Optymalizacja zapasów dla firm z branży materiałów budowlanych

Jeśli chodzi o produkty budowlane, klienci oczekują, że dostawcy będą w stanie zapewnić wszystko w jednej chwili. Dlatego, aby odnieść sukces, kluczowa jest niezawodność. Jednakże, przy ogromnym asortymencie do zarządzania, zespoły łańcucha dostaw muszą zaspokajać potrzeby zróżnicowanej bazy klientów, obejmującej wszystko, od krajowych wykonawców budowlanych, po dystrybutorów materiałów dla profesjonalistów i majsterkowiczów. W związku z tym, utrzymanie zapasów pod kontrolą staje się coraz trudniejszym zadaniem dla przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Slim4 pomaga hurtownikom i dystrybutorom materiałów budowlanych optymalizować działania w łańcuchu dostaw, aby zapewnić klientom bardziej niezawodną obsługę!

Dlaczego warto optymalizować zapasy za pomocą Slim4?

  • Utrzymanie poziomu obsługi do 99,9%
  • Redukcja zapasów o 10-30%
  • Redukcja zaległych zleceń klienckich nawet o 60%

Zróżnicowane poziomy obsługi w celu zapewnienia optymalnej dostępności

Biorąc pod uwagę, że klienci oczekują obecnie od dostawców materiałów budowlanych niezawodnej obsługi, dostawy następnego lub nawet tego samego dnia, ważne jest, aby firmy te utrzymywały stale wysoki poziom dostępności. Jednakże, z uwagi na to, że wiele pozycji w asortymencie może być wysoce sezonowych, podczas gdy inne mogą być bardzo wolnorotujące, zastosowanie 100% poziomu obsługi do każdej pozycji szybko spowoduje kosztowną nadwyżkę zapasów i problemy z płynnością finansową.

Dzięki zoptymalizowanym poziomom obsługi, Slim4 pomaga hurtownikom skupić się na maksymalizacji dostępności produktów najważniejszych dla klientów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów łańcucha dostaw dla całe asortymentu. Definiując poziomy obsługi w oparciu o solidne klasyfikacje ABC i reguły biznesowe, Slim4 automatycznie optymalizuje zapasy bezpieczeństwa w celu zapewnienia stałego, wysokiego poziomu dostępności, przy jednoczesnym utrzymywaniu zapasu na minimalnym poziomie.

Przewiduj popyt dzięki bardziej niezawodnym prognozom

Przedsiębiorstwa sektora budowlanego zależą od dokładnych prognoz popytu, aby zagwarantować wysoki poziom dostępności, wymagany do spełnienia oczekiwań klientów. Biorąc jednak pod uwagę, że dostawcy materiałów budowlanych są często narażeni na długotrwałe terminy realizacji, wynoszące nawet kilka tygodni lub nawet dłużej, zespoły łańcucha dostaw muszą być w stanie przewidzieć popyt z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto, mając do czynienia z niestabilnymi profilami popytu, wahaniami sezonowymi i złożonymi cyklami życia produktu, przygotowanie rzetelnej prognozy jest łatwiejsze do powiedzenia, niż wykonania.

Nasz system do optymalizacji zapasów, Slim4, został zaprojektowany i stworzony, aby prognozować przyszły popyt z najwyższym możliwym poziomem dokładności. Dzięki ponad 25 algorytmom statystycznym, Slim4 automatycznie identyfikuje i stosuje metodę prognozowania lub kombinację algorytmów, która najlepiej pasuje do danego profilu popytu. W rezultacie, firmy z branży budowlanej mogą skorzystać z bardziej solidnych prognoz, które są prawdziwym odzwierciedleniem prawdopodobnego przyszłego popytu.

Zoptymalizuj zapasy w całej sieci dzięki wielopoziomowej optymalizacji zapasów

Aby odpowiadać na popyt klientów, wiele firm z branży budowlanej stworzyło ogromne sieci obejmujące wiele lokalizacji. Jednakże, przy tak dużym i złożonym zasięgu, którym należy zarządzać, poziomy zapasów mogą gwałtownie wzrosnąć w całej sieci, niepotrzebnie wiążąc cenny kapitał obrotowy, który można zainwestować gdzie indziej.

Dzięki Slim4 zespół łańcucha dostaw osiąga poziom widoczności i kontroli do optymalizacji zapasów w całej sieci. Dzięki jasnemu wglądowi w bieżące poziomy zapasów oraz popyt, nasz system do zarządzania zapasami umożliwia firmom optymalizację poziomu zapasów i dzielenie zapasów bezpieczeństwa na wszystkie poziomy operacji. Docelowo, dzięki możliwościom wielopoziomowej optymalizacji zapasów w Slim4, firmy z branży budowlanej mogą zmaksymalizować dostępność, jednocześnie minimalizując ogólne inwestycje w zapasy.

Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA