S&OP în era digitală

Ana C. Pichot

Ultima actualizare: August 4, 2023

Cum puteți profita de tehnologie pentru o mai bună planificare a afacerii

În medii volatile și în schimbare, S&OP ajută întreprinderile să lucreze într-un mod mult mai agil.

Dacă obiectivul dvs. este de a porni pe calea excelenței operaționale, S&OP permite întreprinderilor să reducă decalajul dintre strategia lor și obiectivele operaționale zilnice. Cu toate acestea, pentru ca S&OP să funcționeze în mod eficient, oamenii, procesele și tehnologia trebuie să fie conectate fără probleme.

Cu sprijinul unui consultant expert și cu o formare adecvată, s-ar putea să constatați că jumătate din bătălie este deja câștigată. Însă adevărata provocare constă în alinierea și coordonarea echipelor interfuncționale pentru a permite o colaborare eficientă.

Deci, cum poate tehnologia să integreze oamenii și procesele din cadrul afacerii dumneavoastră? Și mai important, cum poate un instrument de planificare avansată precum Slim4 să vă ajute să deblocați întregul potențial al S&OP în afacerea dumneavoastră?

În acest articol, vom analiza elementele fundamentale ale S&OP și provocările cu care se confruntă întreprinderile în implementarea acesteia. Vom explora, de asemenea, modul în care Slim4 poate susține fiecare etapă a procesului dvs. pentru a vă ajuta pe dvs. și echipa dvs. să culegeți roadele acestui cadru strategic puternic.

Oameni Procese Tehnologie S&oP

Strategie și tactică în procesul S&OP

În contextul planificării vânzărilor și operațiunilor (S&OP), strategia și tactica sunt componente interconectate care joacă roluri distincte în procesul general de planificare. Iar termenii Above the line (deasupra liniei) și Bellow the line (sub linie) sunt utilizați în mod obișnuit pentru a face distincția între aceste perspective cheie.

S&OP strategic: deasupra liniei

Above the line (cunoscut și sub numele de S&OP descendent sau strategic) se referă la procesul de planificare la nivel înalt care se concentrează pe deciziile strategice legate de portofoliul de produse, cererea și oferta. Acesta implică discuții și decizii la nivel executiv privind previziunile de vânzări pe termen lung, strategiile de afaceri, tendințele pieței și alocarea resurselor. S&OP deasupra liniei acoperă, de obicei, un orizont de planificare mai lung, adesea luni sau chiar ani.

S&OP tactic: S&OP sub linie

Pe de altă parte, Below the line S&OP (cunoscut și sub numele de S&OP operațional sau S&OP tactic) se referă la procesul de planificare detaliată care are loc la niveluri mai operaționale ale organizației.

Aceasta implică transpunerea deciziilor strategice luate la nivel superior în planuri de acțiune pentru produse, regiuni sau perioade de timp specifice. S&OP Below the line S&OP se concentrează pe orizonturi de planificare pe termen mai scurt, de obicei săptămâni sau luni, și implică aspecte precum programarea producției, gestionarea stocurilor, planificarea achizițiilor și a distribuției.

Strategie vs tactică

Principalele diferențe între S&OP Above the line și Below the line pot fi rezumate după cum urmează:

Abordare strategică vs. tactică

S&OP above the line se concentrează pe luarea deciziilor strategice și pe planificarea pe termen lung, în timp ce S&OP below the line se concentrează pe planificarea tactică și operațională.

Vedere de ansamblu vs. vedere detaliată

S&OP la nivel superior implică discuții și decizii la nivel înalt, în timp ce S&OP la nivel inferior implică o planificare și o execuție mai detaliate.

Planificarea pe termen scurt vs. pe termen lung

S&OP Above the line acoperă, de obicei, un orizont de planificare mai lung, în timp ce S&OP Below the line acoperă orizonturi pe termen mai scurt.

