Header Lightblue 1

Sortimentsstrategi

Nail Down

Spika din sortimentsstrategi

När det gäller byggmaterial förväntar sig kunderna att leverantörer kan tillhandahålla allt och gärna med detsamma. Som svar på dessa förväntningar har många företag inom byggbranschen exploderat i sin sortimentstrategi för att omfatta många tusen olika artiklar. Problemet är dock hur mycket du egentligen vet om alla dessa artiklar i sortimentet?

Ladda ner

Vet du vilka av dina artiklar som ger störst avkastning eller vilka som är viktigast för dina kunder? Vet du även vilka artiklar som kostar dig pengar?

Även om vi bokstavligen erbjuder miljoner olika produkter som ger kunderna massor av valmöjligheter, kan det vara en ständig kamp att hänga med i alla snabba svängningar på marknaden. Det är trots allt ingen hemlighet att 80% av ett företags omsättning kommer från endast 20% av sortimentet. Följaktligen, genom att ha så stora sortiment, kan många företag i onödan investera en enorm mängd resurser i artiklar som erbjuder begränsat värde för verksamheten eller kunden: som kan vara på bekostnad av de artiklar som verkligen spelar roll! För att säkerställa att sortimentbeslut fattas i linje med både kundens förväntningar och kraven från den bredare verksamheten måste företagen se till att sortimentstrategin är en tydlig återspegling av företagens mål och kundens förväntningar.

Med detta i åtanke, vad kan företag göra för att maximera värdet av sin sortimentstrategi utan att äventyra förmågan att möta sina kunders behov? Hur kan en omdefiniering av ditt synsätt på sortimenthantering bidra till att förbättra organisationens prestation?

Som en del av vår serie “byggstenar till en bättre supply chain” har vi sammanställt en verktygslåda som hjälper dig att förfina din strategi för lagerhantering.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner vår enkla guide för bättre sortimenthantering!

Ladda ner