşmanız için çok önemlidir.
Ama iyi haberler de var. Çünkü ilk aşama, hayattaki pek çok şey gibi, bir şeylerin ters gittiğini kabul etmektir.
Bacağınızdan gelen zonklama sesini duymazdan gelirseniz, durumu daha da kötüleştirirsiniz. Ve doktora ulaştığınızda, hasarın boyutu daha da kötüleşmiş olacaktır.
Stok fazlası sorununuzda da durum aynı.
Bunu görmezden gelmek sizi tehlikeye atar.

Stok fazlası Nedir?

Stok fazlası veya stok fazlası olarak da adlandırılan Stok fazlası, envanterinizdeki envanterin yakın zamanda satılması beklenmeyen kısmını ifade eder.
Bununla birlikte, stratejik nedenlerle elimizde tuttuğumuz bazı ek stok türleri vardır. Yedek stoklar, güvenlik stokları vb. bu nedenle Stok fazlası olarak sınıflandırılmamalıdır.

 

What Is Excess Stock

 

Ancak daha büyük sorunu gözden kaçırmayalım: Stok fazlası, işletmenizin her köşesine zarar verir. Her departmana ve her çalışana.
Ancak bazı aşırılıklar vardır ki bunlar ‘hafif rahatsızlık’ olarak sınıflandırılabilir. Kısa vadeli bir sorundur ve kolayca çözülebilir. Bazıları ise size çok pahalıya mal olabilir. Hem anlık performans hem de gelecekteki büyüme açısından.
Ve her sorun size zarar verebilecek en az üç yol sunar.

Her birini üç özel hareketi olan ödüllü bir dövüşçü olarak düşünün. Sizi tuvalde bırakacak üç farklı yumruk.

1. Boşa giden yatırım.

İlk etapta hisse senedini satın almak, bağırsaktaki en belirgin yumruktur. Lojistik ve nakliye masraflarınızı da dahil ederseniz, bu yüklü bir harcamadır.

2. Önlenebilir maliyetler.

Elde tutma maliyetlerinin çenesine vurulan bıçak. Depolama ve envanterinizin bakımını düşünün. Bu durumda ihtiyacınız olmayan maliyet alanları.

3. Kaçırılan fırsatlar.

Son darbe ise fırsat maliyetidir. Paranız kaçınılmaz olarak gereksiz kalır. Ağır sıklet olsanız bile, kaynaklarınız bir kez harcandığında savunmanızı işe yaramaz hale getirebilir.
Bu sorunun karmaşıklığına ek olarak, söz konusu overstock ürünün modasının geçmesi halinde bu stoklar tamamen zarar edecektir. Ayrıca bu durum hızlı ve yavaş hareket eden ürünleri farklı şekilde etkiler.

 • Hızlı hareket eden kalemlerde kısa vadeli nakit akışı sorunlarına neden olur
 • Uzun kuyruklu kalemlerde uzun vadeli işletme sermayesi ve maliyet sorunlarına neden olur

Sonuç olarak, overstockna karşı bir an önce harekete geçmek kritik önem taşıyor.

Fazla Envanter Tutmanın Belirtileri

Stok fazlası, pek çok işletmenin mücadele ettiği bir sorundur. Perakende devi Walmart bile çok Stok fazlası tutmanın etkisini hissediyor – Kuzey Amerika lokasyonlarından birinde, enflasyon ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle envanter 2022’nin 2. çeyreğinde %32 arttı. Sonuç olarak, mağazalarda bir ‘taşma’ söz konusu. Bu nedenle, fazla envanterin belirtilerini tanımak çok önemlidir, böylece onu tutmanın sonuçlarından kaçınmak için daha iyi hazırlanabilirsiniz. Peki nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

1) Depoda Yığılma (Aşırı Kalabalık Depo)