Atât S&OP de tip “Above the line”, cât și S&OP de tip “Below the line” sunt componente importante ale unui proces S&OP eficient, deoarece ajută la alinierea obiectivelor strategice cu execuția operațională și asigură faptul că organizația este bine pregătită pentru a satisface cererile clienților, optimizându-și în același timp resursele.

Situația dificilă a S&OP

Provocarea pentru multe întreprinderi constă în faptul că strategia de vârf este adesea deconectată de execuția tactică și operațională de la nivel inferior. În plus, în condițiile în care există instrumente și procese disparate între diferitele echipe din cadrul organizației, realizarea unei planificări complet integrate va fi întotdeauna o luptă dificilă.

În ultimii 30 de ani, am dezvoltat platforma noastră de planificare a lanțului de aprovizionare Slim4 pentru a se afla în centrul procesului S&OP. Prin conectarea echipelor în jurul unei singure surse de adevăr, comunicările devin brusc transparente și fără întreruperi. Dar, mai important, încrederea între echipe crește, deoarece toată lumea înțelege impactul crucial pe care deciziile și acțiunile lor îl au asupra obiectivelor mai largi ale afacerii.

S&op 01

Slim4: O platformă completă pentru succesul S&OP

Cu Slim4, puteți optimiza etapele fundamentale ale unui proces S&OP pentru a crea vizibilitate și a încuraja colaborarea între echipe.

Este mai ușor să fii consecvent și angajat atunci când toate echipele știu ce au de făcut și ce se întâmplă în cadrul organizației. Prin reunirea tuturor cu o platformă de planificare unificată, Slim4 ajută întreprinderile să ia măsuri strategice, tactice și operaționale cu încredere.

Să aruncăm o privire mai atentă asupra unora dintre procesele S&OP cheie și a modului în care acestea sunt susținute de Slim4:

Colectarea și validarea datelor

Pentru ca S&OP să funcționeze eficient, aveți nevoie de date exacte și fiabile.

Din fericire, întreprinderile creează o mare cantitate de date. Și cu o combinație de date provenite de la clienți, furnizori și alți parteneri din lanțul de aprovizionare, nu există o lipsă de puncte de date care să fie utilizate.

Cu toate acestea, mulți au dificultăți în a capta aceste informații esențiale și în a le valida. Fără accesul la informațiile corecte, atât vizibilitatea, cât și capacitatea de luare a deciziilor echipelor dumneavoastră vor fi grav afectate. Pur și simplu, derularea procesului S&OP cu datele noastre robuste, este ca și cum ați conduce pe întuneric fără lumini.

Slim4 colectează automat datele de vânzări și de inventar din ERP. În plus, prin încorporarea datelor externe, Slim4 permite întreprinderilor să creeze o imagine cuprinzătoare a întregii operațiuni, stabilind în același timp o bază solidă pentru luarea eficientă a deciziilor.

Procesul de revizuire a managementului de produs

Gestionarea portofoliului de produse nu este o sarcină ușoară. Determinarea articolelor care ar trebui incluse în sortimentul dumneavoastră și a celor care ar trebui gestionate în afara acestuia necesită timp și, de multe ori, implică riscuri mari.

Dacă nu dispuneți de un sistem care să vă permită să luați aceste decizii într-un mod agil și rațional, operațiunea dvs. ar putea fi expusă la capcanele și a stocurilor învechite.

De la planificarea sortimentelor, lansări de produse noi, retrageri, promoții și planificarea evenimentelor, Slim4 sprijină întregul proces de revizuire a managementului de produs în cadrul unei singure platforme unificate.

Marele avantaj al unui proces S&OP este că promovează colaborarea și comunicarea. Comunicarea în timp util a modificărilor portofoliului de produse facilitează nu numai îmbunătățirea beneficiilor comerciale, ci și armonia între echipele interfuncționale.

