Produkty konsumenckie

Rynek produktów konsumenckich jest bardzo zróżnicowany i wysoce konkurencyjny. Aby odnieść sukces w tym trudnym sektorze, firmy muszą być w stanie zaspokoić popyt klientów tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe. Jednakże, wraz z rosnącym asortymentem, w połączeniu z ogromnymi sezonowymi wahaniami popytu, którym trzeba stawić czoła, utrzymywanie kontroli poziomu zapasu jest dużym wyzwaniem dla hurtowników i dystrybutorów dóbr konsumenckich.

Dzięki Slim4 hurtownicy i dystrybutorzy mogą zyskać kontrolę nad swoim asortymentem, aby obniżyć poziom zapasu nawet o 30%, jednocześnie zwiększając poziom obsługi do ponad 99,5%.

Poziomy obsługi: optymalizuj inwestycje w zapasy

Hurtownicy i dystrybutorzy są uzależnieni od wysokiego poziomu dostępności, dla zaspokojenia popytu klientów. Jednakże, mimo że osiągnięcie 100% poziomu obsługi w całym asortymencie może być utopią, w rzeczywistości nie jest to ani opłacalne, ani korzystne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ostatecznie, podczas gdy niektóre produkty muszą być cały czas przechowywane w magazynie, dla innych pozycji w asortymencie korzyść z posiadania wysokiego poziomu zapasów nie uzasadnia zamrożenia nieocenionego kapitału obrotowego. W rezultacie przedsiębiorstwa muszą skupić swoje inwestycje kapitału obrotowego na tych produktach, które są najbardziej potrzebne.

Poprzez wykorzystanie zaawansowanej funkcjonalności analizy ABC w Slim4, hurtownicy i dystrybutorzy produktów konsumenckich ustawiają dynamiczne poziomy obsługi dla każdego produktu w asortymencie. W oparciu o obowiązujące reguły biznesowe, Slim4 zapewnia firmom optymalny poziom zapasu bezpieczeństwa. Docelowo, dzięki Slim4 firmy mogą optymalizować dostępność w całym asortymencie, jednocześnie minimalizując kapitał zainwestowany w zapasy.

Automatyczny Replenishment: Maksymalizacja dostępności

Aby utrzymywać wysoki poziom dostępności, hurtownicy i dystrybutorzy muszą dysponować skutecznymi procesami replenishmentu. Jednakże, przy tak szerokim asortymencie, w połączeniu z długimi czasami realizacji, które są rezultatem polegania na globalnej bazie dostawców, zapewnienie efektywnego procesu replenishmentu jest często łatwiejsze do powiedzenia niż wykonania. Poprzez automatyzację całego procesu replenishmentu do 95% asortymentu, Slim4 eliminuje stres, pozwalając zespołowi łańcucha dostaw skupić swój czas i uwagę na ważniejszych problemach.

Biorąc pod uwagę sezonowość produktu, nadchodzące promocje, przyszłe zlecenia klienckie i pożądany poziom obsługi, a także szereg innych czynników, Slim4 automatycznie określa zarówno najbardziej odpowiedni czas i wielkość zamówienia. W przypadku produktów o bardziej nieregularnych profilach popytu lub bez historii, takich jak nowe produkty wymagające interwencji człowieka, Slim4 automatycznie powiadamia planistów. Wynik: hurtownicy i dystrybutorzy mogą cieszyć się bardziej harmonijnym procesem replenishmentu.

Transakcje sprzedażowe: poznanie dokładnych wymagań klientów

W celu podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zarządzania zapasami, zespoły łańcucha dostaw muszą mieć jasny i wiarygodny wgląd w popyt. Jednakże, biorąc pod uwagę, że typowa baza klientów hurtownika lub dystrybutora produktów konsumenckich może obejmować wszystko, od międzynarodowych sieci detalicznych, po niezależne sklepy, a nawet końcowych konsumentów, ogólny podgląd popytu jest po prostu niewystarczający. Ostatecznie, biorąc pod uwagę, że zachowania zakupowe będą się znacznie różnić między różnymi grupami klientów, zespoły łańcucha dostaw muszą mieć widoczność popytu także na szczegółowym poziomie klienta, dla zapewnienia podejmowania optymalnych decyzji dotyczących zapasów.


Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA