Prognotisering av efterfrågan

Sam Phipps

Senast uppdaterad: June 14, 2023 | 6 minutes
Sam Phipps Slimstock Round

Prognotisering av efterfrågan

Att ta kloka affärsbeslut kan vara avgörande för en vinst eller förlust. För bäst chans till att fatta rätt beslut är effektiva prognoser ditt bästa verktyg.

Det spelar ingen roll om du tittar på lagernivåer eller om du tittar på hela verksamheten i stort, prognotisering av efterfrågan är avgörande.

Tillförlitlighet är nyckelordet

Huvudsyftet med prognoser på produkter är att få en stabil bild av den framtida efterfrågan. Svårare än så behöver det inte vara.

Skillnaden i resultat mellan dem som har exakta prognoser och dem som inte har det är enorm.

Forskning visar att företag med exakta prognoser uppvisar betydande resultatförbättringar jämfört med företag som kämpar för att förutse vad som komma skall.

Statistiskt säger man att 79 % av företag med högpresterande leveranskedjor uppnår en intäktstillväxt över genomsnittet.

Trots de överväldigande bevisen för hur viktigt det är att prognostisera efterfrågan är det dock en häpnadsväckande 69 % av företagen erkänner att de har begränsad insyn i sin leveranskedja .

Om du vill undvika att bli en av dessa begränsade företagen, läs vidare.

 

Demand Forecasting Cartoon Magnifying

 

Hur kan du förbättra din prognosprocess?

Vi kan med säkerhet säga att du kommer tjäna pengar genom att förbättra din metod gällande prognostisering av efterfrågan. Så enkelt är det. Under kommande stycken ska vi försöka besvara och vägleda dig, så bra som möjligt.

Vi kommer att utforska följande:

 • Hur du definierar prognoser för efterfrågan i ditt företag.
 • Vilka steg du bör inkludera i din prognosprocess
 • Vilka egenskaper som finns i positiva prognoser
 • Hur man upptäcker en bra efterfrågeprognos
 • Vilka verktyg och tekniker behöver du i din verktygslåda för efterfrågeprognoser?

Vad är prognostisering av efterfrågan?

Prognoser kan ha olika betydelser för olika team.

Men när vi talar om “prognoser av efterfrågan” talar vi om metoden att uppskatta den framtida efterfrågan på en produkt eller kategori. Detta är en viktig del av din bredare efterfrågeplanering och S&OP process.

För att skapa en korrekt prognos av efterfrågan måste du analysera den historiska datan, marknadstrender och andra indikatorer som du har tillgång till för att göra dina prognoser så välgrundade som möjligt.

Syftet med dessa prognoser är att fatta bättre beslut. Beslut om tex, orderkvantiteter, produktion, prissättning och marknadsföring.

Om du vill ha en hållbar lönsamhet så är det inte ett smart val att gissa på hur mycket du behöver av produkt A eller B. Du behöver en uppskattning som ligger så nära det faktiska antalet som möjligt.

På så sätt undviker du överfyllda lager, lageruttag och lösa produktionsscheman.

Och i en värld där kunden är nummer ett, är det en risk att inte anpassa de interna insatserna.

Varför är det så svårt att förutse efterfrågan?

För vissa företag är det som att försöka förutsäga ett vinnande lottnummer, när dom gissar på vad deras kunder vill ha om sex månader.

Därför är det så viktigt att du använder alla verktyg som står till ditt förfogande för att öka dina chanser.

Men med så många olika orsaker som kan påverka efterfrågan, vilken faktor fokuserar du mest på?

Hur bedömer du efterfrågan på tillväxtmarknader eller på nya produkter?

Och vad händer om masterdata som du förlitar dig på är ofullständig eller opålitlig? Vad händer om saker och ting förändras och dina uppgifter snabbt blir inaktuella?

De brännande frågorna ovan uppmanar dig, och alla företag som vill ha en fördel, att kontinuerligt samla in och analysera så mycket data som möjligt för att förbättra de beslut du fattar.

Planering av efterfrågan är inte något man gör i januari och sedan slappnar av. Det är en ständigt närvarande och viktig aktivitet som bör utgöra en stor del av din planeringsprocess.

Om du inte förstår hur dina kunder beter sig idag, hur kan du då förutse vad de vill ha imorgon?

Vilka är fördelarna med efterfrågeprognoser?

Om du behöver fler bevis på fördelarna med prognoser för efterfrågan, se nedan.

De positiva aspekterna är många och är inte begränsade till beräkningar av resultatet eller till att hålla sig flytande. Inte för att det inte är skäl nog att ta dina efterfrågeprognoser på allvar.

1. Bättre lagerhantering

Ju mer exakta dina prognoser är, desto bättre kan du hantera dina lagernivåer . Det innebär ökad effektivitet, mindre slöseri, lägre kostnader och högre vinster.

2. Förbättrad produktionsplanering

En bra planering kan dramatiskt öka din förmåga att anpassa produktionen till efterfrågan. På så sätt får du bättre möjligheter att hantera tid och resurser och minimera ytterligare svinn.

3. Sammanhållen planering

Är alla dina team på samma sida av spelplanen? Genom att ge en enhetlig bild av den framtida efterfrågan kan du se till att dina sälj-, marknadsförings-, ekonomi- och verksamhetsteam arbetar utifrån samma siffror.

4. Förbättrad förvaltning av leveranskedjan

Det är svårt att fatta bra supply chain management beslut om vilka material du behöver, vilka leverantörer du samarbetar med och till och med var du ska investera din tid om du inte har en tydlig bild av vart ditt företag är på väg.

En bra efterfrågeprognos ger ditt team den klarhet och inriktning de behöver för att vidta de bästa åtgärderna i leveranskedjan.

5. Stärk din finansiella ställning

Ju bättre dina efterfrågeprognoser är, desto bättre är din förmåga att prognostisera kassaflöde, intäkter och övergripande finansiell hälsa. Något som borde vara musik i öronen på din ekonomigrupp!

6. Större medvetenhet om risker och möjligheter

Det blir det lättare att ta sig an nya möjligheter och det kommer även att hjälpa dig upptäcka risker mycket tidigare. Något som andra företag kämpar med, vilket ger dig en ständig fördel gentemot dina konkurrenter.

7. Upptäck möjligheter till kontinuerlig optimering

Med rätt insikter blir det också lättare att fastställa meningsfulla KPI:er. Ännu viktigare är att du får en djupare insikt i vilka spakar du kan dra i för att nå dina affärsmål.

8. Stärk dina medarbetare

Slutligen finns det ingen anställd som inte kan förbättra sin framgång med en bättre prognos. Det gäller även intressenter utanför området, t.ex. kunder och leverantörer.

Ju större öppenhet du har, desto bättre kan du fatta välgrundade beslut, minska kostnaderna och förbättra effektiviteten, vilket bara kan leda till bättre vinster.

Prognostisering av efterfrågan

Förhoppningsvis är du nu helt övertygad om fördelarna med prognostisering av efterfrågan. Men nu är det dags att ta detta till nästa nivå. I nästa avsnitt kommer vi att undersöka hur du kan optimera din strategi för efterfrågeprognoser.

Precis som med många andra saker i leveranskedjan är det bäst att börja med att implementera rätt process. Men för att skapa en smidig och framgångsrik process för prognostisering av efterfrågan måste du tänka på följande steg:

1. Definiera ditt mål

Vad är syftet med din prognos?

Kommer den att användas för ekonomisk planering? För lagerhantering? Försäljningsplanering? Marknadsföring? Eller en kombination av alla dessa?

