Het belang van het ontkoppelpunt

Iedereen wil flexibiliteit. Maar geconfronteerd met een fluctuerende vraag van klanten, een onvoorspelbare marktdynamiek en stijgende kosten, moeten supply chain leiders een dunne lijn bewandelen tussen efficiëntie en reactievermogen.

Waar je je voorraad bewaart (en in welke staat) is daarom een heel belangrijke beslissing. Als je het goed aanpakt, kun je bestellingen van klanten op tijd, volledig en met vertrouwen verwerken. Doe je het echter verkeerd, dan kun je gestraft worden met voorraadonevenwichtigheden die je werkkapitaal blokkeren en je winstgevendheid aantasten. Effectief supply chain management draait om het overhalen van hefbomen om betere bedrijfsresultaten te genereren.

In dit artikel onderzoeken we hoe je het ontkoppelpunt kunt manipuleren om risico’s te beheersen en je servicedoelen te behalen. Dus hoe kun je het ontkoppelpunt in je hele supply chain gebruiken om concurrentievoordeel te behalen?

Ontkoppelpunt Denken Cartoon

Wat zijn jouw doelstellingen voor de supply chain?

Jouw bedrijf kan verschillende supply chain-doelstellingen hebben en de prioriteit ervan kan voortdurend veranderen. Jouw focus kan bijvoorbeeld liggen op het vinden van een balans tussen kosten en service, het handhaven van optimale voorraadniveaus of ervoor zorgen dat jij aan jouw klanten op tijd en met het afgesproken kwaliteitsniveau kunt leveren. Er zijn echter meerdere factoren waar je ook rekening mee moet houden: volatiliteit in de vraag, vertragingen bij leveranciers en onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld het verlies van een klant, machinestoringen of zelfs natuurrampen).

Het is daarom om 2 redenen belangrijk om te bepalen op welk punt in onze supply chain je de voorraad bewaart:

 • De impact van volatiliteit beperken
 • Om de levertijd naar jouw klanten te verkorten

Door de positie van het ontkoppelpunt te optimaliseren, kun jij jouw bedrijf beschermen tegen risico’s aan de vraag- en aanbodzijde. Je kunt bijvoorbeeld de impact van doorlooptijden van toeleveranciers minimaliseren door voorraden aan te houden op strategische punten in het inkoop- en productieproces.

Afhankelijk van het punt waarop je bepaalde voorraadtypes positioneert, kun je het effect van onzekerheid verminderen en de prestaties van je bedrijf verbeteren. Het optimaliseren van het ontkoppelpunt van de voorraad is daarom een goede tactiek om de efficiëntie te verbeteren, het gebruik van middelen te verhogen en de doorlooptijd aan klanten te verkorten. Dit zorgt uiteindelijk voor een efficiënter gebruik van jouw voorraad.

Wat is het ontkoppelpunt?

Laten we, voordat we in detail treden, een eenvoudige definitie schetsen.  Het ontkoppelpunt is het laatste punt in de supply chain waar de voorraad wordt aangehouden. Dit is het punt waar het op prognoses gebaseerde productie- of inkoopproces wordt gescheiden van het proces dat is gebaseerd op bevestigde orders van klanten.

Bij het formuleren van je voorraadontkoppelingsstrategie moet je 3 belangrijke vragen beantwoorden:

 • Welke mate van maatwerk wil je de klant bieden?
 • Welk volume wil of kun je produceren?
 • In hoeverre is jouw productieproces te standaardiseren?

Welke factoren bepalen de positie van het ontkoppelpunt?

Waar het ontkoppelpunt zich in de operatie bevindt, hangt af van de doelstellingen van je bedrijf. De doelstellingen van een bedrijf bepalen uiteindelijk welke klanten het bedrijf bedient en hoe het aan de behoeften van elke klant gaat voldoen. Neem bijvoorbeeld de supply chain van een grote detailhandelaar in voedingsmiddelen. Deze zal er heel anders uitzien dan die van een fabrikant van industriële onderdelen op maat.

Laten we dit verder onderzoeken. Hieronder zullen we zien hoe verschillende productie- en fulfilmentstrategieën de positie van het ontkoppelpunt voor eindproducten, componenten en grondstoffen beïnvloeden.

1. Stuur op bestelling

Deze strategie wordt vaak gebruikt als de bestelling op maat wordt gemaakt om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. Meestal is de klant betrokken bij het proces vanaf het begin van het concept tot en met de voltooiing van het product. Daarom is het noodzakelijk om specificaties en processen te definiëren voordat er wordt ingekocht en geproduceerd. Het is een projectmatige aanpak. Typische voorbeelden zijn de bouw van een industriële fabriek of de productie van meubilair op maat.