Lojistik hacim artışı gördüğünde deponuzda stok yığılmasına yol açar. Bu da yer sıkıntısına yol açabilir.
Birçok şirket için aşırı stoklanmış envanter fiziksel olarak görülebilir. Aslında, çalışanların işe geldiklerinde gördükleri ilk şey genellikle bu olabilir. Basitçe söylemek gerekirse? Depo, sahip olduğunuz Stok fazlası için yeterince büyük değil ve hareket etmiyor.
Walmart örneğinde, Stok fazlasılar arka odayı doldururken, paletlerdeki ilave stoklar da mağaza zeminini tıkıyordu.
Genellikle bu belirti göz ardı edilir. Sonuçta, bir şeye yeterince uzun süre bakarsanız, o şey hızla yeni norm haline gelir. Sonuç olarak, satın alma müdürü veya alıcı artık bir stok fazlası sorunu olduğunun farkına varmaz.

Sorun o kadar ciddi bir hal alabilir ki, işletmeler dışarıda depolamaya ve hatta yeni tesislere yatırım yapmaya ihtiyaç duyabilir. Bunun bir başka sonucu da depo süreçlerinin karmaşıklaşması ve dinginlikten yoksun hale gelmesidir.

2) Stresli İşletme Sermayesi

Stok fazlası taşımanın rahatsızlığı genellikle finans departmanı tarafından hissedilir. Finans, stok yatırımında ve Envanter Değeri gibi sermaye yatırımı KPI’larında bir artış görecektir. Bu durum işletme sermayesini ‘kırmızıda’ bırakabilir veya işletmenin borcunu artırabilir.
Finans yöneticileri tarafından stokları analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biri likidite, yani şirketin bankada bulunan para artı alınacak paraları kullanarak yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin değerlendirilmesidir.
Çok fazla sermayenin stoka bağlanması genellikle işletmeleri likit olmaktan çıkarır ve onları borca bağımlılıklarını artırmaya zorlar. Fazla envanter likiditeyi engelliyorsa, finans yöneticisi genellikle envanterin azaltılması konusunda ısrar eder.

Talep Planlama E-Book

3) Düzenli Yangın Söndürme

Stok fazlasıun bir sonucu olarak, Envanter Yöneticileri Envanter Değeri ve Stok Dönüşü gibi Stok fazlası KPI’larının azaldığını göreceklerdir. Öte yandan, Envanter Planlayıcıları, günlük iş yükleri üzerinde daha fazla baskı yaratan Stok fazlası İstisnalarında bir artış göreceklerdir. Bu duruma geldiğinizde, hangi parçaların azaltılması gerektiğini görmek için kapsamlı bir envanter analizi yapmak için genellikle çok geçtir. Stok optimizasyonu sadece envanter seviyelerini düşürmek değil, doğru parçayı doğru zamanda doğru yerde bulundurmaktır.
Genel bir envanter stratejisine uymayan bir şekilde stokların azaltılması, sonuçta stokları azaltmanın kısa vadeli etkisini elde eden hızlı değişikliklerle sonuçlanır. Ancak, doğru bir değerlendirme yapılmazsa, operasyonunuz stok tükenmeleriyle boğuşurken bu durum müşteri hizmetlerini etkileyebilir.

Stok fazlasının Yaygın Nedenleri

Artık hangi belirtilere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, stok fazlalığının bazı yaygın nedenlerine bir göz atalım. Elbette işletmelerin çok Stok fazlası tutmasının pek çok nedeni vardır. Ancak işte danışmanlarımızın karşılaştığı birkaç yaygın örnek.

Causes Of Excess Stock Issues 768x768

1. Zayıf Talep Tahmini

Birçok şirket, planlamaları gereken ürün/eşya sayısı ve çeşitliliği nedeniyle Stok fazlası yapmaya eğilimlidir. Sonuç olarak, uğraşmaları daha olasıdır:

 • Geniş ve çeşitli ürün yelpazesi
 • Bazı ürünler için düzensiz ve değişken talep modelleri
 • Diğer ürünlere yönelik yavaş ilerleyen talep
 • Yüksek hizmet seviyesi gereksinimleri
 • Düzenli ürün bastırma/ikameleri

Bunun sonucunda, net bir resim elde etmek için çeşitli tahmin ve envanter modellerine ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca, yeni ürünler piyasaya sürüldükçe ve diğerleri ürün yaşam döngüsü boyunca hareket ettikçe, geçmiş talebi uygun şekilde yakalamak ve kullanmak önemlidir.
Elbette sorun, elektronik tabloların ve hatta yaygın envanter ve tahmin sistemlerinin bu karmaşıklığın üstesinden gelme kapasitesinden yoksun olmasıdır.

