Duurzaamheid als drijvende kracht

Bekijk de winkelstraten of de talloze online advertenties eens; er is één thema waar je moeilijk aan kunt ontsnappen, namelijk duurzaamheid.

Werp een blik in de winkelstraten of bekijk het enorme aantal gerichte online advertenties die je deze week onder ogen krijgt. Er is constant één thema aanwezig waaraan je moeilijk kunt ontsnappen: duurzaamheid. Of het nu gaat om schoenen gemaakt van cactus in plaats van leer, lokaal geproduceerde verse producten in de supermarkt of gewoon de FairTrade koffie op het uithangbord van je plaatselijke café. Alleen al het gewicht van de consumentenreclame die gericht is op de eindgebruiker zou je doen denken dat de drang naar duurzaamheid uitgaat van degenen die de portemonnee trekken.

We bedoelen de klant. De klant is degene die altijd gelijk heeft. Degene die de macht heeft om je bedrijf te maken of te breken als je niet voldoet aan hun steeds ‘groener’ wordende winkelgewoonten. Alleen is het niet zo eenvoudig als dat. Ja, eindgebruikers willen weten of de producten die ze gebruiken eerlijk geproduceerd, duurzaam en ethisch verantwoord zijn. Maar zij zijn niet de enige groep die je tevreden moet stellen.

Uit een recent onderzoek bleek dat 48% van de CEO’s duurzaamheid nu als topprioriteit ziet.

Duurzaamheid Supply Chain Bestuur

Als je kijkt naar de potentiële risico’s en kosten van niet-duurzame bedrijfspraktijken, vooral in de supply chain, dan is het geen verrassing dat het onderwerp duurzaamheid van de supply chain bovenaan de agenda’s van de directies staat. Uit de gegevens over duurzaamheid blijkt zelfs dat de supply chain verantwoordelijk is voor maar liefst 90% van de totale impact.

Van de grondstoffen en brandstof die worden verbruikt bij de productie van jouw goederen, tot de uitstoot die ontstaat wanneer jij voorraden opslaat, vervoert en distribueert binnen jouw netwerk. Jouw beslissingen in de supply chain brengen enorme kosten met zich mee voor zowel jouw bedrijf als de planeet.

Naarmate de complexiteit van de supply chain toeneemt, neemt ook de impact op het milieu toe. En dus ook de prijs die iedereen betaalt. Daarom bevinden veel bedrijven zich nu op een nieuwe missie om toeleveringsketens te creëren die zowel duurzaam en ethisch als concurrerend zijn. In deze blog onderzoeken we wat authentieke supply chain duurzaamheid betekent voor bedrijven zoals die van jou. Hoe je kunt beginnen met het nastreven van het minimaliseren van CO2-uitstoot (netto-nul) en hoe S&OP jouw wensen in de directiekamer kan omzetten in tastbare duurzaamheidsverbeteringen.

Een diepere analyse van de duurzame supply chain

Hoe definieer je duurzaamheid in de supply chain? Laten we beginnen met onszelf een aantal vragen te stellen.

Hoe milieuvriendelijk is mijn supply chain? Is er ruimte voor verbetering op het gebied van milieuvriendelijkheid? Hoe verwerf je grondstoffen? Zijn er betere manieren om mijn producten te produceren, distribueren en af te voeren? Of, nog beter, om afval te verminderen in elke fase van de supply chain?

De antwoorden op deze vragen bepalen de mate van duurzaamheid van jouw supply chain. Het gaat hierbij om veel meer dan alleen de milieu-impact van verzending. Een werkelijk duurzame supply chain houdt rekening met de ecologische, sociale en economische gevolgen van de gehele operatie. Deze laatste twee factoren zijn net zo belangrijk als het milieuaspect.

