Frigör uppbundet rörelsekapital

Frigör kapital som är låst i lager

Satsa på de produkter som är viktigast. Säkerställ hög tillgänglighet på viktiga kategorier när du frigör pengar för att investera i andra delar av ditt företag.

Öka kundnöjdheten

Sätt branschstandarden för service

Eliminera planeringsfel för att nå servicenivåmål med mindre i lager. Optimera säkerhetslagret dynamiskt för att erbjuda kunderna oöverträffad tillförlitlighet.

Minska ditt koldioxidavtryck

Minska svinnet i din verksamhet

Samarbeta sömlöst med dina partners inom supply chain för att optimera leveransscheman- minimera koldioxidutsläpp och logistikkostnader.

Russell Smallridge

Supply Chain Manager | MEON

“Vi har nu mycket bättre förutsättningar att förutse vad som väntar runt hörnet. Till följd av detta har tillgängligheten ökat med 5 procent.”

Fran Sánchez

S&OP and Supply Chain BP Projects | Desigual

“Slim4 har blivit ett viktigt verktyg som ingår i vår kärnverksamhet.”

Wilco van Ittersum

Continuous Improvement Manager | Vivera

“Slim4 är perfekt utformad för att stödja flexibel planering”

Tom Debal

Purchasing Manager | Dassy Europe

“Tack vare Slim4 har vi en tillförlitlig prognos och en tydlig bild av bestånden. Det är viktigt i vår strävan efter ständiga förbättringar och ytterligare tillväxt.”

James York

Managing Director | Springpack

“Vi har mycket mindre överskott och vår lageromsättning har ökat till över 4,8, vilket överstiger vårt ursprungliga mål med 20 %.”

Våra kunder uppnår i genomsnitt

0 Lägre kostnader för expresshantering
0 Mindre svinn
0 Färre lagerbrister
0 Förbättrad lageromsättning

Se Slim4 i aktion

Ta reda på hur Slim4 kan hjälpa dig att öka lönsamheten, minska svinnet och förbättra försäljningen.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x