2. Tedarik Riskleri

Tutarsız tedarikçi teslim süreleri pek çok baş ağrısına neden olur. Belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen birçok tedarik zinciri ekibi, stokların tükenmesini önlemek için aşırı sipariş veriyor.

3. Tedarik Zinciri Karmaşıklığı

Sadece tek bir deponun bulunduğu basit işletmelerde, ne kadar stoğa ihtiyacınız olduğunu tahmin etmek daha kolaydır. Ancak, daha karmaşık çok tesisli veya çok kademeli tedarik zincirlerinde, envanter gereksinimlerini gözden kaçırmak kolaydır. Her bir lokasyondaki stok seviyelerini başarılı bir şekilde optimize etseniz bile, daha geniş tedarik zinciri boyunca çok fazla envanter tutmaya devam edebilirsiniz.

4. Poor Replenishment Calculation

Optimum ikmal ancak doğru parametrelere sahipseniz mümkündür. Ancak doğru ikmal modelinin uygulanması da önemlidir. Sonuçta, bir gıda ortamındaki yenileme, bir moda veya hızlı tüketim malları işletmesindeki yenilemeden çok farklıdır.
Eldeki stok, teslim süresi, istenen hizmet seviyesi ve ürün yaşam döngüsü aşaması gibi temel parametreleri dikkate almazsanız, elinizde gerçek bir sorun olana kadar Stok fazlası seviyeleri yavaş yavaş artacaktır.

5. Güvenlik Stokunun Yanlış Hesaplanması

Emniyet stok seviyeleri yalnızca altı ayda bir gözden geçirilirse, potansiyel talebe kıyasla aşırı şişirilmiş olabilir ve bu da ilave stok birikimine yol açabilir.

6. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Tüm ürünlerin bir yaşam döngüsü vardır; talepte bir yükselişin ardından bir plato ve yavaş bir düşüş görülür. Düşüş başladığında stok seviyeleri ayarlanmazsa, sonuç fazla envanter olur. Ve bu durum doğru şekilde ele alınmazsa, cezalandırılabilirsiniz. Bu nedenle eski stok yönetimi kritik önem taşır.

7. 100 Stok Bulundurma Takıntısı

Daha fazla kullanılabilirlik, daha iyi hizmet seviyeleri anlamına gelir. Ancak %100 kullanılabilirliğin önemli bir maliyeti vardır. Bu nedenle hizmet seviyeleri, ürünün sağladığı önem ve değerle uyumlu olmalıdır.

8. Fazlalık ve eskime

Bir üründeki beklenmedik trend değişiklikleri tahminlerimizi alt üst edebilir ve ürünü demode hale getirebilir. Bazen, hiçbir uyarı olmadan.
Stok fazlası iş için kötüdür. Değerli depo alanını kaplar ve modası geçerken size çok paraya mal olur. Peki bunlardan nasıl kurtulursunuz?

Sayımı nasıl yenersiniz?

Peki, şimdi bu fazla envanterle ne yapabilirsiniz? Kolayca kurtulmak için stok fazlasını yakabilirsiniz. Ancak bu tavsiye edilmez (özellikle yanıcı maddeler için).

Şaka bir yana, eski envanterin silinmesi marjlarınıza mal olacaktır. Bunların artık bir değeri olmadığını veya işletmeniz için negatif bir değere (elde tutma maliyeti nedeniyle) sahip olduğunu kabul etmek yutulması zor bir hap olabilir ve bu durum finans direktörünü veya yönetim kurulunu etkilemeyecektir.

