Produkcja artykułów konsumenckich

W ciągu ostatnich 20 lat żaden przemysł nie zmienił się tak znacząco, jak produkcja artykułów konsumenckich. Przez wieki produkcja była budowana na lokalnych źródłach i klientach czekających na swoje artykuły. Globalizacja wszystko zmieniła: podczas, gdy czas dostawy przesunął się z tygodni na miesiące, ponieważ firmy w coraz większym stopniu polegają na zagranicznych dostawcach, popyt jest bardziej zmienny niż kiedykolwiek wcześniej.

Prognozowanie: utrzymywanie dobrze naoliwionego łańcucha

Bez odpowiedniego wglądu, działalność może szybko zostać zalana nadmiernymi zapasami, ponieważ firma inwestuje cenny kapitał obrotowy w komponenty i wyroby gotowe, które po prostu nie są potrzebne. Albo, co gorsza, cała działalność może zostać narażona na kosztowne wąskie gardła i opóźnienia, ponieważ artykuły wymagane do zaspokojenia popytu, są zwyczajnie niedostępne!

Niezależnie od tego, czy firma działa w środowisku produkcji na zapas czy produkcji na zamówienie, zespoły w łańcuchu dostaw polegają na dokładnych prognozach, aby starannie określić co zamówić w jakiej ilości, jak również jakie artykuły powinny zostać wyprodukowane. Ze względu na niestabilne profile popytu w połączeniu z ogromnymi wahaniami sezonowymi i długimi czasami realizacji, producenci artykułów konsumpcyjnych muszą mieć jasny wgląd w przyszły popyt, aby dostosować cały proces produkcyjny do potrzeb swoich klientów.

Ze Slim4 producenci mogą prognozować popyt z większą dokładnością. To z kolei umożliwia zespołom planowania opracowywanie solidnych planów popytu uwzględniających wskaźniki zużycia, minimalną ilość zamówienia, niezawodność dostawcy i, co najważniejsze, czasy realizacji.

części do zarządzania zapasami

Optymalizacja poziomu obsługi: skupienie się na najważniejszych artykułach

W środowiskach produkcyjnych, systemy MRP zwykle obliczają zapotrzebowanie na zapasy na podstawie produkcji, a tym samym zakładają 100% poziom obsługi. Jednakże, w przypadku wielu artykułów po prostu nie jest to konieczne. Ostatecznie, biorąc pod uwagę, że niektóre artykuły, które stanowią część receptury, będą bardziej dostępne i będą miały krótszy czas realizacji, firmy muszą poświęcić swój czas, uwagę i inwestycje kapitałowe na najważniejsze komponenty.

Slim4 umożliwia firmom przyjęcie bardziej strategicznego, zróżnicowanego podejścia do poziomu obsługi, które doskonale równoważy kompromis pomiędzy wymogami materiałowymi a kosztami zapasów. W oparciu o reguły biznesowe umożliwia to producentom maksymalizację dostępności przy jednoczesnej optymalizacji kapitału zainwestowanego w zapasy.

S&OP to praca zespołowa

Jeśli chodzi o planowanie popytu i produkcji, ważne jest, aby finanse, sprzedaż, marketing i zespoły operacyjne były objęte procesem decyzyjnym. Jednak, aby zsynchronizować kluczowe decyzje dotyczące łańcucha dostaw w zakresie zarządzania portfolio artykułów, planowania popytu i prognozowania sprzedaży, planowania dostaw, planowania zapasów i zakupów, producenci muszą mieć dobrze zdefiniowane procesy S&OP.

Ze Slim4, cała firma może skorzystać z potężnych możliwości optymalizacji zapasów. Poprzez dostarczenie ”jedynego prawdziwego” źródła danych dotyczących popytu, Slim4 wspiera cały proces S&OP, pomagając producentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących łańcucha dostaw.

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej dzięki Slim4

Ze Slim4, producenci mogą zoptymalizować całe swoje podejście do zarządzania zapasami. Poprzez dokładniejsze prognozowanie, firmy mogą określić dokładne wymagania dotyczące zapasów, optymalizując w ten sposób koszty łańcucha dostaw, maksymalizując produktywność, a ostatecznie, zapewniając klientom lepszą obsługę niż kiedykolwiek wcześniej.


Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!

Rozwiązania wspomagające prosperowanie i rozwój firmy

Slimstock oferuje wiele rozwiązań, które już dziś mogą pomóc firmie.

GÓRA