Supply Chain KPIs

“Ölçülemeyen şey iyileştirilemez.” Bu zamansız atasözü, elbette envanter yönetimi de dahil olmak üzere hemen hemen her iş süreci için geçerlidir.

Bu kavramı benimseyerek ve sürekli iyileştirmenin birinci sınıf tedarik zinciri liderleri için temel bir ilke olduğunu kabul ederek, envanter yönetimi KPI’ları önemli hale gelir.

 

Tedarik zinciri KPI’ları nelerdir?

Anahtar performans göstergesi (KPI), bir dizi ölçüt içeren çok önemli bir performans ölçüsüdür. Bunlar, iş eylemlerinin etkinliği ve verimliliği hakkında fikir edinmek için kullanılır. Dahası, tanımı iş hedeflerini ana hatlarıyla belirtir.

Bu kavramı envanter yönetimine uyguladığımızda, KPI bu alandaki performansımızın bir ölçüsü olarak hizmet eder. Tedarik zinciri yönetimi açısından hedeflerimizi ne kadar iyi karşıladığımızı gösterir.

 

Tedarik zinciri KPI’ları nasıl tanımlanır?

Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) bir tedarik zincirinin çeşitli yönlerinin performansını ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerdir. Tedarik zinciri KPI’ları kuruluşların verimliliklerini ölçmelerine, iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

Özünde, KPI’lar etkili tedarik zinciri yönetiminin temel taşını oluşturmalıdır:

 • Tedarik zinciri boyunca sorunsuz malzeme akışı sağlamak.
 • Uçtan uca tedarik zinciri boyunca etkili karar alma sürecini desteklemek için
 • Ürün bulunabilirliğini garanti etmek için.

UÇTAN UCA TEDARIK ZINCIRI BOYUNCA ETKILI KARAR ALMA MEKANIZMALARINI DESTEKLEMEK ÜRÜN BULUNABILIRLIĞINI GARANTI ETMEK VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI SAĞLAMAK

UÇTAN UCA TEDARIK ZINCIRI BOYUNCA ETKILI KARAR ALMA MEKANIZMALARINI DESTEKLEMEK ÜRÜN BULUNABILIRLIĞINI GARANTI ETMEK VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI SAĞLAMAK

10 supply chain KPIs örneği

Belirli KPI’lar sektöre, şirket hedeflerine ve tedarik zincirinin yapısına bağlı olarak değişebilir, ancak bazı yaygın tedarik zinciri KPI’ları şunları içerir:

 1. Mükemmel Sipariş Oranı (POR): Bu metrik, yanlış ürünler, miktar tutarsızlıkları veya hasarlar gibi herhangi bir hata olmadan teslim edilen siparişlerin yüzdesini hesaplar.
 2. Zamanında Teslimat (OTD): Zamanında teslimat (OTD), üzerinde anlaşmaya varılan veya söz verilen teslimat tarihinde veya öncesinde müşterilere teslim edilen siparişlerin veya sevkiyatların yüzdesini ölçer. Tedarik zincirinin müşteri siparişlerini belirlenen zaman dilimi içinde yerine getirme becerisini değerlendirerek, ürün veya hizmetlerin müşterilere gecikme olmaksızın planlandığı gibi ulaşmasını sağlar.
 3. Sipariş Karşılama Döngü Süresi: Sipariş karşılama verimliliğinin bir ölçüsü olarak sipariş karşılama döngü süresi, siparişin alınmasından ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süreyi ölçer. Daha kısa bir döngü süresi, siparişlerin yerine getirilmesinde daha iyi verimliliğe işaret eder.
 4. Teslim Süresi: Bu, bir tedarikçiye sipariş verilmesinden malların teslim alınmasına kadar geçen süreyi ölçer. Daha kısa teslim süresi genellikle daha duyarlı bir tedarik zinciri anlamına gelir.
 5. Tedarikçi Zamanında Teslimat: Tedarikçilerin zamanında teslimatı, tedarikçiler tarafından zamanında teslim edilen siparişlerin yüzdesini değerlendirir.
 6. Nakitten Nakite Döngü Süresi (C2C): Nakitten nakde döngü süresi Bir şirketin envanterdeki işletme sermayesi yatırımını satış yoluyla nakde dönüştürmesi için geçen süreyi ölçer. Daha kısa bir C2C döngüsü daha iyi nakit akışı yönetimine işaret eder.
 7. Tedarik Zinciri Maliyeti: Bu metrik, tedarik, nakliye, depolama ve dağıtım maliyetleri de dahil olmak üzere tedarik zincirinin işletilmesiyle ilgili toplam maliyeti araştırır.
 8. Depo Kullanımı: Bu KPI metriği, depo alanı kullanımının verimliliğini değerlendirerek mevcut alanın depolama ve dağıtım için ne kadar verimli kullanıldığını gösterir.
 9. Geri Sipariş Oranı: Geri sipariş oranı, yetersiz envanter nedeniyle hemen yerine getirilemeyen müşteri siparişlerinin yüzdesini ölçer.
 10. Tahmin Doğruluğu: Bu metrik, talep tahminlerinin gerçek satışlara kıyasla doğruluğunu değerlendirir. Yüksek bir tahmin doğruluğu, fazla envanterin veya stok tükenmelerinin önlenmesine yardımcı olur.