Bu kalemlere yapılan ilk yatırım çoktan kaybedilmiştir ve deponuzda yer kaplamalarına izin vermeye devam etmek bu kayıpları daha da kötüleştirecektir. Bu “batık maliyet yanılgısının” bir örneğidir, bu nedenle bunlardan kurtulmak en uygun maliyetli seçimdir.

Neyse ki, bu makale size tuvalden nasıl kalkacağınızı ve sallanarak nasıl çıkacağınızı öğretecek.

Tüm dünyada binlerce başarılı şirket tarafından kullanılan ticaretin püf noktalarını size verecektir.

Envanter stratejinize ince ayar yapmanıza yardımcı olur. Ürün çeşitliliğinizi kontrol altına alın. Ve tedarikçi sorunlarıyla başa çıkmanıza; tüm bunları yaparken Stok fazlasıları ortadan kaldırmanıza!

Ama devam etmeden önce, bunun kolay bir şey olmadığını bilin. Bu dövüşü kazanmak için midenizin kaldırması gerekir. Antrenman yapmalı ve yol boyunca bazı darbeler almaya hazır olmalısınız. Ve çoğu uzmanın size söyleyeceği gibi, başkalarından alabileceğiniz çok şey vardır.

Bir noktadan sonra her şey sizinle ilgili olur. O nokta şimdi. O yüzden çenenizi içeri sokun ve strateji konuşalım.

Stok fazlasıun suçlusu kim?

Parmakla göstermeye başlamak belki de ofis uyumuna yardımcı olmaz. Sonuçta, işler ters gittiğinde, zamanınızı suçu paylaştırmak yerine çözümler üzerinde çalışarak geçirmeniz daha iyi olacaktır.

Bununla birlikte, neden bu karmaşanın içinde olduğunuzu daha iyi anlarsanız, çözümler daha hızlı gelebilir.

Ve stok fazlası büyük bir karmaşa.

Yani tedarik zinciri ekibi mi? Belki de en mantıklısı budur? Satın almadan onlar sorumlu.

Belki Finans devreye girebilirdi? Ya da Planlama ekibi? Ya da CEO? Bu C-suite’in işi değil mi?

Ne yazık ki yönetimdeyseniz size kötü haberlerim var. Çünkü bu neredeyse kesinlikle sizin omuzlarınıza yükleniyor.

Yönetim, ürünün stoklanıp stoklanmayacağını, tedarik stratejisini ve hedef hizmet seviyelerini belirledi. Ve bu üç unsur kritik faktörlerdir.
Ancak suçlama oyununu bir kenara bırakalım ve bunun bir daha yaşanmaması için bir çözüm önerelim.

New call-to-action

Stok fazlasılarınızdan Nasıl Kurtulursunuz?

Stok fazlası gremlinlerinizle başa çıkmak için, işletmenizi geride tutan stok fazlasını ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak 8 basit adımı özetledik.

Bu ipuçlarını takip ederek envanter maliyetlerini en aza indirebilir ve işletme sermayesini serbest bırakabilirsiniz; her ikisi de finans direktörünün kulağına küpe olacaktır!

8 adımda “acısız” bir şekilde Stok fazlasıları temizleyin:

Strateji 1. Sorunun boyutunu anlamak

Sermayenizin büyük bir kısmının yatırıldığı yer olduğu için, envanter değerinin Stok fazlası sorununuzun ilk ortaya çıktığı yer olduğunu söylemek muhtemelen doğrudur.

Değerdeki keskin bir artış alarm zillerini çaldırmalıdır.

Ancak çoğu kişi envanter değerinin ötesini görmekte zorlanıyor. Ve bireysel stoklarda tutulan değeri segmentlere ayırmadan, fırsattan sorunu görmek imkansızdır.

Bu da daha büyük bir soruna yol açıyor: Çoğu kişi gerçekte ne kadar stok fazlası olduğunu bilmiyor.

