Behovsprofilering möjliggör tillväxt

För varje lagerartikel måste korrekt metod och strategi för prognos och lager tillämpas, därför är det viktigt att artiklar klassificeras utifrån deras historiska efterfrågemönster. Slim4 upptäcker och klassificerar automatiskt artiklar med ett normalt, trögrörligt, regelbundet eller oregelbundet efterfrågemönster, samtidigt som klassificeringar även baseras på behovsstorleken per tidsintervall och per kundorder.
Kombinationen av dessa klassificeringar ger den bästa metodiken för att prognostisera varje enskild artikel. En artikel med hög efterfrågan, som aggregeras för en mängd olika kundorder, måste vara förutsägbar.

Produktklassificering

Klassificeringen av en produkt påverkar också den associerade lagerstrategin, vilket möjliggör för ditt företag att växa. En artikel som en kund köper i grupper om tio, behöver en annan inventeringsstrategi än en artikel som köps en i taget. Den optimala prognosmetoden kombinerat med lämpliga lagerberäkningar resulterar i att den önskade servicenivån efterlevs.

Sortimenthantering

Effektiv lagerhantering börjar med rätt sortiment. Hur stort ditt sortiment än är kan vi hjälpa dig. Slim4 ger dig nödvändig information och därför vägledning när det gäller att bestämma vilka, och i vilka mängder, artiklar som ska lagras på vilken plats.
På både strategiska och taktiska nivåer tillhandahåller Slim4 nödvändig information för effektiv hantering så att beslut kan fattas, till exempel om en artikel ska vara lagerförd, eller om den ska hanteras som en “special”.