Rituals Header

Slim4 har garanterat tillgängligheten i vårt lager samtidigt som vi har förbättrat lageromsättningen med 15%.

Mark Hoppenbrouwers

Supply chain director | Rituals

Rituals

Rituals stärker sin supply chain för att möjliggöra tillväxt till 1 000 butiker

Rituals, vars slagord är ”lyxkosmetik till överkomliga priser”, har ett tydligt mål: att växa till 1 000 butiker och 1 000 shop-in-shops världen över. “Det snabbt växande antalet platser i kombination med ett snabbt växande utbud kräver en mycket robust försörjningskedja”, säger Supply Chain Director Mark Hoppenbrouwers. ”Vi är ett innovativt företag och letade länge efter ett system som skulle göra det möjligt för oss att träffsäkert introducera nya produkter i sortimentet samtidigt som vi hade en strikt kontroll över produkterna när de väl har etablerats. Slim4 visade sig vara avgörande för att lösa detta dilemma för oss.”

Rituals började ursprungligen sälja lyxkorgar och nu säljer Rituals hundratals artiklar över hela världen. Förutom det årliga öppnandet av dussintals nya butiker är tillväxten i butikskoncept inom lyxvaruhus. ”Komplexiteten i denna formel förvärras av det växande antalet leverantörer och den snabba expansionen och globaliseringen. Innan Slim4 hade denna tillväxt alltid gett en negativ effekt på lageromsättningen.”

Bättre service, mindre lager

Under 2008, ett år med explosiv tillväxt för Rituals, fanns inte de tidigare upplevda flaskhalsarna i supply chain; detta kan tillskrivas det fokus som åstadkoms efter implementeringen av Slim4, systemet för lageroptimering som tillhandahålls av Slimstock. Slim4-implementeringen gjorde att lagerinköpen kunde centraliseras. ”Denna implementering har lagt grunden som har gjort det möjligt för oss att planera mot vår tillväxtstrategi för 1000 butiker. Förstärkningen av vår supply chain har också resulterat i en servicenivåökning från 92% till 97% och en minskning av logistikkostnaderna i procent av försäljningen. Slim4 har garanterat tillgängligheten på lager till önskad nivå; Dessutom har vår lageromsättning förbättrats med 15%. Detta trots en tillväxt i storleken 20%”, säger Hoppenbrouwers.

Kampanjer och presentförpackningar

Genom att använda funktionen för BOM (produktstruktur) inom Slim4 kan Rituals också hantera produktionen av presentförpackningarna så att alla komponenter i respektive förpackning tas emot i tid för att bygga och möta efterfrågan. ”Det fina med Slim4 är förmågan att arbeta med en kombination av dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter. Även  flexibiliteten som gör att vi kan övervaka varje produkt individuellt. Förutom kampanjartiklarna kan Slim4 också hantera våra nya produktintroduktioner och utfasning av gamla produkter.”

Mer tid till kunderna

Rituals bestämmer vilken servicenivå som krävs (per produkt) och skickar sedan månatliga prognoser baserat på orderförslag från Slim4 till sina leverantörer. “Rituals lägger grunden som gör att vi kan använda Slim4 för att centralt styra hela butikspåfyllningen”, säger Hoppenbrouwers. ”Slim4 beräknar det optimala lagret per butik och lägger automatiskt order på DC. Ökningen av servicenivåer och motsvarande försäljningsökning i varje butik beror till stor del på minskningen av planeringstiderna i butiken. Införandet av Slim4 har också gjort det möjligt för vår personal att få mer tid med våra kunder!”

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x