 • Elinizdeki hisse senedi, hızlı hareket eden ürünlerle çözülecek kısa vadeli bir sorun mu?
 • Yoksa hatırı sayılır bir süredir satılmayan stoklara mı bağlı?

Bunlardan biri bir fırsat. Diğeri ise bir sorun.

Analiz olmadan envanter değeri önemsizdir

Ve işte yapmaya değer bazı hesaplamalar…

 1. Envanter Değeri ve Stok Dönüşü
 2. Ürün Yaşam Döngüsünün her aşaması için envanter değeri
 3. Ürün grubu veya sınıflandırma başına envanter değeri
 4. Stok Günleri

Bunlara yanıt bulduğunuzda, taşan deponun ne kadar büyük bir sorun olduğunu bilmek için çok daha donanımlı olacaksınız. Bunlar olmadan, rüzgarda ıslık çalıyorsunuz demektir.

Strateji 2. Neyin önemli olduğunu tanımlayın

Hangi stok fazlasının sorun, hangisinin fırsat olduğunu öğrendiğinizde, sorunun nasıl ortaya çıktığını çözmek çok daha kolay olacaktır.

Doğal olarak odak noktanız en önemli ürünler olmalıdır

Önceliklerinizin çok net olduğundan emin olmak, odağınızı keskinleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu, hizmet seviyeleri olarak tanımlanır. Ve yönetim tarafından yönlendirilirler.

Hizmet seviyeleri, iş kararlarının arkasındaki zaman, para ve alanla ilgilidir. Ve her işletme gibi sizin işletmeniz de bu konularda sınırlı kapasiteye sahip olacaktır.

Hizmet seviyesi hedefleriniz yerindeyse, yatırımın (para, zaman veya alan olarak) en çok güvendiğiniz ürünler etrafında dönmesini sağlayacaksınız.

“Hangi ürünlerin en önemli olduğunu nasıl bilebilirim?”

Eğer henüz bilmiyorsanız, bunu öğrenmenin zamanı gelmiştir. Ve bunun yolu sadece ‘satış sayısı’ değildir. Bir kayıp liderine yanlış bir şekilde önem atfetmek istemezsiniz.

İşletmeniz için değerlerini tanımlamanız gerekir.

SKU başına geliri düşünün. SKU başına marj katkısı. SKU başına müşteri sayısı. SKU başına sipariş sayıları. SKU başına kâr yüzdesi.

Tüm bunlar portföyünüzü çok daha net bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır.

Strateji 3. Hizmet seviyelerinizi sık sık analiz edin

Unutmayın, biz sadece mevcut stok fazlalığınızın sorununu çözmeye çalışmıyoruz, sorunun gelecekte tekrar ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz.

Bunu yapmak için de iyi alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Bu iyi alışkanlıklardan biri de hizmet seviyelerinizi sürekli analiz etmektir.

Doğası gereği, hizmet seviyelerini ölçmek son derece zordur. Ancak bu onları görmezden gelmek için bir bahane değildir. Aksine, onlara daha fazla odaklanmanız gerektiğinin bir işaretidir.

Tedarik zinciri maliyetleriniz yükseliyorsa, müşterileriniz homurdanıyor veya başka bir yere gidiyorsa, iş hedefleriniz değiştiyse veya sadece hedefe ulaşmakta zorlanıyorsanız… hizmet düzeylerinizi analiz etmenin zamanı gelmiştir.

Ancak bunu düzenli bir olay haline getirin. Yukarıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesini beklemeyin ve gerçekleşme olasılığı çok daha düşüktür.

Strateji 4. Stoklama stratejinizi yeniden düşünün

Çoğu işletme için soğuk ve sert gerçek, stoklama stratejisinin dengesiz olduğudur. Netlikten ya da mantıktan yoksundur. Sonuç olarak, işletme ters bir şekilde yanlış ürünlere yatırım yapar ve Stok fazlası seviyeleri yükselir.

