S&OP (Sales and Operations Planning) kan een onmogelijk project worden als je niet oppast. Je kunt alleen vooruitgang boeken als iedereen dezelfde kant op gaat. Maar je krijgt niet iedereen aan boord als je ze er niet van kunt overtuigen dat het de moeite waard is.

S&OP is niet iets dat je in een opwelling kunt implementeren. Het kost tijd, moeite en betrokkenheid van alle betrokkenen. Je hebt ook buy-in nodig van het topmanagement. Maar vergis je niet, de citroen is het uitpersen meer dan waard.

Of je nu nieuw bent met het concept of jouw bestaande processen verder wilt ontwikkelen, S&OP kan jouw bedrijf ongekende mogelijkheden bieden. In dit artikel onderzoeken we hoe jou kunt beginnen met het kwantificeren van de potentiële waarde die het verbeteren van jouw S&OP-volwassenheid jouw bedrijf kan opleveren en we gaan dieper in op hoe jou de voordelen van S&OP kunt vertalen naar tastbare prestatieverbeteringen in jouw hele organisatie.

S&OP ontsluit een wereld van mogelijkheden

De voordelen van S&OP zijn groots en zoals je kunt zien in het diagram hieronder (met dank aan Gartner) zijn de voordelen van S&OP veelomvattend:

  • Verbeterde nauwkeurigheid
  • Verbeterde klantervaring
  • Geoptimaliseerde supply chain-kosten
  • Verhoogde productiviteit
  • Minder gemiste kansen

Kwantificeren van de waarde van S&OP grafiek

De potentiële zakelijke voordelen zijn niet alleen groot, maar kunnen ook dramatisch zijn voor bedrijven die zich met het nodige enthousiasme inzetten. In dit artikel richten we ons op hoe het verbeteren van het S&OP-proces nieuwe mogelijkheden kan bieden voor het verbeteren van de serviceniveaus, het optimaliseren van de supply chain-kosten, het verbeteren van de voorraadkwaliteit en het vergroten van de flexibiliteit van de supply chain.

CTA demo

Het slagveld begrijpen

Voordat we ingaan op het verbeteringspotentieel, is het van belang te vermelden dat elk bedrijf uniek is. Daarom zijn de resultaten die jij kunt verwachten van jouw S&OP verbeteringsinitiatief afhankelijk van de specifieke nuances van jouw organisatie. Jouw S&OP-potentieel hangt af van jouw startpunt. Als je bedrijf al een gevestigd S&OP-proces heeft, is dat een geweldige basis om mee te beginnen. Maar als je hoopt dat S&OP de barsten van een slechte commerciële of supply chain strategie zal dichten en een vastgelopen bedrijf onmiddellijk zal herstellen, dan is het onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Uiteindelijk hangt jouw succes en potentieel voor verbetering af van jouw huidige niveau van S&OP-volwassenheid, jouw focus en de doelen die jouw S&OP-project aansturen. Laten we dit verder onderzoeken.

Wat is je huidige maturiteitsniveau en je bereidheid om te verbeteren?

Als jij aan het begin staat van jouw S&OP-traject, zul jij waarschijnlijk over de hele linie een grotere verbetering zien. Simpelweg omdat S&OP waarschijnlijk een revolutionaire verandering voor jouw organisatie betekent. Dat wil niet zeggen dat je geen verdere verbetering kunt realiseren als je al een S&OP-proces hebt. Maar ben jij klaar voor de volgende stap?

Wat is de focus van jouw S&OP-project?

Jouw verbeteringsmogelijkheden hangen ook af van wat jij wilt verbeteren. Moet jij een deel van jouw planningsproces bijstellen of moet jouw benadering van supply chain management helemaal op de schop? Ingrijpende veranderingen kunnen vaak tot grote resultaten leiden. Maar laten we de hindernissen erkennen die overwonnen moeten worden om ervoor te zorgen dat deze veranderingen succesvol worden uitgerold. Ook kleine maar gerichte initiatieven effenen vaak de weg naar betere algemene prestaties. Het punt is hier om realistische verwachtingen en mijlpalen te stellen, zodat je de voortgang kunt volgen.

Wat zijn de doelen voor je strategie?

Probeer je je werkkapitaalinvesteringen in voorraad te verminderen? Probeer jij de kosten te verlagen? Zijn jouw serviceniveaus het belangrijkste doel van verbetering? Als jij de antwoorden op deze vragen kent, kun jij jouw strategie voor S&OP differentiëren en omzetten van een standaardaanpak naar jouw specifieke vereisten.

Een businesscase voor S&OP bouwen

Er zijn veel manieren waarop S&OP nieuwe kansen voor jouw bedrijf kan ontsluiten. Maar laten we het voorlopig eenvoudig houden. De afbeelding hieronder laat de stappen zien om de waarde vast te leggen van het implementeren of versterken van jouw S&OP.