2. Tänk på vem som kommer att använda prognosen.

VD:n, oavsett om det är du eller någon annan, kommer att behöva en annan detaljeringsgrad i prognosen jämfört med ditt planeringsteam.

VD:ar behöver av naturliga skäl insikter på hög nivå. De behöver en analys av de stora sammanhangen för att kunna fatta beslut om verksamheten för de kommande 12-18 månaderna. Detta innebär att de behöver en efterfrågeprognos som omfattar en bredare grupp produkter, affärsområde eller tidshorisont.

Efterfrågeplaneringsteamet måste dock analysera en prognos i mikroskopisk detalj. De behöver tillräckligt med information för att kunna fatta kortsiktiga beslut om påfyllning, beställningsmängder och lagerfördelning.

3. Definiera egenskaperna hos din prognos.

När du vet vem som kommer att använda din prognos har du bättre möjligheter att definiera den.

För att göra den så användbar som möjligt, se till att du tittar på:

 • Tidslinjer
 • Prognoshierarki
 • Produkttyper
 • De olika platser och försäljningskanaler som du behöver planera
 • Måttenheter, t.ex. försäljningsomsättning, volym eller orderrader.

4. Välj det bästa prognossystemet för dig

Det finns ett antal olika sätt att förutse efterfrågan. Vi kommer att titta på dem alla i detalj senare, men tänk på följande:

 • Tillgången till uppgifter
 • Planeringshorisonten
 • Efterfrågans komplexitet
 • Nivån på den noggrannhet som krävs
 • Den kunskap, expertis och de resurser som du har tillgång till
 • Den tid som behövs för att skapa prognosen.

5. Samla in alla uppgifter du kan

När du har genomfört stegen ovan kan du tänka på data.

Oavsett om du tittar inifrån (internt, inte existentiellt), externt eller från marknaden, är du bättre rustad ju mer data du har. Men du måste också veta vilka uppgifter du ska ta hänsyn till och vilka du ska ignorera.

Historisk försäljning, kundbeteende, marknadstrender, säsongsvariationer, leverantörsprognoser och stora datakällor är alla användbara. Men vissa kan vara mer användbara än andra.

Om du samlar in rätt data är det troligare att du får högre vinster och slår dina konkurrenter.

Man Working On Slim4 software

UTFORSKA SLIM4

Boka en demo

Hur ser en bra efterfrågeprognos ut?

Den hårda sanningen är att prognoser till sin natur är i bästa fall gissningar. Ju mer data man har, desto bättre blir naturligtvis dessa gissningar.

Men det finns fortfarande en mängd faktorer som kan förändra landskapet.

Om du inte lyfter fram dessa faktorer kommer de snabbt att motverka din prognos framför dina ögon.

Så hur gör de bästa företagen i landet för att förutse efterfrågan? Hur bedömer de kontinuerligt vad deras kunder vill ha och anpassar sina insatser till detta?

Här är några tips:

1. Kontinuerlig validering avgör processen för prognostisering av efterfrågan

Marknadsinsikter kan ta statistiska prognoser baserade på historiska försäljningsdata och ge dem en gåva av framsynthet. Säg att du säljer kontorsutrustning och att du har sålt slut på bärbara datorställ kontinuerligt under låsningen, betyder det att du kommer att fortsätta med det nu?

Eller innebär det faktum att folk återgår till kontorslivet att försäljningen kommer att avta?

Historiska försäljningsuppgifter kan ge dig en ögonblicksbild, men oftast är det inte hela bilden. De mest framgångsrika företagen underbygger sina prognoser med insikter från marknaden.

På så sätt inför de en valideringsprocess. Om det görs på rätt sätt kommer detta att involvera olika team och leda till ett samförstånd om bästa praxis.

2. Den är begriplig och lätt att förklara

En efterfrågeprognos bör inte vara så komplex att ingen förstår den. Tvärtom. Den ska vara lätt att förstå för alla intressenter.

