Unnefar

“Doğrudan faydalarına ek olarak, sipariş hesaplama ve talep tahmini gibi en çok tekrarlanan görevleri otomatikleştirmemizi sağladı.”

María Osaba

Operasyon Direktörü | Unnefar

Optimize edilmiş Tedarik Yönetimi sayesinde Unnefar artık daha yüksek bulunurluk seviyesine sahip

Unnefar 10 ortağı ile birlikte, 4.100 eczaneye hizmet veren İspanya’nın üçüncü büyük ilaç distribütörüdür. Kooperatif, Slim4 ile stok seviyelerini kontrol altında tutarak, hem ürün bulunurluğunu hem de ve hizmet seviyesini üst seviyeye taşıdı. Bu sayede bir fiyat düşüşü durumunda oluşabilecek kayıp marj riskini önemli ölçüde azaltmış oldu. Şirket bir sonraki adımda ortaklarının tüm depolarını tek bir Slim4 ortamına entegre etmek için hazırlıklara başladı.

Unnefar Operasyon Direktörü María Osaba, Unnefar tedarik yönetimini optimize etmek için Slim4’u kullanamaya karar verdikleri süreci şu sözleriyle açıklıyor. “Slim4’dan önce grubumuzdaki her şirketin kendi sistemi vardı. Ancak ilaç distribütörlüğü pazarının barındırdığı zorluklarla mücadele etmemize yarayacak ve bizi ileri götürebilecek özel fonksiyonlara sahip bir sisteme ihtiyacımız vardı. Slimstock’un talep planlama ve envanter optimizasyonu yazılım program Slim4’un, eczane stoklarını yönetme konusundaki yapabildiklerini duymuştuk. Bu nedenle tüm grubumuzdaki envanteri yönetmek için Slim4’u kullanmaya karar verdik”

Daha az stokla daha yüksek bulunurluk

Slim4, Unnefar’ın envanterinin kapsamlı yönetimi ve kontrolünü sağlayarak ürün bulunurluklarına, hizmet seviyesine ve stok seviyesine yönelik hedeflerine, doğrudan ulaşmasını sağladı.

Slim4’un ekonomik sipariş miktarı (EOQ) fonksiyonu sayesinde, planlama ekibi tüm satın alma kararlarını kooperatif tarafından tanımlanan iş kurallarına dayandırarak tedarik zinciri maliyetlerini minimize etmeyi başardı.

Yine Slim4’un Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP) fonksiyonuyla, artık depolardaki stok dengesini sağlayacak şekilde eczaneler arasındaki fazla malzeme transferleri otomatik olarak hesaplanmaya başladı.

Ürünlerin satış verilerine göre yapılan ABC Analiziyle belirlenen 10 ayrı kategori için, hedeflenen hizmet seviyesi değerlerine dinamik olarak ulaşmasını sağladı.
Operasyon Direktörü ayrıca; “Bu doğrudan faydalara ek olarak, artık aynı görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Örneğin sipariş vermemiz için harcanan süre önemli derecede kısaldı.” Diyor.

María Osaba, sonuç olarak değişimi şöyle tanımlıyor; “Slim4, ortaklarımız arasındaki sinerjilerin analizi gibi daha değerli görevler için bize zaman kazandırarak, sipariş hesaplama ve talep tahmini gibi en çok tekrarlanan görevleri otomatikleştirmemizi sağladı. Artık gerçekten koordine bir şekilde karar verebilmemizi kolaylaştıran küresel bir grup vizyonuna sahibiz.”

Hedef: tüm depoların entegre olması

Şimdiye kadar elde edilen sonuçlardan memnun olan Operasyon Direktörü Slim4 ile bir sonra başarmayı istedikleri konu hakkında; “Bir sonraki hedefimiz, 10 ortak şirketin tüm depolarını tek bir Slim4 ortamına entegre etmek. Böylelikle genel envanter gereksinimlerimizi merkezi olarak hesaplayarak, her bir ürünün her bir şirket için envanter seviyelerini daha da hassaslaştırmayı sağlamak istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Ülkenize özel içeriklerimizi görmek için lütfen lokasyon seçin.

x