Milieu-impact

Het is onmogelijk om je milieu-impact te verbeteren als je niet weet waar je begint. Evalueer de omvang van de koolstofvoetafdruk die door je supply chain wordt gegenereerd. Zodra je dit inzicht hebt, kun je overwegen hoe je deze kunt verminderen. Of het nu gaat om broeikasgassen, afval, verbruikte natuurlijke hulpbronnen of energieverlies door inefficiëntie, de realiteit van je eigen bedrijf zou je wel eens kunnen verrassen.

Sociale verantwoordelijkheid

Zorg jij ervoor dat de mensen in jouw supply chain eerlijk en ethisch behandeld worden? Is het mogelijk dat mensen door de mazen van het net glippen en voor jou of jouw leveranciers werken zonder de juiste bescherming? Evenzo, hoe ethisch is jouw inkoopstrategie?

Het beoordelen en actief bevorderen van ethische inkoopstrategieën kan je kansen op een duurzame supply chain vergroten. Of het nu gaat om het kiezen van ethisch verkregen grondstoffen, het geven van voorrang aan fairtrade leveranciers of het vermijden van onverantwoorde mijnbouw of conflictmineralen. Ook het bieden van veilige werkomstandigheden, eerlijke lonen in lijn met de inflatie, het respecteren van mensenrechten en het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie zal sociale verantwoordelijkheid voor het bedrijf creëren, geworteld in het verbeteren van lokale en verafgelegen gemeenschappen.

Economische verantwoording

Zonder sociale verantwoordelijkheid loop je het risico schade toe te brengen aan juist die mensen van wie je hoopt dat ze je producten zullen kopen of gebruiken. Maar zonder economische verantwoordelijkheid kun je het succes van je bedrijf in gevaar brengen en de kans verminderen om in de toekomst aan hen te kunnen verkopen. Economische verantwoordelijkheid is een essentieel element van duurzaamheid in de supply chain en heeft alles te maken met het beheren van de financiële verplichtingen die organisaties hebben jegens hun economische belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en andere partners in de supply chain.

Het betekent onderhandelen over eerlijke deals en het nakomen van financiële beloften. Maar economische verantwoordelijkheid gaat ook over het overtreffen van verwachtingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en de impact op het milieu, terwijl je je organisatie in het groen houdt.

Een efficiënte en duurzame supply chain

De kansen voor jou om een efficiëntere supply chain uit te bouwen zijn talrijk. En de neveneffecten van het verbeteren van de gezondheid liggen voor de hand. Maar er bestaat geen magische oplossing die alles van de ene op de andere dag drastisch zal veranderen. Zoals alle dingen die de moeite waard zijn, komt ook duurzaamheid niet vanzelf. De investering vooraf kan beperkend zijn bij het maken van zinvolle veranderingen. Maar waar de barrières groter lijken, kunnen kleinere taken die marginale winst opleveren, lonend zijn. Kunnen kleinere verpakkingen meer eenheden per zending betekenen? Kan slimmer bestellen in totaal minder zendingen betekenen? Een toename van 1% in efficiëntie lijkt misschien niet veel, maar als je dit 20 keer herhaalt, leidt dit plotseling tot aanzienlijke verbeteringen in je hele bedrijf. In theorie ben je dan immers minstens 20% efficiënter.

Naar verwachting zullen in 2025 zo’n 1,8 miljard mensen deel uitmaken van de mondiale consumptieklasse, een stijging van 75% ten opzichte van 2010. Als je nu kleine stappen zet in de richting van een duurzame supply chain, kan dit aanzienlijke voordelen opleveren. Het is belangrijk om dit te zien als een kans. In plaats van de uitdagingen te benadrukken, kun je het perspectief verschuiven van gedwongen kostenbesparingen naar strategische initiatieven gericht op winstmaximalisatie. Laten we dieper ingaan op hoe deze benadering zich kan vertalen naar voordelen voor jouw bedrijf.

Supply Chain Duurzaamheid Cartoon Lamp

Hoe kan een duurzame supply chain helpen om supply chain doelstellingen te bereiken?

Er is geen gebrek aan bedrijven die met succes hebben gestreefd naar een duurzamere supply chain. Neem bijvoorbeeld een van ‘s werelds bekendste namen op het gebied van meubels. Ikea lanceerde onlangs winkels voor duurzaam wonen om milieuvriendelijke producten toegankelijker en betaalbaarder te maken voor klanten. Amazon heeft ook 206 projecten voor hernieuwbare energie gelanceerd en is daarmee de belangrijkste zakelijke koper van hernieuwbare energiebronnen in Europa. En ik weet wat je denkt… “Ik heb geen $2 miljard over om aan de natuur te geven”. Maar niet alleen “grote projecten” maken een verschil. Zelfs ogenschijnlijk kleine initiatieven kunnen een enorme impact hebben op de wereld om ons heen. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als je je voorraad met slechts 10% zou verminderen.

De milieu-impact van jouw bedrijf alleen zet de wereld misschien niet in vuur en vlam, maar elk bedrijf in de wereld dat dit doet? Waarschijnlijk wel. Of beter gezegd, het voorkomt branden.

De vraag is: Hoe kun je de voorraad met 10% verlagen zonder de verkoop te beïnvloeden?

Nou, zelfs de meest magere bedrijven hebben een bepaalde hoeveelheid ‘vet’ op de botten. En er zijn veel manieren waarop dit overtollige vet kan worden weggesneden om meer vorm te krijgen.

Kun jij…

  • Een beter voorraadbeleid invoeren?
  • De nauwkeurigheid van je prognoses verbeteren?
  • Serviceniveaus & jouw veiligheidsvoorraad optimaliseren?

Een reductie van 10% is een zeer haalbaar doel. Het komt gewoon aan op effectieve besluitvorming in de supply chain. En dat wordt nog gemakkelijker met de juiste zakenpartners. Veel van de bedrijven waar we mee werken zien 20%, 30% of zelfs 40% minder voorraad nadat ze ons hebben ingeschakeld.

Hoe komt 10% voorraadvermindering het milieu ten goede?

Ten eerste kan het de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Het proces om de voorraadniveaus te verlagen betekent strengere maatregelen voor de voorraad die je hebt en een diepere analyse voor de voorraad die je nodig hebt. Het betekent ook een betere controle op bestelhoeveelheden en hopelijk minder bestellingen. Dat betekent minder containers, schepen en vrachtwagens en daardoor minder CO2 in de wereld. Maar je kunt ook het energieverbruik minimaliseren. Zoals je weet, is het aanhouden van voorraden niet goedkoop. Vooral op dit moment. En het gaat niet alleen om magazijnruimte, maar ook om elektriciteit en verwarming. Je kunt niet zomaar de lichten uitdoen. Wat zouden de arbodienst bijvoorbeeld wel niet zeggen? Oke, het is misschien wat overdreven, maar denk eens aan de hoeveelheid energie die wordt verbruikt voor dit proces. Als je de voorraadniveaus met 10% verlaagt, kun je niet alleen je energierekening verlagen, maar ook de planeet aanzienlijk helpen.

De impact van duurzaamheid in de supply chain

Gemiddeld belandt 8% van alle voorraad in het afval. Dit komt neer op maar liefst 163 miljard dollar per jaar. Hoeveel stuur jij naar de vuilstort? En is het eerlijk om te zeggen dat een deel daarvan kan worden beperkt door de voorraad met 10% te verminderen? Alleen al door je supply chain beter te beheren, zie je minder afval, minder uitstoot, minder ruimte in het magazijn en veel minder transport.

Door bestelbeslissingen te optimaliseren, jouw assortiment te verfijnen en stappen te ondernemen om het aanbod beter af te stemmen op de werkelijke vraag, kun je duizenden tonnen voorraad besparen die uiteindelijk op de vuilnisbelt belanden of naar de verbrandingsoven gaan. Stel je nu eens voor dat elk bedrijf soortgelijke stappen zou nemen.

Natuurlijk is de stap naar duurzaamheid niet alleen goed voor de planeet, maar ook commercieel en qua merkontwikkeling. Het heeft een groot concurrentievoordeel om je bedrijf te profileren voor de steeds milieubewuster wordende consument. Immers, 30% van de consumenten koopt nu liever van merken die ethische waarden hanteren. Nog belangrijker is dat 28% van de consumenten helemaal niet meer koopt bij bedrijven waar ze ethische bezwaren tegen hebben.

Hoe helpt S&OP bij het bouwen van een duurzamere supply chain?

Duurzaamheid van de supply chain is alleen haalbaar als je als één eenheid gaat denken. Gelukkig biedt S&OP de perfecte basis om je bedrijf klaar te stomen voor duurzaamheid. Een effectieve S&OP-organisatie (Sales and Operations Planning) zorgde voor afstemming tussen verkoopprognoses, productiemogelijkheden en voorraadniveaus om aan de vraag van de klant te voldoen.

Maar wat nog belangrijker is, is dat je het platform hebt om duurzame processen te implementeren in het hele bedrijf. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe S&OP jou kan helpen om een duurzamere supply chain te creëren.

Supply Chain Duurzaamheid Cartoon Handdruk

Gezamenlijke planning

Zoals de supply chain expert, Tony Wild , ooit benadrukte: “Voorraad is het fysieke gevolg van ontbrekende gegevens”. In de context van duurzaamheid van de toeleveringsketen is het fysieke gevolg van deze kwestie de bergen afval die worden gestort en de rook die uit de schoorsteen van de verbrandingsoven loeit. Toch hebben veel bedrijven toegang tot heel veel gegevens. Vaak meer dan ze weten wat ze ermee moeten doen. Het probleem is het verzamelen, combineren en verwerken van gegevens uit jouw hele organisatie om intelligente beslissingen te nemen.

Door functieoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken, zorgt S&OP ervoor dat bedrijven een gestructureerd platform hebben om supply chain-inzichten vast te leggen en effectief te gebruiken. Maar nog belangrijker is dat S&OP ervoor zorgt dat iedereen vanaf hetzelfde papier werkt. Als gevolg daarvan zijn de basisprognoses veel nauwkeuriger. Maar het betekent ook dat deze veronderstellingen over de toekomstige vraag worden gevalideerd door consensus, waardoor bedrijven het aanbod nauwkeuriger (en met veel minder voorraad) op de vraag kunnen afstemmen.

Samenwerking en het delen van informatie

Je kunt niet doorgaan met je huidige manier van werken en verwachten dat je merkbare duurzame verbeteringen zult zien. Ook één afdeling die stappen onderneemt om duurzaamheid te verbeteren, zal waarschijnlijk geen deuk slaan tenzij het hele bedrijf dezelfde lijn volgt. Eenvoudig gezegd: om een verschil te maken, moet iedereen innoveren.

Een goed ontwikkeld S&OP-proces zou samenwerking en het delen van informatie moeten vergemakkelijken, waardoor de hele organisatie beter in staat is om de status-quo uit te dagen, ideeën uit te wisselen en best practices te delen. En als deze initiatieven gekoppeld kunnen worden aan winstmaximalisatie, bedrijfssucces en dus het geluk, de gezondheid en de rijkdom van de werknemers, dan is het moeilijk om ze niet te vieren.

Risicobeheer

Als je duurzaamheidsrisico’s, zoals klimaatverandering of grondstoffenschaarste, toevoegt aan je S&OP-proces, beperk je de kans dat dit je bedrijf op een serieuze manier beïnvloedt. Hoe meer je dit doet, hoe veerkrachtiger het bedrijf zal worden. Betekent dit misschien dat je je leveranciers moet diversifiëren? Of alternatieve routes naar de markt moet vinden? Of zelfs met andere materialen moet werken? Maar hoe meer je weet, hoe beter je gewapend bent. Het enige alternatief is je ogen sluiten en er het beste van hopen. En in het verleden is dat een riskante bedrijfsstrategie gebleken

Voortdurende verbetering

Hoe goed je vandaag ook bent, morgen ben je beter. Dat is het ethos van S&OP. Als je je vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsdoelen kunt volgen en meten door ze op te nemen in je S&OP-proces, is de kans veel groter dat je ze in de loop van de tijd consequent verbetert. Combineer je duurzaamheidsdoelstellingen met gezamenlijke planning, samenwerking, bestand zijn tegen risico’s en voortdurende verbetering, en er is bijna geen enkele kans dat je de voordelen niet zult zien. Of dat nu grotere efficiëntie, tevredener klanten, een beter merk of totale wereldheerschappij (de groene, duurzame soort) is.