Dessutom måste den kunna förklaras. Lätt att förklara. Både de insikter som finns i den och de önskade åtgärder som följer av den.

3. Den ska kunna registreras och mätas.

Om du inte registrerar noggrannheten (eller snarare felet) i din efterfrågeprognos kommer du aldrig att få veta om du låg 0,5 % eller 50 % fel.

Och det är viktigt: 0,5 procent är en vild framgång. 50 % är ett totalt misslyckande.

Att veta vilken du var närmast kommer att vara till hjälp nästa gång du måste skapa en. Vilket bör ske snart.

Ju mer du mäter din prognos, desto bättre kan du anpassa den och göra ändringar.

Fel som du inte vet att du gör kommer att upprepas om och om igen.

4. Varje efterfrågeprognos bör ha en ägare.

Varje prognos som du skapar måste ha en ägare. Någon som är ansvarig för dess framgång och noggrannhet. Utan en ägare är det mer sannolikt att den faller platt till marken än att den skapar en konkurrensfördel.

Kom ihåg att de beslut som du fattar på grundval av denna prognos kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Om det är du som fattar besluten tar du det yttersta ansvaret om de är felaktiga.

Hur du skapar din egen prognos för efterfrågan

Det finns många olika modeller som du kan överväga när du funderar på att utforma din egen efterfrågeprognos. Naturligtvis finns det för- och nackdelar med varje modell. I vissa fall kan en kombination av dem ge dig de bästa resultaten.

I nästa avsnitt kommer vi att undersöka några av de vanligaste metoderna för prognostisering av efterfrågan.

Vilka modeller för prognostisering av efterfrågan bör du använda?

1. Analys av tidsserier

Vad kan försäljningen från de senaste 12 månaderna förutsäga för det kommande året? Det är förutsättningen för tidsserieanalysen.

Detta är en av de vanligaste metoderna för statistisk prognostisering av efterfrågan, och det är en praktisk metod att sätta sig in i.

Den letar efter mönster i data som kan upprepas i framtiden. Det gör det också möjligt att se vad som kan ha påverkat dessa mönster och göra prognoserna mer exakta.

Det finns mer än en typ av modell även i denna analysfunktion. Det finns modeller för glidande medelvärden, exponentiell utjämning och ARIMA-modeller (autoregressiva integrerade glidande medelvärden).

Varje modell använder en annan metod för att analysera uppgifterna. Du bör vara uppmärksam på vilken modell du behöver för att öka din potentiella framgång.

2. Bedömningsbaserad prognostisering av efterfrågan

Hur sannolikt är det att personerna i ditt företag kan göra bra prognoser om framtida efterfrågan? Svaret på den frågan beror på hur stark deras förmåga är och varierar beroende på företag, team eller till och med person.

En av de största utmaningarna när det gäller effektiv prognostisering av efterfrågan är att data bara kan säga en viss mängd.

Om du är ett nytt företag, eller om du lanserar en ny produkt på en ny marknad, finns det nästan säkert en brist på data som du kan lita på. Det skulle göra bedömningsbaserade prognoser värda att överväga.

Samma sak kan sägas om marknader med höga nivåer av störningar, med tanke på den begränsade förmågan hos maskininlärning och statistisk modellering på okända områden.

Om din metod för prognostisering av efterfrågan säkerställer att du aktivt samlar in marknadsinsikter kommer du att vara bättre informerad och därmed ha större chans att skapa en korrekt prognos.

För att ge dig själv de bästa möjligheterna att lyckas med bedömningsbaserad modellering måste du undersöka ett stort antal områden. Det kan vara marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, samtal med kunder, ditt säljteam och till och med externa marknadsexperter.

Om du överväger detta tillvägagångssätt kan det hjälpa dig att analysera faktorer som inte fångas upp av andra modeller.

Men som med alla andra modeller finns det nackdelar att ta hänsyn till.

