Uppnå överlägsen drift

Öka produktiviteten och förbättra servicen

Reducera kostnader

Effektivisera processer för att sänka försörjningskedjans kostnader

Eliminera dyra planeringsfel för att minimera flaskhalsar och förhindra uppbyggnad av överlager. Använd tillförlitlig data för att optimera arbetsflöden inom din tillverkning, vilket sparar både tid och pengar.

Verbeter klanttevredenheid

Öka kundnöjdheten

Bli mer responsiv för kundernas efterfrågan

Säkra tillgängligheten av kritiska komponenter mot volatiliteten i försörjningskedjan. Prognosera exakt för både beroende och oberoende efterfrågan för att leverera kundorder som utlovat.

Effektiva inköp

Bestäm den optimala ordervolymen för varje komponent

Ta fler och bättre strategiska inköpsbeslut. Ta hänsyn till alla leverantörsbegränsningar för att minimera fraktkostnaderna samtidigt som du utnyttjar rabattmöjligheter och volymrabatter.

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

Tom Debal

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra tillverkande kunder uppnår i genomsnitt:

0 Lägre kostnader för expressorder
0 Mindre svinn
0 Färre stockouts
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

Slimstock