“Wat niet gemeten kan worden, kan ook niet verbeterd worden.” Deze tijdloze spreuk geldt voor vrijwel elk bedrijfsproces, uiteraard dus ook voor voorraadbeheer.

Door dit concept te omarmen en te erkennen dat voortdurende verbetering een fundamenteel principe is voor elke speler in de supply chain, worden KPI’s in voorraadbeheer essentieel.

Wat zijn supply chain KPI’s?

Een belangrijke prestatie-indicator (KPI) is een cruciale prestatiemaatstaf die bestaat uit een reeks meetgegevens. Deze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de effectiviteit en productiviteit van bedrijfsacties. Bovendien schetst de definitie zelf de bedrijfsdoelstellingen. Als we dit concept toepassen op voorraadbeheer, dient de KPI als maatstaf voor onze prestaties op dit gebied. Het geeft aan hoe goed we voldoen aan onze doelstellingen op het gebied van supply chain management.

Hoe supply chain KPI’s definiëren

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn meetgegevens die worden gebruikt om de prestaties en effectiviteit van verschillende aspecten van een supply chain te evalueren. KPI’s voor de supply chain helpen organisaties om hun efficiëntie te meten, gebieden voor verbetering te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen om hun supply chain processen te optimaliseren.

In essentie moeten KPI’s de hoeksteen vormen van effectief supply chain management.

 • Zorgen voor een soepele materiaalstroom door de hele toeleveringsketen.
 • Om effectieve besluitvorming in de gehele supply chain te ondersteunen
 • Om de beschikbaarheid van het product te garanderen.

 

Supply Chain Kpi's

10 voorbeelden van supply chain KPI’s

De specifieke KPI’s kunnen variëren van de bedrijfstak, bedrijfsdoelstellingen en de aard van de supply chain. Maar enkele veelvoorkomende KPI’s voor de supply chain zijn.

 1. Perfect Orderpercentage (POR): Deze metriek berekent het percentage bestellingen dat wordt geleverd zonder fouten, zoals verkeerde producten, afwijkingen in de hoeveelheid of schade.
 2. Tijdige levering (OTD): On-time delevering (OTD) meet het percentage orders of zendingen die op of voor de afgesproken of beloofde leverdatum bij de klant worden afgeleverd. Het beoordeelt het vermogen van de supply chain om de bestellingen van klanten binnen het opgegeven tijdsbestek uit te voeren, zodat de producten of diensten de klanten volgens planning zonder vertragingen bereiken.
 3. Cyclustijd orderverwerking: Als maatstaf voor efficiëntie bij het vervullen van orders meet de cyclustijd van orderverwerking de tijd die verstrijkt tussen het ontvangen van een order en het leveren van het product aan de klant. Een kortere cyclustijd wijst op een betere efficiëntie bij het vervullen van orders.
 4. Doorlooptijd: Dit meet de tijd die verloopt tussen het plaatsen van een bestelling bij een leverancier en de ontvangst van de goederen. Een kortere doorlooptijd betekent over het algemeen een responsievere toeleveringsketen.
 5. Tijdige levering door leverancier: Supplier on-time delivery evalueert het percentage orders dat op tijd wordt geleverd door leveranciers.
 6. Cyclustijd van kas naar kas (C2C): Cash-to-cash cyclustijd meet de tijd die een bedrijf nodig heeft om zijn werkkapitaalinvestering in voorraad via verkoop weer om te zetten in geld. Een kortere C2C-cyclus wijst op een beter kasstroombeheer.
 7. Kosten supply chain: De metriek onderzoekt de totale kosten die gepaard gaan met het runnen van de toeleveringsketen, inclusief inkoop-, transport-, opslag- en distributiekosten.
 8. Magazijngebruik: Deze KPI meet de efficiëntie van het gebruik van magazijnruimte en geeft aan hoe efficiënt de beschikbare ruimte wordt gebruikt voor opslag en distributie.
 9.  Aantal nabestellingen: Backorderpercentage meet het percentage klantorders dat niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd omdat de voorraad onvoldoende is.
 10.  Voorspellingsnauwkeurigheid: Deze metriek evalueert de nauwkeurigheid van vraagvoorspellingen in vergelijking met werkelijke verkopen. Een hoge nauwkeurigheid van de prognoses helpt om overtollige voorraden of stock-outs te voorkomen.