Är de personer som gör dessa bedömningar helt opartiska? Tar de beslut enbart på grundval av uppgifter eller med fördomar på grund av sina egna känslor om produkter eller marknader?

Kan du också upprepa denna process? Det är ofta mycket svårt att få fram samma siffror med olika intressenter, vilket gör det svårt att upprepa bedömningsbaserade prognoser på lång sikt.

3. Analys av orsakssamband

Kausalanalysen identifierar orsakssamband som påverkar efterfrågan. Det innebär att man analyserar data för att visa hur förändringar som pris, kampanjer eller ekonomiska indikatorer kan förändra efterfrågan.

Kausalanalys kan användas för att göra både kortsiktiga och långsiktiga prognoser och innebär ofta att man använder experiment för att testa orsakssambanden mellan variabler.

4. Regressionsanalys

Regressionsanalysen undersöker sambandet mellan efterfrågan och flera andra variabler. Oavsett om det handlar om pris, marknadsandelar, miljö- eller marknadsförhållanden.

Denna typ av analys gör det möjligt att bedöma hur en förändring av en av variablerna kan påverka efterfrågan. Och därmed optimera dem. Vilket underlättar planeringen av leveranskedjan.

Vad är skillnaden mellan kausalanalys och regressionsanalys?

En viktig skillnad mellan kausalanalys och regressionsanalys är att kausalanalysen tenderar att fokusera på specifika variabler, medan regressionsanalysen är mer omfattande och tar hänsyn till flera variabler.

En annan skillnad är att orsaksanalysen ofta innebär att man experimenterar för att testa. Regressionsanalyser bygger vanligtvis på historiska data och statistisk modellering.

5. Maskininlärning

Kapaciteten hos maskininlärning och AI är ganska imponerande. Om du använder dessa avancerade tekniker för att analysera tidigare data och fatta välgrundade beslut om framtida efterfrågan kan du spara tid och pengar.

Genom att ge historiska data till en plattform för maskininlärning kan du ta fram mönster och göra det mycket lättare att uppskatta framtida efterfrågan. Särskilt när mer traditionella metoder kanske inte räcker till.

Om du är verksam i en bransch där branschen förändras snabbt och utan förvarning kan det vara otroligt användbart att stödja din prognos med maskininlärning. AI definieras som sådan eftersom den fortsätter att lära sig.

Teoretiskt sett borde alltså precisionen i din prognos med hjälp av maskininlärning förbättras med tiden.

Det finns naturligtvis fallgropar. Om man inte har tillräckligt med data att analysera kan det leda till en begränsad prognos. Om man förlitar sig för mycket på uppgifter som är ofullständiga eller felaktiga kan det leda till ett misslyckande.

Hur kan du förbättra noggrannheten i dina prognoser för efterfrågan?

Genom att välja den bästa prognosmodellen för dig kan du göra prognoserna mer exakta och därmed hjälpa dig att fatta välgrundade och välgrundade affärsbeslut.

Men även då finns det steg som du kan ta för att få fram rikliga insikter och skapa större klarhet i din verksamhet.

Nästa avsnitt handlar om hur du kan förbättra dina prognoser för efterfrågan ytterligare.

Aggregering kontra uppdelning

Uppgifter och deras användning i näringslivet har ökat enormt. Men som alla datavetare kommer att berätta för dig är det två helt olika saker att ha data och använda dem.

Vi talar ofta om vikten av att ha specifika lagerstrategier för varje SKU. Det är förståeligt att du kanske tänker att samma tankesätt skulle kunna hjälpa dig att göra prognoser.

Men det är inte alltid fallet.

Nedanstående diagram förklarar varför aggregering kan hjälpa dig i din prognos.

Demand Forecasting Picture Graph

Anledningen till att aggregering kan förbättra din modell för prognostisering av efterfrågan är att större datamängder är kraftfulla. Lagen om stora tal säger att ju större urvalet är, desto mer representativt är det för den större populationen.