Anlamlı Tedarik zinciri KPI’larının etkisi: Gerçek bir müşteri örneği

Nisa, 40 yılı aşkın bir süredir bağımsız perakendecilerin giderek daha rekabetçi hale gelen market pazarında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunmaya çalışmaktadır. İngiltere genelinde 4000 bağımsız mağaza ve 1400’den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sahip olan Nisa, olağanüstü düzeyde hizmet ve rakipsiz düzeyde bulunabilirlik sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ancak Nisa Tedarik Zinciri Başkanı Nick Stockdale’in de vurguladığı gibi: “Her zaman ürün bulunabilirliğini artırmanın, maliyetleri düşürmenin ve müşterilerimize değer katmanın yollarını arıyoruz. Ancak, karmaşık talep akışları ve sürekli büyüyen ürün çeşitliliği nedeniyle operasyonumuzu düzene sokmak için adımlar atmamız gerekiyordu.”

Slimstock ile güçlerini birleştirdiğinden beri Nisa, işlerini yeniden yapılandırdı ve birçok KPI’ını güncelledi.

Slim4’ün başarılı bir şekilde uygulanmasının planlama ekibinin performansını daha net bir şekilde görmesine nasıl yardımcı olduğunu açıklayan Louise şunları ekliyor: “Artık perakende, toplu ve satış öncesi operasyonlarımızdan gelen talep akışlarını kolayca takip edebiliyoruz. Sonuç olarak, artık satın alma kararlarımızı işletmenin stratejik odağıyla uyumlu hale getirebiliyoruz.”

 

5 kritik envanter yönetimi KPI’sı

Tedarik zinciri KPI’ları tüm tedarik zincirinin genel performansını değerlendirmeye odaklanırken, envanter KPI’ları öncelikle bir şirket içindeki envanter seviyelerinin yönetimi ve kontrolü etrafında döner. İşte en yaygın envanter yönetimi metriklerinden bazılarına birkaç örnek:

Envanter Devir Hızı (ITR)

ITR (envanter devir oranı), stok envanterinin ne sıklıkla satılması veya dönüştürülmesi gerektiğini ölçmeye yardımcı olur. Envantere yatırılan işletme sermayesine bağlı olarak envanterimizi her yıl ne sıklıkta satabileceğimizi gösterir. ITR’yi hesaplamak için, satılan malların maliyetini (COGS) ortalama envanter yatırımına bölen aşağıdaki formülü kullanırız.

