Segmentering af indkøbet: Vi skal tilbage til ”normalen”, hvor ikke alt behandles som flaskehalse

Indenfor de seneste år har de globale forsyningskæder været under stort pres først med covid-19, dernæst med en grundstødning i Suezkanalen og senest med Ruslands invasion i Ukraine. Mange virksomheder har praktiseret kriseledelse, fordi råvarer, mellemvarer og færdigvarer simpelthen ikke er dukket op bl.a. som følge af mangel på eller propper i de globale transportkæder. Det er en praksis, som har fået flere virksomheder til at behandle alle vareindkøb som flaskehalse, uanset deres strategiske natur. Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Men er tiden moden til igen at differentiere indkøbsarbejdet?

Hvordan sikrer man, at de knappe ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt i indkøb? Et hjælpeværktøj hertil kan være en segmenteringsmodel af indkøbte varer. En populær segmenteringsmodel er udviklet helt tilbage i 1983 af Peter Kraljic. Selvom den har mange år på bagen, finder den stadig rig anvendelse i praksis. Segmenteringsmodellen inddeler indkøbet i to dimensioner: 1) forsyningsmarkedets kompleksitet og 2) indkøbets vigtighed. Ved forsyningsmarkedets kompleksitet forstås knaphed, adgangsbarrierer, kompleksitet og markedsform som f.eks. monopol. Forsyningsmarkedets kompleksitet adresserer således risiko, som kan være henholdsvis lav eller høj. Ved indkøbets vigtighed forstås den volumen, der købes, den værdi indkøbet giver til det samlede produkt, indkøbets andel af de samlede produktomkostninger og dets indflydelse på vækst. Indkøbets vigtighed adresser dermed indvirkningen på profitabilitet. Ved at klassificere de indkøbte råvarer, materialer og færdigvarer ud fra disse to dimensioner opnås der et overblik over fire indkøbskategorier:

  • Strategiske varer
  • Flaskehalsvarer
  • Leverage varer
  • Ikke-kritiske varer

Strategiske varer købes på et højt komplekst forsyningsmarked med en høj vigtighed for indkøbet. Vigtige opgaver er bl.a. her sikring af valide forecast, udvikling af langsigtede leverandørrelationer, risikoanalyser, Contingency Planning og logistik, lager samt leverandørkontrol. Strategiske varer fordrer samarbejdsbaserede strategier. Vigtig data og information er her detaljeret markedsdata (Supply Chain Control Tower) og langsigtede forecast.

Flaskehalsvarer købes på et højt komplekst forsyningsmarked med en lav vigtighed for indkøbet. For denne varekategori er aktiviteter med at sikre forsyninger, kontrol af leverandører, sikring af lagre og udarbejdelse af backupplaner særligt vigtige. Backupplaner kan være arbejde med at søge alternative leverandører. Vigtig data og information er pålidelige forecast, markedsdata (Supply Chain Control Tower) og lageromkostninger.

Leverage varer købes på et lavt komplekst forsyningsmarked med en høj vigtighed for indkøbet. Der er som oftest et rigeligt udbud. Leverandører af sådanne varer bidrager typisk til en større andel af produktomkostningerne. Her udnyttes magt i indkøb med stærkt fokus på pris, f.eks. gennem Target Pricing og udbud. Man kan bruge Request for Quote (RFQ) og Request for Proposal RFP). Vigtig data og information er Demand Planning på kort- og mellemlang sigt og prisforecast.

Ikke-kritiske varer købes på et lavt komplekst forsyningsmarked med lav vigtighed for indkøbet. Der er rigeligt med udbud. Der er tale om varer af lav værdi, der købes ofte. Her handler det derfor om at standardisere processer med varestyring – gerne gennem automation og leverandørstyrede lagre. Leverandørrelationer er typisk kortsigtede. Vigtig data og information er markedsdata (Supply Chain Control Tower), kortsigtede forecast, optimale indkøbsmængder og lagerstørrelser.

De seneste supply chain forstyrrelser, som covid-19, grundstødningen i Suezkanalen og krigen i Ukraine, har sat virksomheders indkøbsafdelinger på overarbejde. Dette er også sket, selvom virksomheder i dag praktiserer segmentering af indkøbsarbejdet. Segmenteringsmodellerne er blevet udfordret af en stor del ukendte risici, som har ført til, at endog helt simple commodities har gjort virksomheder ude af stand til at levere. Spørgsmålet er nu, om tiden ikke er moden til at vende tilbage til ”normalen”, hvor udgangspunktet kan være en enten en ny varesegmentering eller en resegmentering.

For at kunne indfri det fulde potentiale ved at arbejde med en segmenteringsmodel, er der behov for systemsupport og data, som, når det behandles, kan give beslutningsrelevant information. Software fra Slimstock kan bidrage til dette arbejde. Indkøb kan bruge opdaterede salgsforecast fra Slim4 for at kunne forhandle priser, replanlægge indkøbsmængder, og balancere lagerniveauer. Data omkring historiske indkøb og planlagte og faktiske lead-times kan give nye indsigter til at optimere indkøbsarbejdet. Hvis disse data ikke er til rådighed, kan der opstå flaskehalse med knaphed og ad hoc indkøb med et højere tids- og omkostningsforbrug til følge. En segmentering af materialer ud fra de fire kategorier er let at forstå, og den hjælper med kommunikationsopgaver i forhold til virksomhedens interessenter. Der er fokus på områder, hvor risici er størst, og hvor de største gevinster kan hentes, så knappe ressourcer kan prioriteres. Endelig er det et bidrag til, at indkøb kan tage en mere strategisk rolle i virksomheden – og komme tilbage til normalen.

Supply chain værktøjskasse – part 1

Vi giver dig 13 tips til, hvordan du kan overvinde enhver form for kaos, som din virksomhed støder på.

Download e-bogen

Supply chain værktøjskasse – part 2

For at hjælpe dig med at få dine vækstmål tilbage på sporet har vi sammensat en 44 siders supply chain-værktøjskasse, der vil føre dig gennem 9 velprøvede strategier for at give din virksomhed et fundament for fremtidig vækst.

Download e-bogen

Webinar i samarbejde med Flexport

Richard Evans fra Slimstock og Mathijs Slangen fra Flexport, vil sammen redegøre for fordelene ved øget gennemsigtighed, samt de skridt du kan tage for at øge den. Hvordan man bringer større værdi gennem et sundere supply chain og meget mere.

Klik her for at se webinaret
Supply Chain Tactics