Öka lönsamheten

Ta kontroll över ditt sortiment för att öka försäljningen & minska kostnader.

Tillämpa automatiskt den mest optimala lagermetoden för varje artikel i ditt sortiment. Spåra föränderliga produktlivscykler för att förhindra uppbyggnad av överlager när du maximerar försäljningen genom bättre tillgänglighet.

Öka kundnöjdheten

Överträffa kundernas förväntningar genom att sätta servicestandarden för er bransch.

Hitta den perfekta balansen mellan hög tillgänglighet och optimerade kostnader. Fyll på lager dynamiskt i hela ditt nätverk för att uppfylla leverans av kundorder som utlovat samtidigt som du minskar rörelsekapitalet i lager.

Förbättra överblicken

Få en omedelbar och tydlig överblick över hela processen med hjälp av en robust prognos.

Automatisera prognosen på tusentals SKU: er med hänsyn till volatilitet, trender och säsongsvariation. Förutse störningar i leveranskedjan innan det påverkar din verksamhet.

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra kunder inom fordonsindustrin uppnår i genomsnitt:

0 Lägre kostnader för expresshanterin
0 Mindre svinn
0 Färre lagerbrister
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x