Envanter devir hızı oranı = Satılan malların maliyeti (COGS)/ortalama envanter değeri.

Karşılaştırma ölçütü: ITR (envanter devir oranı) için belirli bir ölçüt yoktur. Yedek parça pazarındaki ürün liderleri genellikle 3-4’lük bir ITR’yi tatmin edici bulmaktadır. Düşük maliyetli havayolları veya toptancılar gibi operasyonel mükemmelliğe odaklanan kuruluşlar 8-9 ITR’yi hedefler. Çok çeşitli markalarla çalışan ve müşteri taleplerini karşılamak için çabalayan distribütörler yaklaşık 5-7 arasında bir ITR hedefler. ITR değerinin seçimi, stok tutma birimleri (SKU’lar) tarafından üretilen brüt marjla yakından ilgilidir.

Dönüş/Kazanç Endeksi (TEI)

TEI (ciro/kazanç endeksi) brüt marjı ve ciroyu değerlendirir. TEI’nin arkasındaki mantık, yüksek stok devrine ihtiyaç duyduğunuz düşük marjlı SKU’larla ilgili kararların optimize edilmesine yardımcı olmaktır. Bu metrik aynı zamanda planlama ekiplerinin çok daha düşük bir stok devir hızı ile kabul edilebilir bir kârlılık seviyesini koruyarak yüksek kâr marjlı SKU’ları yönetmesine yardımcı olur.

TEI = (ITR) x (brüt kârın %’si) x 100

Kıyaslama ölçütü: Brüt kar marjı ve envanteri dengelemek için 150 ila 180 arasında bir TEI elde etmek ideal olacaktır. Örneğin, 160’lık bir TEI, %20’lik bir marja sahip olmak ve envanteri yılda 8 kez döndürmek olarak yorumlanabilir. Aynı zamanda %40 marj ve yılda 4 kez envanter rotasyonu olarak da yorumlanabilir.

New call-to-action

Gross Margin Return on Investment (GMROI) – Brüt Marj Yatırım Getirisi

GMROI, brüt marj yatırım getirisi anlamına gelir. Envantere yatırılan her pound veya dolar için kazanılan brüt kar miktarını ölçer. GMROI’yi hesaplamak için brüt kârı ortalama envanter yatırımına bölersiniz. GMROI’nin her ay izlenmesi, hangi SKU veya markanın en yüksek kârı sağladığını anlamak için çok önemlidir.

GMROI: Brüt kâr/Ortalama envanter maliyeti

Karşılaştırma ölçütü: 200-225 arasında bir GMROI elde etmek, önemli brüt kazançlar elde etmek açısından mükemmel kabul edilir. Ancak, bir hedef rakamın belirlenmesi işletmenin bağlamına bağlıdır.

Tedarik Günleri

Tedarik günleri, envanter yöneticileri arasında yaygın olarak kullanılan bir KPI’dır. Tedarik zinciri verimliliğini ölçmeye yardımcı olur. Hesaplanması, eldeki ortalama envanterin (değer olarak) ortalama aylık talebe (değer olarak) bölünmesini ve ardından sonucun otuz ile çarpılmasını (aylık olarak ölçülüyorsa) içerir. Tedarik günleri: Ortalama envanter/Aylık talep x 30

Karşılaştırma ölçütü: Tedarik günleri için belirli bir hedef yoktur. İş bağlamına bağlıdır. Ancak, önümüzdeki aylara ilişkin satış tahminleriyle (değer olarak) karşılaştırmak, aylık envanter yönetimini geliştirmek için uygun stok seviyesini korumaya yönelik değerli bilgiler sağlayacaktır. Arz günlerinin tek başına envanterimizin taleple ne kadar uyumlu olacağını göstermediğine dikkat etmek zorunludur. Bunun için envanter hızına bakmamız gerekir.

 

Envanter yönetimi KPI’ları KPI piramidinin neresinde yer alır?