2. Op bestelling maken

Dit is een typische productiestrategie waarbij de eindproducten een hoge mate van maatwerk vereisen en een combinatie van standaardcomponenten en op maat gemaakte componenten of afwerkingen gebruiken om aan de eisen van de klant te voldoen. In deze gevallen worden de grondstoffen of componenten op voorraad gehouden. Het verschil met het vorige geval is dat het product en het productieproces al gedefinieerd zijn. Je wacht echter op een bevestigde order voordat het productieproces kan beginnen. Voorbeelden hiervan zijn de productie van luxe auto’s of speciale machines.

3. Op bestelling samenstellen

Deze strategie wordt vaak geassocieerd met productieomgevingen waar de uiteindelijke assemblage van het product plaatsvindt na ontvangst van de bestelling van de klant. Door de combinatie van standaardcomponenten die kunnen worden geassembleerd in een groot aantal verschillende opties, kunnen de eindproducten die aan klanten worden aangeboden in hoge mate aanpasbaar zijn. In deze omgeving zijn het de componenten die worden gebruikt in het assemblage- of afwerkingsproces die worden gepland en op voorraad worden gehouden in afwachting van de bestelling van de klant.

4. Op voorraad maken

In dit geval worden artikelen geproduceerd voordat de bestelling van de klant binnen is. Het doel hier is om bestellingen van klanten te leveren vanuit de beschikbare voorraad, terwijl de fabrikant die voorraad aanvult. Deze strategie is geschikt voor producten met hoge volumes waarbij de vraag seizoensgebonden en/of gemakkelijk voorspelbaar is. Het belangrijkste voordeel van deze optie is de mogelijkheid om bestellingen van klanten te leveren, terwijl de levertijd voor de klant tot een minimum wordt beperkt. Bekende voorbeelden zijn boekwinkels of supermarkten.

Een samenvatting van elke strategie:

Ontkoppelpunt Stroom

Hoe kan het ontkoppelingspunt jouw supply chain-acties beïnvloeden?

Zoals we hebben gezien, bepaalt het ontkoppelpunt of het productie- of inkoopproces een push-methode (gebaseerd op vraagvoorspellingen) of een pull-methode (gebaseerd op een reeds bevestigde vraag) volgt. Beide varianten hebben sterke en zwakke punten:

Voordelen van het pushsysteem

Dankzij het pushsysteem kunnen we op grotere schaal produceren. Produceren in grote hoeveelheden betekent lagere productiekosten. Het is meestal ook een sneller en flexibeler systeem omdat de vraag moet worden gepland op basis van de voorraad die we al hebben. Hierdoor kunnen we ons aanpassen aan mogelijke variaties in de vraag.

Nadelen van het pushsysteem

Het belangrijkste nadeel is dat onjuiste vraagvoorspellingen kunnen leiden tot voorraadtekorten of -overschotten, met alle economische gevolgen van dien in termen van opslagkosten of omzetverlies.

Voordelen van het pull-systeem

Het grootste voordeel van dit systeem is dat het risico op overproductie wordt vermeden. Dit betekent dat we zeer beperkte overschotten hebben, waardoor de opslagkosten dalen. Een ander voordeel van dit systeem is dat het niet nodig is om de toekomstige vraag te voorspellen omdat de aankoop of productie pas begint als er een bevestigde vraag is. Dit systeem stelt ons ook in staat om de producten aan te passen en te personaliseren volgens de eisen van de klant.

Nadelen van het pull-systeem

We kunnen het risico van mogelijke voorraadtekorten en de omzetverliezen die kunnen worden veroorzaakt door een onverwachte groei van de vraag die we niet hebben voorzien, niet negeren. Simpel gezegd zijn we niet in staat om pieken in de vraag op te vangen, omdat het productie- en/of inkoopproces pas van start gaat als er een vaste vraag is van een klant. Het gevolg is dat de levertijd altijd langer is dan in een push-systeem.

Waar moet je het ontkoppelpunt plaatsen om een concurrentievoordeel te behalen?

Afhankelijk van de strategie van je bedrijf zal het ontkoppelpunt op een bepaald punt in de productieketen of het inkoopproces worden gedefinieerd.  Als je producten veel maatwerk vereisen of als de snelheid van levering geen beperkende eis is, dan vormen de grondstoffen het ontkoppelpunt. Dit betekent dat de strategie waarschijnlijk een pull-methodologie zal volgen waarbij het fabricageproces van de componenten en de uiteindelijke afwerking wordt uitgevoerd op basis van een bevestigde vraag (zoals bij Stuur op bestelling en maak op bestelling strategieën).

Als het doel is om een snelle levering aan klanten te garanderen en schaalvoordelen te behalen door middel van een efficiënt productieproces, dan ligt het ontkoppelpunt op het niveau van de eindcomponenten of eindproducten. In deze omgeving moet de toekomstige vraag voorspeld worden (net als bij de strategieën Op bestelling samenstellenen en op voorraad maken). Om je concurrentievoordeel te vergroten, kan het nodig zijn om het ontkoppelpunt aan te passen. Neem bijvoorbeeld het succes van Dell.