Permițând schimbul transparent de informații și de perspective între toți membrii echipei, Slim4 reunește Vânzările, Marketingul și Operațiunile pentru a lua decizii aliniate privind portofoliul.

În plus, prin automatizarea execuției proceselor de sortare și prin furnizarea de alerte dinamice bazate pe excepții, Slim4 ajută la eliberarea timpului echipei dumneavoastră, menținând în același timp factorii de decizie în centrul atenției.

Haideți să aprofundăm puțin acest aspect.

Introducerea de noi produse

Fie că vă gândiți să lansați un nou produs pe piață, să introduceți un nou brand în catalog sau pur și simplu să extindeți sortimentul în general, toate acestea sunt exemple de decizii strategice de tip “above the line”. Cu toate acestea, ele au adesea un impact direct asupra execuției dvs. operaționale, adică Below the line.

De exemplu, dacă aveți misiunea de a lansa un nou produs pe o anumită piață, aceasta este o decizie strategică. Cu toate acestea, există, de asemenea, acțiuni operaționale care trebuie întreprinse, cum ar fi ajustarea etichetării, stabilirea logisticii de transport, respectarea cerințelor locale de sănătate și siguranță și așa mai departe.

Pentru un manager de produs, timpul de lansare pe piață este cel mai important, iar capacitatea de a pregăti intrarea pe piață din timp și cu inițiativele potrivite este fundamentală. Trebuie să știi cât să comanzi de la furnizor sau cât vei produce dacă vrei să intri pe piață cu o marjă bună și un produs de calitate.

În anticiparea lansărilor de noi produse, Slim4 vă permite să rămâneți concentrat strategic, oferind în același timp echipei dumneavoastră agilitatea de a răspunde la dinamica pieței. Prin crearea unei vizibilități asupra întregului dvs. sortiment și prin alertarea echipei dvs. cu privire la familiile de produse care pierd vânzări sau la lansările pe piață care înregistrează performanțe excesive, puteți lua măsuri proactive pentru a minimiza riscurile și a maximiza oportunitățile.

Planificarea promoțiilor, evenimentelor, introducerilor de produse și retragerilor de produse

Fie că este vorba de inițiative la nivel de produs, categorie, canal de vânzări sau chiar la nivelul întregii piețe, planificarea evenimentelor și a promoțiilor este o responsabilitate cheie pentru managerii de marcă și de produs.

De la planificarea campaniilor festive, a evenimentelor de vânzări unice și a ofertelor de Black Friday, la campanii de produse noi și chiar la gestionarea retragerilor de produse, Slim4 vă ajută echipa să anticipeze rapid impactul unei astfel de activități. Luând în considerare promoțiile anterioare și condițiile de piață, Slim4 ajută la anticiparea factorului de creștere pentru a determina potențiala creștere a volumului de vânzări.

Toate aceste planuri servesc echipei de vânzări și de marketing ca instrument de stimulare a cererii de produse, de consolidare a imaginii de marcă și de fidelizare a clienților. Slim4 captează toate aceste planuri și le transpune în cerințe de distribuție, producție și/sau achiziție. Ca urmare, întreaga dvs. operațiune din amonte este pregătită pentru a se asigura că stocul ajunge la punctul de vânzare, maximizând astfel oportunitatea de vânzări preconizată a promoției.

În plus, Slim4 oferă, într-un singur ecran, o imagine de ansamblu completă a stării și performanței fiecărei promoții. Comparând vânzările realizate cu planul, echipa dvs. poate evalua efectele promoționale, cum ar fi haloul, canibalizarea și saturația, pentru a optimiza promoțiile viitoare.

Procesul de revizuire a cererii

Unul dintre obiectivele fundamentale ale S&OP este obținerea unei viziuni unice asupra cererii viitoare, pe care să se poată baza întreaga organizație. Dacă există o singură versiune a adevărului, iar aceasta este împărtășită și înțeleasă de toți, sincronizarea strategiilor, tacticilor și planurilor în toate departamentele devine cu atât mai ușoară.

