Skapa en mer hållbar supply chain

Eliminera svinn i din verksamhet

Frigör uppbundet rörelsekapital

Frigör kapital som är låst i lager

Satsa på de produkter som är viktigast. Säkerställ hög tillgänglighet på viktiga kategorier när du frigör pengar för att investera i andra delar av ditt företag.

Verbeter klanttevredenheid

Öka kundnöjdheten

Sätt branschstandarden för service

Eliminera planeringsfel för att nå servicenivåmål med mindre i lager. Optimera säkerhetslagret dynamiskt för att erbjuda kunderna oöverträffad tillförlitlighet.

Minimaal CO2-uitstoot

Minska ditt koldioxidavtryck

Minska svinnet i din verksamhet

Samarbeta sömlöst med dina partners inom supply chain för att optimera leveransscheman- minimera koldioxidutsläpp och logistikkostnader.

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

Tom Debal

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra kunder uppnår i genomsnitt

0 Lägre kostnader för expresshantering
0 Mindre svinn
0 Färre lagerbrister
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

Slimstock