Food Industry

Eliminera svinn

Garantera produkternas färskhet med minimal lagerinkurans

Öka lönsamheten

Öka försäljningen genom bättre produkttillgänglighet

Synkronisera utbudet perfekt med den dagliga efterfrågan. Optimera lagerprocesserna för att leverera konstant höga tillgänglighetsnivåer samtidigt som kostnaderna minimeras.

Effektiv planering

Automatisera planeringen av hela sortimentet

Planera kampanjer, evenemang och nya trender med exakthet på den mest granulära nivån för artikel och lagerplats. Ta hänsyn till utgångsdatum, säsongsvariation och livscykler under förändring för att förhindra överlager och svinn.

Öka kundnöjdheten

Överträffa kundernas förväntningar med produkter av exceptionell fräschhet

Tilldela och fyll på lager dynamiskt i hela ditt nätverk för att ge kunderna de färskaste produkterna medan du håller lagernivåerna under noggrann kontroll.

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra livsmedelskunder uppnår i genomsnitt

0 Lägre kostnader för expresshantering
0 Mindre svinn
0 Mindre slut i lager
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska avfallet och förbättra försäljningen.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x