Försäljningsuppgifter från en by kan aldrig relateras till ett helt land. Men om man tar samma uppgifter från fem städer i landet är det mycket mer sannolikt att de korrelerar.

Om du hittar fler datapunkter kan du ta bort bruset från anomalier. Det innebär att du hittar fler mönster och en större förmåga att ta hänsyn till variabler.

På samma sätt kan du tänka dig att du förutspår efterfrågan på en SKU som nyligen har lanserats. Det är osannolikt att du har en komplett datamängd. Men om du aggregerar prognoserna från kategorinivån kan du troligen få en bättre uppfattning om hur efterfrågan kommer att utvecklas för den aktuella produkten.

Här är några vanliga exempel på hur du kan sammanställa dina efterfrågeplaner:

 

Demand Forecasting Categories

 

En stor fördel med att använda aggregering är att det är mindre troligt att dina data påverkas av enskilda oregelbundenheter.

Om du däremot inte uppmärksammar de avvikelser som normalt sticker ut kan du missa viktiga data som kan påverka din verksamhet.

Om du bestämmer dig för att använda aggregering från fall till fall kommer du inte att gå fel.

Hur kan uppdelningen hjälpa dig?

Visst kan det vara till stor hjälp att samla in data. Du behöver dock fortfarande insikter på granulär nivå för att förstå efterfrågemönstren för varje enskild produkt.

Den lägsta granularitetsnivån i efterfrågeprognoser är vanligtvis en uppdelning av efterfrågeprognosen per SKU-plats eller till och med per kund.

De förstnämnda kan hjälpa dig att optimera din allokering och påfyllning för att se till att du kan möta den prognostiserade efterfrågan med minsta möjliga lagernivå.

Det senare kan hjälpa dig att identifiera vilka kunder som är mest lönsamma, vilka som har tillväxtpotential och vilka som endast står för en liten del av den prognostiserade efterfrågan.

Och varför ska du bry dig om detta? Denna ovärderliga insikt hjälper dig att se till att du investerar din tid, dina pengar och din energi i de delar av ditt företag eller dina kunder som tillför mest värde.

Hur kan “tidshinkar” skapa mer tillförlitliga och robusta efterfrågeprognoser?

En annan metod för att sammanställa dina efterfrågeprognoser är att dela upp dem efter tid.

Månadsprognoser brukar vara mer tillförlitliga än dagliga eller veckovisa prognoser. Anledningen till detta är att de tenderar att vara mycket mindre volatila. Det kan mycket väl förekomma skillnader från vecka till vecka eller till och med från dag till dag i hur många produkter som säljs, men under loppet av en månad jämnas dessa ut.

Här är några anledningar till varför prognoser av efterfrågan i månatliga hinkar är mer tillförlitliga:

1. Månadsprognoser har en större hink som bättre absorberar kundernas volatilitet.

Om någon normalt beställer från dig under månadens första vecka, men sedan beställer under den andra veckan, skulle det störa dina data kraftigt om de modellerades per vecka.

På månadsbasis skulle denna avvikelse absorberas och uppgifterna skulle vara lika användbara.

2. Månatliga prognoser kan vara effektivare.

Att skapa veckoprognoser kan vara mycket mer tids- och resurskrävande än att skapa månadsprognoser.

Vid månadsprognoser behöver du kanske samla in och analysera data en gång i månaden, medan du vid veckoprognoser kan behöva upprepa processen fyra eller fem gånger i månaden, beroende på antalet veckor i månaden.

3. Månadsvisa tidsramar hanterar säsongsvariationer bättre.

Alla företag har långsamma veckor. Föreställ dig att du befinner dig på en marknad som går ner i tempo under julen, det kinesiska nyåret eller kanske till och med under sommarsäsongen.