Obținerea acestui număr unic este puțin mai complicată. La urma urmei, pentru a susține atât deciziile de sus, cât și cele de jos, trebuie să înțelegeți nivelul preconizat al vânzărilor la un nivel de agregare adecvat și relevant, în raport cu care ne vom compara așteptările și ambițiile ca întreprindere sau buget.

Înțelegerea cererii preconizate la toate nivelurile relevante pentru întreprindere.

Întrucât fiecare echipă deține cunoștințe și informații în domeniul său de responsabilitate, “numărul” trebuie să poată fi creat și comparat la diferite niveluri. De exemplu, un manager de export va dori să vadă cum va arăta prognoza de vânzări pe diferite piețe sau țări de expansiune.

În schimb, un director regional de vânzări va dori să vadă previziunile de vânzări grupate pe teritorii de vânzări locale. Un manager de operațiuni globale poate chiar să dorească aceleași informații, dar grupate în vânzări pe regiuni sau continente.

Un manager de canal va dori să aibă vizibilitate asupra cererii în diferite canale, cum ar fi distribuitorii, garajele, marile lanțuri de supermarketuri, comercianții cu amănuntul, francizele, online. În cele din urmă, managerii de marcă, managerii de categorie și managerii de produs vor dori să vadă informații agregate pe marcă, categorie și familie.

Cu Slim4, este posibil să se creeze agregări personalizate dintr-o matrice care traversează mai multe componente geografice și mai multe componente de sortiment. în plus, Slim4 oferă opțiunea de a lua în considerare sau de a elimina cererea promoțională din plan. Ca urmare, afacerea poate crea o imagine solidă a cererii viitoare la toate nivelurile afacerii.

Definirea orizontului de planificare

Orizontul de planificare este, de asemenea, un aspect important. Din punct de vedere al planificării, trebuie să ne întrebăm: Care sunt riscurile? Sunt acestea gestionabile? Există o oportunitate pe piață? Își schimbă clienții noștri comportamentul?

De la anticiparea termenelor de execuție și a întreruperilor din lanțul de aprovizionare până la planificarea modificărilor capacității noastre de producție, a noilor utilaje sau chiar a înființării unor noi unități de producție, trebuie să planificăm la orizontul potrivit.

În Slim4 puteți determina orizontul de planificare cel mai adecvat, fie că este vorba de 12, 24 sau 36 de luni, și puteți include componenta de sezonalitate în planul de prognoză.

Traducerea unității de măsură

Următorul pas este să traducem “numărul” în diferite limbi, adică în diferite unități de măsură. În timp ce echipa de vânzări va dori să vadă planul de cerere în euro, cea de operațiuni va dori să îl vadă în unități, cea de finanțe va dori să îl vadă în marjă, iar cea de logistică în paleți sau containere.

Slim4 permite ca același plan de cerere să fie afișat în până la 11 unități de măsură diferite, inclusiv prețul liniei de vânzare la punctul de vânzare, astfel încât vânzările nete să fie integrate în planul de prognoză a cererii.

Creșterea organică și crearea de bugete

Modificările anuale ale listei de prețuri și creșterile structurale ale vânzărilor fac parte din previziunile noastre privind cererea. Slim4 ne permite să evaluăm creșterea organică preconizată prin creșteri de prețuri și prin creșteri ale volumului de vânzări la toate nivelurile de agregare.

Deoarece nu este ușor de creat bugetul anual, acesta reprezintă adesea o creștere procentuală în plus față de vânzările din anul precedent. Slim4 asistă companiile în crearea bugetului prin calcularea contribuției procentuale la vânzările anterioare sau la vânzările viitoare la toate nivelurile, inclusiv la componenta de creștere organică.

