Inventory Optimization
reduce costs

Reducera kostnader

Effektivisera processer för att sänka försörjningskedjans kostnader

Eliminera dyra planeringsfel för att minimera flaskhalsar och förhindra uppbyggnad av överlager. Använd tillförlitlig data för att optimera arbetsflöden inom din tillverkning, vilket sparar både tid och pengar.

improve customer satisfaction

Öka kundnöjdheten

Bli mer responsiv för kundernas efterfrågan

Säkra tillgängligheten av kritiska komponenter mot volatiliteten i försörjningskedjan. Prognosera exakt för både beroende och oberoende efterfrågan för att leverera kundorder som utlovat.

efficient purchasing

Effektiva inköp

Bestäm den optimala ordervolymen för varje komponent

Ta fler och bättre strategiska inköpsbeslut. Ta hänsyn till alla leverantörsbegränsningar för att minimera fraktkostnaderna samtidigt som du utnyttjar rabattmöjligheter och volymrabatter.

MEON LOGO White
102 MEON

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Desigual logo black
fran sanchez

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Vivera B.V. logo
vivera case study

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

DASSY logo 1
tom debal

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

Springpack Logo 600x210 1

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra tillverkande kunder uppnår i genomsnitt:

0 Lägre kostnader för expressorder
0 Mindre svinn
0 Färre stockouts
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x