Strateji 5. Ürün yaşam döngünüzün kontrolünü elinize alın

Bir ürünün yaşam döngüsünün aşamalarından haberdar değilseniz, aşağıdaki resmi inceleyin. Masaüstünüze kaydedin. Çıktısını alın. Buzdolabınıza asın.

Hafızanıza almanıza yardımcı olacak herhangi bir yere koyun.

 

Product Lifecycle Management Chart

 

Şimdi Stok fazlasıla sonuçlanan en olası aşamayı düşünün.

Görünüşe bakılırsa, ‘aşamalı çıkış aşaması’ büyük olasılıkla. Bu ürünü bir nedenden dolayı aşamalı olarak çıkarıyorsunuz, bu nedenle fazlalık beklemek doğal bir varsayımdır.

Gerçek şu ki, aşırılık her aşamada ortaya çıkabilir. Ve her aşama kendi zorluklarını beraberinde getirir.

İşte her aşama için kendinize sormanız gereken bazı sorular…

İnceleme aşaması

 • Yeni ürününüz ürün yelpazesine gerçek bir değer katacak mı?
 • Yeterli talep olacak mı? Ve bu talep neye benzeyecek? Pazar araştırmanız ideal arz seviyeleri hakkında size ne söylüyor?
 • Marjlar nedir ve piyasaya sürülmesini haklı çıkarıyor mu?

Giriş aşaması

 • İlk satın alma siparişi ile belirli bir üründen ne kadar satın almalısınız?
 • Ürünlerinizi hangi tedarikçiden temin etmelisiniz?

Bunu yanlış yaparsanız lansmanda başarısız olursunuz. Doğru yaparsanız mükemmel miktarda stokunuz olur. Ama mükemmel miktar ne kadar?

Büyüme aşaması

Daha fazla stoğa ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz, ancak ne kadar daha ihtiyacınız olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdiye kadar tahminlere, piyasa bilgilerine ve tahminlere dayanıyordunuz. Eğer büyümeye çalışıyorsanız, yeterli stokunuz yok.

 • Hala nitel modeller kullanmalı mısınız? Artık elinizde daha fazla veri var ve bunları kullanmanız gerekiyor. Nicel bir modele uyum sağlayın.
 • Talepte öngörülen artışlar nelerdir ve mevcut stok seviyelerini nasıl etkileyecektir?

Olgunluk aşaması

Büyümenin baş döndürücü zirveleri sona eriyor olabilir, ancak olgunluk aşamasını tespit etmek savaşın yarısıdır.

Bir noktada, öngörülen satışlar ile gerçekleşen satışlar arasında bir fark olacaktır. Bu ne zaman gerçekleşecek? Bunu tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle tetikte olun ve hizmet düzeylerinizi hızla ayarlamaya hazır olun.

Düşüş aşaması

Girişten büyümeyi tahmin edebileceğiniz gibi, düşüş aşaması da benzer bir model izler, sadece tersine.

Doğal olarak, bu aşamayı önemli ölçüde hızlandırmamak için eskimeye karşı silahlanmanız gerekir. Ancak doğru tahmin yapmadığınız sürece Stok fazlası olasılığı daha da artar.

En azından burada, sürecin herhangi bir aşamasında mümkün olan en fazla veriyle donanmış olursunuz.

En İyi İpucu: Envanter stratejiniz, ürün yaşam döngüsünün ilgili aşamasıyla uyumlu olmalıdır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi kılavuzumuzu okuyun.
Umarım bu blog, taktiklerinizin eksiksiz olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

Strateji 6. Ürün çeşitliliğinizi rasyonelleştirin

Bir ürünü ürün yelpazenizden çıkarmanız gerekip gerekmediğine karar vermeye çalışmak yerine, o ürünü elde tutma kararlarını analiz etmek çok daha kolay bir iştir.

Buna da iyi bir yanıt almak için kendinize veya daha bilgili kişilere sorabileceğiniz birçok soru vardır.