In 1984 ontwrichtte Dell de personal computermarkt door hoogwaardige, goedkope machines aan te bieden die op bestelling werden gebouwd en rechtstreeks aan klanten werden verkocht. Door het ontkoppelpunt naar de klant te verschuiven en een stuur op bestelling-strategie te hanteren, kon Dell klanten een mate van flexibiliteit en een prijsniveau bieden waar de concurrenten niet aan konden tippen.

In recentere tijden hebben veel bedrijven in de modebranche gekozen voor meer hybride benaderingen door het ontkoppelpunt strategisch te positioneren voor verschillende productlijnen. meer hybride benaderingen door het ontkoppelpunt strategisch te positioneren voor verschillende productlijnen. Voor bepaalde producten hanteren deze bedrijven een maak op bestelling-strategie die klanten de vrijheid geeft om hun bestelling te personaliseren. Tegelijkertijd plukken deze bedrijven de vruchten van schaalvoordelen door een maak op voorraad-model te hanteren voor kernproductlijnen op basis van de voorspelde vraag.

Hoe kun je het ontkoppelpunt verplaatsen?

Wees gewaarschuwd, het herpositioneren van het ontkoppelpunt is een complexe beslissing die een grondig begrip vereist van de dynamiek van de supply chain en van je eigen capaciteiten. Het veranderen van het ontkoppelpunt in een supply chain vereist zorgvuldige analyse en overweging. Om de positie van het ontkoppelpunt in een supply chain te optimaliseren moet je eerst het huidige ontkoppelpunt analyseren en de impact ervan op doorlooptijden, voorraadniveaus en klanttevredenheid evalueren. Belangrijke factoren die het ontkoppelpunt beïnvloeden, zoals vraagpatronen, productkenmerken en productiemogelijkheden, moeten ook worden bekeken. En potentiële alternatieven moeten worden onderzocht door middel van scenario’s en simulaties, waarbij kosten, doorlooptijden, flexibiliteit en algemene prestaties in overweging moeten worden genomen

Laatste gedachten over ontkoppelpunt

In dit artikel hebben we onderzocht hoe je ontkoppelingspunten in je supply chain kunt gebruiken om risico’s te beperken en het reactievermogen te verbeteren. We hebben de factoren besproken die het ontkoppelingspunt beïnvloeden. Maar belangrijker nog, we hebben gekeken hoe bedrijven de positie van het ontkoppelpunt hebben geoptimaliseerd om concurrentievoordeel te creëren.

Hopelijk kun je dit inzicht nu toepassen op jouw eigen supply chain om prestatieverbeteringen en efficiëntiewinst te realiseren.

Veelgestelde vragen over het ontkoppelpunt

Het ontkoppelpunt in supply chain management verwijst naar de strategische locatie binnen een supply chain waar de voorraad wordt gepositioneerd als buffer tegen onzekerheden en verstoringen. Het is het punt waar de supply chain overschakelt van het produceren en opslaan van afgewerkte goederen in afwachting van de vraag van de klant naar het produceren en leveren van producten op basis van daadwerkelijke bestellingen van klanten.

Het is een cruciaal concept in het ontwerp van de supply chain, omdat het helpt twee belangrijke factoren in evenwicht te brengen: efficiëntie en reactievermogen. Het bepaalt wanneer de supply chain overgaat van een focus op efficiëntie naar een focus op reactievermogen. In deze context verwijst efficiëntie naar het minimaliseren van kosten door goederen op voorhand te produceren en op te slaan, terwijl reactievermogen verwijst naar het snel aanpassen aan de vraag van de klant. Door het ontkoppelpunt strategisch te plaatsen, kunnen supply chain managers hun voorraadniveaus optimaliseren, doorlooptijden verkorten en de klantenservice verbeteren.

Bij het bepalen van de juiste locatie voor het ontkoppelpunt in een supply chain moeten verschillende sleutelfactoren in overweging worden genomen:

 

 • Volatiliteit van de klantvraag
 • Doorlooptijdbeperkingen Vs verwachtingen van de klant
 • Inventariskosten
 • Leverancierscapaciteiten en betrouwbaarheid
 • Productie- en productiemogelijkheden
 • Overwegingen met betrekking tot transport en logistiek
 • Marktdynamiek
 • Kostenoverwegingen en afwegingen
 • Risico- en veerkrachtfactoren
 • Productkenmerken en aanpassingsbehoeften
 • Duurzaamheid en milieueffecten

Het herpositioneren van het ontkoppelpunt is een genuanceerde beslissing die een goed begrip vereist van de dynamiek binnen de toeleveringsketen en van je eigen capaciteiten. Elke verandering van het ontkoppelpunt moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige analyse en een doordachte overweging van het volgende:

 

 • De mogelijke weerstand van belanghebbenden in de supply chain die gewend zijn aan bestaande processen en workflows.
 • Het risico en de potentiële impact van verstoring van gevestigde voorraadbeheer-, productie- en distributiestrategieën.
 • De potentiële impact op doorlooptijden, klantenserviceniveaus en algemene prestaties van de suppy chain.
Supply Chain TactiekVraagplanning en prognoses