Sağlık sektöründe envanter kontrolü, üst düzey öneme sahiptir. Hastane işletmeleri, çok çeşitli hizmetlerin yer aldığı otelcilik hizmetleri, poliklinik hizmetleri, yatan hasta hizmetleri, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane hizmetleri,temizlik hizmetleri, vb.. hizmetlerin verildiği karmaşık yapılardır. Hastanelere başvuran kişilerin hasta ve hasta yakını olması gelen kişilerin ilgi ve beklentilerinin yüksek olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla hastane işletmelerini yönetenlerin hizmet anlayışını en üst seviyelere çıkartmak zorunluluğu bulunmaktadır.

İyi yönetilen ve yürütülen envanter kontrolü (veya eksikliği), tesis işletim maliyetlerini, personel üretkenliğini ve hesap verebilirliğini ortaya koyar. Ayrıca hem hastalar hem de sağlık çalışanları için tesis üzerinde genel gönül rahatlığını etkileyebilir. Bu nedenle envanter kontrolü, pozitif ve kusursuz bir hasta deneyiminin hayati bir unsurudur.

Hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin zamanında fark edilmeyip tükenmesi durumunda ortaya çıkacak aksaklıklar telafisi mümkün olmayan, zararı hesaplanamayacak ölüm ve sakatlık gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu durumda hastanenin imajını kötü yönde etkileyip gelecek dönemlerde hizmet satış kaybına ve gelir kaybına neden olabilmektedir. Stok kontrolünün gereği gibi yapılmaması durumunda bu gibi önemli sorunların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.

İlgili stokların değişen ve gelişen bilgisayar sistemleri sayesinde takip edilmesi, yönetilmesi tüm kurumlarda olduğu gibi hastane kurumlarında da önemlidir. Bu bağdamda rekabetin her alanda kendini hissettirdiği etkin, etkili ve verimli işletilemeyen tüm sistemlerin faaliyetlerini sürdüremeyecekleri çok açıktır. Hastanelerde stok düzeyleri ile faaliyetler arasında sıkı bir ilişki vardır.

New call-to-action

Hastane Yönetimi Zorlukları

Kişisel koruyucu ekipman, önlükler ve yatak çarşafları arasında bir dizi envanter endişesi bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, cerrahi ekipmanın kaydı, ilaçların son kullanma tarihlerini takip etme, ilaçların sınıflandırılması, perdelerin değiştirilmesinden bahsedebiliriz. Bunların tümü personeliniz, hastalarınız ve sağlık tesisinizin olumlu bir izlenim gösterip göstermediği noktasında eşit derecede öneme sahiptir. Benzer şekilde, hastane faaliyetlerine dayalı faturalar ve raporlar oluşturmak, ayrıntılara yüksek düzeyde dikkat gerektirmektedir. Sağlık tesislerinde stok düzeylerinin ne çok fazla ne de çok az olması gerekir. Optimum düzeyin sağlanması elzemdir.

Bu nedenlerle ve daha fazlası için envanter kontrolü, bir sağlık tesisinin her bileşeni için paha biçilmezdir. Belirli ilaçlarda beklenen bir kıtlık olduğunda ve süresi dolan ilaçları ne zaman elden çıkarmanız gerekeceğini size bildirebilir. Cerrahi ekipmanınızı, tıbbi cihazlarınızı ve diğer varlıklarınızı verimli bir şekilde takip etmenizi sağlar. Çalışanlarınızın her zaman temiz, yıkanmış bir çift önlükleri bulunmasına yardımcı olur. Böylece o gün ne giyecekleri konusunda endişelenmek yerine hastalarının bakımına odaklanabilirler. Bu, maliyetlerin kontrol altına alınmasına, enfeksiyonun yayılmasının önlenmesine ve personelin en önemli şeye, yani hastalarına odaklanmasına yardımcı olur.

Envanter Kontrolü İle Tasarruf

Envanter yönetimi, bir sağlık kuruluşunun kârlılığını doğrudan etkiler. Değişken aylık faturalar ve envanter söz konusu olduğunda öngörülemezlik bir kabus olabilir.

Örnek olarak, Slim4, öngörülebilir ancak gerektiğinde esnek envanter yönetim programları oluşturmak için sağlık tesisleriyle birlikte çalışarak tıbbi malzemeler, ilaçlar, perde ve çarşaflar gibi birçok soruna bir çözüm sunar.

Bunu nasıl yapıyor? Hasta hacmine dayalı olarak bir tesisin ihtiyaçlarını ERP sitemlerinden aldığı veriler doğrultusunda algılayarak ve bunların daha etkin yönetilebilmesi için ABC ve hastaneler için oldukça önemli olan VED analizi uygulanarak faaliyetlerin sınıflandırılması ve önem derecesine göre sıralanmasını değerlendirerek.

Bu yaklaşımla, hastalarınızın bakımını yapmak için tıbbi ve yan malzemelerin olmayacağından veya beklenmedik şekilde yüksek bir aylık fatura alacağınızdan asla endişe duymazsınız

Slim4, envanter yönetiminden faturalandırmaya kadar her şey dahil olmak üzere sağlık çalışanlarının hayatlarını iyileştirmek ve basitleştirmek için çalışır. Bunlar da her haliyle hasta ve hasta yakını memnuniyetine yansımaktadır. Tam hizmet yaklaşımı, maliyetleri kontrol altına almak ve yönetmek dışında yeni döneme dair öngörüleriyle stok geleceğinize ışık tutar.

New call-to-action