Producenci z branży motoryzacji

Pod coraz większą presją ze strony klientów z dalszej części łańcucha dostaw, wielu producentów było zmuszonych do wytwarzania coraz bardziej zróżnicowanej gamy produktów. Dla dodatkowej złożoności, firmy motoryzacyjne zwykle istnieją w wysoce zglobalizowanych środowiskach, w związku z czym komponenty i materiały pochodzące od dostawców w Europie, na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej są poddawane długim czasom realizacji, nawet do kilku miesięcy. Dla producentów motoryzacyjnych połączenie tych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw wraz z szybkim tempem wzrostu dało to katalizator złożoności!

Dzięki Slim4 producenci mogą uprościć złożone procesy, aby zminimalizować ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności!

Prognoza: przewidywanie przyszłego popytu z większą dokładnością

Producenci motoryzacyjni polegają na solidnych planach dotyczących popytu, aby dostosować działalność do potrzeb swoich klientów. Jednakże, biorąc pod uwagę zmienny charakter popytu w połączeniu z wpływem sezonowości i ewoluującymi cyklami życia produktu, uzyskanie wiarygodnej prognozy jest często łatwiejsze do powiedzenia niż wykonania. Dzięki zaawansowanym funkcjom prognostycznym Slim4, zespoły łańcucha dostaw mogą uzyskać wyraźną widoczność przyszłego popytu.

Na podstawie historii popytu, Slim4 automatycznie identyfikuje i stosuje najbardziej odpowiednią metodę prognozowania. Biorąc pod uwagę zarówno historyczny profil popytu, jak i ostatnie trendy, zespoły łańcucha dostaw mogą opracować solidną prognozę, którą można wykorzystać, w celu wsparcia działalności produkcyjnej.

BOM: optymalizacja wymagań dotyczących materiałów

Biorąc pod uwagę, że producenci motoryzacyjni muszą zarządzać obszernymi BOM-ami dla każdego artykułu, który produkują, zapewnienie, że odpowiednie komponenty są dostępne we właściwym czasie, jest niezwykle złożonym zadaniem. Bez odpowiedniego poziomu widoczności i kontroli operacje mogą szybko zostać zalane kosztownymi wąskimi gardłami w wyniku wyprzedaży i przygniatających problemów z przepływem gotówki. Dzięki funkcjonalności BOM w Slim4, producenci motoryzacyjni mogą zapewnić, że surowce i półprodukty będą dostępne w optymalnym czasie, we właściwej ilości.

Ostatecznie, Slim4 umożliwia producentom osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy kosztami zapasu a dostępnością!

Skuteczne zarządzanie zapasami

S&OP: właściwy wgląd dla rozwoju współpracy

Nawet dla producentów o najlepszych wynikach, zawsze istnieje limit produkcji. Dlatego określenie, jak najlepiej wykorzystać dostępne moce produkcyjne, często jest trudną decyzją dla producentów motoryzacyjnych. Aby zmaksymalizować produktywność i zaspokoić różne oczekiwania innych działów w firmie, firmy motoryzacyjne muszą zsynchronizować decyzje dotyczące łańcucha dostaw z wymaganiami zespołów finansowych, sprzedaży, marketingu i operacji. Dzięki informacjom dostępnym w Slim4, producenci motoryzacyjni mogą realizować bardziej efektywne procesy S&OP.

Poprzez zapewnienie firmom dokładnych prognoz i jasnego obrazu bieżących sytuacji związanych z zapasami, Slim4 lepiej pozycjonuje produkcję dla podejmowania wspólnych decyzji. Włączając inne zespoły do procesu decyzyjnego, zespoły łańcucha dostaw mogą zapewnić, że decyzje dotyczące zarządzania portfolio artykułów, planowania popytu i prognozowania sprzedaży, planowania dostaw, planowania zapasów i zakupów są zgodne z celami organizacji.

Optymalizacja zapasu za pomocą Slim4

Slim4 aktywnie wspiera producentów motoryzacyjnych. Nasz system łatwo komunikuje się z dowolnym systemem ERP, włącznie z systemami własnymi. Dla każdego poziomu w łańcuchu dostaw Slim4 zapewni kompletne rozwiązanie dla popytu i wymagań związanych z planowaniem zapasów.


Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA