Nrf Header

“Hela SVP har blivit en smidig process.”

Patrick van Hoek

Logistikchef | NRF

Nrf - Peter Van Hoek

NRF ökade kontrollen över supply chain

NRF is one of the leading distributors of heat exchangers and spare parts. The entire European market is supplied with radiators, oil coolers, air coolers, heaters and air conditioning parts from stock. The supply chain includes the central distribution centre in Mill, the Netherlands, and eleven subsidiary stocking locations across Europe. At the beginning of 2007, NRF decided to implement Slimstock’s Slim4 solution to support their Sales & Operations Planning (S & OP). Patrick van Hoek, Logistics Manager, was very pleased with the outcome: “We can now control the service levels.”

The Netherlands Radiator Factory (NRF) är mycket mer än en fabrik, säger Patrick van Hoek. ”Hälften av omsättningen genereras av färdiga radiatorer och luftkonditioneringskomponenter som köps in från hela världen och distribueras över hela Europa. De flesta artiklar som nu tillverkas i Nederländerna är antingen små serier eller specialbeställningar. ” NRF levererar till eftermarknaden, där det är viktigt att vara nära kunden. Det är därför vi finns på elva platser, liksom det centrala distributionscentret i Mill, spridda över Syd-, Central- och Västeuropa, som alla har sitt eget lager.

För att kunna strama åt kontrollen över deras supply chain beslutade NRF att omorganisera deras SVP-process under 2007. För att uppnå detta integrerades Slimstocks verktyg för optimering av lager Slim4 med deras affärssystem Microsoft Dynamics AX. Tidigare var lagerplaneringen inte särskilt välstrukturerad, vilket resulterade i överflödiga lager.

Statistikbaserade prognoser

Beslutet att välja Slim4 var enkelt, våra lageransvariga var vana vid att gå igenom tusentals artiklar varje vecka och lägga beställningar baserade på erfarenhet och magkänsla. Vi ville ha ett system som kan tillhandahålla statistiskt baserade prognoser och funktioner som är utformade för att hantera avvikelser. Slim4 bygger på dessa principer.

Inom fyra månader levererade Slim4 resultat i Mill och vi började rulla ut implementeringen till dotterbolagens filialer. Efter det var det enkelt. Nu skickas den dagliga försäljnings- och lagerinformationen till Slim4 och vi samordnar kontinuerligt lager med de lokala säljorganisationerna på grundval av avvikelsehantering. Slim4 beräknar automatiskt den mängd lager som krävs. Implementeringen orsakade initialt viss skepticism bland filialernas chefer, men nu är de alla mycket nöjda. Hela SVP har blivit en smidig process.

Optimerat lager

Lagercheferna har nu mycket mindre stress och orderförslagen från Slim4 litar nu blint på. Dessutom har mängden av föråldrat lager minskat väsentligt. Och om någon är ledig i en vecka är det nu mycket lättare att täcka upp för andra. Van Hoek: ”Den viktigaste fördelen är att vi har mycket bättre synlighet över vad som händer. Vi vet hur lagret är och ifall vi presterar över eller under satta nivåer. Avgörande nu är att vi har kontroll över servicenivåerna. Tack vare Slim4 ökade tillgängligheten från 88 till 95 procent.”

Patrick van Hoek, logistikchef, var mycket nöjd med resultatet: “Vi kan nu ha kontrollen över servicenivåerna.” NRF ökar kontrollen över supply chain ”Tack vare Slim4 ökade tillgängligheten från 88% till 95%”

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x