De impact van zinvolle KPI’s voor de supply chain: Een praktijkvoorbeeld

Al meer dan 40 jaar streeft Nisa ernaar om onafhankelijke winkeliers alles te bieden wat ze nodig hebben om te floreren in de steeds concurrerender wordende markt voor levensmiddelen. Met een groeiend netwerk van 4.000 onafhankelijke winkels en meer dan 1.400 partners in het Verenigd Koninkrijk is Nisa toegewijd aan het leveren van een uitzonderlijk serviceniveau en een ongeëvenaarde beschikbaarheid.

Nick Stockdale, Hoofd Supply Chain bij Nisa, benadrukt echter: “We zijn altijd op zoek naar manieren om de beschikbaarheid van producten te verbeteren, kosten te verlagen en waarde toe te voegen voor onze klanten. Met complexe vraagstromen en een steeds groeiend assortiment moesten we echter stappen ondernemen om onze operatie te stroomlijnen.”

Sinds de samenwerking met Slimstock heeft Nisa haar activiteiten geherstructureerd en veel van haar KPI’s aangepast. Stockdale legt uit hoe de succesvolle implementatie van Slim4 het planningsteam heeft geholpen om een duidelijker beeld te krijgen van de prestaties: “We kunnen nu eenvoudig de vraagstromen van onze retail-, bulk- en voorverkoopactiviteiten volgen. Daardoor kunnen we onze inkoopbeslissingen nu afstemmen op de strategische focus van het bedrijf.”

 

CTA demo

5 cruciale KPI’s voor voorraadbeheer

Terwijl supply chain KPI’s zich richten op het evalueren van de algehele prestaties van de gehele supply chain, draaien voorraad KPI’s voornamelijk om het beheer en de controle van voorraadniveaus binnen een bedrijf. Hier volgen enkele voorbeelden van de meest voorkomende voorraadbeheer maatstaven.

Voorraadomloopsnelheid (ITR)

De ITR (inventory turnover ratio) helpt om te meten hoe vaak de voorraad moet worden verkocht of omgezet. Het geeft aan hoe vaak we onze voorraad elk jaar kunnen verkopen op basis van het geïnvesteerde werkkapitaal in voorraad. Om de ITR te berekenen, gebruiken we de volgende formule, waarbij we de kosten van verkochte goederen (COGS) delen door de gemiddelde voorraadinvestering.

Inventory turnover ratio = Kosten van verkochte goederen (COGS)/gemiddelde voorraadwaarde.

Benchmark: Er is geen specifieke benchmark voor ITR (inventory turnover ratio). Productleiders in de markt voor reserveonderdelen vinden een ITR van 3-4 meestal voldoende. Organisaties die zich richten op operationele uitmuntendheid, zoals goedkope luchtvaartmaatschappijen of groothandels, streven naar een ITR van 8-9. Distributeurs die te maken hebben met een breed scala aan merken en ernaar streven om aan de eisen van de klant te voldoen, streven naar een ITR van ongeveer 5-7. De keuze van de ITR-waarde hangt nauw samen met de brutomarge die wordt gegenereerd door de stock keeping units (SKU’s)

Turn/Earn Index (TEI)

De TEI (turn/earn index) evalueert de brutomarge en de omzet. De grondgedachte achter TEI is om te helpen bij het optimaliseren van beslissingen rond SKU’s met een lage marge waar je een hoge voorraadomzet nodig hebt. Deze metriek helpt planningteams ook om SKU’s met een hoge marge te beheren door een acceptabel winstgevendheidsniveau te handhaven met een veel lagere voorraadomzet.

TEI = (ITR) x (% of gross profit) x 100

Benchmark: Het bereiken van een TEI tussen 150 en 180 zou ideaal zijn om brutomarge en voorraad in balans te brengen. Een TEI van 160 kan bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd als een marge van 20% en een voorraadrotatie van 8 keer per jaar. Het kan ook geïnterpreteerd worden als een marge van 40% en een voorraadrotatie van 4 keer per jaar.