I veckoprognosmodeller kan dessa lugna veckor ge upphov till luckor som har ett större inflytande på din efterfrågeprognos. Följaktligen får du en mycket mer nervös prognos. Detta är i sin tur mycket svårare att planera utifrån.

Finns det någon användning för hinkar för veckovis prognostisering av efterfrågan?

Ja, det finns det. Men du måste veta när och hur du ska använda den på ett effektivt sätt.

Veckoprognoser kräver mer ansträngning än månadsvisa, men om det uppstår mönster som kräver oregelbunden, men repetitiv försäljningsaktivitet beroende på veckan i månaden, är det värt att tänka på det.

Här är ett fint exempel

Week Days in Week Sales Sales/Day
 1  5  324 64.8 
 2  7 132  18.6
 3  7  40  5.7
4  7  34  4.7
 5  4  10  2.5

Som du kan se på bilden kommer 60 % av försäljningen under månadens första vecka.

Genom att använda data som visar resultat som detta i en veckoprognosmodell kan du troligen vara mer lyhörd och vidta mer proaktiva åtgärder för att anpassa utbud och efterfrågan närmare varandra. Detta innebär att ni kan optimera lagernivåerna, förbättra intäktsstyrningen och därmed vinsten.

Lika viktiga användningsområden för veckoprognosmodeller kan vara om du har en kund som också använder en veckomodell. Att öka kopplingen mellan dig och dem kan vara ovärderligt för att öka precisionen och anpassa båda företagens insatser.

Hur kan Slim4 hjälpa dig att prognostisera efterfrågan med säkerhet?

Det finns mycket information i den här artikeln som förhoppningsvis kommer att vara till stor hjälp i din prognostisering av efterfrågan. Det är dock mycket att tänka på och det är då Slimstock och Slim4 verkligen kan hjälpa till.

Tycker du att kalkylblad är begränsande?

Försöker du förutse efterfrågan för hundratals eller tusentals SKU:er?

Försöker du planera flera efterfrågeströmmar och har bara ett litet team som kan hjälpa dig?

Slim4 kan hjälpa dig.

Ta reda på hur, genom att klicka här.

Vad är prognostisering av efterfrågan?

Prognostisering av efterfrågan är den process som många företag använder för att uppskatta den framtida efterfrågan på en produkt eller kategori. Genom att exakt förutse kundernas behov kan prognoser hjälpa dig att optimera verksamheten, produktionen och leveranskedjan.

Vilka är de bästa metoderna för prognostisering av efterfrågan?

Du kan förbättra noggrannheten och effektiviteten i deras efterfrågeprognoser genom att vidta några av följande åtgärder:

 1. Kombinera flera olika metoder för prognostisering av efterfrågan för att få den bästa bilden av den framtida efterfrågan.
 2. Berika din prognos med externa marknadsinformation
 3. Optimera dina Masterdata för att säkerställa att grunden för din efterfrågeprognos är robust.
 4. Övervaka och justera din prognos kontinuerligt
 5. Engagera den bredare verksamheten under hela prognostiseringsprocessen för att samla insikter och validera dina antaganden.
 6. Mäta och granska prognosfel för att identifiera områden som kan förbättras.

Vilka är de viktigaste metoderna för prognostisering av efterfrågan?

Det finns många olika sätt att prognostisera efterfrågan. De viktigaste metoderna för prognostisering av efterfrågan är dock bedömningsbaserad prognostisering av efterfrågan, tidsserieanalys, regressionsanalys och maskininlärning.

Hur kan programvara för prognoser av efterfrågan hjälpa mig att fatta bättre beslut?

Programvara för prognostisering av efterfrågan kan hjälpa dig och ditt team på flera sätt. Efterfrågeprognoser kan till exempel bidra till att förbättra prognosprecisionen, öka effektiviteten och förbättra samarbetet. Det är dock viktigt att notera att all teknik som programvara för prognostisering av efterfrågan bör understödja personalen och processerna i hela leveranskedjan.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x