Handel wielobranżowy: maksymalizacja obrotów przy minimalizacji nakładów inwestycyjnych

Jak dobrze zrównoważony jest zapas? Utrzymywanie kosztów na minimalnym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że odpowiedni towar jest dostępny na półce, może stanowić duże wyzwanie dla menedzerów pracujących w sektorze wielobranżowym. Z jednej strony rozczarowani klienci mogą być zmuszeni do udania się do konkurencji. Z drugiej strony, utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów wymaga wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych. Slim4 pozwala detalistom na dynamiczne i zintegrowane podejście do zarządzania zapasami, co z kolei umożliwia firmom generowanie większych zysków z inwestycji w zapasy.

Równoważenie poziomu zapasu z oczekiwanym popytem

Jak zarządzać pikami w sprzedaży? Jak trendy wpływają na popyt? Czy są jakieś powtarzające się profile sezonowe? Biorąc pod uwagę profile i trendy sprzedaży zarówno na poziomie pojedynczego sklepu, jak i na poziomie krajowym, Slim4 dynamicznie oblicza prognozy dla każdego artykułu w każdej lokalizacji. Slim4 uwzględnia również trendy sezonowe, cykle życia produktów, a także pożądany poziom obsługi.

Promocje: 80% zmartwień na jedyne 20% sprzedaży

Systemy ERP nie są zaprojektowane, by radzić sobie w dynamicznym środowisku handlowym, szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie promocjami. Dzięki wykorzystaniu Modułu Promocyjnego w Slim4, detaliści mogą gromadzić zapasy w centrum dystrybucyjnym w okresie poprzedzającym promocję, która następnie umożliwia dynamiczne przydzielanie zapasy w celu wykorzystania lokalnych możliwości sprzedaży. Co więcej, aby uniknąć strat w sprzedaży w dobrze prosperujących sklepach, a także aby zminimalizować nadmierne zapasy w nierentownych sklepach, Slim4 stale monitoruje stany magazynowe, dzięki czemu detaliści mogą znacznie lepiej reagować na popyt. Ponadto, poprzez wyodrębnienie popytu promocyjnego z kalkulacji prognoz, Slim4 zapewnia, że przyszłe prognozy pozostają dokładne poza akcjami promocyjnymi.

centrum handlowe

Właściwa strategia wielokanałowa

Jak ustalić, jak najlepiej rozdzielić zapasy na sklepy stacjonarne i sklep internetowy? Poprzez przyjmowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania zapasami w całym łańcuchu dostaw, dla zapewnienia zrównoważonego poziomu zapasów we wszystkich kanałach i lokalizacjach. Slim4 wskazuje, gdzie najlepiej przechowywać zapasy, a także w jakich ilościach. Na przykład, w przypadku artykułu krótko magazynowanego, który również znajduje się w końcowej fazie cyklu życia produktu, można nadać priorytet sklepom stacjonarnym, dla maksymalizacji satysfakcji klienta; szczególnie tam, gdzie występuje wysoki stopień integracji sklepów stacjonarnych i internetowych. To, z kolei, zapobiega utraconej sprzedaży i zapewnia że zapasy są używane najbardziej optymalnie.

Uwzględnienie planogramów

Dla wielu sprzedawców wielobranżowych, planogramy stanowią podstawową formułę, na podstawie której detaliści może uzyskać zróżnicowany obraz konkurencji. Jednakże, gdy nadszedł czas, aby zmienić planogram, ważne jest, aby nowe artykuły były wprowadzane i stare wycofywane w odpowiednim czasie. Slim4 w pełni wspiera ten proces i zapewnia, że wprowadzanie artykułów opiera się na przewidywanej sprzedaży. Biorąc pod uwagę minimalne i maksymalne zapasy półkowe, Slim4 zapewnia, że zapasy są replenishowane w odpowiedniej ilości z poziomie centralnym.


Erik de Witte

Slimstock PL

Twój partner w zarządzaniu zapasami

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Slimstock może pomóc Twojej firmie!
GÓRA