Slim4 evaluează și monitorizează lunar vânzările și previziunile și raportează prin intermediul diferiților KPI. Măsurând întotdeauna pornind de la o bază de referință și comparând cu anul, trimestrul sau luna precedentă, este posibil să știm dacă am crescut sau nu vânzările și să detectăm în timp cât de aproape sau cât de departe suntem de bugetul nostru.

Precizia previziunilor

Un proces S&OP este un sport de echipă, iar succesul sau eșecul va depinde în mare măsură atât de “cifre”, cât și de oameni. Prin urmare, va trebui să măsurăm cât de bun este procesul nostru S&OP. Vrem să știm dacă împărtășim suficiente informații cu clienții, furnizorii și colegii noștri de echipă și cât de bune sunt aceste informații.

Slim4 măsoară lunar, în mod automat, acuratețea previziunilor . Aceasta înseamnă compararea vânzărilor reale cu vânzările preconizate și, astfel, posibilitatea de a evalua dacă au fost incluși toți acei factori externi pe care doar echipele îi cunosc, cum ar fi tendințele pieței și tendințele celor mai importanți clienți, promoțiile și evenimentele.

Integrarea directivelor, a inițiativelor pe termen lung/leadurilor

Evaluarea condițiilor de piață și a concurenților noștri va influența deciziile noastre strategice. Ușurința de a intra pe o piață nouă ne poate determina să luăm o nouă inițiativă sau să deschidem un nou depozit regional pe o piață emergentă.

Sau, dimpotrivă, poate că sosirea concurenților pe o anumită piață ne va împinge către inițiative care implică lansarea de noi linii de produse și de producție sau noi acorduri cu furnizori strategici.

Slim4 afișează pe un singur ecran strategiile companiei sau directivele și diferitele inițiative sau pârghii ale acestora. Prin concentrarea pe diferite planuri de navigare, ne permite să avem o imagine reală a progresului planurilor convenite în timpul procesului S&OP, permițând gestionarea responsabilităților și a termenelor limită.

Slim4 permite crearea rapidă de inițiative pentru fiecare nivel de agregare, ceea ce face ca procesul decizional să fie mai agil. Slim4 transpune impactul preconizat în prognoză, în conformitate cu programul de execuție planificat. Acest lucru permite vizibilitatea asupra planului de acțiune anual pentru a atinge obiectivele bugetare.

În plus, puteți decide dacă doriți să mutați impactul inițiativei la nivelul SKU sau să îl păstrați la nivel agregat, facilitând legătura dintre nivelurile superioare de planificare și nivelurile mai granulare (sub linie).

Procesul de revizuire a inventarului și a aprovizionării

Odată finalizat procesul de revizuire a cererii, este necesar să evaluăm dacă avem suficientă capacitate pentru a îndeplini planul. Acest proces include evaluarea furnizorilor noștri și a capacității noastre de producție. Slim4 vă ajută să vă înțelegeți furnizorii, astfel încât să puteți fi mai competitivi. Atunci când un furnizor nu este capabil să livreze întreaga comandă la data convenită, putem măsura capacitatea sa pentru angajamente viitoare sau OTIF.

De asemenea, este necesar să se măsoare cantitatea efectiv livrată în raport cu cantitatea comandată inițial. În acest fel, știm ce procent din volumul preconizat CVP (Confirmed Volume percentage) a fost îndeplinit.

Cu ajutorul acestor doi indicatori, putem prezice comportamentul viitor al furnizorilor noștri, putem evalua trecutul și astfel putem acționa: ar trebui să căutăm noi furnizori, să schimbăm acea componentă a produsului care ne permite să minimizăm riscul de epuizare a stocurilor, trebuie să creștem bugetul de achiziții, dacă da, cât de mult risc suntem dispuși să ne asumăm? Dacă da, cât de mult risc suntem dispuși să ne asumăm?

De asemenea, puteți gestiona bugetul de achiziții pentru fiecare regiune, țară, familie, subfamilie. În acest fel, bugetele de achiziție sunt în concordanță cu riscul pe care doriți să vi-l asumați.