De Waarde Van S&op Kwantificeren

Mogelijkheden voor serviceverbetering: Pluk de vruchten van een verbeterde klantervaring

Volgens een recent onderzoek van Gartner verwachten de meeste bedrijven dat de service- of leveringsprestaties zullen verbeteren als gevolg van een betere planning van de supply chain; 41% van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat dit was verbeterd of dat dit werd verwacht.

Hoeveel van jouw serviceproblemen kunnen worden toegeschreven aan planningsfouten? Hoeveel daarvan zijn gerelateerd aan een slechte nauwkeurigheid van de verkoopprognoses? Tenzij jij deze problemen actief onderzoekt, is de kans groot dat jij geen fundamenteel inzicht hebt in de manier waarop ze de klantervaring beïnvloeden. En misschien is dat wel de reden waarom ze zich überhaupt voordeden. Welke invloed hebben serviceproblemen op jouw winstgevendheid? Hoeveel verlies jij door gemiste of onvolledige bestellingen? En wat zou dat opleveren voor het bedrijf als ze zouden worden verholpen? In dezelfde enquête gaf 32% van de respondenten aan dat minder omzetverlies of meer omzet voordelen waren van hun implementatie. Door jouw S&OP-proces te verbeteren, kun je vaststellen hoeveel gemiste kansen je laat liggen.

Mogelijkheden voor kostenverbetering: Vertaal kostenbesparingen in verbeterde winstgevendheid  

Verbeteringen in het S&OP-proces kunnen de totale supply chain-kosten van het hele bedrijf verlagen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Hieronder bekijken we enkele van de specifieke gebieden die aan de orde kunnen komen.

Door een discussie op gang te brengen over vraag en aanbod en hoe deze twee factoren de bredere bedrijfsdoelen beïnvloeden, kan S&OP een katalysator zijn om jouw voorraad opnieuw in balans te brengen om met minder voorraad een beter serviceniveau te bereiken.

De voordelen van het verminderen van voorraden zijn natuurlijk lagere magazijnkosten, minder afschrijvingen en lagere kapitaalkosten. Maar daar houdt de kans op kostenbesparing niet op. S&OP maakt intelligentere besluitvorming mogelijk. Moet je bijvoorbeeld de rekening betalen voor duur expeditietransport? Moet jij jouw leveranciersovereenkomsten heroverwegen of een alternatieve leverancier gebruiken? Kun jij meer doen om het gebruik van bedrijfsmiddelen te verhogen?

Jij weet waarschijnlijk al hoe belangrijk winstgevendheid en kostenverlaging zijn voor jouw aandeelhouders of belanghebbenden. Het wordt waarschijnlijk tijdens de meeste bestuursvergaderingen genoemd. Door je S&OP te verbeteren, begrijp je beter waar je aan de touwtjes kan trekken om kosten te besparen en toch je bedrijfsdoelen te halen.

Mogelijkheden voor voorraadverbetering: Werk harder aan jouw investering in voorraad

Bijna een derde van de door Gartner ondervraagden zei dat het terugdringen of optimaliseren van voorraden een van hun drie belangrijkste doelstellingen was.

Als dat een doel van jou is, volgen hier enkele voorbeelden van hoe het verbeteren van jouw S&OP deze ambitie kan waarmaken:

  • Eén uniforme visie op de vraag creëren
  • Hogere cross-functionele afstemming mogelijk maken

1. Eén uniforme visie op de vraag creëren

Om jouw rendement op investeringen in voorraad te maximaliseren, Heb je een duidelijk beeld van de vraag nodig. Een effectief S&OP-proces ondersteunt de ontwikkeling van robuustere vraagplannen door de relevante afdelingen te betrekken bij het bereiken van consensus over de verwachte vraag. Het resultaat is dat het hele bedrijf profiteert van een eenduidig beeld van de vraag, waarbij statistische prognosetechnieken worden gecombineerd met marktinformatie en de output in een open forum ter discussie wordt gesteld. Op basis hiervan kun jij jouw voorraadinvesteringen optimaliseren en jou richten op de belangrijkste producten.

2. Hogere cross-functionele afstemming

Verschillende afdelingen hebben verschillende doelen. Dit is het slechtst bewaarde geheim in elk bedrijf. En, zoals iedereen in het supply chain team weet, botsen deze doelen vaak.

Het probleem is dat de afdelingen in je bedrijf verschillende doelen moeten hebben. Om goede resultaten te behalen, zullen de doelstellingen van de leden van het financiële team natuurlijk verschillen van die van de inkoopafdeling of, eerlijk gezegd, van elke andere afdeling.

Verkoop wil verkoop en wil dat tegen elke prijs. Marketing wil een groter budget. Het magazijnteam wil meer ruimte en meer rust. En jouw operationeel team wil gewoon minder brandjes blussen.

Door iedereen bij hetzelfde besluitvormingsproces te betrekken, verbetert jouw hele bedrijf. Het gelijktrekken van jouw S&OP-proces zal leiden tot minder kruisdraden en onaangename verrassingen. En dat is ongetwijfeld beter voor iedereen.

