Skuteczne zarządzanie zapasami

Slim4 działa zgodnie z zasadą Zarządzania przez wyjątki: codzienne raporty wyjątków. Slim4 automatycznie informuje, gdy artykuł wymaga dodatkowej uwagi. W ten sposób można reagować na rozwój wydarzeń w czasie i:

  • Przeciwdziałać brakom zapasu
  • Unikać trzymania zapasów niemożliwych do sprzedaży
GÓRA