Concluzii privind S&OP și cum vă poate ajuta Slim4

 

Binoclul S&op Cartoon

 

Succesul lanțului de aprovizionare este posibil doar dacă oamenii, procesele și tehnologia sunt cu adevărat conectate. Susținând fiecare etapă a S&OP, Slim4 este conceput pentru a susține atât S&OP-ul strategic, cât și cel tactic. Prin unificarea procesului în cadrul unei singure platforme, puteți elimina procesele și instrumentele disparate pentru a vă asigura că toată lumea din cadrul afacerii este pe aceeași lungime de undă.

Obiectivele cheie ale unui proces S&OP sunt de a maximiza oportunitățile, de a minimiza riscurile și de a lua decizii adecvate pe baza beneficiilor reale preconizate pentru întreaga companie. Echipele ar trebui să se concentreze tocmai pe acest beneficiu global.

Dar implementarea unui proces S&OP nu este lipsită de provocări. Educarea și motivarea oamenilor pentru noua paradigmă, conceperea unui proces bun, alinierea obiectivelor echipei, neamplificarea așteptărilor generate și, în același timp, obținerea de câștiguri rapide… Nu este o sarcină ușoară.

Dacă doriți să începeți un proces S&OP, nu uitați că este o călătorie care nu se termină niciodată și că trebuie să vă alegeți un bun tovarăș de drum.

S&OP-in-era-digitala Întrebări frecvente

Care sunt beneficiile utilizării tehnologiei pentru a sprijini procesele S&OP?

Utilizarea tehnologiei pentru a sprijini procesele S&OP aduce numeroase beneficii. Aceasta sporește eficiența, permite automatizarea sarcinilor de rutină și îmbunătățește colaborarea. În plus, tehnologia asigură date exacte pentru previziuni și planificare, reducând erorile și optimizând stocurile.

În cele din urmă, tehnologia vă poate ajuta să raționalizați operațiunile, să îmbunătățiți satisfacția clienților și să oferiți un avantaj competitiv.

 

Ce rol joacă tehnologia în îmbunătățirea acurateței și integrității datelor în S&OP?

Tehnologia joacă un rol esențial în îmbunătățirea acurateței și integrității datelor în S&OP.

Prin automatizarea colectării și integrării datelor din diverse surse, tehnologia poate contribui la reducerea riscului de erori manuale și de inconsecvențe.

Aceasta permite actualizarea datelor în timp real, asigurând că informațiile utilizate pentru prognoză, planificarea cererii și luarea deciziilor sunt actuale și fiabile. În plus, instrumentele tehnologice utilizează adesea algoritmi și analize avansate pentru a identifica și rectifica anomaliile sau valorile aberante ale datelor, îmbunătățind și mai mult calitatea datelor.

Prin promovarea acurateței și integrității datelor, tehnologia sporește fiabilitatea generală a proceselor S&OP, ceea ce duce la un proces decizional mai informat și la rezultate îmbunătățite.

Cum poate tehnologia să sprijine automatizarea sarcinilor de rutină în S&OP, permițând mai mult timp pentru luarea deciziilor strategice?

Prin intermediul automatizării proceselor, tehnologia poate simplifica activități precum colectarea de date, generarea de rapoarte și analiza. Prin automatizarea acestor sarcini repetitive, organizațiile pot reduce efortul manual, pot minimiza erorile și pot accelera ciclul general S&OP. Această automatizare nu numai că economisește timp, ci și sporește eficiența și productivitatea.

Având în vedere că tehnologia se ocupă de sarcinile de rutină, profesioniștii își pot concentra eforturile pe analiza datelor, pe interpretarea informațiilor și pe luarea de decizii strategice care să stimuleze creșterea afacerii și să îmbunătățească procesul S&OP.

Please select your location to see content specific to your country

x