Header Lightblue 1
Aj Produkter

AJ Produkter tar nytt grepp om sin lagerhantering

AJ Produkter grundades i Anders Johanssons föräldrars källare 1975 och har vuxit betydligt under de senaste 40 åren för att bli ett globalt varumärke inom möbelindustrin. Idag omfattar deras verksamhet ett toppmodernt showroom, 2 fabriker i Östeuropa och 20 dotterbolag. För att upprätthålla den exceptionella standarden för kundservice vände man sig till Slimstock för att få hjälp att effektivisera sin prognos- och behovsplaneringsprocess.

“Bara i år har lagernivåerna minskat med över 20%.” Jenny Tinusson, supply chain manager på AJ Produkter.

Teamet på AJ Produkter har ett fokus: att hjälpa sina kunder att skapa en bättre arbetsplats. Med ett produktsortiment som innehåller allt från matsalsmöbler till förvaringslösningar har möbelspecialisten byggt sig ett rykte att erbjuda produkter av bästa kvalitet till bästa pris. Men med tanke på sortimentets mångfald och komplexitet blev det snabbt en oöverskådlig uppgift för planeringsteamet att förutse efterfrågan. Följaktligen behövde verksamheten en lösning som kunde ge sina medarbetare den insikt som krävs för att fatta optimala beslut för lagerhanteringen.

Mer robust prognos

Tidigare förlitade sig teamet på sitt affärssystem för att förutsäga efterfrågan. Men eftersom många av artiklarna i deras sortiment utgör en del av en större materiallista, erbjöd deras affärssystem helt enkelt inte den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till komplexiteten i deras verksamhet.

”Enkelt uttryckt hade vi inget förtroende för siffrorna. Som ett resultat fick planeringsteamet investera mycket tid och ansträngning för att manuellt ändra prognoserna. Det innebar ofta att våra prognoser baserades knappt på mer än historisk efterfrågan och vår egen magkänsla, säger Jenny Tinusson, chef för supply chain på AJ Produkter.

Tack vare Slim4 har Jenny och hennes team kunnat automatisera prognoser över de allra flesta delarna av produktsortimentet. Genom att ta hänsyn till faktorer som säsongsförhållanden och föränderliga produktlivscykler samt relationer med andra produkter inom sortimentet är prognosprocessen nu mycket mer vetenskaplig.

Jenny fortsätter och tillägger: ”Nu när vi har en mer robust prognosprocess på plats kan vi vara mer lyhörda för trender och vidta åtgärder tidigare. Med de tidsbesparingar som Slim4 levererar kan vi dessutom lägga mer av vår tid på de områden som verkligen kräver vår uppmärksamhet.”

Inga fler gissningar

Kombinationen av de egna fabrikerna i Polen och Slovakien, samt starka relationer med leverantörer baserade i Fjärran Östern gör det möjligt för AJ Produkter att ha full kontroll över processen från att gå från en första idé till design och produktion. För att uppnå den tillgänglighetsnivå som kunderna förväntar sig samtidigt som kostnaderna hålls under hård kontroll, behövde Jenny och hennes team större insikt för att optimera sina beställningsprocesser.

Genom att ge optimala beställningsförslag baserat på lagerkostnader och den prognostiserade efterfrågan kan Jennys team fatta mycket mer välgrundade beslut när det gäller beställningar. ”Tidigare var vår beställningsprocess baserad på mycket gissningar. Men med Slim4 har vi inte bara synlighet över den optimala orderkvantiteten, vi kan nu enkelt bestämma exakt vad vi behöver beställa för att maximera värdet på varje fraktcontainer.”

Ökat samarbete

Genom att förbättra sina prognos- och orderprocesser har AJ Produkter redan sett några imponerande förbättringar. ”Trots kontinuerlig tillväxt har vi kunnat öka lageromsättningen med 60%. Som ett resultat, bara i år, har lagernivåerna minskat med över 20%. ”

Verksamheten eftersträvar nu ytterligare möjligheter att än mer öka effektiviteten i sin verksamhet: ”Vi arbetar nu för att stärka både internt och externt samarbete genom att dela inköpsprognoser över verksamheten. Med stöd från Slimstock har jag ingen tvekan om att vi bara kommer att bygga vidare på de framgångar vi har uppnått hittills.”

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x