Mogelijkheden voor verbetering plannen: Flexibiliteit en wendbaarheid creëren

Het verlagen van kosten en het verbeteren van de afdelingsafstemming zijn essentieel. Maar je moet ook in staat zijn om te anticiperen, je aan te passen en te pivoteren rond verstoringen. Het is dan ook geen verrassing dat Gartner heeft vastgesteld dat het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses en de snelheid van besluitvorming kritieke outputs zijn van een verbeterd planningsproces. Wat dit voor jouw bedrijf betekent, hangt af van waar de kansen voor verbetering het sterkst voelbaar zijn. Veel bedrijven zullen een grotere nauwkeurigheid in hun leveringsplannen zien, een hogere productiviteit bij het plannen en snellere besluitvorming.

Quantifying The Value Of S&op Chart 2

Elk bedrijf zou moeten proberen om de nauwkeurigheid van hun prognoses te verbeteren. Maar is het verbeteren van prognoses genoeg? Door S&OP te gebruiken, zou je in staat moeten zijn om een meer definitief en haalbaar plan te maken. Maar wat gebeurt er als je de volgende onverwachte gebeurtenis tegenkomt?

Je weet al dat je de samenwerking binnen het bedrijf zult verbeteren. Elk team en elke afdeling zal een stem hebben en inzicht in de kerncijfers van het bedrijf.  Hoe sneller en naadlozer je risico’s en kansen kunt herkennen, hoe beter je scenarioplannen kunt maken om de impact van die risico’s te beperken en kansen beter te realiseren. Dit betekent ook dat ze weten wat van invloed kan zijn op vraag en aanbod en dat ze kunnen helpen bij het opstellen van een plan om volatiliteit, in welke vorm dan ook, het hoofd te bieden.

Laatste gedachten over het berekenen van de totale verbeteringskans

Het implementeren en verbeteren van Sales and Operations Planning (S&OP) kan een uitdaging lijken en vereist gezamenlijke inspanning, betrokkenheid en afstemming van alle belanghebbenden. De onmiskenbare waarheid is echter dat de voordelen veel groter zijn dan de uitdagingen. S&OP katalyseert transformatieve veranderingen binnen organisaties en ontsluit vele mogelijkheden die bedrijven naar nieuwe hoogten kunnen stuwen. Zoals Gartner aangeeft, zijn de potentiële voordelen van het verbeteren van planningsprocessen enorm, variërend van verbeterde nauwkeurigheid en een verbeterde klantervaring tot geoptimaliseerde supply chain kosten, verhoogde productiviteit en minder gemiste kansen. Als deze voordelen volledig worden gerealiseerd, kunnen ze leiden tot dramatische verbeteringen voor bedrijven die bereid zijn om het nodige enthousiasme aan de dag te leggen.

In essentie is S&OP niet zomaar een proces; het is een transformatieve reis die bedrijven in staat stelt om te anticiperen, zich aan te passen en te gedijen in een voortdurend veranderende markt.

Door de potentiële waarde van S&OP te benutten, kunnen bedrijven hun operationele efficiëntie verbeteren en een concurrentievoordeel creëren dat hen naar duurzaam succes leidt.

Onthoud bij het begin van jouw S&OP-reis dat de citroen het persen meer dan waard is.

CTA demo

Veelgestelde vragen over

Wat zijn de belangrijkste voordelen van S&OP? 

Sales and Operations Planning (S&OP) biedt organisaties verbeterde vraagvoorspelling, voorraadoptimalisatie en verbeterde samenwerking tussen alle bedrijfsteams, wat uiteindelijk leidt tot betere besluitvorming, beter gebruik van middelen en grotere klanttevredenheid.

Hoe kan het verbeteren van S&OP-processen kansen creëren voor bedrijven? 

Het verbeteren van S&OP-processen kan kansen creëren voor bedrijven door een betere afstemming binnen het hele bedrijf te bevorderen, de flexibiliteit te vergroten om te reageren op veranderingen in de markt en de toewijzing van middelen te optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot verbeteringen in efficiëntie, klanttevredenheid en algehele bedrijfsprestaties.

Wat is het belang van een duidelijke focus in een S&OP-project? 

Een duidelijke focus in een S&OP-project is cruciaal omdat het zorgt voor gestroomlijnde communicatie, efficiënte toewijzing van middelen en afstemming van organisatiedoelen, wat leidt tot een succesvollere implementatie en betere algemene prestaties.

Welke rol speelt het topmanagement in het succes van de S&OP-implementatie? 

Het topmanagement speelt een cruciale rol in het succes van de S&OP-implementatie door de strategische richting aan te geven, de nodige middelen toe te wijzen en een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen. Dit zijn allemaal essentiële elementen voor de effectieve uitvoering van verkoop- en operationele planning binnen een organisatie.

Hoe draagt S&OP bij aan een verbeterde klantervaring en dienstverlening? 

S&OP draagt bij aan een betere klantervaring en een betere dienstverlening door te zorgen voor beter voorraadbeheer, nauwkeurige vraagvoorspelling en efficiënte toewijzing van middelen, waardoor bedrijven aan de verwachtingen van de klant kunnen voldoen met tijdige en betrouwbare producten of diensten.