Brutomarge rendement op investering (GMROI)

GMROI staat voor bruto marge rendement op investering. Het meet de hoeveelheid brutowinst die wordt verdiend voor elke pond of dollar die wordt geïnvesteerd in de voorraad. Om GMROI te berekenen, deel je de brutowinst door de gemiddelde voorraadinvestering. Het maandelijks controleren van GMROI is cruciaal om te begrijpen welk SKU of merk de hoogste winst genereert.

GMROI: Brutowinst/gemiddelde voorraadkosten

Benchmark: Het bereiken van een GMROI tussen 200 en 225 zou als uitstekend worden beschouwd in termen van het genereren van substantiële brutowinst. Het bepalen van een streefcijfer hangt echter af van de context van het bedrijf.

Dagen levering

Leveringsdagen is een veelgebruikte KPI onder voorraadbeheerders. Het helpt de efficiëntie van de supply chain te meten. De berekening bestaat uit het delen van de gemiddelde voorraad in de hand (in waarde) door de gemiddelde maandelijkse vraag (in waarde) en vervolgens het resultaat te vermenigvuldigen met dertig (indien maandelijks gemeten).

Leveringsdagen: Gemiddelde voorraad/maandelijkse vraag x 30

Benchmark: Er is geen specifieke doelstelling voor leveringsdagen. Het hangt af van de bedrijfscontext. Als je het echter vergelijkt met de verkoopprognose voor de komende maanden (in waarde), krijg je een waardevol inzicht in het handhaven van het juiste voorraadniveau om het maandelijkse voorraadbeheer te verbeteren. Het is belangrijk om op te merken dat het aantal dagen voorraad alleen niet aangeeft hoe goed onze voorraad in lijn zal zijn met de vraag. Daarvoor moeten we kijken naar de omloopsnelheid van de voorraad.

Waar passen voorraadbeheer KPI’s in de KPI-piramide?

De KPI-piramide dient als managementhulpmiddel om de prestaties van een organisatie, afdeling of project op verschillende hiërarchische niveaus te meten en te evalueren. Deze piramide is ontworpen met verschillende niveaus van indicatoren, elk met een verschillende mate van detail en strategische betekenis (strategisch, tactisch of operationeel). In de context van KPI’s voor voorraadbeheer kunnen ze ook worden gecategoriseerd op basis van hun plaats in de piramide.

Kpi Pyramide

Voorraadbeheer KPI’s op strategisch niveau

Bovenaan de piramide vinden we de strategische KPI’s voor voorraadbeheer. Deze indicatoren zijn nauw verbonden met de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf op het gebied van voorraadbeheer en logistiek. Hier volgen enkele voorbeelden:

Voorraadrotatie: Zoals gezegd berekent deze metriek hoe snel voorraden worden verkocht binnen een bepaalde tijdspanne. Het biedt inzicht in de efficiëntie van voorraadbeheer en de vraag naar producten.

Klantenserviceniveau: Deze KPI evalueert het vermogen van het bedrijf om aan de vraag van de klant te voldoen door te zorgen voor een adequate en tijdige voorraad.

Voorraadkosten: Deze indicator geeft een uitgebreid beeld van de totale kosten die worden gemaakt om voorraden aan te houden. Hij omvat factoren zoals opslag, veroudering en krimp.

Voorraadbeheer KPI’s op tactisch niveau

Op dit niveau hebben we KPI’s die zich concentreren op specifieke aspecten van voorraadbeheer. Managers en hoofden van logistieke afdelingen of inventarisafdelingen kunnen waardevolle informatie halen uit deze indicatoren. Hier volgen enkele voorbeelden:

Voorspellingsnauwkeurigheid: Deze maatstaf evalueert de vaardigheid van het bedrijf in het voorspellen van de toekomstige vraag en het maken van de nodige aanpassingen aan de voorraad.

Leveringspercentage bestellingen: Deze KPI beoordeelt het percentage orders dat op tijd en volledig wordt geleverd.