KPI piramidi, bir kuruluşun, departmanın veya projenin çeşitli hiyerarşik seviyelerdeki performansını ölçmek ve değerlendirmek için bir yönetim aracı olarak hizmet eder. Bu piramit, her biri farklı derecelerde ayrıntı ve stratejik önem (stratejik, taktiksel veya operasyonel) sunan farklı gösterge seviyeleri ile tasarlanmıştır.

Envanter yönetimi KPI’ları bağlamında, bunlar piramit içindeki yerlerine göre de kategorize edilebilir.

KPI Piramidi

Stratejik düzeyde envanter yönetimi KPI’ları

Piramidin tepesinde, envanter yönetimiyle ilişkili stratejik KPI’ları buluruz. Bu göstergeler şirketin envanter ve lojistikle ilgili genel hedefleriyle yakından bağlantılıdır. İşte bazı örnekler:

 • Envanter devir hızı: Belirtildiği gibi, bu metrik envanterin belirli bir zaman dilimi içinde ne kadar hızlı satıldığını hesaplar. Envanter yönetimi verimliliği ve ürün talebi hakkında içgörüler sunar.
 • Müşteri hizmet seviyesi: Bu KPI, şirketin yeterli ve zamanında envanter sağlayarak müşteri talebini karşılama kapasitesini değerlendirir.
 • Envanter maliyeti: Bu gösterge, envanter tutarken ortaya çıkan toplam giderlerin kapsamlı bir görünümünü sağlar. Depolama, eskime ve büzülme gibi faktörleri kapsar.

Taktiksel düzeyde envanter yönetimi KPI’ları

Bu seviyede, envanter yönetiminin belirli yönlerine odaklanan KPI’larımız vardır. Lojistik veya envanter departmanlarının yöneticileri ve başkanları bu göstergelerden değerli bilgiler elde edebilirler. İşte birkaç örnek:

 • Tahmin doğruluğu: Bu metrik, şirketin gelecekteki talebi tahmin etme ve envanterde gerekli ayarlamaları yapma konusundaki yeterliliğini değerlendirir.
 • Sipariş Karşılama Oranı: Bu KPI, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilen siparişlerin yüzdesini değerlendirir.

Operasyonel düzeyde envanter yönetimi KPI’ları

Piramidin tabanında, günlük envanter yönetimi görevleriyle yakından bağlantılı olan daha karmaşık operasyonel KPI’ları bulacaksınız. Bu göstergeler, envanterle doğrudan ilgilenen ekipler ve çalışanlar için önem taşır. İşte birkaç örnek:

 • Envanter doğruluğu: Bu metrik, fiziksel envanter sayımının sistemdeki kayıtlarla ne kadar doğru bir şekilde uyumlu olduğunu değerlendirir.
 • İade oranı: Bu KPI, iade edilen ürünlerin miktarını ve bunların envanter üzerindeki etkisini ölçer.

 

 Tedarik zinciri KPI’ları hakkında son düşünceler

Tedarik zinciri KPI’ları iş performansının izlenmesinde ve geliştirilmesinde hayati bir rol oynar. Bununla birlikte, her şirketin ve sektörün kendine özgü olduğunu kabul etmek çok önemlidir, bu da bireysel KPI’ların değişen alaka düzeyi ve önemiyle sonuçlanır. Belirli bir anda bir şirket için uygun olan bir KPI, bir yıl sonra aynı uygunluğa sahip olmayabilir.

Ölçümün Gerekliliği: “Ölçülemeyen şey iyileştirilemez.” Etkili envanter yönetimi, iyileştirme için sürekli ölçüme dayanır.

KPI’ların Tanımı: KPI’lar, iş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği hakkında içgörü sağlayan ve esasen iş hedeflerini özetleyen performans ölçütleridir.

Tedarik Zinciri KPI’larının Rolü: Tedarik zincirinin performansını değerlendirir, etkili karar almaya yardımcı olur, sorunsuz malzeme akışı sağlar, ürün bulunabilirliğini garanti eder ve müşteri memnuniyetini sağlar.

