Verpa Header

“När jag såg vad Slim4 kunde erbjuda blev jag direkt såld på idén”

Erik Kuijper

Verksamhetschef | Verpa Senco BV

Verpa Senco ökar servicenivåerna med 4%

SENCO är en stor aktör på marknaden för industriella fästanordningar. Man är främst involverad i distributionen av spik-, häft- och skruvsystem, samt ett extremt brett utbud av kompletterande fästelement. Sortimentet som erbjuds resulterar i att European Distribution Center lagrar cirka 12 800 olika produkter – som alla har olika egenskaper. Slim4, Slimstocks programvara för lageroptimering, har gjort det möjligt för Verpa Senco att styra sitt lager på en hög nivå. Erik Kuijper, verksamhetschef: ”Att köpa Slim4 är något som vi borde ha gjort för flera år sedan!”

Sedan 2008 är Verpa Senco exklusiv distributör av Senco i hela Europa, Mellanöstern och Afrika och har upplevt en snabb tillväxt under denna tid. Koncernen har förvärvat sina distributörer i Tyskland, Storbritannien och Irland och har själv en ny anläggning i Turkiet. År 2010 började Erik Kuijper förbättra organisationen av Supply Chain inom företaget. ”Vi arbetar nu med att ta bort så många kostnader som möjligt. Innan Slim4 implementerades utfördes varje steg i prognoser och lagerstyrning separat och vi ville göra det till en tydlig process.” säger verksamhetschefen för Poppers Group, det holdingbolag som Verpa Senco tillhör.

Vi sänker kostnaderna för supply chain kontinuerligt

I detta sammanhang ville Erik Kuijper ta itu med kontrollen av lagret ”Att bestämma optimala ordernivåer gjordes tidigare via en kombination av manuellt jobb och affärssystemet; resultatet var att jobbet inte var strukturerat och resultaten inte var tillräckligt exakta. När jag såg vad Slim4 kunde erbjuda blev jag direkt såld på idén. Det var systemet vi måste ha!”

Tillgänglighet upp med 4% med mindre lager

Efter en kort implementeringsprocess var resultaten direkt synliga och beställningsprocessen blev mycket mindre arbetskrävande. Tack vare avvikelsehanteringen uppmärksammas bristerna eller överskotten mycket snabbare. Genom att använda Slim4 kan Kuijper behålla optimala lagernivåer och övervaka specifika nyckelindikatorer. Siffrorna talar för sig själva. Inom sju månader efter Slim4s go-live ökade lagertillgängligheten från 93,8% till 97,8%; och taket är ännu inte i sikte, konstaterar Kuijper. ”Jag räknar med att nå en nivå på 99,5% på våra A-artiklar och en 99% -nivå på våra B-artiklar inom kort. Samtidigt som vi har minskat antalet dagars lager.”

Färre restorder betyder att produktiviteten ökar

Konsekvenserna märks från planeringsavdelningen och ner till lagret. ”Tack vare minskningen av antalet beställningar och användningen av ekonomiska orderkvantiteter arbetar vi mycket mer effektivt inom vårt lager.” Som svar på frågan om Slim4-investeringen har betalat sig själv svarar Kuijper: ”Det här verktyget har blivit en förutsättning för att vi ska kunna hantera vårt lager. Att köpa Slim4 är något vi borde ha gjort för flera år sedan!”

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x