Voorraadbeheer KPI’s op operationeel niveau

Aan de basis van de piramide vind je de meer ingewikkelde operationele KPI’s, die nauw verbonden zijn met de dagelijkse voorraadbeheertaken. Deze indicatoren zijn van belang voor de teams en werknemers die direct betrokken zijn bij het afhandelen van de voorraad. Hier zijn een paar voorbeelden:

Voorraadnauwkeurigheid: Deze metriek evalueert hoe nauwkeurig de telling van de fysieke voorraad overeenkomt met de records in het systeem.

Retourpercentage: Deze KPI meet de hoeveelheid geretourneerde producten en hun impact op de voorraad.

Laatste gedachten over supply chain KPI’s

KPI’s voor de supply chain spelen een cruciale rol bij het bewaken en verbeteren van de bedrijfsprestaties. Toch is het cruciaal om te erkennen dat elk bedrijf en elke branche uniek is, waardoor de relevantie en het belang van individuele KPI’s varieert. Een KPI die op een bepaald moment relevant is voor een bedrijf, is een jaar later misschien niet meer zo relevant.

In dit artikel hebben we ernaar gestreefd waardevolle inzichten te geven op basis van onze ervaring. We hebben overal referenties opgenomen om ervoor te zorgen dat je op het juiste spoor zit met je KPI’s. Het is onze oprechte hoop dat je de inhoud verrijkend en nuttig vindt bij het verfijnen van jouw KPI-strategieën.

 

CTA demo

Veelgestelde vragen over supply chain KPI’s

Wat zijn supply chain KPI’?

Een prestatie-indicator (KPI) is een prestatiemaatstaf die bestaat uit een reeks meetgegevens. In de context van voorraadbeheer meten KPI’s voor de supply chain hoe goed we voldoen aan onze doelstellingen met betrekking tot het beheer van de toeleveringsketen, waardoor bedrijven inzicht krijgen in de efficiëntie, effectiviteit en productiviteit van hun toeleveringsketenprocessen.

Waarin verschillen supply chain KPI’s van voorraadbeheer KPI’s?

Supply chain KPI’s evalueren de algemene prestaties van de volledige supply chain. Voorraad KPI’s daarentegen richten zich vooral op het beheer en de controle van voorraadniveaus binnen een bedrijf. Voorbeelden van supply chain KPI’s zijn Perfect Order Rate en On-Time Delivery, terwijl voorraadbeheer KPI’s kunnen zijn Inventory Turnover Ratio en Days of Supply.

Hoe moet een bedrijf zinvolle supply chain KPI’s definiëren en vaststellen?

KPI’s moeten zorgen voor een soepele materiaalstroom door de hele supply chain, effectieve besluitvorming door de hele end-to-end toeleveringsketen ondersteunen, de beschikbaarheid van producten garanderen en klanttevredenheid waarborgen. De specifieke KPI’s die een bedrijf kiest, hangen af van de bedrijfstak, de bedrijfsdoelstellingen en de aard van de toeleveringsketen.

Wat is de KPI-piramide in de context van voorraadbeheer?

De KPI-piramide dient als managementhulpmiddel om de prestaties op verschillende hiërarchische niveaus te meten en te evalueren: strategisch, tactisch of operationeel. In termen van voorraadbeheer worden KPI’s gecategoriseerd op basis van hun plaats binnen de piramide. KPI’s op strategisch niveau zijn bijvoorbeeld nauw verbonden met de overkoepelende doelstellingen van het bedrijf met betrekking tot voorraad, terwijl KPI’s op operationeel niveau zich richten op de dagelijkse inventarisatietaken.

Waarom is het essentieel om supply chain KPI’s periodiek te herzien?

Het belang en de relevantie van KPI’s kan veranderen op basis van de omstandigheden van een bedrijf en verschuivingen in de sector. Wat op een bepaald moment relevant is voor een bedrijf, heeft later misschien niet meer dezelfde relevantie. Het regelmatig herzien van deze KPI’s zorgt ervoor dat ze in lijn blijven met de huidige bedrijfsdoelen en uitdagingen.