Tedarik Zinciri KPI’larına Örnekler: Bazı yaygın KPI’lar arasında Mükemmel Sipariş Oranı, Zamanında Teslimat, Sipariş Karşılama Döngü Süresi, Teslimat Süresi, Tedarikçinin Zamanında Teslimatı, Nakitten Nakite Döngü Süresi, Tedarik Zinciri Maliyeti, Depo Kullanımı, Geri Sipariş Oranı ve Tahmin Doğruluğu yer alır.

Envanter Yönetimi KPI’ları: Bunlar envanter seviyelerinin kontrolüne ve yönetimine odaklanan metriklerdir. Örnekler arasında Envanter Devir Oranı, Ciro/Kazanç Endeksi, Brüt Marj Yatırım Getirisi ve Tedarik Günleri yer alır.

KPI Piramidi: Bu, farklı seviyelerdeki performansı ölçen ve değerlendiren hiyerarşik bir araçtır. Envanter yönetimi KPI’ları stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyeler olarak kategorize edilebilir.

KPI’ların Değişen Önemi: Bir KPI’nın öneminin şirketin koşullarına ve sektör bağlamına göre değişebileceğini anlamak önemlidir.

Öneri: Bir dizi yerleşik KPI’nız olsa da, bunların güncelliğini koruduğundan ve mevcut iş hedeflerini ve zorluklarını yansıttığından emin olmak için periyodik olarak gözden geçirin.

New call-to-action

Tedarik zinciri kpis SSS

Anahtar performans göstergesi (KPI), bir dizi ölçüt içeren bir performans ölçüsüdür. Envanter yönetimi bağlamında, tedarik zinciri KPI’ları, tedarik zinciri yönetimi ile ilgili hedeflerimizi ne kadar iyi karşıladığımızı ölçer ve işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinin verimliliğini, etkinliğini ve üretkenliğini anlamalarına yardımcı olur.

Supply chain KPI’ları tüm tedarik zincirinin genel performansını değerlendirir. Buna karşılık, envanter KPI’ları esas olarak bir şirket içindeki envanter seviyelerinin yönetimi ve kontrolüne odaklanır. Tedarik zinciri KPI’larına örnek olarak Mükemmel Sipariş Oranı ve Zamanında Teslimat verilebilirken, envanter yönetimi KPI’ları arasında Envanter Devir Oranı ve Tedarik Günleri yer alabilir.

KPI’lar, tedarik zinciri boyunca sorunsuz malzeme akışı sağlamalı, uçtan uca tedarik zinciri boyunca etkili karar alma sürecini desteklemeli, ürün bulunabilirliğini garanti etmeli ve müşteri memnuniyetini sağlamalıdır. Bir şirketin seçeceği belirli KPI’lar sektöre, şirket hedeflerine ve tedarik zincirinin yapısına bağlı olacaktır.

KPI piramidi, stratejik, taktiksel veya operasyonel olmak üzere çeşitli hiyerarşik seviyelerdeki performansı ölçmek ve değerlendirmek için bir yönetim aracı olarak hizmet eder. Envanter yönetimi açısından, KPI’lar piramit içindeki yerlerine göre kategorize edilir. Örneğin, stratejik düzeydeki KPI’lar şirketin envanterle ilgili kapsayıcı hedeflerine yakından bağlıyken, operasyonel düzeydeki KPI’lar günlük envanter görevlerine odaklanır.

KPI’ların önemi ve uygunluğu, bir şirketin koşullarına ve sektördeki değişimlere bağlı olarak değişebilir. Belirli bir anda bir şirket için uygun olan şey, daha sonra aynı uygunluğa sahip olmayabilir. Bu KPI’ların düzenli olarak gözden geçirilmesi, mevcut iş hedefleri ve zorluklarla uyumlu kalmalarını sağlar.

Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