Laatste gedachten over duurzaamheid in de supply chain

Iedereen denkt momenteel aan duurzaamheid. Als je er nog niet over praat op directieniveau, ben je een van de weinigen in de wereld die dat niet doet. Het is makkelijk om te denken dat het een strijd is waar je geen invloed op hebt als je naar de bredere omgeving kijkt. Maar het nemen van kleine stappen kan wereldwijd enorme gevolgen hebben. Er zijn zoveel redenen waarom vechten voor meer duurzaamheid goed is voor het bedrijfsleven, dat je het waarschijnlijk aan niemand hoeft te verkopen.

Maar om het echt voor jou als bedrijf te laten werken, heb je de buy-in van iedereen nodig. Een gekocht bedrijf is een goed geleid bedrijf. Het is een bedrijf dat winst op lange termijn belangrijker vindt dan snel geld verdienen. Een bedrijf dat er nog jaren zal zijn en de concurrentie een stap voor is. Een bedrijf dat geeft om de mensen die het bedient en de mensen die het in dienst neemt. Dus waarom zou je dit niet tot een bedrijfsbrede prioriteit maken? Waarom zet je het niet op de agenda van je volgende vergadering? Of je ze nu dit artikel stuurt, of het gewoon opslaat in je geheugen en er super deskundig uitziet voor anderen, je hebt een supply chain-organisatie nodig die bereid is om de status quo uit te dagen. Maar doe het en de toekomst is aan jou.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid in de supply chain

Wat is duurzaamheid in de supply chain en waarom is het belangrijk?

Duurzaamheid van de supply chain draait om de integratie van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde principes in de hele toeleveringsketen. Door duurzame praktijken toe te passen, kunnen bedrijven hun impact op het milieu minimaliseren, eerlijke arbeidspraktijken bevorderen en bijdragen aan het welzijn van lokale gemeenschappen.

Hoe komt een duurzame supply chain bedrijven ten goede?

Bedrijven profiteren van duurzaamheid in de supply chain door hun reputatie te verbeteren, risico’s te beperken en kosten te verlagen. Als duurzame initiatieven effectief worden geïmplementeerd, kan dit sterke relaties met leveranciers bevorderen, toptalent aantrekken en veerkracht op lange termijn opbouwen. Maar het belangrijkste is dat het invoeren van duurzame supply chain-processen bedrijven kan helpen om verspilling te elimineren. Zowel in termen van uitstoot en hulpbronnen, maar ook in termen van tijd, talent en geld.

Welke rol speelt technologie bij het verbeteren van de duurzaamheid van de supply chain?

Technologie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de duurzaamheid van de supply chain. Het maakt real-time monitoring, gegevensanalyse en automatisering mogelijk. Als gevolg hiervan ondersteunt technologie bedrijven bij het optimaliseren van hun activiteiten, het verminderen van afval en het verbeteren van de transparantie..

Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen van investeren in duurzame supply chains?

Investeren in duurzame praktijken in de supply chain kan leiden tot kostenbesparingen door energie-efficiëntie, afvalvermindering en verbeterde operationele efficiëntie. Het kan ook de reputatie van een bedrijf verbeteren, milieubewuste klanten aantrekken en de winstgevendheid op de lange termijn verhogen. Uiteindelijk kan het creëren van een duurzamere supply chain jouw bedrijf helpen om de winstgevendheid te verhogen en de groei te versnellen.