Handel spożywczy: skuteczne zarządzanie zapasami

Klienci mierzą sukces detalisty poprzez świeżość sprzedawanych produktów. Jednakże, utrzymywanie wysokiego poziomu dostępności przy równoczesnej eliminacji strat jest nieustanną walką dla firm z branży spożywczej. Biorąc pod uwagę, że klienci żądają tylko najświeższych produktów i oczekują ogromnej ilości wyboru, ważne jest, aby firmy znalazły równowagę pomiędzy satysfakcją klienta a kontrolą kosztów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom prognozowania i codziennego planowania Slim4, można osiągnąć oczekiwaną przez klientów dostępność na półce, jednocześnie minimalizując nadmiar i straty.

Wyniki

  • 50% redukcji strat świeżych produktów
  • Poprawa dostępności na półkach do 99,9%
  • 15-20% redukcji kosztów zapasu

Responsywne zarządzanie zapasami

Rozwiązanie do zarządzania zapasami, Slim4, koncentruje się na zmniejszaniu nadwyżki zapasów i tym samym stratom dla całego firmą. Dzięki poprawie dokładności prognoz i stworzeniu dynamicznego zapasu bezpieczeństwa w oparciu o przewidywany dzienny popyt, zespoły łańcucha dostaw mogą dokładnie określić, kiedy złożyć zamówienie i ile zamówić.

Maksymalizacja dostępności na półce dzięki codziennemu planowaniu

Maksymalizacja dostępności na półkach ma bezpośredni wpływ na sprzedaż i, co może ważniejsze, na lojalność klientów. Jednakże, utrzymywanie nadmiernego poziomu zapasów może szybko prowadzić do strat, szczególnie w przypadku produktów o krótkiej dacie ważności. Slim4 pomaga firmom przewidywać popyt dzienny z większą dokładnością, biorąc pod uwagę datę ważności poszczególnych artykułów, a także wahania popytu.

Zoptymalizowany replenishment

Biorąc pod uwagę lokalne wahania popytu, sezonowość i pojawiające się trendy, Slim4, optymalizuje zapasy zarówno na poziomie DC, jak i na poziomie sklepu. Slim4 oblicza optymalny poziom zamówień zarówno na poziomie artykułu, jak i na poziomie sklepu, zapewniając, że firmy osiągają żądany poziom obsługi dla każdego artykułu, spełniając wszelkie wymagania dotyczące zapasów prezentacji. W ten sposób firmy mogą zredukować liczbę braków zapasu nawet o 50%.

Minimalizacja kosztów zapasu

Dzięki wykorzystaniu możliwości EOQ w Slim4, firmy z branży spożywczej mogą zminimalizować koszty logistyki, jednocześnie korzystając w pełni z różnych cen na różne jednostek zamawiania. Ze Slim4, codzienne zamówienia są dostosowywane do bieżących profili popytu, drastycznie zmniejszając ryzyko nadwyżki zapasów i prawie całkowicie unikając braków zapasów. Dzięki optymalizacji zamówień i harmonogramów dostaw firmy mogą automatycznie napełnić ciężarówki do pełna, a tym samym zredukować zarówno gaszenie pożaru, jak i presję dla zespołu przejęcia towarów.

Elastyczne zarządzanie promocjami i eventami

Nasze narzędzie do optymalizacji zapasów automatycznie oblicza wzrost sprzedaży w takich okresach, aby lepiej przygotować się do promocji i eventów sezonowych, takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wykorzystując konkretną prognozę, detaliści mogą zapewnić, że właściwy poziom zapasów jest dostępny we właściwym czasie, w celu pokrycia popytu i zminimalizowania nadwyżki na koniec eventu lub promocji.

Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

GÓRA