Tam bir döküm için bu ürün çeşitliliği planlama makalesine göz atın. Ama şöyle düşünün…

 • Satışlar ne kadar düzenli?
 • Ürün başına ne kadar gelir elde ediliyor?
 • Peki bunun ne kadarı kâr?
 • Müşteri tabanı geniş mi yoksa dar mı?
 • Alternatifler sunabilir misiniz?

Daha doğru bir analiz için stoklama endeksini deneyin

Herhangi bir ürün 35/100’den daha düşük bir derecelendirmeye sahipse, onu stoklamamalısınız.

Ancak stoklama endeksinizin bireysel olarak uyarlanması ve daha geniş işletmeye uygun olması gerekir.

Parametrelerinizi nasıl belirleyeceğiniz her bir özelliğin önemine bağlıdır. Örneğin, yeni bir markaysanız, toplam yeni müşteri miktarı yüksek bir değerlendirme olabilir.

Bir şirket olarak nakit zengini kalmanız çok önemliyse, ciroya ağırlık verilmelidir.

Sadık müşterileri olan köklü bir markaysanız, A-müşteri sayısı önemli olmalıdır.

İşte 100 üzerinden derecelendirilmiş bir ürün için bir örnek…

Bike A 01 (2)

Stocking index

Criteria Weight Boundary Score Result
No. Order Lines 20 > 30 per month 40 per month 20
Turnover 20 > £5000 £6540 20
Gross Margin 10 > 20% 15% 0
No. Unique Customers 20 > 5 per month 16 per month 20
No. A Customers 10 > 3 1 0
Service or Strategic Item 10 Yes Yes 10
Alternative Stocked Product 5 No No 5
Supplier Ranking 5 Top 50 In Top 50 5
Total Score 100 80
 Score 50 – 100  Stocked ✔️
 Score 39 – 49  Transition
 Score 0 – 29  Non-Stocked

Ürün yelpazenizdeki her ürün için bir derecelendirme yaptıktan sonra, stokta tutulması gerekip gerekmediğini belirlemek çok daha kolaydır.

Strateji 7. Kötü tedarikçi performansına meydan okumak

Son zamanlardaki zayıf tedarikçi performansına hepiniz aşinasınızdır. Küresel salgınlar gibi devasa dış unsurlar kaçınılmaz sorunlar yaratır ve suçu tedarikçiden uzaklaştırır.

Bununla birlikte, tüm tedarikçiler eşit yaratılmamıştır. Kötü tedarikçi performansının işletmenize potansiyel maliyeti göz önüne alındığında, harekete geçmelisiniz.

Ancak harekete geçmeden önce kıyaslama yapmanız gerekir. İşte düşünmek isteyebileceğiniz birkaç ölçü:

Tam zamanında tamamlama oranı

Tam zamanında (OTIF) oranı başlamak için iyi bir yerdir ve genellikle en yaygın KPI’dır.

Basitçe söylemek gerekirse, zamanında teslim edilen sipariş miktarı tahminlerinin altında kalıyorsa, eleştirilmek istiyordur.

En İyi İpucu: Kullanılabilirliği ölçmek biraz zor olabilir. Kendinize bir başlangıç yapmak için eksiksiz OTIF kılavuzumuza göz atın.

Teslim süresi varyansı

Bir gün ne kadar fark yaratır. Hem sizin için hem de müşteriniz için. Dolayısıyla, beklenen teslimat ile gerçekleşen teslimat arasındaki teslim süresi farkı, eleştiriye açık bir durumdur.

Açıkçası zor bir konuşmaya girmeden önce, bu tedarikçinin işletmeniz için ne kadar önemli olduğunu ve elinizdeki sorunun boyutunu düşünün.

Eğer ana tedarikçi iseler ve sorun sadece bir sevkiyatta yaşanmışsa, sözleşmeyi iptal etmektense yapıcı bir konuşma yapmak daha iyi olacaktır.

Strateji 8. Ana tedarikçi verilerinizi temizleyin

Bir tedarikçiye, tedarik zinciri ekibine ve hatta üst düzey yönetime doğru şekilde meydan okumak için veriye ihtiyacınız vardır.

