Starta din karriär

Utnyttja din potential med Slimstock

Bli en sann ledare inom försörjningskedjan med vårt program för topptalanger

Närmar du dig slutskedet av din masterutbildning i Supply Chain Management, Operational Management eller Economics? Har du en gränslös ambition? I så fall är du den perfekta kandidaten för Slimstocks program för topptalanger!

Med möjligheter under hela året kommer du att få delta i ett snabbspårigt karriärprogram för 6-10 nyutexaminerade studenter. Top Talent-programmet kommer att utveckla dina kunskaper och personliga färdigheter när du blir specialist inom våra konsult-, försäljnings- eller utvecklingsteam för försörjningskedjan. Under hela programmet kommer du att få omfattande personlig coachning och mentorskap från våra branschexperter.

År 1

Under ditt första år i Top Talent-programmet kommer du att fokusera på tre viktiga pelare: praktisk erfarenhet, personlig utveckling och projekt. På så sätt kan du skaffa dig de kunskaper och erfarenheter som lägger grunden för din karriär inom Slimstock.

Din resa börjar i vårt kommersiella team där du spelar en viktig roll i aktiva kund- och prospektprojekt. Under ditt första år på Slimstock kommer ditt team att hjälpa dig att utforska dina styrkor för att fastställa den bästa karriärvägen för dig.

Praktisk erfarenhet

Du kommer att arbeta tillsammans med antingen en senior konsult, en (för)säljkonsult, en utvecklare eller vårt supportteam. Du kommer att börja med att skugga en konsult innan du får en alltmer aktiv roll med ökat ansvar.

Längden och omfattningen av pågående projekt samt dina intressen avgör hur lång tid du spenderar med varje kollega.

 
Program Top talent

 

Intern utbildning

Du kommer att utveckla en ingående kunskap om vår plattform för optimering av leveranskedjan, Slim4. Du kommer att lära dig alla detaljer i vår lösning och på nolltid kommer du att kunna använda den som ett proffs.

Under utbildningen kommer du att genomföra en rad olika övningar. Du kommer att få ta del av Slim4:s alla funktioner och egenskaper samtidigt som du lär dig hur vår implementeringsprocess för kunder går till.

Du kommer också att delta i Slimstocks Academy-sessioner för att öka dina kunskaper om försörjningskedjan.

Personlig utveckling

Förutom att skaffa sig praktisk erfarenhet är det viktigt att ta sig tid för självstudier. Under självstudierna har du möjlighet att bearbeta dina förvärvade kunskaper och fördjupa dig i ämnet. Det finns många kollegor och dokument till hands för att hjälpa dig med detta!

År 2

Efter att ha avslutat det första året av Top Talent-programmet kommer du att fokusera på din specialisering. Baserat på den kunskap du har förvärvat och din erfarenhet på Slimstock hittills kommer du att bestämma inriktningen på din karriär på Slimstock. Din utvecklingsväg kan omfatta konsultverksamhet, utveckling eller försäljning.

 
Program Top talent

 

Specialistutbildning

Oavsett vilken väg du väljer kommer du att bygga upp produktkunskap och delta i implementeringar hos kunderna, vilket kommer att vara en viktig del av din roll på Slimstock.

Under det andra året fortsätter du att få både produkt- och ämnesrelaterad utbildning. Din personliga utveckling är mycket viktig. Därför kommer vi att samarbeta med dig för att se till att din utbildning berikar dina talanger och hjälper dig att nå dina karriärmål.

Dessutom kommer du också att hjälpa våra kunder med interimsuppdrag. På så sätt får du ovärderlig erfarenhet som Slim4-användare. Beroende på din specialisering kan du också spela en professionell roll inom Slimstock Academy.

Vi erbjuder vår kunskap och vårt stöd i mer än 50 länder runt om i världen. Därför kan du få möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet.

vänligen välj din plats för att se innehåll som är specifikt för ditt land

x