Ancak dürüst olmak gerekirse, işletmenizin her bölümünden gelen veriler olmadan iyi kararlar almak imkansızdır.

Tedarikçileriniz, müşterileriniz ve rakiplerinizin hepsi yakın geçmişte kesintiye uğradı. Bazıları hala küresel tedarik zincirinin kısıtlamalarını hissediyor olacak.

Ama diğerleri yapmayacak.

Ve daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm tedarikçiler eşit yaratılmamıştır.

Tedarikçilerinizden herhangi biri fabrikasını kapattı mı? ‘Her zamanki gibi iş yapmaya’ geri dönmeyi planlıyorlar mı? Eğer öyleyse, bu ne zaman gerçekleşecek?

Ne tür teslim süreleri artık olağan hale gelecek?

Bilgi güçtür. Ve tedarikçilerinizin yeteneklerini bilmek, onların değerini analiz etmenizde size büyük katkı sağlayacaktır.

Bilgi topladığınızdan ve sistemleri hızlı ve sık sık güncellediğinizden emin olun.

İşte hızlı bir tedarikçi ana veri kontrol listesi.

Strateji 9. Tutkuyla işbirliği yapın

Tedarikçiniz ne kadar çok bilgiye sahip olursa, gelecekteki talepleri karşılaması da o kadar kolay olur.

Aynı şey müşterileriniz için de geçerlidir. Onların envanter gereksinimlerini ne kadar iyi anlarsanız, Stok fazlası çözümleriniz o kadar az işe yarar.

Sonuçta, sürpriz siparişler, sıra dışı hacim talepleri veya düzensiz sipariş modelleriyle sizi zor durumda bırakma olasılıkları çok daha düşüktür.

Siz, tedarikçileriniz ve müşterileriniz arasında hangi bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirlemek işin en zor kısmıdır.

Bunu paylaşmak özel bir çaba gerektirir ancak kendi işinizde daha iyi performansı oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkarabilir.

Son çıkarımlar…

Stok fazlasını tanımladık. Kontrolsüz bırakmanın tehlikelerini vurguladık. Ve hatta kendi işletmenizdeki stok fazlalığının nedenlerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler sunduk.

Şimdi harekete geçme zamanı!

Stok fazlasına karşı savaşınızda size yardımcı olmak için, bu makaledeki noktaları basit bir oyun kitabı halinde özetledik.

Ücretsiz Stok fazlası yardım sayfamızı aşağıdan indirin.

Bununla şunları yapabileceksiniz:

 • Envanter stratejinize ince ayar yapın
 • Ürün yelpazenizin kontrolünü elinize alın
 • Tedarikçi performans sorunlarını doğrudan ele alın

New call-to-action

Stok fazlası hakkında sıkça sorulan sorular

Fazla stok, nakdi bağladığı ve envanterin değerinin düşmesine veya değer kaybına yol açabildiği için bir şirketin finansal performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca depolama ve taşıma maliyetlerinin artmasına da yol açabilir

Bir şirket fazla stoklarını indirim veya takas satışları, üçüncü bir tarafa tasfiye, konsinye anlaşmaları veya envanterin tedarikçiye iadesi gibi çeşitli yollarla elden çıkarabilir.

Bir şirket, envanter seviyelerini yakından izleyerek, üretim seviyelerini tüketici talebine göre ayarlayarak ve tam zamanında envanter sistemleri uygulayarak stok fazlasını önleyebilir.

Fazla stok, bir şirketin elinde bulunan ve müşteri talebini karşılamak için şu anda ihtiyaç duyulmayan envanteri ifade eder.

Ölü stok, bir depoda uzun süre bekleyen ve satılması muhtemel olmayan envanterdir, yavaş hareket eden stok ise beklenenden daha yavaş bir oranda satılan envanterdir. Her iki stok türü de değerli kaynakları bağlayabilir ve bir şirketin finansal performansını olumsuz etkileyebilir.

Portföy Yönetimi